Úradná tabuľa

Oznam zber papiera - nové sadzby

Upozornenie firmy Greenwawe:

Oznam pre občanov, z dôvodu nižších výkupných cien papiera v roku 2020 bude firma od obce a občanov preberať papier zviazaný v balíkoch, nie v taškách ani uložený v krabiciach za menšie množstvo papierových náhrad a to nasledovne:

Za 6 kg papiera občan dostane 1 toaletný papier

Za 18 kg papiera občan dostane 1 balík hygienických vreckoviek

Za 22 kg papiera dostane občan 1 balík kuchynských utierok

1kg papiera = 0,03 € /výkup/

Z uvedeného dôvodu Vás zdvorilo žiadame, aby ste papier odovzdávali v takých množstvách, za ktorý je Vám možné vydať náhradu papiera. Najmenej po 6 kg a ďalších násobkoch.

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Otvoriť tu

Kontakty

Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok: 7.00 - 15.00 h
Utorok: 7.00 - 15.00 h
Streda: 7.00 - 15.00 h
Štvrtok: 7.00 - 15.00 h
Piatok: 7.00 - 15.00 h

Telefon: 037/783 14 23
Email: ou-tajna@slovanet.sk

Obrzky_erb_001

Najstaršia prísomná správa o obci je z roku 1075. Už v 16 storočí sa obec delila na Veľkú a Malú Tajnú. V susedstve Tajnej sa v rovnakom čase a rovnakým spôsobom vyvíjali Šarovce, ktoré sa pričlenili k Tajnej v roku 1895. Podľa práce M. Majtána a podľa obecnej pečiatky k pričleneniu Šaroviec k Tajnej došlo medzi r. 1888 a 1890. Tajná v r. 1938 - 1945 patrila k Maďarsku.

Historický znak obce spoznávame zatiaľ až z pečatidla, ktoré vzniklo na konci 18. storočia. Poukazuje na miestne poľnohospodárstvo. V pečatnom poli je totiž vyrytý kolmo postavený lemeš a čerieslo s hrotom nahor. Kruhopis pečatidla znie: TAJNA KOZSEG PECSÉTJE. Jeho odtlačky sa našli na dokumentoch  z roku 1889. Toto pečatidlo obec určite používala až do začiatku nášho storočia. V kancelárskej praxi ho obmedzila nápisová pečiatka zlúčenej Tajnej so Šarovcami s textom: TAJNÁ - SÁRI * KIS KOZSEG BARS MEGYE. Našli ju na liste  z roku 1890. Erbová pečať pôvodne samostatných Šaroviec sa zatiaľ nenašla.

Obsahom erbu je historický znak obce - dve hlavné časti pluhu. Modrý štít, ktorý na prvý pohľad symbolizuje miestne poľnohospodárstvo. Do jeho stredu je umiestnené žlté písmeno T - počiatočné písmeno názvu obce. Po stranách písmena je umiestnený pôvodný historický znak obce: na jednej strane strieborný (biely) lemeš, na druhej strane strieborné (biele) čerieslo - obe časti pluhu s hrotom smerujúcim hore.