Úradná tabuľa

Oznam zber papiera - nové sadzby

Upozornenie firmy Greenwawe:

Oznam pre občanov, z dôvodu nižších výkupných cien papiera v roku 2020 bude firma od obce a občanov preberať papier zviazaný v balíkoch, nie v taškách ani uložený v krabiciach za menšie množstvo papierových náhrad a to nasledovne:

Za 6 kg papiera občan dostane 1 toaletný papier

Za 18 kg papiera občan dostane 1 balík hygienických vreckoviek

Za 22 kg papiera dostane občan 1 balík kuchynských utierok

1kg papiera = 0,03 € /výkup/

Z uvedeného dôvodu Vás zdvorilo žiadame, aby ste papier odovzdávali v takých množstvách, za ktorý je Vám možné vydať náhradu papiera. Najmenej po 6 kg a ďalších násobkoch.

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Otvoriť tu

Kontakty

Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok: 7.00 - 15.00 h
Utorok: 7.00 - 15.00 h
Streda: 7.00 - 15.00 h
Štvrtok: 7.00 - 15.00 h
Piatok: 7.00 - 15.00 h

Telefon: 037/783 14 23
Email: ou-tajna@slovanet.sk


 

Návrh Kultúrno-spoločenského kalendára

na rok 2018

 

Február 2018               -                 Detský fašiangový karneval

                                                        

Marec 2018                 -                 Marec – mesiac knihy

 

30.4.2018                    -                 Stavanie mája

 

Druhá májová             -                DEŇ MATIEK

nedeľa 2018  

 

Jún 2018                     -                 DEŇ DETÍ, DEŇ OTCOV

 

Júl 2018                        -                Zájazd na kúpanie

 

August                           -               Súťaž vo varení perkeltu, spojená s vystúpením folklórnych súborov

                                                      Futbalový turnaj

 

September 2018           -                TEKVIČÁK

 

Október 2018              -                 Október – mesiac úcty k starším

 

5.12.2018                       -               MIKULÁŠ

 

13.12.2018                    -                 Lucia

 

26.12.2018                     -                Koledy

 

            Okrem uvedených podujatí podľa aktuálnosti: životné jubileá 60, 65, 70, 80, 85, 90 a viac, uvítanie detí do života, jubilejné sobáše po 25, 40, 50 a viac rokoch.