Sadzobník správnych poplatkov obce Tajná tu

Pravidlá krátkodobého prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku tu

Zásady hospodárenia s majetkom obce tu

Výročná správa obce (2015) tu

 Záverečný účet obce Tajná r. 2017 tu..

Výročná správa obce Tajná r. 2017  tu..