Kontakty

Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok: 7.00 - 15.00 h
Utorok: 7.00 - 15.00 h
Streda: 7.00 - 15.00 h
Štvrtok: 7.00 - 15.00 h
Piatok: 7.00 - 15.00 h

Telefon: 037/783 14 23
Email: ou-tajna@slovanet.sk


 

Návrh Kultúrno-spoločenského kalendára

na rok 2018

 

Február 2018               -                 Detský fašiangový karneval

                                                        

Marec 2018                 -                 Marec – mesiac knihy

 

30.4.2018                    -                 Stavanie mája

 

Druhá májová             -                DEŇ MATIEK

nedeľa 2018  

 

Jún 2018                     -                 DEŇ DETÍ, DEŇ OTCOV

 

Júl 2018                        -                Zájazd na kúpanie

 

August                           -               Súťaž vo varení perkeltu, spojená s vystúpením folklórnych súborov

                                                      Futbalový turnaj

 

September 2018           -                TEKVIČÁK

 

Október 2018              -                 Október – mesiac úcty k starším

 

5.12.2018                       -               MIKULÁŠ

 

13.12.2018                    -                 Lucia

 

26.12.2018                     -                Koledy

 

            Okrem uvedených podujatí podľa aktuálnosti: životné jubileá 60, 65, 70, 80, 85, 90 a viac, uvítanie detí do života, jubilejné sobáše po 25, 40, 50 a viac rokoch.