Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tajná si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz. Formát dokumentu je MS Word, vzhľadom na veľkosť súboru - 7 MB prosíme o trpezlivosť.