Dokumenty sú uložené vo formáte JPG, GIF, ktorý dokáže otvoriť každý operačný systém a vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov, môžete si ho nainštalovať z tejto www adresy.

Zmluvy

 Číslo
 Dodávateľ
 Predmet
 Dátum pridania
 
 ROK 2013
 
 
 1/2013
 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov
 Dodatok č 1 k zmluve o ukladaní odpadu č. 1000241
 
Dodatok č. 2 k zmluve o ukladaní odpadu č. 1000241
19.02.2013
 2/2013
 PPA, Dobrovičova 12, Bratislava
 Zmluva o poskytnutí nenávratn. finančného príspevku  č. 0500049  prvá  strana,druhá strana,tretia strana ,  štvrtá strana , piata strana ,  šiesta  strana, siedma  strana , ôsma strana , deviata strana , desiata  strana ,  jedenásta strana , dvanásta strana ,  trinásta strana ,  štrnásta strana ,  pätnásta stranašestnásta strana ,  príloha  tabuľka, príloha
 6.5.2013
 3/2013
 IZOMER, s.r.o. Sv.Michala 4, 934 01 Levice
 Zmluva o dielo č. 11/2013 - rekonštr.dom smútku
 10.6.2013
 4/2013
 TBR s.r.o. Sídl. Žitava 1401/11, Vráble
 Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
 17.6.2013
 5//2013
 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, Žilina
 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 12/008/13 prvá  strana,  druhá strana, tretia strana, štvrtá strana, piata strana, ši  esta strana,  siedma strana, ôsma strana, deviata strana, desiata  strana
 13.8.2013
 6/2013
 Tekovská ekologická s.r.o, Nový Tekov
 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1050011
 16. 8.2013
 7/2013
 N.M.-Audit,spol.s r.o. Nové Mesto nad Váhom
 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
 20.8.2013
 8/2013
 Ekoplastika Slovakia spol.s r.o., Nitra
 Zmluva o odbere plastového odpadu
 18.9.2013
 9/2013
 STAPS s.r.o., Ivánka pri Nitre
 Zmluva o dielo č. 20130901- Rekonštrukcia centrálnej zóny -  Tajná
 21.10.2013
 10/2013
 Slovenské centrum obstarávania, OZ, Pri starej  prachárni, Bratislava
 Príkazná zmluva
 21.10.2013
 11/2013
 RIGHT POWER ENERGY s.r.o. Žilina
 Zmluva o združenej dodávke elektriny
 11.11.2013
 12/2013
 Nadácia Pontis, Nadačný fond Slov.elektrární,  Zelinárska 2, Bratislava
 Zmluva o poskytnutí grantu č. SE13-016
 30.11.2013
 
 ROK 2014
 
 
 01/2014
 Izomer sro Levice
 Zmluva o dielo č. 01 2014 uzatvorenej podľa §536 a nasl. OZ
 23.12.2013
 
 Tekovská ekologicka sro,Nový Tekov
 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb s držiteľom odpadu
 5.02.2014
 02/2014
 UPSVaR Nitra
 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších  obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku  na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
 01.04.2014
 03/2014
 PPA, Bratislava
 Zmluva o poskytunutí nenávratného finančného príspevku č.  0500059
 05.05.2014
 04/2014
 Prima Banka Slovensko a.s.
 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 12/015/14:
 16.09.2014
 05/2014
 Prima Banka Slovensko a.s.
 Zmluva o termínovanom úvere č. 12/016/14
 16.09.2014
 06/2014
 Cesty Nitra a.s. Murgašova NItra
 Zmluva o dielo 45201408411MO
 16.06.2014
 7/2014
 Right Power Energy, s.r.o. M.R. Štefánika 3570/129,  Žilina
 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 144100601 - prvá  strana,  druhá strana, tretia strana
 6.10.2014
 8/2014
 Prima Banka Slovensko a.s.
 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 12/008/13
 29.12.2014
 9/2014
 ZSE a.s. Čulenova 6, Bratislava
 Zmluva o združenej dodávke plynu
 29.12.2014
 
 ROK 2015
 
 
 1/2015
 Obec Tajná
 Kúpna zmluva
 22.01.2015
 2/2015
 
 Zmluva o zriadení vecných bremien
 28.01.2015
 3/2015
 Prounion a.s. Nitra
 Zmluva o poskytnutí služieb - poradenstvo
 19. 3. 2015
 4/2015
 UPSVar Nitra
 Dohoda o poskytnutí finanč.prostriedkov
 31.3.2015
 5/2015
 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov
 Dodatok č.2 k zmluve č. 1000241
 1.4.2015
 6/2015
 Mikroregión Požitavie,Veľké Vozokany
 Zmluva o dielo č. 9/ČMR/2015
 1.4.2015
 7/2015
 Premier Consulting, s.r.o.
 Zmluva o dielo č. 22042015/KB4
 27.4.2015
 8/2015
 Premier Consulting, s.r.o.
 Zmluva o externom projektovom manažmente
 7.5.2015
 9/2015
 Prima banka Slovensko a.s.
 Zmluva o municipl. úvere - Eurofondy 12/015/14
 1.7.2015
 10/2015
 Mesto Vráble
 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení rozvozu stravy
 31.08.2015
 11/2015
 Slovanet, a.s. Bratislava
 Zmluva o dielo: dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho  kamerového systému
 4. 9. 2015
 12/2015
 VUB a.s.
 Zmluva o bežnom účte
 1.10.2015
 13/2015
 VUB a.s.
 Zmluva o termínovanom úvere č. 1083/2015/UZ
 Všeobecné obchodné podmienky pre úvery
 Prílohy
 1.10.2015
 14/2015
 VUB a.s.
 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1673/2015/D
 8.10.2015
 15/2015
 PPA Bratislava
 Zmluva o nenávrtnom finančnom príspevku č. NR 02838
 8.10.2015
 16/2015
 UPSVAR Nitra
 Dohoda č. 15/16/054/84ŠnZ
 28.10.2015
 17/2015
 Obec Tajná
 Kúpna zmluva
 6.11.2015
 18/2015
 UPSVaR Nitra
 Dohoda č. 15/16/52A/216
 25.11.2015
 19/2015
 Ján Belán, Veĺký Ďúr
 Zmluva o dielo
 26.11.2015
 20/2015
 Ján Ondrejčák, Nitra
 Kúpna zmluva uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
 3.12.2015
 21/2015
 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy  Slovenska, Bratislava
 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a  miest
 15.12.2015
 22/2015
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 Zmluva o dielo č. 15122015/KB9
 16.12.2015
 23/2015
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 Dohoda o zrušení zmluvy
 16.12.2015
 24/2015
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 Zmluva o dielo č. 15122015/KB10
 16.12.2015
 25/2015
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 Zmluva o dielo č. 15122015/KB11
 16.12.2015
 26/2015
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 Zmluva o dielo č. 15122015/KB12
 16.12.2015
 27/2015
 Ing. Dagmar Horáková, Štprova 14, Nitra
 Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
 28.12.2015
 28/2015
 Slovanet, a.s. Bratislava
 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
 28.12.2015
 29/2015
 Slovanet, a.s. Bratislava
 Zmluva o spolupráci
 28.12.2015
 30/2015
 Slovanet, a.s. Bratislava
 Darovacia zmluva
 28.12.2015
 
 Rok 2016
 
 
 1/2016
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 Zmluva o dielo č. 29012016/KB1
 4.2.2016
 2/2016
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 Zmluva o dielo č. 29012016/KB2
 4.2.2016
 3/2016
 Stavba a Inžiniering,s.r.o. Vráble
 Zmluva o dielo
 19.2.2016
 4/2016
 Ján Belán Veľký Ďur
 Zmluva o dielo č. 513/1991
 20.2.2016
 5/2016
 DHAP s.r.o. Golianovo
 Zmluva o dielo
 2. 5. 2016
 6/2016
 UNIPRASTAV, s.r.o. Čereňany
 Zmluva o dielo Uniprastav
 2.5.2016
 7/2016
 DHAP s.r.o. Golianovo
 Zmluva o dielo - časť 1
 13.5.2016
 8/2016
 DHAP s.r.o. Golianovo
 Zmluva o dielo - časť 2
 13.5.2016
 9/2016
 Obec Tajná
 Notárska zápisnica
 31.5.2016
 10/2016
 Mondea s.r.o. Nitra
 Zmluva o dielo Mondea
 18.6. 2016
 11/2016
 e-dotacie s.r.o. Nitra
 Mandátna zmluva č. 047/2016
 22.7.2016
 12/2016
 e-dotacie s.r.o. Nitra
 Zmluva o službách č. 046/2016
 22.7.2016
  2017    
1/2017 Futbalový oddiel zast. Jozef Kopček,Tajná Zmluva č. 1/2017 o poskytovaní finančných prostr.neziskovým org., ktoré plnia úlohy v záujme občanov 31.1.2017
2/2017 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny, Nitra, Ing. Marek Illéš Dodatok č. 1/2017 27,3,2017
3/2017 Societa Vráble, n.o.Vráble Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. JE/4/2010 25.5.2017
4/2017 Societa Vráble, n.o. Vráble Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. JE/5/2010 25.5.2017
5/2017 Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, doc.Ing.Milan Belica, PhD., Zmluva č. 227/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny 3. 7.2017
6/2017 Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, doc. Ing. Milan Belica, PhD., Zmluva č. 341/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny 3.7.2017
7/2017 Prospect, spol. s r.o. Nové Zámky, Ing. Alexander Volšík, konateľ Dodatok č. 1 k OBJEDNÁVKE 6.9.2017
8/2017 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, Zmluva o grantovom účte 6.9.2017
9/2017 PROUNION, a.s. Nitra, Ing. Daniel Ács, PhD Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 14.9.2017
10/2017 PROUNION, a.s. Nitra Ing. Daniel Ács, PhD Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 14.9.2017
11/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, poverená riadenímUPSVR Nitra PhDr. Bronislava Pekárová Dohoda č. 17/16/054/56 22.9.2017
12/2017 Environmentálny fond, Bratislava, Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ Zmluva č. 123547 08U03 13.10.2017
13/2017 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Nitra, poverená riadením UPSVR Nitra PhDr. Bronislava Pekárová Dohoda č. 17/16/054/64 27.10.2017
14/2017 LEVSTAV - Levice, s.r.o. zast.Ing. Gregor Horniak - konateľ Zmluva o dielo č. 2/11/2017 č.1 27.11.2017
14/2017 LEVSTAV - Levice, s.r.o. zast.Ing. Gregor Horniak- konateľ Zmluva o dielo č. 2/11/2017 časť. 2 27.11.2017
15/2017 LEVSTAV - Levice, s.r.o. zast.Ing. Gregor Horniak-konateľ Zmluva o dielo č. 1/11/2017 časť 1 29. 11. 2017
15/2017 LEVSTAV - Levice, s.r.o. zast. Ing. Gregor Horniak-konateľ Zmluva o dielo č. 1/11/2017 časť 2 29. 11. 2017
16/2017 Terézia Stanová, Tajná 128, 952 01  Vráble Zmluva č. 01/2017 o poskytovaní sociálnej služby opatrovateľská služba - terénna 30.11.2017
17/2017 N.M. Audit, spol. s r. o. auditorská spoločnosť, č. licencie UDVA 209 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 1. 12. 2017
  2018    
1/2018 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín Zmluva/Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. zmluvy: 2018/0201/6529 1.2.2018
2/2018 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín Zmluva/Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. zmluvy: 2018/0201/3347 1.2.2018
3/2018 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava, Ing. Juraj Kožuch, PhD.,generálny riaditeľ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072NR130117 26.3.2018
4/2018 Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, doc. Ing. Milan Belica, PhD., Zmluva č. 297/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu 1. 6. 2018
5/2018 Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, doc. Ing. Milan Belica, PhD., Zmluva č. 473/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 7. 6. 2018
6/2018 Júlia Vojteková, Vráble, Milan Szádovský, Libice nad Cidlinou Kúpna zmluva 25. 6. 2018
7/2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, zast. Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ, Banská Bystrica Dohoda č. 05/2018/04 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov Slovenskej republiky 26. 6. 2018
8/2018 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava, Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ Dohoda č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072NR130117 27. 6. 2018
9/2018 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 12/013/18 17. 7. 2018
10/2018 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 12/012/18 17. 7. 2018
11/2018 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o termínovanom úvere č. 12/014/18 17. 7. 2018
12/2018 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 075NR140004 18. 7. 2018
13/2018 Ochrana údajov s.r.o. Zast. JUDr. Stanislav Beňo, Nitra Zmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov 18. 7. 2018
14/2018 Úrad vlády SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 28. 8.2018
15/2018 Pavol Halanda, Michal nad Žitavou č. 279 Zmluva sprostredkovateľa podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 11. 9. 2018
16/2018 EKOTEC, spol. s r. o. Bratislava Zmluva o kontrolnej činnosti - multifunkčné ihrisko 11. 9. 2018
17/2018 EKOTEC, spol. s r. o. Bratislava Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihrisko 11. 9. 2018
18/2018 DHAP s.r.o. Golianovo, zastúpený: Marián Duchoň Zmluva o dielo 25. 9. 2018
19/2018 HUMANA People to People Slovakia o,z. Bratislava Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi 25. 9. 2018
20/2018 DHAP s.r.o. Golianovo, zastúpený: Marián Duchoň Zmluva o dielo, Cintorínska ul.  29.10.2018
21/2018 DHAP s.r.o. Golianovo, zastúpený: Marián Duchoň Dodatok č.1 k Zmluve o dielo, Cintorínska ul. 31.10.2018
22/2018 N.M.- Audit, spol. s r.o., zastúpená:Ing Edita Jarošová, Nové Mesto nad Váhom Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 2. 11. 2018
23/2018 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte 10. 12. 2018
24/2018 Slovanet a.s. Bratislava Zmluva o spracúvaní os. údajov kamerovým systémom 10. 12. 2018
25/2018 Societa Vráble, n.o. Dodatok č. 7/2018 k Zmluve č. JE/4/2010 18. 12. 2018
26/2018 Societa Vráble, n.o. Dodatok č. 8/2018 k Zmluve č. JE/5/2010 18. 12. 2018
27/2018 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220053 20. 12. 2018
28/2018 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov Dodatok č. 3 k zmluve o ukladaní odpadu na Skládku Tekovská ekologická č. 1000 241 28.12.2018
Rok 2019
1/2019 Mesto Vráble, Hlavná ul. 1221, 952 01 Vráble Dodatok č. 3 zmluve o zamezpečení stravy 01.02.2019
2/2019 INEX - Hausgarden s.r.o. Lipová 978/12 Močenok Zmluva o dielo "Výstavba nového detského ihriska v obce Tajná" 26.02.2019
3/2019 Pucko, s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble Zmluva č. 1/2019 na prenájom pozemku 28.03.2019
4/2019 Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, 949 01 Nitra Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 02.05.2019
5/2019

PeaDr. Eleonóra Benediková, Mateja Bela 5295/9

Banská Bystrica

Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka 03.05.2019
 6/2019 Pôdohspodárska platobná agentúra, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220158 14.5.2019
 7/2019 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220158 21.6.2019
8/2019 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 398/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu 24.06.2019
9/2019 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 427/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 25.06.2019
10/2019 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 127/2019 o poskytnutí dotácie na podproru rozvoja cestvoného ruchu 27.06.2019
11/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy /A/ č. 12/012/18

Dodatok č. 1

12.07.2019
12/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy /A/ č. 12/013/18

Dodatok č. 1

12.07.2019
13/2019 Mesto Vráble, Vráble Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení stravy 3.9.2019
14/2019 Prounion, a.s. Piaristická 2, 949 01 Nitra Zmluva o dielo na spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, manažment verejného obstarávania a implementácieu projektov v rámci výziev MAS 2014/2020 4.10.2019
15/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o úvere č. 12/008/19 02.09.2019
16/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy /A/ č. 12/007/19 01.10.2019
17/2019 Ján Belán, Veľký Ďur Zmluva o dielo 30.10.2019
18/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina Kvitancia/Protokol o ukončení platnosti Zmluvy o Municipálnom úvere - Eurofondy /A/ č. 12/013/18 18.11.2019
19/2019 Premier Consulting EU, s.r.o. Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno Dodatok k zmluve o dielo / k zmluve o dielo č. 29012016/KB1 21.11.2019
20/2019

Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov 133,

935 33 Nový Tekov

Dodatok č. 4 k zmluve o ukladaní odpadu na Skládku Tekovská ekologická č. 1000 241 02.12.2019
21/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere č. 12/0008/19 20.12.2019
1/2020 Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

č.: 201916751

17.02.2020

 

 Číslo
 Dodávateľ
 Predmet
 Dátum vystavenia
 01/2012
 Správa Katastra, Katastr.úrad Nitra
 Popis infom. KÚ Tajná
 25.1.2012
 01/2013
 Tekovská ekologická s.r.o, Nový Tekov
 Nádoby na odpady
 28.1.2013
 02/2013
 Ing. Klaudia Gálová, EHB Projekt Levice
 Energetický audit na budovu
 21.6.2013

 

Ostatné dokumenty

 

 Predmet
 Dátum pridania
 Zámer previesť majetok ako prípad hodný osob.zreteľa
 26.8.2014
 Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitého zreteľa
 26.8.2014
 Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14.9.2015
 Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14.9.2015
 Zámer previesť majetok priamym predajom
 11.3.2016
 Zámer previesť zámenou majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11.3.2016
 Zámer č. 2/2016 previesť majetok ako prípad hodného osobitného zreteľa
 26.9.2016
Objednávka PROSPECT, spol s r.o.
 26.9.2016

Rozhodnutie o výrube drevín

28.12.2016

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

30. 11. 2017

Rozhodnutie: Pôdohospodárska platobná agentúra

1. 12. 2017
Rozhodnutie o výrube drevín 1. 12. 2017
Rozpočet obce 2015 - 2020 9. 1. 2018
Rozpočet obce - výdavky 9. 1. 2018
Rozpočet obce - kapitálové výdaje 9. 1. 2018
Objednávka č. 1/2019 Jozef Chudý - geodetické práce 02.07.2019
Objednávka č. 2/2019 AB-Stav, s.r.o. 02.07.2019
Objednávka č. 3/2019 AZ Sound Vinodol 02.07.2019
Objednávka č. 4/2019 Slovak Telekom 01.08.2019
Objednávka č. 5/2019 ZVaK Nitra 03.09.2019
Objednávka č. 6/2019 Novid Vráble 09.10.2019

 

 

 

       

 Výzvy

 

 Číslo 
 Predmet
 Dátum  zverejnenia
 1.
 Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ďalej len zákon/
 "Rekonštrukcia budovy obecného úradu Tajná" predmet zákazky: stavebné práce
 6.11.2015
 2.
 Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/
 "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu Tajná" predmet zákazky: stavebné práce
 17.12.2015

 

Faktúry

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,-€ bez DPH v zmysle § 102 ZVO  za:

I. Q 2012

 P.č.
 Predmet
 Hodnota zákazky
 Obchodné meno, sídlo úspešného uchádzača
 1.
 Preliezky, hojdačka, pieskovisko MŠ
 1 428,87
 Preliezky Trubíni s.r.o., Konopnice 446, 951 88 Lúčnica nad Žitavou
 
 I. Q 2013
 
 
 
 II. Q 2013
 
 
 
 III. Q 2013
 
 
 
 IV. Q 2013
 
 
 1.
 Stavebné a prípravné práce na rekonštrukcii centrálnej zóny obce Tajná
24 000, 00 € 
 TRAK s.r.o. Bratislava
 2.
 Služby externého manažmentu podľa zmluvy č. 11/015
1800,00 € 
 MVL Štefánek s.r.o. Trenčín
 
 I. Q 2014
 
 
 1.
 Stavebné práce na rekonštrukcii centrálnej zóny obce Tajná
35 772,36 € 
 TRAK, s.r.o. Bratislava
 2.
 Fa za dodávku plynu, KD, MŠ, OcÚ
1399,00 € 
 SPP Bratislava
 3.
 Hydroizolácia strechy, zateplenie, výmena okien, dverí
9 999,61 € 
 Izomer, s.r.o. Levice
 
 II. Q 2014
0
 
 
 III. Q 2014
0
 
 
 IV. Q 2014
0
 
 
 I. Q 2015
0
 
 
 II. Q 2015
0
 
 
 III. Q 2015
 
 
 1.
 Publikácia Trungel Ján - Tajná
1 925, 33 € 
 Jaroslav Oprala Garmond Nitra
 2.
 Oprava priepustku v obci
1 649,33 € 
 Regionálna správa a údržba ciest Nitra
 
IV. Q 2015
 
 
 1.
 Fa za služby Slovanet - montáž a dodanie kamerového systému
104 179,20 € 
 Slovanet a.s. Bratislava
 2.
 Spracovanie PD pre ohlásenie stavby
3 300, 00 € 
 Atelier Dobrucká Nitra
 3.
 Projektové práce pre stavebné povolenie
1 000,00 € 
 Marián Baláž Nitra
 4.
 Spevnenie základov budovy, oprava poškodených povrchov
6 979,08 € 
 Ján Belán, Veľký Ďur
 
 I. Q 2016
 
 
 1.
 Štúdia uskutočniteľnosti PRV 2014-2020 obce
1075,20 € 
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 2.
 Projekt pre stavebné povolenie
1000 € 
 Askon, Levice
3. Vykonané práce na oprave budovy kultúrneho domu v obci 10 536,48€ Ján Belán, Veľký Ďur
 

II. Q 2016

   
1.

Manažment procesu verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní:

Modernizácia kult.domu a novostavba dets.ihrisko, modernizácia OcÚ,MŠ

2 400€ PROUNION a.s. Nitra
2. Vykonané práce na oprave budovy kultúrneho domu v obci -  exteriér 6 607, 65 € Ján Belán, Veľký Ďur
  III.  Q 2016 0  
  IV. Q 2016 0  
  I.   Q 2017 0  
  II. Q 2017    
1. Arboristické práce - ošetrenie drevín: cintorín 2 650 € Marek Áč - Arbória, Golianovo
  III. Q 2017 0  
  IV. Q 2017    
1. Fa na základe objednávky: Obec Tajná, sanácia miesta s nezákonne uloženým odpadom 35 708,96 € Prospect spol. s r. o. Nové Zámky
   I. Q. 2018    
1.

FA na základe Zmluvy o poskytnutí služby :

Modernizácia kultúrneho domu a novostavba detského ihrska,

Modernizácia obecného úradu a materskej škôlky obce Tajná

1020,00 € Prounion, a.s. Nitra
       

 

 

 Číslo
 Dodávateľ
 Predmet
Suma/€/
Dátum vystavenia
  ROK 2020      
1010498604 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.12.2019
03122019 Peter Šebík Mojzesovo, IČO:40352412 Obehové čerpadlo práca a doprava 180,00 23.12.2019
20191060 Datatrade s.r.o. Zlaté Moravce IČO:35960132 Predĺženie profi prístupu na obce 90,64 12.12.2019
2019195

Mgr. Pavol Riecky, Levice IČO:38424611

Fa za kancelárske potreby 74,16 20.12.2019
2019196 Mgr. Pavol Riecky, Levice IČO:37424611 Fa za kancelárske potreby 28,72 20.12.2019
20190416 Novid spol. s r. o. IČO: 34117571 Kúpa materiálu voda 65,57 19.12.2019
3240016670 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 480930891 Poplatok za kópie výtlačky 86,28 17.12.2019
3240016671 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 480930891 Poplatok kópie výtlačky 12,68 17.12.2019
1540365488 O2 Slovakia, Bratislava IČO:35848863 Poplatky za telekomunikačné služby 54,37 13.12.2019
3240016669 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 480930891 Nájomné za kopírovacie zariadenie 54,00 17.12.2019
19110380 Intra s.r.o. Trenčín IČO:34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 03.12.2019
190500308501011 Bitcomp Vráble IČO:46925899 Internet 13,24 01.11.2019
20190109 Mesto Vráble IČO:00308641 Strava a réžia MŠ 238,50 10.12.2019
10100019394 Slovanet, a.s. IČO:35954612 Paušálny poplatok 3,98 09.12.2019
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,13 01.12.2019
9196335673 Stredoslovenská energetika,a.s. IČO:51865467 Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 61,03 05.12.2019
2019123 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO:36534714 Vývoz odpadu 150,05 11.11.2019
2019002188 KEO s.r.o. Záhorce Aktualizácia Keo Win 13,50 09.12.2019
8960096382 ZVAK Nitra, IČO: 36550949 Vodné, stočné 2,59 30.11.2019
8960096380 ZVAK Nitra,  IČO:36550949 Vodné, stočné 1,30 30.11.2019
8960096379 ZVAK Nitra, IČO:36550949 Vodné, stočné 3,89 30.11.2019
3291901944 Tekovská ekologická, s.r.o. IČO:34131451 Zneškodnenie a vývoz odpadu 502,40 04.12.2019
20190477 Societa Vráble, IČO:42052866 Strava dôchodci 712,80 30.11.2019
20190478 Societa Vráble, IČO:42052866 Strava zamestnanci 140,40 30.11.2019
190125 Katarína Juhásová IČO:46810145 Požiarny technik 30,00 05.12.2019
903184722 Stredisko prdplatného tlače Predplatné Pravda Včielka 189,97 03.12.2019
15164011 Insport s.r.o. Bratislava IČO:31363091 Obecné noviny 93,60 02.12.2019
190500308501012 Bitcomp Vráble, IČO:46925899 Internet 13,24 01.12.2019
8246879641 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Poplatky za telekomunikančé služby 17,50 22.11.2019
3240016265 Sharp business systems slovakia s.r.o., IČO:48093891 Nájomné kopírka 54,00 25.11.2019
2019002050 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO WIN 2020 13,50 26.11.2019
2019001701 KEO s.r.o. Záhorce, IČO:36739464 Ročná licencia KEO WIN 2020 194,05 21.11.2019
1420270207 O2 Slovakia, Bratislava IČO:35848863 Poplatky za telekomunikačné služby 64,25 13.11.2019
20190096 Mesto Vráble IČO:00308641 Stravné MŠ 233,20 13.11.2019
3291901766 Tekovská ekologická s.r.o. IČO:34131451 Vývoz a zneškodnenie odpadu 951,59 07.11.2019
19100405 INTA s.r.o. Trenčín, IČO:34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 07.11.2019
190123 Katarína Juhásová Vráble IČO:46810145 Fa požiarny technik 30,00 04.11.2019
9195731453 Stredoslovenská energetika IČO:51865467 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 32,29 06.11.2019
6190595523 Slovanet, a.s. Bratislava IČO:35954612 Paušálny poplatok ou-tajna 3,98 11.11.2019
8960089083 ZVAK Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné 3,89 31.10.2019
8960089080 ZVAK Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné 3,89 31.10.2019
8960089081

ZVAK Nitra IČO:36550949

Vodné stočné 3,89 31.10.2019
8245050885 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 01.11.2019
99190140 Unimont, s.r.o. Vráble IČO:46234888 Výmena stykača v rozvádzači VO 141,00 05.11.2019
2019000029 Obec Michal n.Žitavou, IĆO:00309095 Uloženie stavebného odpadu na skládke 72,50 04.11.2019
190172 Vaseková Oľga Elpress IČO:34260790 KEO účtovníctvo 226,71 06.11.2019
190170 Vaseková Oľga Elpress IČO:34260790 KEO účtovníctvo 226,71 06.11.2019
20190050 Ibis Vráble, s.r.o. IČO:36355291 Tabula: Program rozvoja vidieka 55,20  07.11.2019
20190432

Societa Vráble, n.o. IČO:42052866

Strava zamestnanci 162,00 31.10.2019
20190431 Societa Vráble, n.o. IĆO:42052866 Strava dôchodci 867,60 31.10.2019
2019115

Ekoglobal, s.r.o. Žiatavce

IČO: 36534714

Vývoz odpadu 145,82 31.10.2019
2019103

Ekoglobal, s.r.o. Žiatavce

IČO: 36534714

Vývoz odpadu 558,72 11.10.2019
3240015897 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Nájom kopírovacieho zariadenia 54,00 29.10.2019
2019000056 Mikroregión Požiatavie Širočina IČO:36107298 Fa za časopis 4/2019 66,00 28.10.219
99190130 Unimont s.r.o. Vráble IČO:46234888 Fa za opravu verejného osvetlenia 115,80 18.10.2019
1320237152 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 110,68 14.10.2019
1010498604 Slovak Telekom a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 16,50 22.10.2019
02019076 LEVSTAV- LEVICE s.r.o. IČO: 36524735 FA za základe Zmluvy o dielo č. 2/11/2017 a priloženého súpisu prác stavebné prácena akcii: Modernizácia kultúrneho domu, novostavba detského ihriska" 22 116, 96 31.10.2019
19090619 INTA s.r.o. Trenčín,IČO: 34129863 Fa za odber kuchynského odpadu 14,40 4.10.2019
20190298 Novid s.r.o. Vráble, IČO: 34117571 Fa za predaj tovaru PVC RUR.DN 500x5000 korugovaná 1125,76 11.10.2019
022019 A-M výkopové práce, s.r.o. Vráble, IČO: 52468666 Fa vám výkopové práce v obci Tajná 100,00 9.10.2019
190121 Katarína Juhásová,Vráble, IČO:46810145 Fa za vykonávanie odobrných činností na úseku PO 30,00 7.10.2019
6019720313 ZVS a.s. Nitra, IČO: 36550949 FA za prekládku vodomernej sústavy na objekte Tajná p.č. 11/4 431,12 8.10.2019
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 9.10.2019
396002133 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodu 7,78 30.9.2019
18819 Kotulič Petr, Koprivnice,IČO: 66925797 Didaktická pomôcka Šašo do MŠ 50,00 10.10.019
3291901577 Tekovská ekologická s.r.o, Nový Tekov,IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 492,67 4.10.2019
007302019 OLYMP ERBY s.r.o. Santovka, IČO: 52365921 Nylonové lanko, dopravané 67,51 9.9.2019
1010498603 Slovak Telekom,a.s. Bratislava,IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.10.2019
20190384 Societa Vráble,n.o. Vráble,IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 144,00 30.9.2019
20190383 Societa Vráble,n.o. Vráble,IČO: 42052866 FA za odobraté obedy - dôchodci 806,40 30.9.2019
2019001263 KEO s.r.o. Záhorce,IČO: 36739464 Aktualizácia KEO Win 2019/10 13,50 3.10.2019
190500308501010 BitcompInternet Vráble, IČO: 46925899  Služba Wifi Internet - 10/2019 13,24 1.10.2019
1900982 EKOTEC s.r.o. Bratislava, IČO: 00687022 Fa za kontolu bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska v obci, detského ihriska v MŠ 339,30 24.9.2019
3240015438 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Fa za výtlačky nad limit 93,43 25.9.2019
3240015437 Sharp business systems slovakia.s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Fa za nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 25.9.2019
1010498604 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 14,99 22.9.2019
190634 VEPOS,s.r.o. Vráble, IČO: 36519821 FA za predaj piesku 282,00 20.9.2019
297709 Atlantis systems s.r.o. Bratislava, IČO: 35844230 Web hosting: Beta(tajna.sk) 76,03 23.9.2019
1900018 Peter Bogyo - Mravček Vráble,IČO: 43829759 Akcia Športujeme pre zdravie a život odmeny súťažiacim 458,78 22.9.2019
2001900686 AB-Stav,s.r.o. Malý Cetín, IĆO: 36548707 Fa za žumpu a náklady spojené 2334,37 10.9.2019
20190001 Róbert Kevely-RODO, Klasov,IČO: 47123401 Zemné a výkopové práce,mont.práce - žumpa v KD 240,00 16.9.2019
1600251722 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 60,51 13.9.2019
20190355 Donatello s.r.o. Vráble, IČo: 43785344 Fa za pozvánky,plagáty, tričká..Akcia: Športujeme pre zdravie a život 232,92 13.9.2019
1942753 WebHouse,s.r.o. Trnava, IČO: 36743852 tajna.sk - predlženie registracie domény 14,28 25.9.2019
2019000027 ByDoS s.r.o. Vráble, IČO: 31437648 Fa za dodávku tovaru /trofej/ akcia: Športujeme pre zdravie a život 152,10 16.9.2019
201907001 DHAP s.r.o. Golianovo, IČO: Fa na základe zmluvy o dielo "Rekonštrukcia a obnova kaplnky v obci Tajná" 24 714,98 31.7.2019
190117 Katarína Juhásová, Vráble, IĆO: 46810145 Fa za vykonávanie odobrných činností na úseku PO 30,00 3.9.2019
3291901402 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 814,37 5.9.2019
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 9.9.2019
182019 Ing. Dušan Ondrejka, Hostie, IĆO: 43310435 Fa za autorský dozor stavby - Rekonštrukcia a obnova kaplny 50,00 5.9.2019
20190339 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy  - zamestnanci 57,60 31.8.2019
19102 M.Vojtko-Elektroservis Topoľčany, IČO: 11765968 Fa kontrola a servis PHP 207,00 10.9.2019
396001873 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodu 16,86 31.8.2019
09201913 A-ms- Ing. Martin Šabík, Malý Lapáš,IČO: 43711651 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie OcU Tajná 1 260,00 4.9.2019
20190338 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 766,80 31.8.2019
1010498603 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.9.2019
20190115 MUDr.Ľubomír Horák s.r.o. Vráble, IČO: 35925761 Fa za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť 20,00 4.9.2019
190500308501009 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Služba Wifi Internet - 09/2019 13,24 1.9.2019
190152 Profi servis sk.s.r.o. Ivanka pri Nitre, IČO: 46148353 Fa za služby: obhliadka závady,čistenie kanalizačného potrubia MŠ 127,00 30.8.2019
1662019 Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Vráble, IČO: 47613271 Fa za nakladanie so splaškovými vodami ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy pri MŠ Tajná 52,00 30.8.2019
1010498604 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 14,99 22.8.2019
3240015057 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 FA za nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 26.8.2019
2019001103 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO WIN 2019/09 13,50 27.8.2019
2019081 Kompas trans - Mgr.Kompas Stanislav Horný Ohaj Fa za osobnú autobusovú dopravu - kúpanie Štúrovo 337,20 21.8.2019
32919001250 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 519,11 2,8,2019
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 9.8.2019
1490218317 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 84,77 14.8.2019
20190012 OSM Univer s.r.o.Nitra, IČO: 46561838 Fa za prenájom pivných súprav 352,00 7.8.2019
190142 Vaseková Oľga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa za účtovníctvo KEO 302,28 8.8.2019
005102019 Olymp erby s.r.o. Santovka, IČO: 52365921 Fa nylonové lanko,dopravné 61,00 6.8.2019
6621905855 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia 78,00 2.8.2019
87190087 UNIMONT s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 FA za opravu verejného osvetlenia v obci 87,24 6.8.2019
396001729 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodu 19,45 31.7.2019
1010498603 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.8.2019
201918 Andrej Hlinka,Vinodol, IČO: 52334597 Fa za javisko s ozvučením a DJ za akciu "Najlepší tajňanský perkelt" 1 100,00 7.8.2019
190114 Katarína Juhásova, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odobrných činností na úseku PO 30,00 5.8.2019
2019077 Ekoglobal,s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za služby spojené s vývozom odpadu 133,15 26.7.2019
20190290 Societa Vráble,n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 842,40 31.7.2019
20190291 Societa Vráble,n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 126,00 31.7.2019
190500308501008 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Služba Wifi Internet - 08/2019 13,24 1.8.2019
3240014705 Sharp business systems slovakia s.r.o. Vráble, IČO: 48093891 Poplatok za nájomné multifunkčné zariadenie 54,00 25.7.2019
2019000003 OZ pre rozvoj mik.Požit. Širočina, IČO: 42119430 požičanie veľký stan 40,00 24.7.2019
 1010498604 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 26,17  22.7.2019
2019000050 Mikroregión Požitavie-Širočina z.z. IČO:36107298 Časopis 66,00 19.07.2019
6009193 ToiToi a dixi, s.r.o. Bratislava IČO:36383074 Toaletná kabínka  prenájom 144,00 30.07.2019
20190281 Donatello s.r.o. Vráble IČO:43785344 Trišká pre usporiadateľov, magnetky... 247,80 18.07.2019
20190280 Donatello s.r.o. Vráble IČO:43785344 Kuchynská zástera perkelt, šálky... 249,55 18.07.2019
003932019 Olymp Erby s.r.o. Santovka IČO:52365921 Taška papierová s erbom 69,90 11.07.2019
003512019 Olymp Erby s.r.o. Santovka             IČO: 52365921 Taška papierová, pero kovove,graf.prípravy a šablóny 269,80 03.07.2019
004112019 Olymp Erby s.r.o. Santovka              IČO: 52365921 Pero s potlačou 130,00 16.07.2019
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612 Paušálny poplatok ou-tajna 3,98 09.07.2019
1390182571 O2 Slovakia, Bratislava  IČO: 35848863 Poplatky za telekomunikančé služby 73,26 15.07.2019
01119 Panter a PMD s.r.o. Nitra, IČO: 36543543 Tajná - spomienky na malebnú dedinku /realizované s finančnou podporou NSK/ 600,00 18.7.2019
9952238 Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. Bratislava, IČO: 35730129 Predplatné 219,72 12.7.2019
1252019 Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, IČO: 47613271 Fa za nakladanie so splaškovými vodami,ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy 50,00 8.7.2019
190112 Katarína Juhásová, Vráble, IĆO: 46810145 Fa za vykonávanie odobrných činností na úseku PO 30,00 5.7.2019
1010498603 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.7.2019
3291901052 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO:34131451 Fa za zber, prepravu, a zneškodnenie odpadu 538,58 4.7.2019
396001399 ZVS,a.s. Nitra, IĆO: 36550949 Fa za vodné 25,92 30.6.2019
20190074 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady MŚ jún 2019 286,59 9.7.2019
19060663 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 4.7.2019
432019 Jozef Chudý, Vráble, IČO: 40683494 Fa zameranie a vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu/hranice kaplnky/ 227,00 10.7.2019
20190240 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 691,20 30.6.2019
20190241 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 169,20 30.6.2019
3240014272 Sharp business systems Slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Poplatok za kópie 9,64 25.6.2019
3240014272 Sharp business systems Slovakia s.r.o. IČO. 48093891 Poplatok zá kópie 97,36 25.6.2019
3240014272 Sharp business systems Slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 25.6.2019
190500308501007 BitCompInternet s.r.o. Vráble, IČO: 46925899 Služba Wifi Internet - 07/2019 13,24 1.7.2019
20190069 Mesto Vráble,IČO: 00308641 fa za stravné a réžijné náklady MŠ máj 2019 333,19 24.6.2019
002482019 Olymp erby s.r.o. Santovka, IČO: 52365921 Tabula /KD/ 130,00 13.6.2019
1540192522 O2 Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 62,87 13.6.2019
19050466 INTA,s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 5.6.2019
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 10.6.2019
2019038 PaedDr. Elenonóra Benediková, IČO: 41906012, Banská Bystrica Vykonanie prehliadky dokumentov a záznamov v archíve Obecného úradu Tajná, spracovanie zozrnamu, určenie na vyradenie z archívu OcÚ Tajná 500,00 6.6.2019
6611915622 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IĆO: 35763469 Fa za náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekom.zariadení 13,90 4.6.2019
042019 Helena Sárazová, Lúčnica nad Žitavou,IČO: 30893356 Vypracovanie PD: Vodovodná prípojka pre KD Tajná, obhliadka, zameranie, vyjadrenie správcov podzemných vedení, správne poplatky 195,50 5.6.2019
190110 Katarína Juhásová,Vráble, IĆO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 5.6.2019
396001080 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 23,33 31.5.2019
902184722 Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica, IČO: 36631124 Predplatné - predskolská výchova, včielka 8,60 3.6.2019
1010498603 Slovak Telekom,a.sBratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.6.2019
3291900810 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 520,03 3.6.2019
20190193 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 198,00 31.5.2019
20190192 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 759,60 31.5.2019
190500308501006 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Služba Wifi Internet - 06/2019 13,24 1.6.2019
201908 Ing. Dagmar Horáková, Nitra, overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018 700,00 28.5.2019
8131939306 Wolters Kluwer SR s.r.o. Bratislava, IČO: 31348262 fa - účtovníctvo - predplatné časopisu 58,00 31.5.2019
3240013870 Sharp business system slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Fa za nájomné multifunkčné zariadenie 54,00 22.5.2019
190089 Vaseková Oľga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Keo účtovníctvo 261,71 21.5.2019
190088 Vaseková Oĺga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Keo účtovníctvo 201,52 21.5.2019
190285 VEPOS,s.r.o. Vráble, IČO: 36519821 Fa - dovoz piesku 56,38 13.5.2019
1530163694 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za telekomunikačné služby 61,51 13.5.2019
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35956412 FA za služby Slovanet 3,98 9.5.2019
19040595 INTA s.r.o. Trenčín, IĆO: 34129863 Fa za odber kuchynského odpadu 14,40 7.5.2019
20190059 Mesto Vráble, IČO 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady apríl 2019 272,61 15.5.2019
190108 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 6.5.2019
396000908 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Poplatok za vodné 42,78 30.4.2019
3291900673 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IĆO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 524,68 7.5.2019
1010498603 Poplatky za telekomunikačné služby,Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.5.2019
2019048 Ekoglobal,s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za vývoz odpadu 285,31 30.4.2019
2019000037 Mikroregión Požitavie - Širočina z.z. Veľké Vozokany, IČO: 36107298 Fa - časopis 66,00 25.4.2019
2019000023 Mikroregión Požitavie - Širočina z.z.Veľké Vozokany, IČO: 36107298 Fa - členský príspevok 113,60 23.4.2019
20190145 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 136,80 30.4.2019
20190144 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy- dôchodci 658,80 30.4.2019
2019000915 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO WIN 2019/08 13,50 29.4.2019
190500308501005 Bit compInternet s.r.o. Vráble, IČO: 46925899 Služba Internet Wifi - 05/2019 13,24 1.5.2019
3240013512 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Fa za nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 25.4.2019
1010498604 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 19,92 22.4.2019
19026 TBR s.r.o. Vráble, IČO: 46987797 fa: asanácia buxus,hnojenie 458,40 18.4.2019
20190056 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady MŠ marec 2019 321,54 23.4.2019
19028 Team-Work,s.r.o. Tajná, IČO: 46945784 servis Husqavarna traktor kosačka, pneumatiky 338,81 18.4.2019
1340107805

O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863

Fa za služby O2 51,06 12.4.2019
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 9.4.2019
8960024928 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 11,66 31.3.2019
2019034 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa - práca ramena, preprava kontajner, zneškodnenie odpadu, mýtny poplatok 605,38 10.4.2019
19030532 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Fa za odber kuchynského odpadu 14.40 3.4.2019
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.4.2019
3291900490 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 1 382.65 5.4.2019
4909970028 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 51865467 vyúčtovacia fa za dodávku a distribúciu elektriny 6,34 5.4.2019
190105 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odbrných činností na úseku PO 30,00 5.4.2019
2019000777 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO WIN 2019/07 13,50 8.4.2019
20190121 Donatello, s.r.o. Vráble, IČO: 43785344 Fa - tabula (prevádzkový poriadok) 14,40 11.4.2019
3240012631 Shrap business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 22.2.2019
190044 Erika Kusyová, Zvolen, IČO: 41654196 Školenie - novinky v elektronickej schránke 66,00 3.4.2019
190500308501004 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Fa Internet Wifi - 04/2019 13,24 1.4.2019
20190096 Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 738,00 31.3.2019
20190097 Societa Vráble, n.o.Vráble IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 169,20 31. 3. 2019
3240013039 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Nájom multifunkčného zariadenia 15,65 25.3.2019
3240013038 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Nájom multifunkčného zariadenia 127,51 25.3.2019
3240013037 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO:48093891 Nájom kopírovacieho zariadenia 54,00 25.03.2019
1010498604 Slovak Telekom,a.s. IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.03.2019
19300434 Ecohome Services spol. s r.o.        IČO: 50580027 Dodanie a montáž žalúzie 48,00 18.03.2019
19013 TBR sro Vráble IČO:46987797 Arboristické práce 468,00 29.03.2019
190055 Vaseková Oľga IČO: 34260790 KEO WIN účtovníctvo 251,90 26.03.2019
 190019  Inex - Hausgarden s.r.o. IČO:44223722  Výstavba nového detského ihriska 11 487,50  21.03.2019
1390086558 O2 Slovakia,a.s. IČO: 35848863 Fa za telefón 83,92 13.03.2019
9191222447 Stredoslovenská energetika ,a.s..   IČO: 51865467 Fa za elektrinu 22,24 12.03.2019
19020424 Inta s.r.o. Trenčín IČO: Odber kuchynského odpadu 14,40 06.03.2019
6190151840 Slovanet, a.s. IČO: 35954612 Paušálny poplatok go-mail 3,98 11.03.2019
3291900237 Tekovská ekologická, sro IČO:34131451 Vývoz a zneškodnenie odpadu 440,74 28.02.2019
2019012 Ekoglobal, s.r.o. IČO: 36534714 Vývoz odpadu 537,72 28.02.2019
20190037 Mesto Vráble IČO: 00308641 Strava a réžia MŠ 170,09 11.03.2019
190103 Katarína Juhásová, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie PO 30,00 5.3.2019
20190053 Societa Vráble,n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy zamestnanci 126,00 28.2.2019
02032019 Peter Šebík, Mojzesovo ročná kontrola kotla, čistenie a nastavenie 74,00 4.3.2019
396000347 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodu 14,26 28.2.2019
19201457 Ecohome Services s.r.o. Trnava, IČO: 50580027 Fa za kompletný servis okien,dverí, výmena kovania na dverách v KD 259,00 4.3.2019
190500308501003 Bitcomp,IČO: 46925899, Vráble Služba Internet Wifi - 03/2019 13,24 1.3.2019
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 30,25 1.3.2019
1010498604 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 17,50 22.2.2019
20190035 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady 01/2019 MŠ 208,74 208,74
20190052 Societa Vráble,n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 644,40 28.2.2019
2019000616 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO WIN 2019/05 13,50 28.2.2019
1815858931 Centrálny depozitár cenných papierov SR,a.s. Bratislava, IČO: 31338976 Vedenie účtu majiteľa 432,00 31,12.2018
38190038 UNIMONT s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za opravu verejného osvetlenia v obci 103,20 26.2.2019
190036 Vaseková Oľga,Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa KEO účtovníctvo 302,28 19.2.2019
190034 Vaseková Oľga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa KEO účtovníctvo  327,47  19.2.2019 
1470066714 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 33,28 13.2.2019
8800308501 RTVS Bratislava Služby verejnosti 56,88 7.2.2019
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 11.2.2019
190102 Katarína Juhasová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie PO 30,00 5.2.2019
2191103470 Slovenský ochranný zväz autorský práv k hudobným dielam, IČO. 00178454 Fa za autorskú odmenu za licenciu 20,40 5.2.2019
396000141 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodu 18,15 31.1.2019
329190090 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 454,17 1.2.2019
9190652315 Stedoslovenská energetika,a.s. Žilina, IČO: 51865467 Vyúčt.fa za dodávku a distribúciu elektriny 77,54 4.2.2019
1010498603 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,16 1.2.2019
190500308501002 BITcomp,Vráble, IČO:46925899 Služba Internet Wifi - 02/2019 13,24 1.2.2019
2019000009 Mikroregión Požitavie-Širočina z.z. Veľké Vozokany,IČO: 36107298 Fa za časopis Požitavie-Širočina č. 1/2019 66,00 31.1.2019
2019000418 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO WIN 04/2019 13,50 8.2.2019
20190007 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava dôchodci 612,00 30.01.2019
20190008 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava zamestnanci 133,20 30.01.2019
9190082837 SSE a.s. IČO. 36403008 Vyúčtovacia faktúra za dodavku elektriny KD 60,55 31.12.2018
9190085047 SSE a.s. IČO: 36403008 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny VO 78,99 31.12.2018
9190082836 SSE a.s. IČO: 36403008 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny cintorín 79,03 31.12.2018
18120232 Inta s.r.o. Trenčín IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 31.12.2019
8225657388 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.01.2019
1900980 Slovgram, Bratislava IČO: 17310598 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov - verejný rozhlas 38,40 22.01.2019
3240012274 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Nájom za kopírovacie zariadenie 54,00 23.01.2019
20190023 Pavol Halanda IČO: 40351467 Licencia za softver - cintorín 68,00 02.01.2019
8223976132 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 01.01.2019
180128 Katarína Juhásová IČO: 46810145 Požiarny technik 30,00 04.01.2019
6190040573 Slovanet, a.s. Bratislava IČO:35954612 Paušálny poplatok Go Mail ou-tajna 3,98 09.01.2019
8860112869 Západosl. vodárenská spoločnosť Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné 10,37 31.12.2018
8860112866 Západosl. vodárenská spoločnosť Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné 1,30 31.12.2018
1540064804 O2 Slovakia s.r.o. IČO: 35848863 Fa za telefón 53,25 14.01.2019
20190012 Mesto Vráble IČO: 00308641 Strava a réžia MŠ 170,40 14.01.2019
3291802532 Tekovská ekologická, s.r.o. IČO:34131451 Odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 401,81 04.01.2019
190500308501001 Bit Comp Vráble IČO: 46925899 Internet 13,24 01.01.2019
20180499 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava dôchodci 471,90 31.12.2018
20180500 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava zamestnanci 79,20 31.12.2018
  ROK 2018      
20180068 Ibis Vráble, s.r.o. IČO: 36355291 Výroba informačnej tabule 55,20 21.12.2018
8223616878 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 21.12.2018
191922384 Solitea Slovensko a.s. Bratislava IČO:36237337 AVG internet Security 42,08 12.12.2018
3240011794 Aharp business systems slovakia, sro IČO: 48093891 Nájomné za kopírovacie zariadenie 54,00 17.12.2018
3240011795 Sharp business systems slovakia, sro IČO: 48093891 Poplatok za kópie 63,16 17.12.2019
3240011796 Sharp business systems slovakia, sro IČO: 48093891 Poplatok za kópie 15,24 17.12.2018
20180591 Datatrade s.r.o.Zlaté Moravce IČO:35960132 Predĺženie profi prístupu www.obce.info 90,64 12.12.2018
18001205 DHAP, s.r.o. Golianovo IČO: 36522015 Revitalizácia obce Tajná I Etapa plochy zelene 8 308,52 19.12.2019
18001203 DHAP, s.r.o. Golianovo IČO: 36522015 Rekonštrukcia parkoviska v obci Tajná - cesta 53 676,38 18.12.2018
991801067 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 FA za práce s montážnou plošinou 231,60 18.12.2018
1540029491 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 FA za služby O2 45,11 13.12.2018
201800091 OZ pre rozvoj mik."Požit. - Širočina, Malé Vozokany, IČO: 42119430 Kalendár Požitavie - Širočina na rok 2019 84,00 18.12.2018
18100447 Inta s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Fa za odber kuchynského odpadu 14,40 8.11.2018
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 10.12.2018
4909970024 Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina, IČO: 36403008 Vyúčtovacia fa za dodávku a distribúciu elektriny - nedoplatok 53,97 6.12.2018
20180106 Mesto Vráble, IČO: 00308641 FA za stravné a réžijné náklady MŠ - za 11/2018 249,21 12.12.2018
3291802255 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 431,80 4.12.2018
386002759 ZVS,a.s. Nitra IČO: 36550949 Fa za vodné 24,62 30.11.2018
180124 Katarína Juhásová,Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 3.12.2018
18001102 DHAP,s.r.o. Golianovo, IČO: 36522015 FA na základe zmluvy o dielo a dodatku č. 1 z 31.10.2018 rekonštrukcia miestnej komunikácie - Cintorínska ul. v obci Tajná 21972,82 13.11.2018
180500308501012 Bitcomp s.r.o.Vráble, IČO: 46925899 Fa za služby Internet Wifi - 12/2018 13,24 1.12.2018
1516391 Inprost s.r.o. Bratislava, IČO: 31363091 Fa za obecné noviny rok 2019 88,40 1.12.2018
201811130 Ekoglobal,s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za uskutočnený vývoz odpadu 273,12 26.11.2018
20180454 Societa Vráble,n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 702,90 30.11.2018
20180491 Societa Vráble,n.o. IČO: 42052866 FA za odobraté obedy - zamestnanci OcÚ 135,30 30.11.2018
10104986603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 FA za telekomunikačné služby 30,00 1.12.2018
1804213730 Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica, IČO: 36631124 Fa za predplatné časopisov: Včielka, Pravda, Predškolská výchova 175,86 13.12.2018
1010498604 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 17,50 22.11.2018
18311089 N.M. - Audit, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36307874 Fa za práce auditora 720,00 19.11.2018
180858 Vepos, s.r.o. Vráble, IČO: 36519821 Fa za spotr.materiál 45,00 21.11.2018
3240011441 Sharp s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Fa za nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 19.11.2018
1207832456 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 58,54 14.11.2018
2018001493 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Ročná licencia KEO WIN 194,05 13.11.2018
2018001044 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Fa za účastnícky poplatok školenia KEO 98,00 12.11.2018
18121 AGF s.r.o. Klasov, IČO: 17643678 FA za stravovanie členov komisie na komunálnych voĺbách 54,00 12.11.2018
20180099 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady za október 2018 247,08 14.11.2018
1010019394 Slovanet,a.s Bratislava, IČO: 35954612 FA za služby Slovanet 3,98 9.11.2018
3291802089 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 FA za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 389,14 7.11.2018
386002507 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 20,73 31.10.2018
180122 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 5.11.2018
2018154 Mgr.Pavol Riecky, Levice, IČO: 37424611 Fa za spotr. materiál 163,63 12.11.2018
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.11.2018
20180407 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 719,40 31.10.2018
20180408 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 132,00 31.10.2018
2018000052 Mikroregión Požitavie - Širočina, IČO: 36107298 časopis Požitavie - Širočina č. 3. 2018 66,00 10.10.2018
201810115 Ekoglobal s,r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za zneškodnenie odpadu - jesenné upratovanie 445,92 25.10.2018
180500308501011 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Služba Internet Wifi - 11/2018 13,24 1.11.2018
991801041 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za opravu verejného osvetlenia 163,20 29.10.2018
180155 Vaseková Oĺga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa za Keo účtovníctvo 206,10 29.10.2018
3240011082 Sharp Bratislava, IČO: 48093891 Fa za nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 22.10.2018
1010498604 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 FA za telekomunikačné služby 17,50 22.10.2018
991801029 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za opravu verejného osvetlenia v obci 67,80 22.10.2018
1809000 DHAP,s.r.o. Golianovo, IČO: 36522015 Fa na základe zmluvy o dielo zo dňa 17.9.2018 dielo "Rekonštrukcia Stávkovej ulici v obci Tajná" 27969,16 25.9.2018
1205185819 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 52,55 15.10.2018
20180088 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady MŠ - 9/2018 253,47 16.10.2018
386002263 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 18,14 30.9.2018
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 FA za služby Slovanet 3,98 9.10.2018
18090645 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Fa za odber kuchynského odpadu 14,40 5.10.2018
3291801799 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 638,05 3.10.2018
180120 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 60,00 3.10.2018
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 27,42 1.10.2018
20180362 Societa Vráble,n.o., Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 587,40 30.9.2018
201809101 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za služby: práca ramena, preprava, zneškodnenie odpadu 293,28 24.9.2018
20180363 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 128,70 30.9.2018
180500308501010 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Fa za služby Internet Wifi - 10/2018 13,24 1.10.2018
2018131 Mgr.Pavol Riecky,Levice, IČO:37424611 Fa za spotreb.materiál 73,15 1.10.2018
812018 Petina Ingrid Líneková Bušince, IČO: 41909275 Fa za repasaciu konštrukčnej časti chladiacho boxu v dome smútku 408,00 26.9.2018
1010498604 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22,09,2018
 280003 Atlantis Systems s.r.o. Bratislava, IČO: 35844230 Web hosting "Beta" (tajna.sk) 76,03 27.9.2018
3240010615 Sharp Bratislava, IČO: 48093891 Fa za nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 21.9.2018
3240010616 Sharp Bratislava, IČO: 48093891 Fa za výtlačky na limit, poplatok za kópie 53,60 21.9.2018
3240010617 Sharp Bratislava, IČO: 48093891 Fa za výtlačky nad limit, poplatok za kópie 4,12 21.9.2018
1202578479 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 83,33 14.9.2018
99180106 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za opravu verejného osvetlenia v obci 192,60 14.9.2018
2018000924 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Fa za doplnkovú službu aktualizácie programu KEO WIN 13,50 13.9.2018
618062828 WebHouse, s.r.o. Trnava, IČO: 36743852 Fa za predlženie domény tajna.sk 14,28 14.9.2018
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 10.9.2018
3291801633 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, Ičo: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpradu 614,70 7.9.2018
1800848 EKOTEC s.r.o. Bratislava, IČO: 00687022 Fa za kontrolu bezpečnosti multifunkčného detského ihriska v obci 186,30 6.9.2018
1800847 EKOTEC s.r.o. Bratislava, IČO: 00687022 Fa za kontrolu bezpečnosti detského ihriska v obci, v areáli MŠ v obci 306,00 6.9.2018
386001959 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 16,85 31.8.2018
20180102 Akvokátska kancelária JUDr. Cimrák, s.r.o. IČO: 36868876 Právne poradenstvo 96,00 31.8.2018
18109 M. Vojtko-Elektroservis, Topoľčany, IČO: 11765968 Fa za kontrolu a servis hasiacich prístrojov 207,00 10.9.2018
20180319 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 564,30 31.8.2018
20180320 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy- zamestnanci 75,90 31.8.2018
010042018 Jozef Smrhola -Olymp, Santovka, IČO: 32581190 Fa za vlajky, tabulu, lanko 316,84 3.9.2018
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 16,67 1.9.2018
180118 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 5.9.2018
51900016 Nomiland, s.r.o. Košice, IčO: 36174319 Doklady pre mateskú školu 8,30 21.8.2018
180500308501009 Bitcomp s.r.o. Vráble, IČO: 46925899 Poplatky za služby Internet Wifi - 09/2018 13,24 1.9.2018
1010498604 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.8.2018
3240010275 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 22.8.2018
1182208376 Ševt a.s. Banská Bystrica, IČO: 31331131 Doklady pre materskú školu 10,22 20.8.2018
2018075 Kompas Trans - Mgr. Kompas Stanislav, Vráble, IČO: 41823621 Fa za osobnú autobusovú dopravu Horný Ohaj - Tajná - Štúrovo a spať 324,24 17.8.2018
1199993080 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Faktúra za služby O2 54,83 14.8.2018
2018026 Ochrana údajov, s.r.o. Nitra, IČO: 46420657 Príprava a dodanie podkladov pre vypracovanie GDPR 150,00 6.8.2018
20180239 Roman Michálik, Detva, IČO: 45434191 Futbalova sada, štucne, potlač - pre akciu Športujeme pre radosť 720,00 7.8.2018
2018102 MAZY Silvia Matušková, Čifáre, IČO: 41061969 Fa za výkon činnosti vo verejnom obstarávaní zákazky: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul.. Cintorínska a ul. Stávková Tajná 300,00 7.8.2018
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 9.8.2018
3291801446 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 406,48 3.8.2018
386001805 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 Poplatky za vodné 33,70 31.7.2018
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 20,12 1.8.2018
180116 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 6.8.2018
3240009938 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 25.7.2018
180500308501008 Bitcomp s.r.o. Vráble, IČO: 46925899 Fa za služby Internet Wifi - 8/2018 13,24 1.8.2018
20180280 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 547,80 31.7.2018
20180281 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 72,60 31. 7. 2018
89180089 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za odstránenie skratu na vedení ver. osvetlenia 126,00 30,7,2018
1197461536 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, IČO: 35848863 FA za služby O2 80,34 14.7.2018
20182460 Patrik Chovanec, Gaboltov, IČO: 48087254 FA za nožnicové stany - Akcia "Najlepší Tajňanský perkelt" 267,00 27.6.2018
18061060 INTA s.r.o., Trenčín, IČO: 34129863 FA za odber kuchynského odpadu 14,40 9.7.2018
180113 Vaseková Oľga,Hurbanovo, IČO: 34260790 FA za KEO účtovníctvo 206,10 19.7.2018
8213651403 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 FA za telekomunikačné služby 17,50 22.7.2018
180033 AZ SOUND s.r.o., Vinodol, IČO: 47455497 FA za zastrešenie, pódium, ozvučenie a osvetlenie "Súťaž o najlepší Tajňanský perkelt" 800,00 10.7.2018
6180393866 Slovanet, a.s., Bratislava, IČO: 35954612 FA za služby slovanet 3,98 9.7.2018
20180076 Mesto Vráble, IČO: 00308641 FA za stravné a réžiu MŠ za mesiac jún  325,89 11.7.2018
180047 ALDESŠPORT, spol. s.r.o, Jelšovce, IČO: 36560812 FA za trofeje a poháre na futbalový turnaj - "Športujeme pre radosť" 175,88 22.6.2018
3291801191 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 FA za zneškodnenie odpadu, zmesový komunálny odpad 347,15 6.7.2018
180500308501007 BitComp Vráble, IČO: 46925899 Služba Internet Wifi - 07/2018 13,24 1.7.2018
20180231 SOCIETA Vráble, n.o., IČO: 42052866 FA za obedy - dôchodcovia  590,70 30.6.2018
20180232 SOCIETA Vráble, n.o., IČO: 42052866 FA za obedy - zamestnanci OcÚ 141,90 30.6.2018
386001384 ZVS, a.s., Nitra, IČO: 36550949 FA za vodné 22,03 29.6.2018
8212048881 Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO: 35763469 FA za telekomunikačné služby 20,08 1.7.2018
180113 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 FA za vykonávanie odborných činností na úseku PO za mesiac jún 30,00 4.7.2018
20180017 OSM Univers, s.r.o. Nitra, IČO: 46561838 FA za prenájom pivných súprav 282,00 4.7.2018
2018000043 OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie - Širočina, Malé Vozokany, IČO: 42119430 FA za členský príspevok do Občianského združenia Požitavie - Širočina na rok 2019 a 2020 400,00 30.5.2018
8211596000 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 17,50 22,6,2018
20180202 Donatello, s.r.o. Vráble, IČO: 43785344 Fa za reklamné predmety na akciu: Tajňanský perkelt 5. ročník 643,08 26,6,2018
2018000037 Mikroregión Požitavie - Širočina, Veľké Vozokany, IČO: 36107298 fa za časopis Požitavie - Širočina 2/2018 66,00 28,6,2018
3240009533 SHARP business systems slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 22,6,2018
19/18 Notársky úrad JUDr. Helena Rozborová, Vráble, IČO: 3609769 Odmena za spísanie notárskej zmluvy, návrh na vklad kúpnej zmluvy 93,00 25,6,2018
68180068 UNIMONT, s.r. o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za práce s montážnou plošinou - opilovanie stromov 424,80 20,6,2018
3240009383 SHARP business systems slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 poplatok za kópie 8,54 19,6,2018
3240009382 SHARP business systems slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 poplatok za kópie 101,76 19,6,2018
18050006 DHAP, s.r.o. Golianovo, IČO: 36522015 komunikácia k Domu smútku - Tajná 5120,05 31.5.2018
18050722 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Fa za zneškodnenie kuchynského odpadu za mesiac apríl, máj 28,80 6,6,2018
1194807287 O2 Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 77,21 14.6.2018
21180156 AGF - INVEST s.r.o. Bratislava, IČO: 34117865 Fa náhradné diely kosačka Komatsu 305,48 13.6.2018
6180334839 Slovanet a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 11,6,2018
20180067 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžiu -MŠ - mesiac máj 373,08 11.6,2018
386001264 ZVS a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 20,74 31,5,2018
3291800978 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, preprava a zneškodnenie odpadu 409,13 5,6,2018
802184722 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, IČO: 36631124 Predplatné časopis Včielka, Predškolská výchova 8,60 1.6.2018
3240009107 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Nájomné - multifunkčné zariadenie 54,00 24.5.2018
8209920310 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 19,99 1.6.2018
180500308501006 BitComp Vráble, IČO: 46925899 Fa za služby Internet Wifi - 6 mesiac 13,24 1. 6. 2018
20180188 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 FA za obedy - zamestnanci OcÚ 132,00 31.5.2018
20180187 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Fa za obedy - dôchodci 597,30 31.5.2018
180111 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odbroných činností na úseku PO za mesiac máj 30,00 4. 6. 2018
8209575627 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 17,50 22.5.2018
15163811 Inprost s.r.o. Bratislava, IČO: 31363091 Fa za Obecné noviny - poplatok za r. 2018 20,80 1.6.2018
1180157981 Martinus s.r.o. Martin, IČO: 45503249 Fa za knihy MŠ - Maľovaná abeceda 37,19 30.5.2018
1192336417 O2 Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 56,24 14.5.2018
814052018 Ing. Jozef Vida, Vinica, IČO: 30385741 FA za komunitný plán sociálnych služieb obce Tajná 100,00 15. 5.2018
386000924 ZVS a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 15,55 30.4.2018
20180059 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa stravné a réžijné náklady MŠ - apríl 2018 315,24 15. 5.2018
3291800780 Tekovská ekologická,s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 671,40 7.5.2018
 6180277282 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 9.5.2018
180076 Vaseková Oľga - ELPRESS, Pavlov dvor, IČO: 34260790 FA za KEO účtovníctvo 206,10 7.5.2018
004342018 Jozef Smrhola - Olymp, Santovka, Ičo: 32581190 Nylonové lanko 129,02 8.5.2018
201804041 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za vývoz odpadu - jarné upratovanie 171,12 26.4.2018
8207911863 Slovak Telekom, Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 20,15 1.5.2018
2018068 Pavol Riecky, Levice, IČO: 37424611 Fa za kancelárske potreby 53,86 7.5.2018
180109 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností  na úseku PO 60,00 3.5.2018
2018016 Autobusová doprava Antonio s.r.o. Pohranice, IČO: 46621491 FA za osobnú dopravu autobusom 270,00 30.4.2018
20180140 Societa Vráble, IČO: 42052866 Fa za obedy - dôchodci 561,00 30. 4. 2018
20180141 Societa Vráble, IČO: 42052866 Fa za obedy - zamestnanci OcÚ 128,70 30.4.2018
3291800632 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za nákup plastových nádob TKO 638,88 26.4.2018
180500308501005 BitComp Vráble, IČO: 46925899 Fa za služby Wifi za mesiac máj 13,24 1.5.2018
 43180043 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za opravu obecného rozhlasu 137,00 25. 4. 2018
8207569301 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za služby Telecomu 17,50 22. 4. 2018
48093891 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 23. 4. 2018
ODBRO18030752 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 9. 4. 2018
201804037 Ekoglobal, s.r.o.  Žitavce, IČO: 365347019 fa za vývoz odpadu - jarné upratovanie 301,92 16. 4. 2018
2018000522

KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464

Fa za doplnkovú službu aktualizácie programu KEO WIN 13,50 19.4. 2018
1189835846 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 60,43 13. 4. 2018
2181928 VMBal s.r.o. Martinov, IČO: 27774821 Plastová lekárnička LP s náplňou Škôlka 72,24 16. 4. 2018
11180144 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno, IČO: 48231657

PRV 2014-2020 obce 7.5, štúdia uskutočniteľnosti

splatný zostatok

998,90 5. 4. 2018
4909970016 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 Vyúčtovacia fa za dodávku a distribúciu elektriny 14,42 6. 4. 2018
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 fa za služby Slovanetu 3,98 9. 4. 2018
3291800529 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 572,71 9. 4. 2018
386000594

ZVS, a.s.  Nitra, IČO: 36550949

Fa za vodné 18,15 31. 3. 2018
8205914680 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 20,26 1. 4. 2018
301800057 Bitcomp - Zoltán Bako, Vráble, IČO: 34518444 Office 2016 pre podnikateľov 239,50 3. 4. 2018
20180053 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady za marec - MŠ 368,16 9. 4. 2018
20180094 Societa Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 138,60 31. 3. 2018
20180093 Societa Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 541,20 31. 3. 2018
180033 Ing. Peter Kročka - IT RESCUE, IČO: 50140001 Fa za servis poč. techniky, doprava 28,00 1. 4. 2018
180107 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 3. 4. 2018
180500308501004 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Služba Internet Wifi - 04/2018 13,24 1.4. 2018
6807935699 Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, IČO: 31595545 Poistenie: Združené poistenie majetku 52,93 14.3.2018
3240008215 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Poplatok za kópie, výtlačky nad limit 53,51 20.3.2018
3240008216  Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Poplatok za kópie, výtlačky nad limit 4,43  20.3.2018
000023 Štefan Drgoňa, Vráble, IČO: 43688594 Fa za elektroinštalačné práce a materiál 886,28 29.3.2018
180052 Vaseková Oľga Elpress, Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa za KEO WIN účtovníctvo, poznámky, FVV 206,10 27.3.2018
2018000009 Mikroregión Požitavie-Širočina, Veľké Vozokany, IČO: 36107298 Fa za časopis Požitavie - Širočina č. 1/2018 66,00 21.3.2018
 2018000023  Mikroregión Požitavie-Širočina, OcÚ Veľké Vozokany, IČO: 36107298  Členský poplatok na rok 2018 112,80  22.3.2018
2018000010 OZ pre rozvoj mik ""Požitavie - Širočina" OcÚ Malé Vozokany, IČO: 42119430 Členský poplatok na rok 2018 200,00 14.3.2018
20180047 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady MŠ za február  217,26 27.3.2018
8205574538 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 17,50 22.3.2018
11180125 Premier consulting EU, s.r.o. Komárno, IČO: 48231657

PRV 2014-2020 obce 7.2 štúdia uskutočniteľnosti/odmena po schváleni/

PRV 2014-2020 obce 7.2 štúdia uskutočniteľnosti /odmena po podpise zmluvy/

4113,48 21.3.2018
3240008337 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Prenájom multif. zariadenia 54,00 21.3.2018
201803028 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za služby: práca ramena, preprava LIAZ kontajner, zneškodnenie odpadu 186,96 19.3.2018
1187170840 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 69,84 13.3.2018
18021154 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 8.3.2018
38 Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek Človeku v SR, Banská Bystrica,  Uhradenie členského príspevku na rok 2018 11,48 9.11.2017
1010019394 Slovanet a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanetu 3,98 9.3.2018
2018000317 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Fa za službu KEO WIN MZDY 13,50 29.1.2018
462018 Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Vráble, IČO: 47613271 Fa za nakladanie so splaškovými vodami ťahanie a odvoz z odpadových žúmp 107,00 13.3.2018
386000300 ZVS a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodné 15,55 28.2.2018
4909970015 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, IČO: 36403008 fa za dodávku a distribúciu elektriny 21,36 5.3.2018
18400367 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. Senica, IČO: 37986635 Fa za publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve 31,30 8.3.2018
3291800290 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 371,81 5.3.2018
Z18950955 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Bratislava IČO: 35730129 Fa za prdplatné: Smernice pre obce 147,00 6.3.2018
8203930793 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 21,20 1.3.2018
180105 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 5.3.2018
20180048 Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 445,50 28.2.2018
20180049 Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 112,20 28.2.2018
180500308501003

BitcompInternet s.r.o.IČO: 46925899

 

Fa za služby Internet Wifi - 03/2018 13,24 1.3.2018
8203592886 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 17,50 22.2.2018
20180038 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné za január 2018 MŠ 296,07 27.2.2018
3240007944 SHARP business systems Slovakia s.r.o. Vráble, IČO: 48093891 Fa nájomné kopírovacie zariadenia 45,00 26. 2.2018
25180025 UNIMONT s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za opravu verejného osvetlenia v obci 182,62 26.2.2018
1184775769 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 76,12 14.2.2018
180029 Vaseková Oľga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa za účtovníctvo KEO 251,90 14.2.2018
180028 Vaseková Oľga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa za účtovníctvo KEO 149,50 14.2.2018
1701318101 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Bratislava, IČO: 31338976 Vedenie účtu majiteľa 1.1.2017 - 31.12.2017 432,00 31.12.2017
8860002078 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 1,30 31.1.2018
8860002081 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 10,37 31.1.2018
9180679811 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 Fa za dodávku a distribúciu elektriny 74,60 8.2.2018
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Paušálny poplatok 3,98 9.2.2018
32918000197 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 fa za zber kuchynského odpadu 13,20 9.2.2018
20180081 PROUNION, a.s. Nitra, IČO: 45597103 Spracovanie žiadosti o NFP v rámci PRV 2014-2020 1020,00 5.2.2018
20180009 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 122,10 31.1.2018
20180008 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 297,00 31.1.2018
180500308501002 Bit comp, Vráble,IČO: 46925899 Služba Internet Wifi - 02/2018 13,24 1.2.2018
8201959658 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 21,95 1.2.2018
180103 Katarína Juhásová, Vráble, IČO:46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 5.2.2018
3291800091 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 375,14 5.2.2018
20180023

Pavol Halanda, Michal nad Žitavou, IČO: 40351467

Digitálny, grafický a archivačný systém HM...licencia pre rok 2018 68,00 2. 1.2018
3291702641 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 fa za kuchynský odpad 13,20 9.1.2018
180500308501001 Bit comp, s.r.o Vráble, IČO: 46925899 Služba Internet Wifi 1/2018 13,24 1.1.2018
376003218 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za spotrebu vody 28,52 31.12.2017
4909970013 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 dodávka a distribúcia elektriny - VO - vyúčtovacia fa nedoplatok 73,04 8.1.2018
4909969001 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 dodávka a distribúcia elektriny - KD - vyučtovacia fa nedoplatok 133,44 8.1.2018
4909968001 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 dodávka a distribúcia elektriny - cintorín - vyúčtovacia fa nedoplatok 41,97 8.1.2018
FV18034 Edu Work s.r.o. Senica, IČO: 36254118 prenosná ozvučovacia zostava, trojnožka, mikrofón bezkáblový 358,90 25.1.2018
8201630862 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.1.2018
3240007614 Sharp business systems Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 nájomné za multifunkč. zariadenie 54,00 24.1.2018
FVT18133501112 Mountfield SK, s.r.o. Žilina, IČO: 36377147 krovinorez,mazivo,olej, servis 376,20 31.1.2018
03180003 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Použitie montážnej plošiny, demontáž výzdoby, prpravné náklady 46,80 12.1.2018
2018000159 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 fa za službu aktualizácie programu KEO 13,50 18.1.2018
1182276958 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 fa za služby O2 56,04 15.1.2018
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 fa za služby Slovanet 3,98 9.1.2018
3291702519 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 394,74 3.1.2018
170126 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 60,00 4.1.2018
2017391 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 stravné za obedy - zamestnanci 95,70 31.12.2017
2017390 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 stravné za obedy - dôchodci 254,10 31.12.2017
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 20,40 1.1.2018
1010498604 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.12.2017
201712131 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za služby: práca ramena, liaz kontajner, zneškodnenie odpadu 114,48 22.12.2017
3240007397 Sharp business systems Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 poplatok za kópie, výtlačky nad limit 64,78 21.12.2017
3240007398 Sharp business systems Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 poplatok za kópie, výtlačky nad limit 9,25 21.12.2017
92170092 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 výbojka, montážne práce, použitie montážnej plošiny 125,38 20.12.2017
3240007195 Sharp business systems Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 nájomné za multifunkčný systém 54,00 19.12.2017
2017000064 Mikroregión Požitavie -Širočina, Veľké Vozokany, IČO: 36107298 fa časopis Požitavie - Širočina č. 4/2017 66,00 19.12.2017
111821203 Solitea Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 36237337 AVG Internet Security 42,08 8.12.2017
201712125 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 fa za služby: práca ramena, preprava Liaz kontajner, zneškodnenie odpadu 325,92 8.12.2017
20170139 Mesto Vráble, IČO: 00308641 fa za stravné a réžijné náklady za november 2017 MŠ 366,54 18.12.2017
1179721200 O2 Slovakia, s.r.o. bratislava, IČO: 35848863 fa za služby O2 60,35 14.12.2017
17311087 N.M. Audit, spol. s r. o. Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36307874 Fa za práce auditora 720,00 6. 12. 2017
2017000061 OZ Požitavie-Širočina, Malé Vozokany IČO: 42119430 Faktúra za kalendár Požitavie-Širočina 2018 132,00 13.12.2017
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612 Faktúra za služby Slovanet 3,98 11.12.2017
9177027029 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina IČO: 36403008 Vyučtovacia faktúra za dodávku energie - nedoplatok 54,15 5.12.2017
2017001913 KEO s.r.o. Záhorce IČO: 36739464 Faktúra za aktualizáciu KEO WIN 13,50 4.12.2017
3291702442 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451 Faktúra za zneškodnene kuchynského odpadu 13,20 7.12.2017
376002810 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949 Faktúra za vodu 16,85 30.11.2017
2017001953 KEO s.r.o.záhorce IČO: 36739464 Faktúra za ročnú licenciu KEO WIN 177,02 4.12.2017
3291702333 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451 Faktúra za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 418,02 1.12.2017
170123 Katarína Juhásová, Vráble IČO: Faktúra za vykonávanie odborných činností na úseku požiarna ochrana 30,00  4.12.2017
8104644041 Slovak Telecom a.s. Bratislava IČO: 35763469 Faktúra za telekomunikáčne služby 20,38 1.12.2017
170247 MICROITEM LLC, IČO: 5652941 Faktúra za diel CD prezentácie 19,90 1.12.2017
3240006832 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. Faktúra za nájomné - kopírka 54,00 28.11.2017
9104322001 Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469 Faktúra za telekomunikačné služby 17,50 22.11.2017
701184722 Slovenská pošta IČO: 36631124 Faktúra za noviny, časopis 174,74 28.11.2017
170500308501012 Bit Comp, Vráble IČO: 46925899 Faktúra za služby Internet Wifi 13,24 1.12.2017
2017356 SOCIETA Vráble, n.o. IČO: 42052866 Faktúra za obedy - dôchodcovia 316,80 30.11.2017
2017357 SOCIETA Vráble, n.o. IČO: 42052866 Faktúra za obedy - zamestnanci 151,80 30.11.2017
151638110008 INPROST s.r.o., Bratislava IČO: 31363091 Faktúra za Obecné noviny r. 2018 67,60 1.12.2017
21808574 NOMILAND, s.r.o. Košice IČO: 36174319 Faktúra za pomôcky do MŠ 230,48 30.11.2017
84144106 PORADCA s.r.o. Žilina IČO: 36371271 Faktúra za predplatné PORADCA 2018 24,90 13.11.2017
2017194 Pavol Riecky, Levice IČO: 37424611 Faktúra za toner a kancelárske pomôcky 147,25 29.11.2017
2017323 PAKE, spol. s.r.o. Zlaté Moravce IČO: 34128433 Faktúra za fotopascu 185,03 27.11.2017
1701273 Milan Kramár MIKRA IČO: 30944511 Faktúra za tek. mydlo, pracovný plášť, obuv 83,84 23.11.2017
20170123 Mesto Vráble IČO: 00308641 Faktúra za réžiu a stravné, mesiac október 506,76 21.11.2017
170168 ELPRESS, Vaseková Oľga, Hurbanovo IČO: 34260790 KEO WIN účtovníctvo 196.65 20.11.2017
20170149 Ľubomír Horák, spol. s.r.o., Vráble IČO: 35925761 Faktúra za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť Terézia Stanová, mesiac november 20,00  21.11.2017
1177362650 O2 Slovakia s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 Faktúra za služby O2 46,55 15.11.2017
376002629 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949 Faktúra za vodu 20,74 31.10.2017
3291702176 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451 Faktúra za zneškodnenie kuchynského odpadu 13,20 8.11.2017
1010019394 Slovanet a.s. Bratislava IČO: 35954612 Faktúra za služby Slovanet 3,98 9.11.2017
170121 Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145 Faktúra za vykonávanie odborných činností PO 30,00 6.11.2017101001
9176425425 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina IČO:36403008 Vyučtovacia faktúra za dodávku energie - nedoplatok 35,68 6.11.2017
63170063 UNIMONT s.r.o. Vráble IČO: 46234888 Faktúra za obravu obecného rozhlasu 117,16 6.11.2017
8102758070 Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469 Faktúra za služby Telekomu 21,44 1.11.2017
201710113 EKOGLOBAL, s.r.o. Žitavce IČO: 36534714 Faktúra za Liaz kontajner, práca ramena, zneškodnenie odpadu 252,48 2.11.2017
3291702048 Tekovská ekologická, Nový Tekov IČO: 34131451 Faktúra za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 394,74 31.10.2017
3240006515 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s r.o., Bratislava IČO: 48093891 Nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 26.10.2017
2017320 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866 Faktúra za obedy . dôchodci 353,10 31.10.2017
2017321 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866 Faktúra za obedy - zamestnanci 158,40 31.10.2017
170500308501011 Bit Comp, Vráble IČO: 46925899 Internet, Wifi za 11 mesiac 13,24 1.11.2017
1102442417 Slovak Telekom, Bratislava IČO: 35763469 Služby Telekomu 17,50 22.10.2017
 156201710  Marián Bujalko MB technic, Hotný Ohaj IČO 40685004  Batéria a olej do malotraktora 82,90  23.10.2017
10417 Protechnik s.r.o. Zlaté Moravce IČO: 45951136 fa za malotraktor Husqarna 131,50 25.10.2017
02102017 Peter Šebík Mojzesovo, IČO: 40352412 fa za vykonané práce : ročná kontrola kotla, oprava zavesenia radiátora 85,00 23.10.2017
17524 Unigastro s.r.o. Vráble, IČO: 36565717 fa za stravu dodanú počas volieb 49,20 4.11.2017
6810538862 Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, IČO: 31595545 združené poistenie majetku 75,42 16.10.2017
1174881919 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 fa za služby O2 60,52 13.10.2017
170500308501010 Bitcomp Vráble, IĆO: 46925899 fa za služby Wifi 10/2017 13,24 1.10.2017
3291701953 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 fa za vývoz kuchynského odpadu 13,20 10.10.2017
20170111 Mesto Vráble, Vráble, IČO: 00308641 fa za stravné a réžijné náklady MŠ 381,30 16.10.2017
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 fa za služby Slovanet 3,98 9.10.2017
8760101336 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodné 18,14 30.9.2017
376002246 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodné 5,18 30.9.2017
8760101333 Západ.vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodné 2,59 30.9.2017
2017000051 Mikroregión Požitavie - Širočina, Veľké Vozokany, IČO: 36107298 časopis Požitavie - Širočina č. 3/2017 66,00 29.9.2017
3291701860 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 595,44 5.10.2017
17073 Pavel Bako - PESERVIS, Vráble, IČO: 17619793 prehliadka plynových kachiel 52,00 6.10.2017
510086157 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 fa za služby Telekomu 19,99 1.10.2017
171125 Milan Kramár Mikra, IČO: 30944511 pracovný plášť, pracovná obuv 59,40 10.10.2017
3419925874 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 fa za služby mobilnej siete 17,50 22.9.2017
2017284 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 fa za odobraté obedy - dôchodci 336,60 30.9.2017
2017285 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 fa za odobraté obedy - zamestnanci 151,80 30.9.2017
617065434 webhouse s.r.o. Trnava, IČO: 36743852 doména tajna.sk 14,28 28.9.2017
3240006164 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 prenájom multifunkčného zariadenia 54,00 26.9.2017
3240005999 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 poplatok za kópie, výtlačky nad limit 31,50 20.9.2017
3240005998 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 poplatok za kópie, výtlačky nad limit 7,79 20.9.2017
2017001182 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 aktualizácia KEO 13,50 20.9.2017
2017001000 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 aktualizácia KEO 13,50 17.7.2017
260419 Atlantis systems s.ro. Bratislava, IČO: 35844230 web hosting "tajna.sk" 76,03 25.9.2017
17kdi00610 EKOTEC s.r.o. Bratislava, IČO: 00687022 kontrola detského ihriska v obci, ihriska v MŠ 387,60 19.9.2017
21804453 Nomiland, s.r.o. Košice, IČO: 36174319 fa za stoly do Materskej školy 153,00 18.9.2017
1700110 M.Vojtko-Elektroservis, IČO: 11765968 Fa za kontrolu a servis pren.has.prístrojov 207,00 21.9.2017
1172488753 O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 48,64 14.9.2017
8701077546 LE Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava, IČO: 31396674 Jedálne kupóny 248,94 12.9.2017
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 fa za služby Slovanetu 3,98 11.9.2017
8760091575 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 24,63 31.8.2017
3291701652 Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 403,39 4.9.2017
1799862039 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 22,60 31.8.2017
170115 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 5.9.2017
170500308501009 Bitcomp, Vráble IČO:46925899 slúžba internet, wifi za september 13,24 1.9.2017
3240005722 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava, IČO:38093891 Prenájom multifunkčného zariadenia 54,00 28.8.2017
1070 UNIMONT Zdenko Maďar, Vráble IČO:33648981 faktúra za opravu obecného rozhlasu 39,00 28.8.2017
3418968425 Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO:35763469 faktúra služby mobilnej siete 17,50 22.8.2017
032017 Erik Somor, Lúčnica nad žitavou IČO:37645838 faktúra za vykonané práce na stavbe chodník Materská škôlka 990,00 23.8.2017
042017 Erik Somor, Lúčnica nad Žitavou IČO:37645838 faktúra za vykonané práce na stavbe - terénne úpravy pre obec 655,00 23.8.2017
PF2017036 Zoltán Tóth - BOROVI, Matúšikovo IČO:00308501 faktúra dopadová doska 87,96 22.8.2017
2017000043 OZ pre rozvoj pre mik. región Požitanie-Širočina, Malé Vozokany IČO:42119430 požičanie stanu na akciu - Farfest, súťaž vo varení perkeltu 40,00 14,8.2017
2017084 EKOGLOBAL s.r.o., Žitavce IČO:36534714 faktúra preprava, zneškodnenie odpadu 133,92 12.8.2017
5002657885 Komunálna poisťovňa a.s. Bánska Bystrica IČO:31595545 poistenie - zodpovednosť primátorov a starostov 63,07 8.8.2017
1169995969 O2 Slovakia s.r.o Bratislava IČO:35848863 služby O2 75,63 15.8.2017
2017094 KOMPAS TRANS, Horný Ohaj IČO:41823621 faktúra za osobnú autobusovú dopravu - Štúrovo kúpalisko Vadaš 287,76 17.8.2017
07022017 Štefan Duriač, Hostie IČO:40330133 faktúra montáž blezkozvodu na budove domu smútku 450,00 10.8.2017
1010019394 Slovanet a.s. Bratislava IČO:35954612 služby slovanet 3,98 3.8.2017
FV170097 SYNEXA, Vráble IČO:37448013 faktúra farby,laky 27,97 31.7.2017
5798875834 Slovak Telekom a.s., Bratislava IČO:35763469 poplatky za telekomunikačné služby 21,00 1.8.2017
102017 Zahrajme sa s.r.o., Stropkov IČO:50409743 drevené detské ihrisko 500,00 18.7.2017
8760083415 ZVS, a.s, Nitra IČO:36550949 faktúra vodné stočné 6,48 31.7.2017
8760083414 ZVS, a.s., Nitra IČO:36550949 faktúra za vodné a stočné - nedoplatok 1,30 31.7.2017
8760083417 ZVS, a.s., Nitra IČO:36550949 faktúra za vodné a stočné 12,96 31.7.2017
170113 Katarína Juhásová, Vráble IČO:46810145 faktúra za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 6.8.2017
3291701420 Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov IČO:34131451 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 410,04 4.8.2017
170500308501008 Bitcomp Vráble s.r.o. IČO:46925899 Služba internet, Wifi za august 13,24 1.8.2017
170130 Vaseková Oľga, Hurbanovo IČO:34260790 Faktúra KO-účtovníctvo 258,50 2.8.2017
2017221 SOCIETA Vráble n.o. IČO: 42052866 Stravné zamestnanci 82,50 31.7.2017
2017220 SOCIETA Vráble n.o. IČO.42052866 Stravné dôchodci 231,00 31.7.2017
20170011 ByDoS, spol. s.r.o. Vráble IČO:31437648 faktúra dodávka tovaru - futbalová lopta 4ks 240,00 2.8.2017
3240005457 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava IČO:48093891 faktúra nájomné multifunkčné zariadenie 54,00 26.7.2017
220170360 SPORTIKA SK s.r.o., Bratislava IČO:46061703 faktúra vychádzové bundy - akcia "Športom ku zdraviu" hradené z dotácie NSK 450,34 27.7.2017
20170010 ByDoS, spol. s.r.o. Vráble IČO:00308501 fakúra za dodávku tovaru - akcia "Športom ku zdraviu" 164,76 1.8.2017
170493 Vepos, spol. s.r.o.,Štúrová 516/1 Vráble IČO:36519821 faktúra predaj vriec 45,00 21.7.2017
3418001966 Slovak Telekom, a.s.Bratislava, IČO:35763469 faktúra za služby mobilnej siete 14,99 22.7.2017
2017017 Sevo production s.r.o. Nitra, IĆO: 46526862 zabezpečenie javiska s ozvučením a osvetlením: akcia: "Súťaž vo varení perkeltu v r. 2017!" hradené z dotácie NSK 800,00 22.7.2017
20170413

Roman Michálik, Skliarovo 237, Detva,

IĆO: 45434191

futbalové dresy s potlačou, lopty, sieť, lajnovač 864,90 25.7.2017
1700771 Milan Kramár, Nevidzany, IČO: 30944511 Oslvetlenie priestorov počas akcie"Súťaž vo varení perkeltu" - hradené z dotácie NSK 214,06 21.7.2017
1166509873 O2 Slovakia, Bratislava, IČO: 35848863 fa za služby O2 62,27 14.7.2017
20170244

Donatello s.r.o. Vráble

IČO:43785344

faktúra za pozvánky, šialky, tašky, tričká, magnetky, zástery - Farfest - pozn. hradené z dotácie NSK 801,70 20.7.2017
2017000038

Miktoregión Požitanie - Širočina, Veľké Vozokany

IČO:36107298

faktúra - časopis 66,00 30.6.2017
8760080007

ZVS a.s. Nitra

IČO: 36550949

nedoplatok - vodné 1,30 30.6.2017
8760080008

ZVS a.s. Nitra

IČO:36550949

nedoplatok - vodné 19,44 30.6.2017
376001539

ZVS a.s. Nitra

IČO:36550949

faktúra vodné 27,22 30.6.2017
1010019394

Slovanet a.s. Bratislava

IČO: 35954612

faktúra za služby Slovanet 3,98 10.7.2017
3291701296

Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov

IČO:34131451

Zneškodnenie kuchynského odpadu 13,20 10.7.2017
FV170084

SYNEXA - Ing. Henrieta Hubinská, Vráble

IČO:37448013

Faktúra za farby- laky 147,62 30.6.2017
3291701180

Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov

IČO: 34131451

faktúra zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad 398,07 4.7.2017
8797890288

Slovak Telecom a.s. Bratislava

IČO:35763469

poplatky za telekomunikačné služby 20,15 1.7.2017
170040

Ing. Peter Kročka, Vráble

IČO:50140001

faktúra servis, oprava PC 134,40 3.7.2017
20170073

Mesto Vráble, Vráble

IČO:00308641

faktúra za stravné MŠ-jún 561,60 4.7.2017
201706073

EKOGLOBAL s.r.o. Žitavce

IČO:36534714

faktúra za práca ramena, preprava Liaz kontajner, zneškodnenie odpadu 142,32 3.7.2017
170112

Katarína Juhásová Vráble

IČO:46810145

faktúra za vykonávanie odbornej činnosti PO 30,00 3.7.2017
2017/183

Societa Vráble, n.o. Vráble

IČO:42052866

strava dôchodci 346,50 30.6.2017
2017/184

SOCIETA Vráble, n.o. Vráble

IČO: 42052866

strava zamestnancov 171,60 30.6.2017
170500308501006

BitComp Internet s.r.o.

IČO: 46925899

Služba Internet Wifi - 06/2017 13,24 1.6.2017
3417033749

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

IČO: 35763469

faktúra za služby mobilnej siete 14,99 22.6.2017
3240005094

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava

IČO: 48093891

nájomné

54,00 26.6.2017
1060

UNIMONT - Zdenko Maďar, Vráble

IČO: 33648981

oprava obecného rozhlasu 132,90 23.6.2017
3240004863

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava

IČO: 48093891

poplatok za kópie, výtlačky nad limit 9,78 16.6.2017
1163907958

O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava

IČO: 25848863

faktúra za služby 63,18 16.6.2017
17FV0275

Jaroslav Oprala GARMONDNITRA - vydavteľstvo, tlačiareň, kníhviazačstvo

IČO: 17616095

publikácia Môj život s poľovníctvo 99,00 19.6.2017
3240004958 Sharp business systems Slovakia s.r.o Bratislava poplatok za kópie, výtlačky nad limit 27,49 21.6.2017
6815371635 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava, IČO: 31595545 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osob a podnikajúcich fyzických osob 50,37 30.5.2017
6806805737 Komunálna poisťovňa, a.s Bratislava, IČO: 31595545 združené poistenie majetku 299,90 16.5.2017
2017051 KOMPAS TRANS, Horný Ohaj, IČO: 41823621 fa za osobnú autobusovú dopravu Nová Ves nad Žitavou a spať 54,00 5.6.2017
2017149 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 fa za obedy - dôchodci 325,50 31.5.2017
700184722 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, IČO: 36631124 predplatné Včielka, Predškolská výchova 7,60 2.6.2017
2017150 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 fa za obedy - zamestnanci 158,10 31.5.2017
201760327 Malunet, s.r.o. MOľkov, IČO: 27858162 fa za športové pomôcky do MŠ 169,29 5.6.2017
170110 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 fa za vykonávanie odobrných činností na úseku PO 30,00 2.6.2017
3291700921 Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov, IČO: 34131451 Zber, preprava, a zneškodnenie odpadu 398,07 2.6.2017
170500308501006 Bitcomp, Vráble, IČO: 46925899 služba internet Wifi 06/2017 13,24 1.6.2017
6803743999 Komunálna poisťovňa, Bratislava, IČO: 31595545 poistenie strojov a strojových zariadení 59,85 16.5.2017
680374500 Komunálna poisťovňa, Bratislava, IČO: 31595545 združené poistenie majetku 110,27 16.5.2017
6815227297 Komunálna poisťovňa, Bratislava, IČO: 31595545 poistenie majetku  a zodpovednosti za škodu právnických osob a podnikajúcich fyzických osob 299,20 16.5.2017
3240004646 Sharp business systems slovakia, sr.o. Bratislava, IČO: 48093891 nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 26.5.2017
301700100 Bitcomp Vráble, IČO: 34518444 operačný systém Windows 10 125,00 1.6.2017
3416056847 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IĆO: 35763469 fa za služby mobilnej siete 15,10 22.5.2017
20170010 Ing. Tomáš Kozolka, Volkovce, IČO: 50143115 spracovanie žiadosti o NFP Výstavba detské ihriska v obci Tajná 250,00 29.5.2017
170088 Vaseková Oľga, Hurbanovo, IĆO: 34260790 keo účtovníctvo 196,65 15.5.2017
212017 Marek Áč - Arboria, Golianovo, IČO: 44664559 fa za arboristické práce - ošetrenie drevín na cintoríne 2650,00 11.5.2017
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 fa za služby Slovanet 3,98 9.5.2017
20170061 Zariadenie školského stravovania Vráble, fa za stravné a réžijné nákldy MŠ 369,60 11.5.2017
376000887 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 vodné 25,92 30.4.2017
3291700771 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 vývoz kuchynského odpadu 13,20 5.5.2017
1010498603 Slovak Telekom, Bratislava služby Telekomu 20,75 1.5.2017
170108 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 4.5.2017
3291700684 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 391,42 28.4.2017
170500308501004 Bit comp Vráble, IČO: 46925899 Služba Internet Wifi, 04/2017 13,24 1.4.2017
170500308501005 Bit comp Vráble, IČO: 46925899 Služba Internet Wifi, 05/2017 13,24 1.5.2017
2017114 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 odobraté obedy, dôchodci 251,10 30.4.2017
2017115 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 odobraté obedy, zamestnanci 139,50 30.4.2017
201704042 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 vývoz odpadu:"jarné uparovanie" 297,60 18.4.2017
3240004336 Sharp Business systems slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 25.4.2017
3415089142 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 fa za služby mobilnej siete 20,13 22.4.2017
20170048 Mesto Vráble, Vráble, IČO: 00308641 fa za stravné MŠ marec 417,60 5.4.2017
1157269643 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 fa za služby O2 64,99 13.4.2017
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 služby Slovanetu 3,98 10.4.2017
376000832 ZVS, Nitra, IČO 36550949 vodné 12,96 31.3.2017
3291700600 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 zneškodneniekuchynského odpadu 13,20 12.4.2017
3291700496 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 zber, preprava a zneškodnenie odpadu 578,81 4.4.2017
00131637 National Pen, Bratislava, reklamné produkty 54,99 31.3.2017
4909970004 Stredoslovenská energetika, Žilina, IČO: 36403008 dodávka a distribúcia elektriny 36,96 6.4.2017
2017000011 Mikroregión Požitavie - Širočina, Veľké Vozokany, IČO: 36107298 fa za členský poplatok za rok 2017 200,00 31.3.2017
2017000010 Mikroregión Požitavie - Širočina, Veľké Vozokany, IČO: 36107298 fa za členský príspevok za rok 2017 114,00 28.2.2017
2017 Tomaáš Horváth - ELAZ fa za revízie elektrického zariadenia a bleskozvodov 500,00 10.4.2017
4794955766 Slovak Telekom, a.s. Bratislava faktúra 21,56 1.4.2017
3240004148 Sharp business systems slovakia, sr.o. Bratislava, IČO: 48093891 poplatok za kópie, výtlačky nad limint 39,26 31.3.2017
170050 Vaseková Oľga, Hurbanovo, IČO: 34260790 keo win účtovníctvo, poznámky 109,25 3.4.2017
201703032 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 fa za prekládka kontajnerov 60,00 27.3.2017
170105 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 4.4.2017
476024390 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 preplatok 1,00 29.3.2017
6801546318 Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, IČO: 31595545 združené poistenie majetku 140,21 22.3.2017
6801546334 Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, IČO: 31595545 poistenie strojov a strojových zariadení 72,36 22.3.2017
201778 Societa Vráble, IČO: 42052866 fa za odobraté obedy - zamestnanci 151,90 31.3.2017
201777 Societa Vráble, IČO: 42052866 fa za odobraté obedy - dôchodci 365,80 31.3.2017
1041 Unimont - Zdenko Maďar, Vráble, IČO: 33648981 fa za práce s autoplošinou 791,20 3.4.2017
3240003930 Sharp business systems Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 27.3.2017
3414124510 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 fa za služby mobilnej siete 20,99 22.3.2017
3240003697 Sharp business systems Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 poplatok za kópie, výtlačky nad limint 9,12 20.3.2017
10170249 Richard Jaroušek, Banská Bystrica, IČO: 37073001 aktualizácia, kontrola zamezpečenia a zálohovanie, www.tajna.sk 25,00 23.3.2017
002602017 Jozef Smrhola - Olymp, Levice, IČO: 32581190 nylonové lanka, dopravné 129,02 20.3.2017
6807935699 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava, IČO: 3159555 združené poistenie majetku 52,93 14.3.2017
4909970003 Stredoslovenská energetika, Žilina, IČO: 36403008 vyúčtovacia fa za dodávku a distribúciu elektriny 223,20 15.3.2017
1154678599 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 fa za služby O2 53,35 14.3.2017
1705195 Slovgram, Bratislava, IĆO: 17310598 prevádzka verejného rozhlasu rok 2017 38,50 17.3.2017
170019 e-dotácie s.r.o. Nitra, iČO: 50028014 fa za opatovné podanie žiadosti Enviromentálny fond C4 120,00 15.3.2017
376000550 ZVS, a.s. Nitra, IČO:36550949 fa za vodu 29,81 28,2,2017
8760040072 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodu 2,59 28.2.2017
8760040073 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodu 7,78 28.2.2017
8760040075 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodu 19,44 28.2.2017
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 fa za služby slovanetu 3,98 9.3.2017
3291700373 Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 fa za zneškodnenie, odpadu kuchynského 13,20 9.3.2017
6805243314 Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, IČO: 36631124 poistenie majetku 64,89 3.4.2017
7102635337 ZSE Energia, Bratislava, IČO: 36677281 fa nedoplatok za plyn MŠ 421,85 9.3.2017
7102635336 ZSE Energia, Bratislava, IČO: 36677281 fa nedoplatok plyn Ou 447,41 9.3.2017
7102633050 ZSE Energia, Bratislava, IČO: 36677281 fa nedoplatok plyn KD 844,02 7.3.2017
170104 Katarína Juhásová, Vráble,  fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 60,00 3.3.2017
170027 Vaseková Oľga, Hurbanovo, IČO: 34260790 fa za Keo registre,dane,mzdy,účtovníctvo 262,90 7.3.2017
170500308501003 BitCompInernet s.r.o. Vráble, IČO: 46925899 Internet Wifi - 03/2017 13,24 1.3.2017
3413160749 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 fa za služby mobilnej siete 20,99 22.2.2017
201743 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 stravné - dôchodci 260,40 28,2,2017
3291700304 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 358,16 3.3.2017
9793986298 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IĆO: 35763469 fa za služby pevnej siete 21,66 2.3.2017
201744 Societa Vráble, n.o. Vráble,IčO: 42052866 stravné - zamestnanci 151,90 28.2.2017
42017 Zariadenie školského stravovania MŠ Vráble stravné a réžijné náklady 472,80 28.2.2017
3240003454 SHARP business systems Slovakia s.r.o. Bratislava, IĆO: 48093891 nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 27.2.2017
6017720168 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 oprava vodovodnej prípojky 58,93 24.2.2017
2017038 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave, IČO: 00166251 Fa upgrade programu WISKAN 33,19 15.2.2017
17400013 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. IČO: 37986635 Fa za publikáciu Účtovné súvyťažnosti v samospráve 25,00 15.2.2017
2171104305 SOZA, Bratislava IČO: 00178454 fa za autorskú odmenu na licenciu na verejné použitie hudobných diel 20,40 13.2.2017
12017 Zariadenie školského stravovania, Vráble stravné a réžijné náklady za január MŠ 410,40 31.1.2017
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 fa za služby Slovanet 3,98 9.2.2017
2017000711 Keo s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 fa za služby Aktualizácia KEO WIN 13,50 9.2.2017
9793022190 Slovak Telekom, as. Bratislava, IČO: 36763469 fa za služby pevnej siete 20,68 2.2.2017
4909968500 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IčO: 36403008 Platba za odobratú elektrinu - cintorín 76,00 3.2.2017
4909969500 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 Platba za odobratú elektrinu KD 64,00 3.2.2017
4909970500 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IĆO: 36403008 Platba za odobratú elektrinu 42,00 3.2.2017
4909971500 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 Platba za odobratú elektrinu OcÚ 198,00 3.2.2017
4909972500 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina,IČO: 36403008 Platba za odobratú elektrinu MŠ 198,00 3.2.2017
9170776124 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 fa za dodávku a distribúciu elektriny - nedoplatok 302,76 7.2.2017
201731 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 fa za odobraté obedy dôchodci 232,50 31.1.2017
201732 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 fa za odobraté obedy zamest. 161,20 31.1.2017
170102 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 5.2.2017
37600012 ZVS a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodu KD,MŠ,OU 20,86 31.1.2017
170500308501002 BitCompInternet s.r.o. Vráble, IČO: 46925899 Fa za služby internet Wifi 02/2017 13,24 1.2.2017
8800308501 Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 56,88 7.2.2017
7429534147 ZSE Energia, a.s Bratislava IČO: 36677281 faktúra za plyn OU 61,48 6.2.2017
7429534148 ZSE Energia, a.s. Bratislava IČO: 36677281 faktúra za plyn MŠ 60,00 6.2.2017
7429523838 ZSE Energia, a.s. Bratislava IČO: 36677281 faktúra za plyn KD 86,20 2.2.2017
252016 Zariadenie školského stravovania, Vráble stravné a réžijné náklady MŠ za jún 2016 585,60 25.7.2016
2711013277 Slovakia energy s.r.o. Bratislava, IČO: 36807702 vyučtovanie spotreby energie - nedoplatok KD 90,86 25.1.2017
2711013275 Slovakia energy s.r.o. Bratislava, IČO: 36807702 vyučtovanie spotreby energie - nedoplatok 1,23 25.1.2017
3291700010 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 332,40 30.1.2017
3291700011 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 411,50   31.1.2017
201701006 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 fa za vývoz kontajnerov 456,48 31.1.2017
3240003148 SHARp, Bratislava, IČO: 48093891 nájomní za mulitfunkčné zariadenie 54,00 26.1.2017
1016 Unimont - Zdenko Maďar, Vráble, IČO: 33648981 fa za práce s montáznou plošinou, oprava rozhlasu, montáž vianočnej výzdoby 260,81 30.1.2017
1600143265 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Bratislava, IČO: 31338976 Poplatok za vedenie účtu 432,00 31.12.2016
1152186975 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 75,40 14.2.2017
3412205236 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 fa za služby mobilnej siete 20,99 22,1,2017
6806462535 Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, IČO: 31595545 poistná zmluva - združené poistenie majetku 79,53 10,1,2017
2017000325 KEO, s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 aktualizácia Keo win 2017/02 13,50 20.1.2017
170011 Vaseková Oľga Hurbanovo, IČO: 34260790 Keo účtovníctvo, majetok 331,50 25.1.2017
170009 Vaseková Oľga Hurbanovo, IČO: 34260790 Keo registre,dane, mzdy,účtovníctvo 210,00 25.1.2017
2792068114 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 fa za služby pevnej siete 20,74 2.1.2017
111721601 Cigler softwar a.s. Bratislava, IČO: 36237337 AVG Internet Security 1 lic 42,08 26.1.2017
2017000135 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 aktualizácia KEO 13,50 9,1,2017
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 fa za služby Slovanet 3,98 9,1,2017
742949482 ZSE Energia, a.s. Bratislava, IČO: 36677281 fa za plyn MŠ 60,00 11,1,2017
7429492481 ZSE Energia, a.s. Bratislava fa za plyn OU 61,48 11.1.2017
170500308501001 BITcomp Vráble, IČO: 46925899 služba internet Wifi 13,24 1.1.2017
20170024 Pavol Halanda, Michal n. Žitavou, IČO: 40351467 licencia za softvér 68,00 2.1.2017
232016 Zariadenie školského stravovania MŠ, Vráble stravné a réžijné náklady MŠ 324,00 31,12,2016
3240002886 SHARP Business systems slovakia s.r.o. Bratislava IČO: 48093891 poplatok za kópie 15,0 21,12,2016
7611231656 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 fa za služby mobilnej siete 20,99 22,12,2016
2016464 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 fa za obedy - dôchodci 223,20 31,12,2016
2016465 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 fa za obedy - zamestnanci 133,30 31,12,2016
3291602594 Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 368,13 30,12,2016
7102610509 ZSE Energia, a.s. Bratislava, IČO: 36677281 vyúčtovacia fa za plyn - nedoplatok 347,51 10,1,2017
8660110907 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodné, stočné MŠ 15,55 31,12,2016
8660110904 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodné, stočné OcÚ 2,59 31,12,2016
8660110905 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodné, stočné KD 3,89 31,12,2016
1149633478 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 56,56   13.1.2017
160129 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 5,1,2017
271100896 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava, IČO: 36807702 Vyúčtovanie spotreby elektriny - nedoplatok 76,58 4,1,2017
7102608323 ZSE Energia, a.s. Bratislava, IČO: 36677281 Vyučtovacia fa za plyn - nedoplatok - KD 409,23 10,1,2017
7102610510 ZSE Energia, a.s. Bratislava, IČO: 36677281 Vyučtovacia fa za plyn - preplatok MŠ 287,53 10.1.2017
2791122329 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 fa za služby pevnej siete 21,18 2.12.2016
16311086 N.M. Audit, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36307874 fa za práce auditora vykonané pri kontrole účtovných postupov a účtovnej evidencie, výkazov 660,00 7.12.2016
1144756522 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 fa za služby O2 58,87 14.11.2016
601184722 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, IČO: 36631124 Pravda, Včielka, Predškolská výchova - predplatné časopisov 165,27 21.11.2016
7610278624 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 fa za služby mobilnej siete 20,99 22.11.2016
2016428 Societa Vráble, n.o. IĆO: 42052866 fa za odobraté obedy - dôchodci 291,40 30.11.2016
2016429 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 fa za odobraté obedy - zamest. 151,90 30.11.2016
160500308501012 Bitcomp, Vráble, IČO: 46925899 fa za služby Internet Wifi - 12/2016 13,24 1.12.2016
2016002292 KEO, s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 ročná licencia KEO Win 2017 177,02 28.11.2016
3280001738 Sharp business systems slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 23.11.2016
160127 Katarína Juhásová, Vráble, IĆO: 46810145 fa za vykonávanie odobrných činností na úseku PO 60,00 6.12.2016
3291602409 Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 391,42 2.12.2016
1516371 Inprost, s.r.o. Bratislava, IČO: 31363091 fa za obecné noviny rok 2017 67,60 8.12.2016
00308501 Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava, IČO: 00584614 členský príspevok do Združenia miest a obcí Slovenska 47,03 16.11.2016
192016 Zariadenie školského stravovania Vráble stravné a réžijné náklady v MŠ za okt., 446,40 15.11.2016
182016 Zariadenie školského stravovania Vráble stravné a réžijné náklady v MŠ za sept. 338,40 15.11.2016
8660091661 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodu OÚ 2,59 31.10.2016
8660091664 ZVS, a.s Nitra, IČO: 36550949 fa za vodu MŠ 16,85 31.10.2016
8660091663 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodu cint. 1,30 31.10.2016
8660091662 ZVS, a.s. Nitra, IĆO: 36550949 fa za vodu KD 2,59 31.10.2016
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 fa za služby Slovanet 3,98 9.11.2016
7429393152 ZSE Energia, a.s. Bratislava, IČO: 36677281 fa za plyn OÚ 93,20 2.11.2016
7429393153 ZSE Energia, a.s. Bratislava, IČO: 36677281 fa za plyn MŠ 147,57 2.11.2016
7429393151 ZSE Energia, a.s. Bratislava Fa za plyn KD 164,32 2.11.2016
10160271 Richard Jaroušek, Banská Bystrica, IČO: 37073001 Redizajn a aktualizácia na nový redakčný systém www.tajna.sk 288,00 13.11.2016
2611131197 Slovakia energy s.r.o. bratislava, IČO:36807702 vyúčtovanie spotreby elektriny, nedoplatok 52,43 4.11.2016
013222016 Jozef Smrhola - OLYMP, Santovka, IČO: 32581190 kancelárske potreby 92,89 9.11.2016
3291602147 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 615,62 3.11.2016
160124 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 2.11.2016
160500308501011 Bitcomp, Vráble, IČO: 46925899 služba Internet Wifi - 11/2016 13,24 1.11.2016
2016389 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 fa za odobraté obedy - dôchodci 337,90 31.10.2016
20160024 Ing. Tomáš Kozolka, Volkovce, IČO: 50143115 Poradenstvo k rozvojovým možnostiam obce Tajná do roku 2020 300,00 28.10.2016
2016390 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 fa za odobraté obedy - zamest. 195,30 31.10.2016
3280001556 Sharp business systems Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 27.10.2016
7609314631 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 fa za služby mobilnej siete 20,99 22.10.2016
1790187672 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 fa za služby pevnej siete 19,99 2.11.2016
201610132 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Práca ramena, Liazkontajner, mýtny poplatok 168,00 1.11.2016
16kdi00028 EKOTEC s.r.o. Bratislava, IČO: 00687022 Fa za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 204,00 30.9.2016
201610122 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Práca ramena, Liaz kontajner, mýtny poplatok 264,48 7.10.2016
6810538862 Komunálna poisťovňa, Banská Bystrica, IČO: 31595545 Združené poistenie majetku 75,42 19.10.2016
49/16 Notársky úrad JUDr. Helena Rozborová, Vráble, IČO: 36097691 Spísanie notárskej zápisnice 90,00 19.10.2016
1142365298 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 59,71 14.10.2016
2016001675 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO 13,50 13.10.2016
02102016 Peter Šebík, Mojzesovo, IČO:40352412 Ročná kontrola kotla, v objekte Kd 60,00 14.10.2016
2611121714 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava IČO: 36807702 Vyučtovanie elektriny, nedoplatok 22,38 10.10.2016
366002488 ZVS a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodu 27,22 30.9.2016
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IĆO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 10.10.2016
0789253154 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za služby pevnej siete 20,44 2.10.2016
3291601899 Tekovská ekologická, Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 612,08 4.10.2016
2016350 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 403,00 30.9.2016
160121 Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 4.10.2016
2016351 Societa Vráble, n. o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamest. 176,70 30.9.2016
7429357096 ZSE Energia, Bratislava, IČO: 36677281 Fa za plyn OÚ 93,20 2.10.2016
7429357097 ZSE Energia, Bratislava, IČO: 36677281 Fa za plyn Mš 147,57 2.10.2016
7429357095 ZSE Energia, Bratislava, IČO: 36677281 Fa za plyn KD 164,32 2.10.2016
3280001201 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 27.9.2016
3280001342 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Poplatok za kópie, výtlačky nad limit 24,89 27.9.2016
160500308501010 Bitcomp, Vráble, IČO: 46925899 Služba Internet Wifi - 10/2016 13,24 1.10.2016
2016176 Pavol Riecky, Levice, IČO: 37424611 Kancelárske potreby Mš 55,67 28.9.2016
2016175 Pavol Riecky, Levice, IČO: 37424611 Kancelárske potreby OÚ 42,82 28.9.2016
7608344746 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IĆO: 35763469 Fa za služby mobilnej siete 20,99 22.9.2016
5561-2016 Atlantis systems s.r.o. Bratislava,IČO: 35844230 Web hosting (tajna.sk) 76,03 4.10.2016
10160141 Richard Jaroušek Banská Bystrica, IČO: 37073001 Oprava www.tajna.sk 90,00 23.9.2016
3240001430 Sharp business systems slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 48093891 Poplatok za kópie, výtlačky nad limit 10,55 21.9.2016
616062721 webhouse Trnava, IČO: 36743852 Poplatok za predlženie domény tajna.sk 17,99 13.9.2016
2016001474 KEO, s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 aktualizácia Keo 13,50 19.9.2016
1600096 M.Vojtko - Elektroservis Topoľčany, IČO: 11765968 Fa za kontrolu, servis hasiacich prístrojov 189,00 21.9.2016
1139244970 O2 Slovakia, Bratislava IČO: 35848863 Fa za služby O2 57,28 14.9.2016
201608098 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce IČO: 36534714 Fa za prácu ramena, Liaz kontajner 161,76 12.8.2016
366002361 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949 Fa za vodu 20,73 31.8.2016
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 9.9.2016
160120 Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 60,00 6.9.2016
7429336824 ZSE Bratislava IČO: 3667781 Fa za plyn Mš 147,57 4.9.2016
7429336823 ZSE Bratislava IČO: 36677281 Fa za plyn OÚ 93,20 4,9.2016
7429336822 ZSE Bratislava IČO: 36677281 Fa za plyn KD 164,32 4.9.2016
0788322206 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Fa za služby pevnej siete 20,46 2.9.2016
2016310 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 381,30 31.8.2016
2016337 Societa Vráble, n.o. IčO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamest 136,40 31.8.2016
160500308501009 Bitcomp, Vráble IČO: 46925899 Služba Internet Wifi - 09/2016 13,24 1.9.2016
3291601707 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 445,97 2.9.2016
7607376450 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Fa za služby mobilnej siete 20,99 22.8.2016
160036 e-dotácie s.r.o. Nitra IČO: 50028014 Fa za komplexnú realizáciu Verejného obstarávania 500,00 26.8.2016
3240001184 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 31.8.2016
FV16 0021 AZ Sound, sr.o. Vinodol IČO: 47455497 Prenájom zastrešenia 300,00 20.8.2016
5/16 Geopro, s.r.o. Bratislava IČO: 36651371 Fa za geometrický plán 147,00 15.8.2016
5002657885 Komunálna poisťovňa Bratislava, IČO:315955 Zodpovednosť primátorov a starostov - poistenie 63,07 2.8.2016
1135135671 O2 Slovakia, Bratislava IČO: 35848863 Fa za služby O2 48,98 15.8.2016
2162208357 Ševt a.s. Banská Bystrica, IČO: 31331131 Doklady pre MŠ 11,62 26.8.2016
02313 PMD panter, Nitra IČO: 36543543 Tajná - spomienky na malebnú dedinku 300,00 12.8.2016
20160249 Donatello, s.r.o. Vráble IČO: 43785344 Pozvánky, tričká s potlačou, šialky s potlačou, magnetky 383,00 18.8.2016
201607090 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce IČO: 36534714 Práca ramena, Preprava Liaz, mýtny poplatok 93,36 25.7.2016
2016027 Marián Feranec - čistenie kanalizácie nonstop Melek, IČO: 43310346 Fa za čistenie kanalizácie 569,30 5.8.2016
2016070 Ladislav Luley Unibyt Vráble IČO: 32743696 Kuchynská linka, montáž, demontáž MŠ 260,00 3.8.2016
2016071 Unimont- Zdenko Maďar Vráble IČO: 33648981 Fa za opravu obecného rozhlasu 138,00 7.8.2016
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612 fa za služby Slovanet 3,98 9.8.2016
21608005 Noves trade s.r.o. Nová Ves nad Žitavou IČO: 31414630 servis obecného rozhlasu 218,32 9.8.2016
1612109447 Right Power, a.s. Žilina IČO: 36366544 fa za el. energiu (preplatok) 38,98 31.7.2016
7429317681 ZSE Energia Bratislava IČO: 36677281 fa za plyn KD 164,32 3.8.2016
7429317682 ZSE Energia Bratislava IČO: 36677281 fa za plyn OÚ 93,20 3.8.2016
7429317683 ZSE Energia Bratislava IČO: 36677281 Fa za plyn 147,57 3.8.2016
201607085 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce IČO: 36534714 Práca ramena, preprava kontajner Liaz, mýtny poplatok 93,36 4.7.2016
9787391789 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Fa za služby pevnej siete 21,05 2.8.2016
366002018 ZVS Nitra, IČO: 36550949 fa za vodu 25,92 31.7.2016
3291601493 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 424,02 3.8.2016
160118 Katarína Juhásová Vráble IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 4.8.2016
626047097 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949 Fa za vodu 23,33 10.8.2016
160500308501008 Bitcomp, Vráble IČO: 46925899 Fa za služby Internet Wifi - 08/2016 13,24 1.8.2016
2016271 Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866 fa za odobraté obedy - zamest. 148,80 31.7.2016
2016270 Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 334,80 31.7.2016
160029 e-dotácie s.r.o. Nitra IČO: 50028014 Fa za vypracovanie a podanie žiadosti o NFP pre projekt Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 500,00 29.7.2016
7606416447 Slovak Telekom,a.s. Bratislava IČO: 35763469 Fa za služby mobilnej siete 20,99 22.7.2016
3240000899 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava IČO: 48093891 nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 29.7.2016
1612107984 Right power a.s. Žilina, IČO: 36366544 Fa za dodávku el. energie (preplatok) 62,28 30.6.2016
3291601377 Tekovská ekologická s.r.o. IČO: 34131451 Nový Tekov Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 26,40 13.7.2016
1132743290 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 Fa za služby O2 53,45 14.7.2016
366001761 ZVS, a.s. Nitra IČO: 36550949 Fa za vodu 33,70 30.6.2016
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava iČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 11.7.2016
7429269604 ZSE Bratislava, IČO: 36677281 Fa za plyn MŠ 147,57 3,7,2016
7429269603 ZSE Bratislava, IČO: 36677281 Fa za plyn OÚ 93,20 3,7,2016
7429269602 ZSE Bratislava, IČO: 36677281 Fa za plyn KD 164,32 3.7.2016
160116 Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 4.7.2016
0786463875 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Fa za služby pevnej siete 26,50 2.7.2016
2016047 Milan Záhumenský - Top - plast, Veľký Ďur, IČO: 40926648 Fa za žalúzie, montáž, okenné sieťky, sklo 325,20 30.6.2016
2016229 Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 223,20 30,6.2016
2016228 Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy- dôchodci 359,60 30.6.2016
3291601212 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451 Fa za zneškodnenie odpadu, prepravu a zber 466,60 1.7.2016
201606074 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za preprava LIAZ, mýtny poplatok, práca ramena 174,24 24.6.2016
7605438601 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Fa za služby mobilnej siete 20,99 22.6.2016
9822016 Alena blaškovičová - RENOTRAKT IČO: 47613271 Fa za nakladanie so splaškovými vodami ťahanie a odvoz z odpadových žúmp 102,00 29.6.2016
160500308501007 BITcomp Vráble, IČO: 46925899 Služba Internet Wifi - 07/2016 13,24 1.7.2016
2016128 Pavel Riecky Levice, IČO: 37424611 kancelárske potreby 56,78 3.7.2016
3240000478 Sharp business systems Slovakia s.r.o. Bratislava IČO: 48093891 poplatok za kópie 13,37 28.6.2016
3240000479 Sharp business systems Slovakia s.r.o. Bratislava IČO: 48093891 Poplatok za kópie 5,35 28.6.2016
20160078 MUDr. Ľubomír Horák, s.r.o. Vráble IČFO: 35925761 Fa za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť p. Bublíková 20,00 30.6.2016
324000480 Sharp business systems Slovakia s.r.o. Bratislava IČO: 48093891 nájomné  za zariadenie (tlačiareň) 45,00 28.6.2016
160500308501005 Bit Comp Vráble IČO: 4692899 Služba Internet Wifi 13,24 1,5.2016
160500308501006 Bit Comp Vráble IČO: 46925899 Služba Internet Wifi 13,24 1.6.2016
152016 Zariadenie školského stravovania MŠ Vráble stravné a réžijné náklady za máj 2016 592,80 30.6.2016
142016 Zariadenie školského stravovania MŠ Vráble stravné a réžijné náklady za apríl 2016 MŠ 616,80 30.6.2016
6202015 Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava IČO: 00584614 Platobný výmer na úhradu členského za rok 2016 46,70 20.11.2015
6815371635 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 50,37 1.6.2016
1130483663 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 Fa za služby O2 42,40 14.6.2016
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 9.6.2016
7429178726 ZSE Bratislava IČO: 36677281 Fa za plyn KD 164,32 5.6.2016
7429178727 ZSE Bratislava IČO: 36677281 Fa za plyn OÚ 93,20 5.6.2016
7429178728 ZSE Bratislava IČO: 36677281 Fa za plyn MŠ 147,57 5.6.2016
8785530237 Slovak Telekom, a.s. Bratislava  Fa za služby pevnej siete 19,99 2.6.2016
3240000250 Sharp business systems slovakia, s.r.o Bratislava IČO: 48093891 prenájom tlačiarne 19,98 10.6.2016
8660046230 ZVS Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné a stočné 25,92 31.5.2016
1612105448 Right Power,a.s. Žilina IČO: 36366544 Fa za dodávku a distribúciu el.energie - Preplatok 35,22 31.5.2016
160113 Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 6.6.2016
3291600956 Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451 fa za zneškodnenie odpadu, prepravu, a zber 542,44 2.6.2016
7604472035 Slovak Telekom,a.s. Bratislava IČO: 35763469 Fa za služby mobilnej siete 28,45 22.5.2016
2016/053 Unimont - Zdenko Maďar Vráble IČO: 33648981 Fa za rozšírenie verejného osvetlenia v obci. 762,62 23.5.2016
2016186 Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 220,10 31.5.2016
2016185 Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 282,10 31.5.2016
 6806805737 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava IČO: 31595545   Združené poistenie majetku 299,90  18.8.2016 
 6803745070
 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava IČO: 31595545  Združené poistenie majetku 110,27  18.5.2016 
2/16 Geopro,s.r.o. Bratislava IČO: 36651371 Fa za vyhotovenie geometrického plánu č. 6/2016 v kat. území Tajná 897,00 23.5.2016
 201604
 Jan Belan Veľký Ďúr,  IČO: 43686681
 Práce na oprave budovy KD v obci
6607,65 
 31.5.2016
 16011412
 Asociácia správcov registratúry Nováky,  IČO: 37922190
 Fa za účasť na odbornom seminári
39,00 
 16.6.2016
 2916
 JUDr. Helena Rozborová Vráble, IČO:  36097691
 spísanie notárskej zápisnice
221,80 
 31.5.2016
 6803743999
 Komunálna poisťovňa, Bratislava
 poistné
59,85 
 18.5.2016
 6815227297
 Komunálna poisťovňa, Bratislava
 poistné
299,20 
 18.5.2016
 20160177
 Prounion, a.s. Nitra IČO: 45597103
 Fa na základe zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 3. 2. 2015
2400,00 
 9. 5. 2016
 26020203
 ASKON Levice s.r. o. Levice IČO:  36535141
 Fa za technická pomoc pri spracovaní dokumentácie
4740,00 
 14.3.2016
 2016000024
 Mikroregión Požitavie - Širočina Veľké  Vozokany IČO: 36107298
 Fa za členský príspevok
114,00 
 12.5.2016
 20160591
 Disig a.s. Bratislava IČO: 35975946
 Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM
103,20 
 23. 5. 2016
 201605053
 EKOGLOBAL, s.r.o. Žitavce, IČO:  36534714
 Fa za služby, práca ramena, kontajner
242,64 
 16.5.2016
 366001155
 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
 fa za vodu
32,40 
 30.4.2016
 1128156409
 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO:  35848863
 Služby O2
31,06 
 13.5.2016
 20160161
 Prounion, a.s. Nitra IČO: 45597103
 spracovanie žiadosti O NFP - projekt
600,00 
 5.5.2016
 1612105049
 Right Power, a.s. Žilina
 dodávka a distribúcia elektriny
16,28 
 10.5.2016
 8660036064
 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
 Fa za vodu
22,03 
 30.4.2016
 8660036063
 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
 Fa za vodu
1,30 
 30.4.2016
 366001155
 ZVS a.s.  Nitra
 Fa za vodu
32,40 
 30.4.2016
 1010019394
 Slovanet a.s. Bratislava
 Fa za sluzby Slovanet
3,98 
 9.5.2016
 3291600844
 Tekovská ekologická sro Nový Tekov  IČO: 34131451
 FA za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
13,20 
 10.5.2016
 160109
 Katarína Juhásová, Vráble, IČO:  46810145
 Fa za vykonávanie PO
30,00 
 5.5.2016
 3291600745
 Tekovská ekologická s.r.o. IČO:  34131451
 Zber, preprava, zneškodnenie odpadu
607,42 
 5.5.2016
 2016140
 Societa Vráble, n.o.
 obedy dôchodci
192,20 
 30.4.2016
 2016141
 Societa Vráble,n.o.
 obedy zamestnanci
201,50 
 30.4.2016
 301600100
 Bit comp, Vráble IČO: 34518444
 servis a práca technika
25,20 
 2.5.2016
 7784603128
 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 Fa za služby pevnej siete
19,99 
 2.5.2016
 7438965745
 ZSE, Bratislava, IČO:36677281
 Fa za plyn
147,57 
 2.5.2016
 7438965744
 ZSE, Bratislava, IČO: 36677281
 Fa za plyn
 93,20 
 2.5.2016
 7438965743 
 ZSE , Bratislava,IČO: 36677281
 Fa za plyn
 164,32 
 2.5.2016
 7603506957
 Slovak Telekom, a.s. -Bratislava IČO:  35763469
 Fa za služby  mobilnej siete
 29,48 
 22.4.2016
 82016
 Zariadenie školského stravovania Vráble
 Fa za obedy MŠ
 580,80 
 31.3. 2016
 2016001205
 KEO, Záhorce IČO: 36739464
 FA - aktualizácia KEO
 13,50 
 2.5.2016
 1125055834
 O2 Bratislava
 Fa za služby O2
 32,02 
 15.4.2016
 101600591,30 
 Richard Jaroušek Banská Bystrica IČO:  37073001
 Oprava web stránky
 88,00 
 18.4.2016
 160500308501004
 BITcomp Vráble, IČO: 46925899
 Fa za Wifi
 13,24 
 1.4.2016
 3291600628
 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov  IČO: 34131451
 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
 13,20 
 11.4.2016
 2016000010
 OZ rozvoj mik. Požitavie Malé Vozokany  IČO: 42119430
 Fa za členský poplatok
 75,00 
 31.3.2016
 1010019394
 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612
 Fa za služby Slovanetu
 3,98 
 11.4.2016
 8660024719
 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
 vodné
2,59 
 31.3.2016
 366000812
 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
 vodné
19,44 
 31.3.2016
 8660024718
 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
 vodné
2,59 
 31.3.2016
 8660024720 
 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
 Vodné
14,26 
 31.3.2016
 201603035
 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce IČO: 36534714
 Fa za práca ramena, preprava kontajner, mýtny poplatok
130,80 
 29.3.2016
 20160038
 MUDr. Ľubomír Horák s.r.o. Vráble IČO: 35925761
 Fa za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť Kamenský Tomáš
20,00 
 11.4.2016
 478374429
 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469
 Fa za služby pevnej siete
19,99 
 3.4.2016
 003432016
 Jozef Smrhola -OLymp Santovka iČO: 32581190
 lanko
127,02 
 7.4.2016
 3291600472
 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
512,50 
 1.4.2016
 1612102797
 Rihgt Power, a.s. Žilina IČO: 36366544
 Fa za elektrinu
17,26 
 5.4.2016
 7429103242
 ZSE Bratislava IČO: 36677281
 Fa za plyn KD
164,32 
 3.4.2016
 7429103243
 ZSE Bratislava IČO: 36677281
 Fa za plyn OÚ
93,20 
 3.4.2016
 7429103244
 ZSE Bratislava IČO: 36677281
 Fa za plyn MŠ
147,57 
 3.4.2016
 160107
 Juhasová Katarína Vráble, IČO: 46810145
 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO
30,00 
 5.4.2016
 201697
 Societa Vráble n.o. Vráble
 obedy zamestnanci
223,20 
 31.3.2016
 201696
 Societa Vráble n.,o. Vráble
 obedy dôchodci
158,10 
 31.3.2016
 2016000982
 KEO s.r.o. Záhorce
 aktualizácia KEO
13,50 
 29.3.2016
 7602540553
 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469
 Fa za služby mobilnej siete
29,48 
 22.3.2016
 52016
 Zariadenie školského stravovania Vráble
 stravné a réžijné MŠ
460,80 
 20.3.2016
 9163700256
 Nepa Nitra IČO. 48093891
 multifunkčný systém
53,47 
 31.3.2016
 1122794573
 O2 Slovakia s.r.o. Bratislava IČO: 35848863
 Fa za služby O2
39,55 
 15.3.2016
 160500308501003
 BITcomp Vráble, IČO: 46925899
 Fa sluzby Internet Wifi
13,24 
 1.3.2016
 1612102515
 Right Power a.s. Žilina IČO: 36366544
 Fa za dodávku a distribúciu elelektriny
33,47 
 11.3.2016
 8660012704
 ZVS a.s. Nitra Ičo: 36550949
 Fa za vodu
18,14 
 29.2.2016
 8660012702
 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
 Fa za vodu
11,66 
 29.2.2016
 8660012703
 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
 Fa za vodu
32,39 
 29.2.2016
 8660012701
 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
 Fa za vodu
2,59 
 29.2.2016
 1010019394
 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612
 Fa za služby Slovanet
3,98 
 9.3.2016
 3291600380
 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
13,20 
 9.3.2016
 201627
 MAZY Lilvia Matušková Čifáre IČO:41061969
 Fa za činnosť za výkon činnosti vo verejnom obstarávaní
150,00 
 8.3.2016
 26020203
 ASKON Levice, IČO: 36535141
 Projekt pre stavebné povolenie
1000,00 
 10.2.2016
 160205
 Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145
 Fa za vykonávanie PO
30,00 
 4.3.2016
 20160094
 Prounion a.s. Nitra IČO: 45597103
 spracovanie projektu
600,00 
 4.3.2016
 2782748341
 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469
 služba pevnej siete
20,65 
 2.3.2016
 2016019
 Ladislav Luley Unibyt IČO: 32743696
 pracovný stôl
462,00 
 29.2.2016
 7429067533
 ZSE Bratislava
 fa za plyn MŠ
147,57 
 3.3.2016
 7429067532
 ZSE Bratislava
 fa za plyn OU
93,20 
 3.3.2016
 7429067531
 ZSE Bratislava
 fa za plyn KD
164,32 
 3.3.2016
 2016018
 Ladislav Luley Unibyt IČO: 32743696
 nábytok do zasadačky
923,00 
 29.2.2016
 3291600267
 Tekovská ekologická Nový Tekov, IČO: 34131451
 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
354,83 
 2.3.2016
 16109
 Unigastro s.r.o. Vráble IČO: 36565717
 obedy - voľby
42,00 
 5.3.2016
 7601590816
 Slovak Telekom,a.s. Bratislava
 fa za služby mobilnej siete
29,78 
 22.2.2016
 201653
 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866
 Fa za obedy zamestnanci
195,30 
 29.2.2016
 201652
 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866
 Fa za obedy dôchodci
186,00 
 29.2.2016
 22016
 Zariadenie školského stravovania Vráble
 Fa za obedy a réžijné náklady
434,40 
 5.2.2016
 2161104338
 SOZA Bratislava IČO: 00178454
 Fa za autorskú licenciu - používanie hudobných diel
20,40 
 19.2.2016
 160500308501002
 Bit comp Vráble IČO: 46925899
 Internet Wifi
13,24 
 1.2.2016
 2016000771
 Keo, Záhorce IČO: 36739464
 aktualizácia Keo
13,50 
 22.2.2016
 12160278
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno IČO: 48231657
 PRV 2014 - 2020 obce štúdia uskutočniteľnosti
1075,20 
 2.2.2016
 032016
 Marián Baláž, Nitra IČO: 22817654
 Projektové práce
500,00 
 5.2.2016
 201601001
 Ekoglobal s.r.o. Žitavce IČO: 36534714
 práca ramena, kontajner Liaz
177,36 
 7.1.2016
 152016
 Zariadenie školského stravovania Vráble
 Stravné a réžijné náklady v MŠ
477,60 
 20.1.2016
 3291600176
 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
13,20 
 9.2.2016
 1010019394
 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612
 Fa za služby Slovanetu
3,98 
 9.2.2016
 001132016
 Jozef Smrhola - Olymp IČO: 32581190
 Vlajka, tyč na vlajku, dopravné
50,29 
 11.2.2016
 1500169074
 Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. Bratislava
 vedenie účtu
229,92 
 31.12.2015
 8800308501
 RTVS Bratislava
 uhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
56,83 
 11.2.2016
 1612100890
 Right Power, Žilina
 dodávka a distribúcia
76,22 
 31.1.2016
 1119661135
 O2 Slovakia, Bratislava IČO: 35848863
 Fa za služby O2
47,09 
 15.2.2016
 1216279
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 vypracovanie ŽoNFP
120,00 
 2.2.2016
 160102
 Katarína Juhásová Vráble IČO: 46810145
 FA za vykonávanie odborných činností na úseku PO
60,00 
 4.2.2016
 142016
 Zariadenie školského stravovania MŠ Vráble
 fa za obedy MŠ a réžijné náklady
554,40 
 20.1.2016
 3291600086
 Tekovská ekologická Nový Tekov IČO: 34131451
 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
467,92 
 1.2.2016
 301600035
 BIT comp Vráble IČO: 34518444
 Servis a práca technika
105,20 
 2.2.2016
 366000040
 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
 Fa za vodu
50,55 
 31.1.2016
 1781827491
 Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469
 Fa za služby pevnej siete
19,99 
 2.2.2016
 7429022504
 ZSE Bratislava
 Fa za plyn
164,32 
 3.2.2016
 7429022506
 ZSE Bratislava
 Fa za plyn
147,57 
 3.2.2016
 7429022505
 ZSE Bratislava
 Fa za plyn
93,20 
 3.2.2016
 201615 
 Societa Vráble n.o. Vráble
 Fa za obedy za -ci
173,60 
 31,1.2016
 201614 
 Societa Vráble n.o. Vráble
 Fa za obedy dô-ci
192,20 
 31.1.2016
 3291600085
 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
563,5 2
 1.2.2016
 2016000311
 KEO s.r.o. Záhorce IČO: 36739464
 Aktualizácia Keo
13,50 
 20.1.2016
 2016000529
 KEO s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
 Aktualizácia KEO
13,50 
 26.1.2016
 7600620324
 Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469
 Fa za služby mobilnej siete
49,28 
 22.1.2016
 8780913309 
 Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469
 Fa za služby pevnej siete
21,29 
2.1.2016
 SKV16/113/5/00412
 Mountfield SK s.r.o. Martin
 Krovinorez sparta
360,00 
 27.1.2016
 2016000138
 KEO s.r.o. Záhorce IČO: 36739464
 Aktualizácia KEO
13,50 
 11.1.2016
 1010019394
 Slovanet a.s. Bratislava IČO: 35954612
 Služby Slovanetu
3,98 
 11.1.2016
 7428949537
 ZSE Bratislava
 Spotreba plyn
259,92 
 10.1.2016
 7428949539
 ZSE Bratislava
 Spotreba plyn
161,37 
 10.1.2016
 742894538
 ZSE Bratislava
 Spotreba plyn
29,0 3
 10.1.2016
 2016008
 Unimont - Zdenko Maďar Vráble
 Fa za montáž a demontáž vianočnej výzdoby
113,69 
 19.1.2016
 1215011480
 Right Power Energy s.r.o.Žilina
 dodávka a distribúcia
117,36 
 31.12.2015
1215011478
Right Power Energy s.r.o. Žilina
dodávka a distribúcia
253,36
 31.12.2015
1215011476 
Right Power Energy s.r.o. Žilina
dodávka a distribúcia
199,12
 31.12.2015
1215011483 
Right POwer Energy s.r.o. Žilina
dodávka a distribúcia
7,44
 31.12-2015
1215011481 
Right Power Energy s.r.o. Žilina
dodávka a distribúcia
103,93
 31.12.2015
160500308501001 
BIT comp Vráble IČO: 46925899
Fa za službu Internet Wifi
13,24
 1.1.2016
1117487926
O2 Slovakia Bratislava IČO: 35848863
Fa za služby O2
42,44
 15.1.2016
0329152576
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
13,27
 8.1.2016
201512033
Katarína Juhásová Vráble IČO: 46810145
Fa za vykonávanie odbor. činností na úseku PO
30,00
 7.1.2016
2016/0024 
Pavol Halanda Vráble IČO: 40351467
Digitálny, grafický a archivačný systém HM - licencia na rok 2016
68,00
2.1.2016
356003547
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
fa za vodu
16,85
 31.12.2015
191623115
Cígler Software, a.s. Bratislava
AVG Internet Security
25,91
 28.12.2015
151232
Dagmar Horáková Nitra
Overenie účt. závierky a výr. správy
275,00
 28.12.2015
201556
Magdaléna Laurová Nitra
Prípravné práce k auditu r. 2013 - 2014
925,00
 28.12.2015
0329152486
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
500,31
 4.1.2016
2015413
Societa Vráble n.o. IČO: 42052866
Fa za obedy - zamestnanci
167,40
 31.12.2015
2015412
Societa Vráble n.o. IČ: 42052866
Fa za obedy - dôchodci
198,40
 31.12.2015
9153700119 
Nepa Nitra IČO: 48093891
Multifunkčný systém
38,53
 31.12.2015
7511230608
Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469
FA yza mobilné služby
35,49
 22.12.2015
1215008456
Right Power energy IČO: 44742479
Dodávka a distribúcia
118,71
 15.12.2015
12151116
Premier Consulting Komárno IČO: 48231657
PRV 2014-2020 obce 7,2 štúdia uskutočniteľnosti
1075,20
 22.12.2015
12151114
Premier Consulting Komárno IČO: 48231657
PRV 2014-2020 obce 7,2 štúdia uskutočniteľnsoti
1075,20
 22.12.2015
12151117
Premier consulting Komárno IČO: 48231657
Vypracovanie ŽoNFP
120,00
 22.12.2015
072015
Jan Belán Veľký Ďur IČO: 43686681
spevnenie základov budovy, oprava poškodených povrchov, stien podláh
6979,08
 15.12.2015
21609334
Nomiland Košice, IČO. 36174319
pomôcky do MŠ
174,45
 8.12.2015
1500675
Zábavné učenie Uherský Brod IČO: 29261651
pomôcky do MŠ
141,04
 9.12.2015
150500308501012
Bit comp Vráble IČO: 46925899
Služba Internet Wifi
13,24
 1.12.2015
1115397566
O2 Bratislava
fa za služby O2
31,13
 16,12.2015
082015
Ján Belán Veľký Ďur IČO. 43686681
práca a dodávky HSV
720,92
 18.12.2015
014932015
Jozef Smrhola - Olymp
vlajka obecná
55,00
 17.12.2015
201511029
Katarína Juhásová Vráble IČO. 46810145
Fa za vykonávanie odbroných činností na úseku PO
30,00
 7.12.2015
1010019394
Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612
fa za služby Slovanetu
3,98
 9.12.2015
151422
Mikra - Milan Krámár Nevidzany IČO: 30944511
pracovné odevy
73,00
 18.12.2015
122015
Marián Baláž, Nitra IČO: 22817654
Fa za projektové práce pre stavebné povolenie
1000
 14.12.2015
192015
Ateliér Dobrucká, Nitra IČO: 36730688
fa za spracovanie PD pre ohlásenie stavby
3300
 9.12.2015
0329152274
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
zneškodnenie odpadu
569,04
 1.12.2015
2015374
Societa Vráble n.o. Vráble
obedy dôchodci
235,60
 30.11.2015
301500289
Bitcomp Bako Vráble IČO: 34518444
servis a práca technika
58,15
 1.12.2015
2015375
Societa Vráble n.o. Vráble
obedy zamestnanci
201,50
 30.11.2015
013902015
Jozef Smrhola - Olymp Santovka IČO. 32581190
kancelárske potreby
203,72
 4.12.2015
6780000379
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
fa za služby pevnej siete
20,20
 2.12.2015
201511133
Ekoglobal s.r.o.Žitavce IČO: 36534714
Fa za práce ramena, preprava Liaz kontajner, mýtny poplatok
84,00
 25.11.2015
8560100229
ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
fa za vodu
16,85
 30.11.2015
8560100226
ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
Fa za vodu
2,59
 30.11.2015
1516361
Inprost s.r.po. Bratislava IČO: 31363091
Fa za obecné noviny r. 2016
67,60
 8.12.2015
501184722
Slovenská pošta B. Bystrica IČO: 36631124
predplatné Včielka, Predškolská výchova
166,91
 18.11.2015
03232015 
Združenie obcí Nitra IČO: 0034006656
Diár samosprávy 2016
13,30
 23.11.2015
8501100795
LE Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava IČO: 31396674
Jedálne kupóny
323,79
 26.11.2015
151127
Odpadový hospodár s.ro. Pezinok
Záloha na vzorové dokumenty
60,00
 25.11.2015
72015
Zariadenie školského stravovania MŠ
Réžia a stravné MŠ
616,80
 23,11,2015
72015
Zariadenie školského stravovania MŠ
Režia a stravné MŠ
621,60
 23.11.2015
201588
Mazy Čifáre IČO: 41061969
Fa za činnosti vo verejnom obstarávaní
150,00
 19.11.2015
1112439535
O2 Slovakia IČO: 35848863
Služby O2
31,06
 16.11.2015
0329152125
Tekovská ekologická sro Nový Tekov IČO: 34131451
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
13,20
 9.11. 2015
52568321
Poradca s.r.o. Žilina, IČO: 36371271
Predplatné
27,60
 22.10.2015
2015001582
KEO, Záhorce, IČO: 36739464
Aktualizácia KEO
13,50
 2.11.2015
356002882
ZVS Nitra, IČO: 36550949
Fa za vodu
31,11
 31.10.2015
8560088147
ZVS Nitra, IČO: 36550949
Fa za vodu
2,59
 31.10.2015
8560088146 
ZVS Nitra, IČO: 36550949
Fa za vodu
7,78
 31. 10.2015
8560088148
ZVS Nitra, IČO: 36550949
Fa za vodu
20,74
 31.10.2015
2315
Marek Róbert s.r.o. Vráble
Fa za prevedené elektroinštal práce
288,00
 4.11.2015
1215006666
Right Power Energy s.r.o. Žilina IČO: 44742479
Dodávka a distribäúcia
190,62
 2.11.2015
3779091316
Slovak Telekom, Bratislava IČO: 35763469
Fa za služby  pevnej siete
23,89
 3.11.2015
0329152014
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
591,44
 3.11.2015
7428891646
ZSE Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn
76,00
 3.11. 2015
7428891645
ZSE Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn
84,45
 3.11. 2015
7428891644
ZSE Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn
126,73
 3.11.2015
2015002111
Keo s.r.o. Záhorce
udržiavaci popl. KEO
216,30
 4.11.2015
201510027
Katarína Juhásová Vráble IČO: 46810145
Fa za vzkonávanie odborných činností na úseku PO
30,00
 4.11.2015
1010019394
Slovanet, Bratislava IČO: 35954612
Služby Slovanetu
3,98
 9.11.2015
151232
Mikra- Milan Kramár Nevidyanz IČO: 30944511
pracovné oblečenie, obuv
56,94
 5.11.2015
150500308501010
Bitcomp, Vráble, IČO: 46925899
služba internet Wifi
13,24
 1.10.2015
150500308501011
Bitcomp Vráble, Vráble IČO: 46925899
služba internet Wifi
13,24
 1.11.2015
2015349
Societa Vráble, n.o.
fa za obedy - zamest.
130,20
 31.10.2015
2015350 
Societa Vráble, n.o. Vráble
fa za obedy- dôchodci
334,80
 31.10.2015
301500267
Bit comp Vráble, IČO: 34518444
toner, servís a práca technika
185,20
 2.11.2015
 6810538862
Komunálna poisťovňa Bratislava iČO: 31595545
Združené poistenie majetku
75,42
 29.10.2015
 7509316174
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
fa za mobilné služby
33,79
 22.10.2015
 1110201661
O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863
Fa za služby O2
40,02
 16.10.2015
 1152090058
Slovanet a.s. Bratislava IČO: 35954612
Fa za služby Slovanet- dodanie a montáž digitálneho kamerového systému
104 179,20
 1.10.2015
356002622
ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
FA za vodu
31,11
 30.9.2015
2015089
Unimont Zdenko Maďar Vráble IČO: 33648981
Fa za práce s montážnou plošinou
131,90
 14.10.2015
7438705879
ZSE Bratislava
Fa za plyn
76,00
 3.10.2015
7438705878
ZSE Bratislava
Fa za plyn
84,45
 3.10.2015
0329151919
Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
13,20
 8.10.2015
201509024
Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145
Fa za vzkonávanie odbroných činností na úseku PO
30,00
 7.10.2015
1010019394
Slovanet,a.s. Bratislava IČO: 35954612
fa za služby
3,98
 9.10.2015
5778105012
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Fa za služby pevnej siete
32,42
 2.10.2015
7438705877
ZSE Energia, Bratislava
fa za služby
126,73
 3.10.2015
0329151821
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
367,46
 5.10.2015
315370
Regionálna správa a údržba ciest Nitra IČO: 35960736
Fa za opravu priepustu v obci
1649,33
 28.9.2015
1542619
WebHouse.s.r.o. Trnava IČO: 36743852
Fa za webhosting a služby s ním súvisiace
17,99
 7.10.2015
201509106
Ekoglobal. s.r.o. Žitavce
fa za práce. rozvoz kontajnerov
48,00
 28.9.2015
2015312
Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866
fa za obedy zamestnanci
173,60
 30.9.2015
2015313
Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866
fa za obedy dôchodci
186,00
 30.9.2015
301500233
Bitcomp - Zoltán Bako, Vráble
toner, servis technika
68,20
 1.10.2015
7508365410
Slovak Telekom, Bratislava
fa za služby
30,38
 22.9.2015
9150900189
Nepa business solutions Slovakia sro IČO: 48093891
multifunkčný systém
23,62
 30,9,2015
1500089
M. Vojtko - Elektorservis Topoľčany
Fa za kontrolu a servis Prenosných has. prístrojov.
189,00
 22.9.2015
04092015
Peter Sebík, Mojzesovo ICO: 40352412
kotol Econcept Tech
60,00
 21.9.2015
58462015
Atlantis systém, Bratislava IČO: 35844230
hosting Beta /tajna.sk/
76,03
 29.9.2015
11150089
Premier Consulting. s.r.o. Komárno IČO: 35860235
Externý manažment kamerového systému
996,00
 10.9.2015
1107332432
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava IČO: 35848863
Fa za služby O2
32,03
 17.9.2015
1792015
Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Vráble IČO: 47613271
Fa za ťahanie a odvoz žumpy
52,00
 28. 9. 2015
20150241
Donatello Vráble IČO: 43785344
Pozvánky
50,00
 4. 9. 2015
20150251
Donatello Vráble IČO: 43785344
Reklamné predmety
172,00
 18.9.2015
1010019394
Slovanet, a.s. Bratislava
Fa služby Slovanetu
3,98
 9. 9. 2015
0329151619
Tekovská ekologická, Nový Tekov IČO: 34131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
391,42
 3. 9. 2015
356002280
ZVS Nitra IčO: 36550949
Fa za vodu
41,48
 31. 8. 2015
15385
Jaroslav Oprala Garmond Nitra IčO: 17616093
publikácia Trungel Ján - Tajná
1925,00
 26. 8. 2015
150500308501009
BitComp Vráble IČO: 46925899
Služba Wifi
13,24
 1. 9. 2015
2777157868
Slovak Telekom Bratislava
Fa za služby pevnej siete
19,99
 2. 9. 2015
201508022
Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145
FA za vykonávanie odborných činností na úseku PO
30,00
 4. 9. 2015
7419994838
ZSE Energia, Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn
126,73
 2. 9. 2015
7419994839
ZSE Energia, Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn
84,45
 2.9.2015
74199994840
ZSE Energia, Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn
76,00
 1.9. 2015
7507387916
Slovak Telekom Bratislava IČO: 35763469
Fa za mobilné služby
29,06
 22. 8. 2015
150500308501008
BitComp Vráble IČO: 46925899
Fa za služby Wifi
13,24
 1.8. 2015
201507020
Katarína Juhásová Vráble IČO: 46810145
Fa za vykonávanie odbor. činností na úseku PO
30,00
 7. 8. 2015
0329151378
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO 34131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
410,38
 7.8.2015
1010019394
Slovanet a.s. Bratislava IČO: 35954612
Fa za služby Slovanetu
3,98
 10. 8. 2015
2152206872
Ševt a,s, Banská Bystrica IČO: 31331131
Dokumenty do MŠ
22,03
 25. 8. 2015
301500182
Bitcomp Vráble IČO: 34518444
Servis a práca technika
129,40
 4. 8. 2015
2776206648
Slovak Telekom a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Fa za služby pevnej siete
19,99
 2. 8. 2015
7428758343
ZSE Bratislava IČO: 36677281
fa za plyn
84,45
 3,8,2015
7428758342
ZSE Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn
126,73
 3.8.2015
7428758344
ZSE Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn
76,00
 3. 8. 2015
356001950
ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
Fa za vodu
68,70
 31. 7. 2015
2015241
Societa Vráble n. o. Vráble
Fa za obedy zamestnanci
158,10
 31. 7. 2015
2015242
Societa Vráble n.o. Vráble
Fa za obedy dôchodci
213,90
 31.7.2015
15037
Controleco s.r.o. Nový Tekov, IČO: 44392923
Vypracovanie a odovzdanie žiadosti pre získanie dotácie na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom
120,00
 23.7. 2015
7506425594
Slovak Telekom, Bratislava IČO: 35763469
Fa ya služby Telecomu
29,06
 22.7.2015
272015
GEO - PRE, s.r.o. Nitra, IČO: 36720950
Zameranie miestnych komunikácii
600,00
 23. 7. 2015
008202015
Jozef Smrhola - Olymp, Santovka IČO: 32581190
fa za kanc. potreby
247,75
 23. 7. 2015
2015024
Autobusová doprava Antonio s.ro. Pohranice IČO: 46621491
Fa za osobnú dopravu autobusom
220,00
 17.7.2015
1103139331
O2 Slovakia s.r. o. Bratislava IČO: 35848863
Faktúra za služby O2
34,30
 15.7.2015
84100328
Poradca s.r.o. Žilina IČO: 36371271
Fa za predplatné Poradca 2016
24,90
 1.8.2015
150500308501007
Bit comp Vráble IČO: 46925899
Služba internet Wifi
13,24
 1.7.2015
52015
Zariadenie školského stravovania MŠ Vráble
Fa za stravné a réžijné náklady MŠ
508,80
 30.6. 2015
62015
Zariadenie školského stravovania MŠ Vráble
Fa za stravné a réžijné náklady MŠ
607,20
 30.6.2015
1010019394
Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612
Fa za služby Slovanetu
3,98
 9.7.2015
201506017
Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145
Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO
30,00
 7.7.2015
20150781
Ekoglobal s.r.o. Žitavce IČO: 365347019
FA za uskutočnené práce: kontajner Liaz, mýtny poplatok
267,60
 8.7.2015
0329151249
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 31131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
13,20
 10.7.2015
2015001307 
KEO s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
Aktualizácia WIN 2015/06
13,50
 13.7.2015
0775253632
Slovak Telekom a.s. Bratislava
Fa za služby pevnej siete
20,57
 3.7.2015
7419910035 
ZSE Energia, a.s. Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn KD
126,73
 1.7.2015
7419910036
ZSE Energia, a.s. Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn  OcÚ
84,45
 1.7. 2015
7419910037
ZSE Energia, a.s. Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn v MŠ
76,00
 1.7.2015
0329151097
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
381,44
 3.7.2015
356001698
ZVS, a.s. Nitra
Fa za vodu
28,51
 30. 6. 2015
2015206
Societa Vráble n.o. Vráble
IČO: 42052866
Fa za obedy - zamest.
145,70
 30. 6. 2015
2015207
Societa Vráble n.o. Vráble
Fa za obedy - dôchodci
201,50
 30.6.2015
7505449118
Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469
Fa za služby Slovak Telekom
29,06
 22.6.2015
2150902227
Nepa Slovakia, s.r.o. BratislavaIČO: 31369987
Prenájom multifunkčný systém
36,07
 30.6.2015
42015
Zariadenie školského stravovania MŠ
Vráble
Fa za stravné a réžiu MŠ - mesiac apríl
518,40
 30. 6. 2015
1010019394 
Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612
Fa za služby Slovanetu
3,98
 9.6.2015
2/2015
Obec Nevidzany,IČO: 308293
Fa za služby mikrobusom
30,00
 15.6.2015
FV150202
Microitem v.o.s. Bratislava IČO: 47779110
Pomôcky do MŠ
139,30
 16.6.2015
1101069182
O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863
Fa za služby O2
40,52
 15.6.2015
2015109
Pavol Riecky, Levice IČO: 37424611
Fa za školské pomôcky
197,54
 11.6.2015
150500308501006
Bit Comp Vráble, IČO: 46925899
Služba internet Wifi
13,24
 1.6.2015
500184722
Slovenská pošta, Banská Bystrica
IČO: 36631124
Fa za predplatné Včielka, Predškolská výchova
7,60
 4.6.2015
356001309
ZVS a.s. Nitra
IČO: 36550949
Fa za vodu
24,63
 31.5.2015
7774303342
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Fa za služby pevnej siete
20,81
 4.6.2015
0329150893
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
653,32
 3.6.2015
2015-05/015
Katarína Juhásová Vráble, IČO: 46810145
Fa za vykonané odbor. činnosti na úseku PO
30,00
 7.6.2015
2015173
Societa Vráble, n.o. Vráble
IČO: 42052866
Fa za obedy zamestn.
124,00
 31.5.2015
2015174
Societa Vráble, n.o. Vráble
IČO: 42052866
Fa za obedy dôchodci
179,80
 31. 5. 2015
7504476714
Slovak Telekom a.s. Ba
Fa za služby
34,05
 22.5.2015
7504476714
T mobile
Fa za hovory
33,34
 1.6.2015
00480/2015
Jozef Smrhola - Olymp
IČO: 32581190
Fa za nylonové lanko, dopravné
126,02
 18.5.2015
20150553
Ekoglobal, s.r.o. Žitavce IČO: 36534714
 
Fa za prácu ramena, preprava Liaz kontajner, mýtny popl.
174,24
 13.5.2015
1505500308501004
Bit comp Vráble IČO: 46925899
Služba internet Wifi
13,24
 1.4.2015
20150456
Ferex, s.r.o. Nitra IČO: 17682258
Kontajner, smetné koše
339,60
 15.5.2015
1098346518
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava IČO: 35848863
Fa za služby O2
31,06
 16.5.2015
356001156
ZVS a.s. Nitra
Fa za vodu
31,10
 30.4.2015
1010019394
Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612
Fa za služby Slovanet
3,98
 11.5.2015
0329150738
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
13,20
 30.4.2015
1773350756
Slovak Telekom Bratislava
Fa za služby pevnej siete
20,09
 3.5.2015
0329150703
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
464,81
 7.5.2015
150500308501005
Bitcomp Vráble IČO: 46925899
Služba Wifi internet
13,24
 1.5.2015
201504012
Katarína Juhásová Vráble IČO: 46810145
Fa za vykonávanie odbor. činností na úseku PO
30,00
 7.5.2015
7419743223
ZSE Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn KD
260,59
 4.5.2015
7419743225
ZSE Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn MŠ
161,19
 4,5,2015
7419743224
ZSE Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn OcÚ
177,74
 4.5.2015
2015138
Societa Vráble n.o. Vráble IČO: 42052866
Fa za obedy dôchod.
229,40
 30.4.2015
2015137
Societa Vráble n.o. VrábleIČO: 42052866
fa za obedy zamest.
139,50
 30.4.2015
1096261441
O2 Slovakia s.r.o.
FA za služby O2
31,36
 15.4.2015
32015
Zariadenie školského stravovania MŠ
Fa za obedy v MŠ
480,00
 15.4. 2015
22015
Zariadenie školského stravovania MŠ
Fa za obedy v MŠ
237,60
 15.4.2015
12015
Zariadenie školského stravovania MŠ
Fa za obedy v MŠ
482,40
 15.4. 2015
0329150550
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
13,20
 13.4.2015
356000713
ZVS Nitra IČO: 36550949
Fa za vodu
18,15
 31.3.2015
7419666540
ZSE Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn
76,00
 6.4.2015
7419666539
ZSE Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn
84,45
 6.4.2015
7419666538
ZSE Bratislava IČO: 36677281
Fa za plyn
126,73
 6.4.2015
201503009
Katarína Juhásová Vráble IČO: 46810145
Fa za vykonávanie odbor. činností na úseku PO
30,00
 7.4.2015
1010019394
Slovanet a.s. Bratislava IČO: 35954612
Fa za služby Slovanetu
3,98
 9.4.2015
15/36543
Mikra - Milan Kramár Nevidzany IČO: 30944511
Fa za kancelárske potreby
112,00
 10.4.2015
0329150466 
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
324,89
 3.4.2015
7772416138
Slovak Telekom, Bratislava IČO: 35763469
Fa za služby pevnej siete
20,21
 3.4.2015
20150330
Ekoglobal, s.r.o. Žitavce
IČO: 36534714
Fa za práce, rozvoz kontajnerov
48,00
 23.3.2015
6807935699
Komunálna poisťovňa Bratislava
Združené poistenie majetku
52,93
 16.3.2015
1506552
Slovgram, Bratislava
Výrobcovia zvukových záznamov
33,50
 24.3.2015
2015099
Societa Vráble, n.o. Vráble
Fa za obedy d-chodci
244,90
 31.3.2015
2150900748
Nepa Slovakia, s.r.o. Bratislava
Multifunkčný systém, prenájom
35,04
 31.3.2015
51900200101
Komunálna poisťovňa, a.s Bratislava
Úrazové poistenie
24,00
 31.3.2015
51900200102
Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava
Úrazové poistenie
3,25
 31.3.2015
2015000016
Mikroregion Požitavie - Širočina Veľké vozokany
IČO: 36107298
Vstupenky
100,00
 7.4.2015
2015098
Societa Vráble n.o. Vráble IČO: 42052866
Fa za obedy zamest.
80,60
 31.3.2015
7502551842
Slovak Telekom a.s. Bratislava
Fa za služby mobilnej siete
8,66
 22.3.2015
6805243314
Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava
Združené poistenie majetku
64,89
 11.3.2015
1500031
M. Vojko- Elektroservis
IČO: 11765968
Kontrola, oprava a repasia
184,20
 26.3.2015
1010019394
Slovanet a.s. Bratislava
IČO: 35765143
Fa za služby slovanet
3,98
 9.3.2015
1094223144
O2 Slovakia Bratislava
IČO: 35848863
Služby O2
45,06
 16.3.2015
150500308501003
Bitcomp Vráble IČO: 46925899
Služba internet Wifi
13,24
 1.3. 2015
2015000868
Keo s.r.o. Záhorce
aktualizácia
13,50
 13.3.2015
0329150346
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
13,20
 10.3.2015
7401213746
SPP Bratislava
Nedoplatok
788,34
 9.3.2015
7419559263
ZSE IČO: 36677281
Fa za elekt. energiu
76,00
 5.3.2015
7419559261 
ZSE  IČO: 36677281
Fa za elekt.energiu
126,73
 5.3.2015
2771461354 
Slovak Telekom Bratislava
Fa za služby pevnej siete
21,22
 3.3.2015
356000439
ZVS Nitra, IČO: 36550949
Fa za vodu
20,74
 28.2.2015
201502005
Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145
Fa za vykonanie odbr. činnosti na úseku PO
30,00
 5.3.2015
0329150224
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
406,21
 3.3.2015
0329150216
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
422,52
 2.3.2015
VF14102
Národná geograficko informačná s.r.o. Nitra IČO: 46795481
Tlač fotografie obci
120,00
 20.10.2014
3452015
Priama banka Slovensko Žilina IČO: 31575951
Poplatok
6,00
 4.3.2015
310109 
Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava
IČO: 00584614
Fa za účasť na odbr. seminári
24,00
 11.2.2015
2015062
Societa Vráble n.o. Vráble IČO: 42052866
Fa za obedy -dôchod.
244,90
 28.2.2015
2015061
Societa Vráble n.o. Vráble IČO: 42052866
Fa za obedy
55,80
 28.2.2015
7501595394
Slovak Telekom, a.s. Bratislava IĆO: 35763469
Fa za služby mobilnej siete
7,67
 22.2.2015
2151105343
Soza Bratislava IČO: 00178454
Fa za verejné použitie hudobných diel
20,40
 23.2. 2015
1092343600
O2 Slovakia, Bratislava
IČO: 35848863
Fa za služby O2
41,00
 16.2.2015
22015
Ján Belan
IČO: 43686681
Fa za práce v dome smútku
998,00
 23.2.2015
201501002
Katarína Juhásová
IČO: 46810145
Fa za vykonanie odb. činnosti na úseku PO
30,00
 6.2.2015
2015000010
OZ pre rozvoj mik: Požit-Šir.
Fa za členský popl.
75,00
 5.2.2015
150500308501002
Bitcomp, Vráble,IČO: 46925899
Internet wifi
13,24
 1.2.2015
7258248459
Spp, Bratislava
Fa za dodávku plynu
727,00
 1.2.2015
15059
Unigastro, Vráble IČO: 36565717
Fa za stravu
35,00
 7.2.2015
1770486654
Slovak Telekom,a.s Bratislava
Fa za služby pevnej siete
20,36
 3.2.2015
0329150062
Tekovská ekologická, s.r.o. IČO: 34131451
Zneškodnenie, zber a preprava odpadu
372,13
 3.2.2015
356000044
ZVS, Nitra IČO: 36550949
Fa za vodu
36,29
 31.1.2015
2015026
Pavol Riecky, Levice IČO: 37424611
Kĺúč USB
37,51
 4.2.2015
2015024
Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866
Fa za obedy- dôchodci
136,40
 31.1.2015
7500619385
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Fa za služby mobilnej siete
7,36
 22.1.2015
2015001
Iveta Lorincziová Vráble, IČO: 30406161
Fa za geodetické práce
210,00
 29.1.2015
6806462535
Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
Poistné
79,53
 14.1.2015
53677917
Poradca s.r.o. Žilina
IČO: 36371271
Predplatné aktualizácii
27,60
 20.1.2015
1400251415
Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.
IČO: 31338976
Fa za cenu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov
27,85
 31.12.2014
2015000589
Keo, s.r.o. Záhorce IČO: 36739464
Aktualizácia 2015/03
13,50
 29.1.2015
2015023
Societa Vráble, n.o. Vráble
Fa za obedy - zamest.
49,60
 31.1.2015
1915400857
Cígler softwar,a.s. Bratislava
AVG internet Security
31,20
 28.1.2015
2015000399
Keo,s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
Aktualizácia Dos/Win 2015
13,50
 22.1.2015
20150101
Ekoglobal, s.r.o. Žitavce
IČO: 36534714
Fa za práca ramena,preprava Liaz kontajner
84,00
 12.1.2015
1214009249
Right Power energy Žilina, IČO: 44742479
Dodávka a distribúcia
46,28
 31.12.2014
1214009248
Right Power energy Žilina, IČO: 44742479
Dodávka a distrubúcia
134,72
 31.12.2014
1214009247
Right Power energy Žilina, IČO: 44742479
Dodávka a distribúcia
96,48
 31.12.2014
1214009246
Right Power energy Žilina, IČO: 44742479
Dodávka a distribúcia
189,77
 31.12.2014
7253256749
Spp, Bratislava
Fa za plyn
747,00
 15.1.2015
20150029
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra
Odber a rozbor pitnej vody- Dom smútku
20,90
 19.1.2015
2015005
Unimont - Zdenko Maďar IČO: 336489841
Fa za montáž, demontáž Vianočnej výzdoby a oprava VO v obci
102,09
 16.1.2015
34131451
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
13,20
 12.1.2015
346003715
ZVS Nitra, IČO: 36550949
Fa za vodné, stočné
15,55
 31.12.2014
1010019394
Slovanet a.s. Bratislava
IČO: 3576143
Fa za služby Slovanet
3,98
 12.1.2015
1090276600
O2 Slovakia, Bratislava
IČO: 35848863
Služby O2
31,00
 16.1.2015
150500308501001
Bit comp IČO: 46925899
Internet Wifi
13,24
 1.1.2015
0329142467
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
323,55
 5.1.2015
20150056
Pavol Halanda IČO: 40351467
Licencia za softver
68,00
 2.1.2015
9769532425
Slovak Telekom,a.s. Bratislava IČO: 35763469
Fa za služby pevnej siete
20,72
 3.1.2015
20152055
Zsolt Marczibal- Connect Kráľov Brod
IČO: 17644429
Fa priznanie k dani
22,00
 13.1.2015
2140904744
Nepa Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 31369987
Prenájom - kopírovanie
33,31
 31.12.2014
140799
Vepos, s.r.o. Vráble
IČO: 36519821
Odvoz odpadu
55,20
 22.12.2014
2014421
Societa Vráble n.o. IČO: 42052866
Fa za obedy- zamest.
46,50
 31.12.2015
2014422 
Societa Vráble n.o. IČO: 42052866
Fa za obedy - dôchodca
43,40
 31.12.2014
7411775187
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Služby mobilnej siete
13,84
 22.12.2014
20141505
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nitra
Rozbor vzorky
87,38
 23.12.2014 
2014421
Societa Vráble n.o.
IČO: 42052866
Fa za
 
 
2014422
Societa Vráble n.o.
IČO: 42052866
strava dôchodca
43,40
 31,12,2014
7411775187
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
13,84
 22.12.2014
20141505
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nitra
rozbor vzorky
87,38
 23.12.2014
1088283372
O2 Bratislava
IČO: 35848863
Fa za služby O2
31,00
 17.12.2014
112014
Ján Belan, Veľký Dur
IČO: 43686681
Fa za práce: zemné práce a úprava terénu v objekte domu smútku
998,00
 10.12.2014
372014
Zariadenie školského stravovania MŠ Vráble
Stravné a réžia MŠ
304,80
 19.12.2014
402184722
Slovenská pošta, Banská Bystrica
Predplatné časopisov, Včielka, Pravda, Predškolská výchova
165,70
 3.12.2014
140500308501012
Bitcomp Vráble
IČO: 46925899
Fa za službu Internet
13,24
 1.12.2014
1010019394
Slovanet, a.s. Bratislava
IČO: 35765143
Fa za služby Slovanetu
3,98
 9.12.2014
7253236511
SPP, a.s. Bratislava IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
738,00
 1.12.2014
0329142348
Tekovská ekologická, s.r.o. Nový tekov
IČO: 34131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie kuchynského odpadu
13,20
 9.12.2014
21507794
Nomiland s.r.o.  Košice, IČO: 36174319
Fa za pomôcky predškolákom do MŠ
271,00
 12.12.2014
201411043 
Katarína Juhásová
IČO: 46810145
Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO
30,00
 3.12.2014
92014
MP Instal Veľký Ďur
IČO: 43374913
Vodoinštalatérske práce a materiál
473,38
 3.12.2014
201409
Ján Belán, Veľký Ďur
IČO: 43686681
Fa za vzkonanie prác na Dome smútku
468,59
 28.11.2014
0329142219
Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
351,51
 2.12.2014
5768584083
Slovak Telekom, Bratislava
Fa za služby pevnej siete
19,57
 3.12.2014
346003356
ZVS a.s. Nitra
IČO: 36550949
Fa za vodu
18,14
 30.11.2014
012015
Združenie miest a obcí, Bratislava
IČO: 00584614
Platobný výmer na úhradu členského za rok 2015
45,87
 26.11.2014
262014
Štefan Havala - ELO Veľký Ďur
IČO: 40665721
Fa za prevedené elektroinštalačné práce
167,43
 20.11.2014
2014381
Societa Vráble, n.o. Vráble
IČO: 42052866
Fa za odobraté obedy
58,90
 30.11.2014
2014380
Societa Vráble, n.o. Vráble
IČO: 42052866
Fa za odobraté obedy
83,70
 30.11.2014
352014
Zariadenie školského stravovania, Vráble
Strava a réžia MŠ
453,60
 1.12.2014
7410815728
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Fa za služby mobilnej siete
9,08
 22.11.2014
2015
Združenie obcí - Nitra
IČO: 0034006656
Členský poplatok na rok 2015
130,00
 1.12.2014
1516351
INprost s.r.o. Bratislava, IČO: 31363091
Fa za obecné novinz rok 2015
67,60
 1.12.2014
202014
Ladislav Václav, Tajná 129 IČO: 46172068
Fa za úpravu trávnatých plôch a pomocné práce
550,00
 1.12.2014
0329142034
Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
Zneškodnenie odpadu
753,11
 4.11.2014
2014069
Jozef Zuzula - Glass konzorcium
IČO: 32754817
Fa za zasklievanie skla Kathedral klein
517,80
 14.11.2014
1086394073
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava
IČO: 35848863
Fa za služby O2
39,65
 17.11.2014
201411111 
Ekoglobal s.r.o. Žitavce
IČO: 36534714
Fa za kontajner
184,56
 12.11.2014
1010019394
Slovanet a.s. Bratislava
IČO: 35765143
Fa za služby Slovanet
3,98
 10.11.2014
92014
Zariadenie školského stravovania MŠ Vráble
Stravné a réžia MŠ
362,40
 17.11.2014
102014
Zariadenie školského stravovania MŠ Vráble
Stravné a réžia MŠ
417,60
18.11.2014
14590
Unigastro, s.r.o. Vráble
IČO: 36565717
Fa za obedy
42,00
15.11.2014
346003077
ZVS, a.s. Nitra
IČO: 36550949
Fa za vodné
20,73
31.10.2014
0767634922
Slovak Telekom a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Fa za služby pevnej siete
25,06
3.11.2014
0329142099
Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
Fa o zbere, preprave a zneškodnení odpadu - vývoz kuchynského odpadu
13,20
7.11.201407
0020143250
Keo, s.r.o. Záhorce
IČO: 36739454
Ročná licencia Keo Win 2015
216,30
4.11.2014
201410040
Katarína Juhásová Vráble
IČO: 46810145
Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO
30,00
3.11.2014
2014114
Unimont - Zdenko Maďar Vráble
IČO: 33648981
Fa za opravu obecného rozhlasu
121,64
3.11.2014
6810538862
Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
IČO: 31595545
Poistné
75,42
17.11.2014
7288148489
SPP a.s. Bratislava
IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
647,00
1.11.2014
140500308501011
Bit comp Vráble
IČO: 46925899
Fa za služby Internet Wifi 11/2014
13,24
1.11.2014
310261
Združenie miest a obcí Slovenska
IČO: 00584614
Fa za účasť na informač. seminári
24,00
3.11.2014
 
7409855937
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Fa za služby mobilnej siete
7,36
22.10.2014
2014025
Iveta Lorincziová, Vráble
IČO: 30406161
Fa za geodetické práce:rozpracovaný plán na zámenu pozemkov medzi obcou a p.Penzešém
150,00
23.10.2014
2014338
Societa Vráble,n.o. Vráble
IčO: 42052866
Fa za obedy
77,50
31.10.2014
013282014
Jozef Smrhola-Olymp Santovka
IČO: 32581190
Kalendár nástenný list, grafické prípravy a šablóny
120,36
20.10.2014
21410021
Noves Trade s.r.o. Vráble
IČO: 31414630
Rozhlasová ústredňa NTU 0401P a mikrofónový pult s gongom NTM 1
882,00
15.10.2014
1084518985
O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava
IČO: 35848863
Fa za služby O2
21,56
17.10.2014
0020142722
KEO s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
Aktualizácia KEO WIN
13,50
14.10.2014
20141095
Ekoglobal, sro Žitavce
IČO: 36534714
Preprava Liaz kontajner, zneškodnenie odpadu
312,12
9.10.2014
0329141885
Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
Zber, preprava, zneškodnenie kuchynských odpadov
13,20
8.10.2014
1010019394
Slovanet, a.s. Bratislava
IČO: 35765143
Fa za služby Slovanet
3,98
9.10.2014
84075514
Poradca, s.r.o. Žilina
IČO: 36371271
Fa za predplatné Poradca 2015
24,90
30.9.2014
7278141341
SPP, Bratislava IČO: 35815256
Fa za dodávku plynu
444,00
1.10.2014
201409037
Katarína Juhásová
IČO: 46810145
Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO
30,00
6.10.2014
346002745
ZVS, Nitra IČO: 36550949
Fa za vodu
16,85
30.9.2014
2766695867
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Fa za služby pevnej siete
22,86
3.10.2014
0329141784
Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
34131451
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
412,71
3.10.2014
20140985
Ekoglobal. s.r.o. Žitavce
IČO: 36534714
Práca ramena, preprava Liaz kontajner
140,88
15.9.2014
2140903407
Nepa slovakia, s.r.o. Bratislava
IČO: 31369987
prenájom multifunkčný systém
32,83
30.9.2014
7408898708
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Fa za služby mobilnej siete
7,75
22.9.2014
140500308501010
Bitcomp Vráble
IČO: 46925899
Služba Internet Wifi
13,24
1.10.2014
6246-2014
Atlantis, Bratislava
IČO: 35844230
Web hostin
76,03
6.10.2014
1400090
M. Votko-Elektroservis Topolčany
IČO: 11765968
Fa za tlakové skúšky, oprava,repasia náplne, režijný čas
189,00
23.9.2014
2014297
Societa Vráble,n.o.
IČO: 42052866
Fa za odobraté obedy
105,40
30.9.2014
2014298
Societa Vráble, n.o.
IČO: 42052866
Fa za odobraté obedy
62,00
30.9.2014
0114106136
Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava
IČO: 31396674
Fa za jedálne kupony
303,34
2.10.2014
0020142473
Keo s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
Aktualizácia Keo win 2014/08
13,50
16.9.2014
1082548807
O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
IČO: 35848863
Fa za služby O2
21,03
17.9.2014
2014021
Iveta Lorincziová
Vráble
IČO: 20406161
Fa za geodetické práce
210,00
26.8.2014
7150180
Nomi slovakia, s.r.o. Košice
IČO: 36593222
Fa za tlačivá, pracovné zošity do MŠ
47,32
3.9.2014
614061629
WebHouse,s.r.o. Trnava
IČO: 36743852
Fa za webhostingové služby na portáli tajna.sk
17,99
13.9.2014
1010019394
Slovanet, a.s. Bratislava
IČO: 35765143
Fa za služby Slovanet
3,98
9.9.2014
2765754857
Slovak Telekom, Bratislava
IČO: 35763469
Fa za služby pevnej siete
23,06
3.9.2014
6300143435
Spp, Bratislava
IČO:35815256
Fa za plyn
235,00
1.9.2014
201408030
Katarína Juhásová, Vráble
IČO: 46810145
Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO
30,00
2.9.2014
346002374
ZVS, Nitra
IČO: 36550949
Fa za vodu
15,56
31,8,2014
0329141532
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
321,56
28.8.2014
7407930511
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Fa za služby mobilnej siete
7,36
22.8.2014
2014020
Iveta Lorincziová Vráble
IČO: 30406161
Geometrický plán
260,00
26.8.2014
1392014
Alena Blaškovičov - Renotrakt
Fa za nakladanie so splaškovými vodami ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy
50,00
21.8.2014
2014214
Donatello,s.r.o. Vráble
IČO: 43785344
Fa za šialky,tričko, a zástere s potlačou
135,96
20.8.2014
1080678936
O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
IČO: 35848863
Fa za služby O2
32,21
17.8.2014
301400212
Bitcomp Vráble, IČO: 34518444
Fa za servis, výmena komponentov, test
320,00
18.8.2014
1010019394
Slovanet a.s. Bratislava
IČO: 35765143
Fa za služby Slovanet
3,98
11.8.2014
0329141474
Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
Ičo: 34131451
FA za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
37,92
8.8.2014
201407027
Katarína Juhásová, Vráble
IČO: 46810145
Fa za vykonávanie odobrných činností na úseku PO
30,00
7.8.2014
0329141394
Tekovská ekologická s.r.o.  Nový Tekov
IČO: 34131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
308,26
6.8.2014
140500308501008
Bitcomp, Vráble
fa za službu Internet Wifi
13,24
1.8.2014
346002016
ZVS, a.s. Nitra
IČO: 36550949
Fa za vodu
29,20
31.7.2014
2/2014
Profi Real Stav Tomáš Tóth, Tajná
Fa za murárske práce na knižnici v Tajnej
633,00
30.7.2014
8764777994
Slovak Telekom a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Fa za služby pevnej siete
22,86
3.8.2014
7293084998
Spp, Bratislava
IČO: 35815256
Fa za dodávku plynu
184,00
1.8.2014
2014225
Societa Vráble,n.o. Vráble
IČO: 42052866
Fa za odobraté obedy
27,90
31.7.2014
2014224
Societa Vráble, n.o. Vráble
IČO: 42052866
Fa za odobraté obedy
49,60
31.7.2014
7406953864
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Fa za služby mobilnej siete
7,36
22.7.2014
2014189
Societa Vráble, n.o. Vráble
IČO: 42052866
Fa za odobraté obedy
86,80
30.6.2014
140416
Vepos, s.r.o. Vráble
IČO: 36519821
Fa za predaj vriec
45,00
15.7.2014
20140767
Ekoglobal, s.r.o. Žitavce
fa za kontajner
41,28
8.7.2014
346001732
ZVS, Nitra
IčO: 36550949
Fa za vodu
62,21
30.6.2014
1010019394
Slovanet.a.s. Bratislava
IČO: 35765143
Fa za služby Slovanet
3,98
9.7.2014
0329141259
Tekovská ekologická, Nový Tekov ICO: 34131451
zber, preprava a zneškodnenie odpadu
36,84
10.7.2014
0020142183
Keo,s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
Aktualizácia KEO Win 2014/06
13,50
7.7.2014
7288089963
Spp,a.s. Bratislava
IČO: 35815256
fa za dodávku plynu
184,00
1.7.2014
201406022
Katarína Juhásová, Vráble
IČO: 46810145
Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO
30,00
7.7.2014
072014
ZŠ a MŠ Školská jedáleň, Vráble
IČO: 37865331
Fa za odobraté obedy a režijné náklady
150,48
11.7.2014
1078775569
O2 Slovakia, Bratislava
IČO: 35848863
Služby O2
25,64
17.7.2014
140500308501007
Bitcomp Vráble, IČO: 46925899
služba Internet Wifi
13,24
1.7.2014
140500308501006
Bitcomp Vráble, IČO: 46925899
Služba Internet Wifi
13,24
1.6.2014
140500308501004
Bitcomp Vráble, IČO: 46925899
Služba Internet Wifi
13,24
1.4.2014
30/6
Zariadenie školského stravovania MŠ
stravné a réžia za jún 2014
307,20
30.6.2014
8763632896
Slovak Telekom, Bratislava
IČO: 35763469
Fa za služby pevnej siete
26,41
3.7.2014
0329141159
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
Zneškodnenie odpadu, zber, preprava
281,64
4.7.2014
20140661
Ekoglobal,s.r.o. Žitavce,IČO: 36534714
fa za kontajner,zneškodnenie odpadu
353,76
26.6.2014
2014190
Societa Vráble,n.o.
Fa za odobraté obedy
65,10
30.6.2014
7405981795
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Fa za služby mobilnej siete
8,24
22.6.2014
2140902165
 
Nepa Slovakia, spol. s o.Bratislava
IČO:31369987
Fa - kopírovanie, prenájom ČB
37,31
30.6.2014
 
 
25/4
Zariadenie školského stravovania MŠ vráble
strava a réžia apríl
340,80
2.6.2014
1076471428
O2 Slovakia, Bratislava, IČO: 35848863
Fa za služby O2
21,50
17.6.2014
27/5
Zariadenie školského stravovania MŠ Vráble
strava máj, réžia máj
360,00
2.6.2014
1010019394
Slovanet.a.s. Bratislava
IČO: 35765143
fa za služby Slovanet
3,98
9.6.2014
8460046287
ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
fa za vodu
2,54
31.5.2014
8460046290
ZVS,a.s. Nitra
fa za vodu
5,08
31.5.2014
0329140883
Tekovská ekologická,s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
fa za zber,preprava a zneškodnenie odpadu
422,47
3.6.2014
401184722
Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica
Predškolská výchova, Včielka
7,60
5.6.2014
6762624113
Slovak telekom, a.s. Bratislava
fa za služby pevnej siete
23,15
3.6.2014
7293041629
Spp,a.s. Bratislava
IČO: 35815256
fa za plyn
187,00
1.6.2014
201405018
Katarína Juhásová, Vráble
IČO: 46810145
fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO
30,00
3.6.2014
00582014
Jozef Smrhola-Olymp Santovka
IČO: 32581190
vlajka obecná,EU,tyč na vlajku,dopravné
100,28
2.6.2014
20140548
Ekoglobal s.r.o. Žitavce
IČO: 36534714
fa za kontajner, zneškodnenie odpadu
192,72
23.5.2014
301400135
Bitcomp Vráble
Ičo: 34518444
servis a práca technika
50,40
2.6.2014
2014156
Societa Vráble n.o. Vráble
IČO: 42052866
fa za odobraté obedy
77,50
31.5.2014
2014157
Societa Vráble n.o. Vráble
IČO: 42052866
fa za odobraté obedy
62,00
31.5.2014
7405004703
Slovak Telekom Bratislava
služby mobilnej siete
7,81
22.5.2014
fm14078
CBS Fotomapy s.r.o. Kynceľová
fotografovanie obce ja/leto 2014
158,00
23.5.2014
14238
Unigastro s.r.o. Vráble
IČO: 36565717
fa za stravu na voľby
49,00
24.5.2014
1074009372
Telefonica Slovakia,s.r.o. Bratislava
IČO: 35848863
fa za služby O2
48,74
17.5.2014
0329140797
Tekovská ekologická,Nový Tekov
IČO: 34131451
fa za zber,zneškodnenie odpadu
37,32
12.5.2014
005382014
Jozef Smrhola-Olymp Santovka
IČO: 32581190
nylonové lanko,dopravné
65,51
15.5.2014
1010019394
Slovanet,a.s. Bratislava
IČO: 35765143
Fa za služby Slovanet
3,98
9.5.2014
20140437
Ekoglobal,s.r.o. Žitavce
IČO: 36534714
Fa za kontajner,zneškodnenie odpadu,mýtny popl.
192,72
25.4.2014
140500308501005
Bitcomp Vráble
IČO: 46925899
služba Internet Wifi 05/2014
13,24
1.5.2014
346001041
ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949
fa za vodu
5,08
30.4.2014
9761616772
Sloval Telekom a.s. Bratislava
IČO: 35763469
fa za služby pevnej siete
41,69
3.5.2014
201404014
Katarína Juhásová Vráble
IČO: 46810145
Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO
30,00
6.5.2014
14051308
TBR s.r.o. Vráble
IČO: 46987797
kosenie a úprava verejných priestranstiev
353,00
13.5.2014
7273041434
Spp Bratislava
IČO: 35815256
fa za plyn
259,00
1.5.2014
2014051
Unimont - Zdenko Maďar Vráble
 
Fa za montáž halogénu pri kostole
199,72
2.5.2014
0329140674
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
321,56
5.5.2014
201400010
OZ pre rozvoj mik. Pož-Šir Malé Vozokany
IČO: 42119430
Fa za členský poplatok na rok 2014
75,00
30.4.2014
8460029516
ZVS a.s. Nitra
Fa za vodu
5,08
28.4.2014
2014118
Societa Vráble n.o.
Stravné dôchodca
62,00
5.5.2014
2014117
Societa Vráble n.o.
Stravné zamestnancov
77,50
5.5.2014
7404015013
Slovak Telekom,a.s. Bratislava IČO: 35763469
Fa za služby mobilnej siete
7,36
22.4.2014
1072203321
Telefonica Slovakia, s.r.o. Bratislava
IČO: 35848863
Fa za služby O2
28,34
17.4.2014
20140329
Ekoglobal s.r.o. Žitavce IČO: 36534714
Práce Liaz kontajner
59,40
31.3.2014
23/3
Zariadenie školského stravovania Vráble
Stravné marec MŠ a réžia
307,20
15.4.2014
21/1
Zariadenie školského stravovania Vráble
Stravné február MŠ a réžia
194,40
15.4.2014
19/1
Zariadenie školského stravovania Vráble
Stravné január MŠ a réžia
369,60
15.4.2014
1010019394
Slovanet, Bratislava
IČO: 35765143
Fa za služby Slovanet
3,98
9.4.2014
1406234
Slovgram, Bratislava
IČO: 17310598
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos
33,50
9.4.2014
0329140588
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
Fa za zber,prepravu a zneškodnenie odpadu
38,52
9.4.2014
0020141838
Keo, s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
aktualizácia Keo 2014
13,50
15.4.2014
28042014
RVC Nitra IČO: 34006656
Podvojné účtovníctvo pre obce a VÚC a ich RO
250,00
9.4.2014
0329140492
Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
Fa za zber,prepravu a zneškodnenie odpadu
301,60
3.4.2014
201403009
Katarína Juhásová, Vráble
IČO: 46810145
Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO
30,00
3.4.2014
17720145
Ing.Miroslav Ďuriš, Trenčín IČO: 37058843
Fa za elektronickú príručku na CD
9,50
28.3.2014
346000754
ZVS Nitra, IČO: 36550949
Fa za vodu
10,16
31.3.2014
5760613213
Slovak Telekom,Bratislava
IČO: 35763469
Fa za služby Telekom
32,84
3.4.2014
6300143435
Spp Bratislava
IĆo: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
457,00
1.4.2014
2014083
Societa Vráble n.o.
IČO: 42052866
Fa za obedy - zamestnanci OcÚ
55,80
31.3.2014
2014084
Societa Vráble n.o. IČO: 42052866
Fa za obedy - Bafrnec
62,00
31.3.2014
7403005520
Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469
Fa za služby Telekomu
7,45
22.3.2014
0020141367
Keo, s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
Fa za aktualizácie programu Keo/EBS
13,50
25.3.2014
2140900627
Nepa Slovakia,spol. s.r.o. Bratislava
IČO: 31369987
 
multifunkčný systém
35,39
31.3.2014
84046494
Poradca s.r.o. Žilina
IČO: 36371271
Poradca - predplatné
24,90
26.8.2014
14120
Unigastro s.r.o. Vráble
IČO: 36565717
Fa za obedy - voľby
42,00
29.3.2014
000141117
Keo,s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
Fa za účtovníctvo Win
59,88
20.3.2014
1070297866
Telefonica Slovakia,s.r.o. Bratislava
IČO: 35848863
FA za služby O2
26,99
17.3.2014
2014037
Ge-Va, s.r.o. Lehota
IČO: 46677941
Príprava podkladov pre vypracovanie listín Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
150,00
3.3.2014
140500308501003
Bitcomp, Vráble
IČO: 46925899