Úradná tabuľa

Oznam zber papiera - nové sadzby

Upozornenie firmy Greenwawe:

Oznam pre občanov, z dôvodu nižších výkupných cien papiera v roku 2020 bude firma od obce a občanov preberať papier zviazaný v balíkoch, nie v taškách ani uložený v krabiciach za menšie množstvo papierových náhrad a to nasledovne:

Za 6 kg papiera občan dostane 1 toaletný papier

Za 18 kg papiera občan dostane 1 balík hygienických vreckoviek

Za 22 kg papiera dostane občan 1 balík kuchynských utierok

1kg papiera = 0,03 € /výkup/

Z uvedeného dôvodu Vás zdvorilo žiadame, aby ste papier odovzdávali v takých množstvách, za ktorý je Vám možné vydať náhradu papiera. Najmenej po 6 kg a ďalších násobkoch.

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Otvoriť tu

Kontakty

Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok: 7.00 - 15.00 h
Utorok: 7.00 - 15.00 h
Streda: 7.00 - 15.00 h
Štvrtok: 7.00 - 15.00 h
Piatok: 7.00 - 15.00 h

Telefon: 037/783 14 23
Email: ou-tajna@slovanet.sk

ms-tajna-brigada-03

Zriadovateľ:

Obec Tajná

Adresa:

Materská škola, Tajná č. 2, 952 01. tel. č.: 0911 325 606

Charakteristika MŠ:

Budova MŠ bola zakúpená od PVD Agrotaj Tajná v roku 2007. Je to prízemná budova, nachádza sa vedľa obecného úradu. Je obklopená flórou miestneho parku kaštieľa, bývalého detského domova.

Interiér MŠ pozostáva z jednej priestrannej triedy, spálne, jedálne, riaditeľne, umyvárne, šatne a kuchynky, ktorá slúži ako výdajňa stravy. V súčasnosti MŠ navštevuje 15 detí vo veku od 2-6 rokov. Stravovanie je zabezpečené z MŠ Vráble.

ms-tajna-brigada-02

Personálne obsadenie:

p. Anna Černáková, riaditeľka MŠ
p. Michaela Václavová, opatrovateľka

 

Výchovno - vzdelávací proces je realizovaný podľa školského vzdelávacieho programu Včielky Maje. Aktivitami sa snažíme rozvíjať perceptuálno-motorickú a citovo-sociálnu úroveň dieťaťa.

Zápis detí do MŠ:

ms-tajna-brigada-01

Od 1. 5. 2018 do 31. 05. 2018 prebieha zápis detí do MŠ na školský rok 2018/2019. Do MŠ sa zapisujú deti spravidla od 3-6 rokov. Možnosť prijatia dieťaťa aj od 2 rokov (osvojené hygienické návyky).

Na zápis je potrebné priniesť:

  1. žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (tlačivo si môžete prevziať v MŠ
  2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
  3. občiansky preukaz zákonného zástupcu