Obecná knižnica

Výpožičné hodiny: párny týždeň v utorok: 9:00 - 10: 30 hod.  a nepárny týždeň vo štvrtok: 16: 30 - 17. 00 hod. u p. Václavovej.

V knižničnom fonde sa nachádza: 2100 knižničných jednotiek, z toho:

  • odborná literatúra pre dospelých: 360
  • krásna literatúra pre dospelých: 947
  • odborná literatúra pre deti: 124
  • krásna literatúra pre deti: 669

Zápisné - členské na rok 2019:

  • deti do 15 rokov: 0,50 €
  • dospelí: 1,-€