Kontakty

Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok: 7.00 - 15.00 h
Utorok: 7.00 - 15.00 h
Streda: 7.00 - 15.00 h
Štvrtok: 7.00 - 15.00 h
Piatok: 7.00 - 15.00 h

Telefon: 037/783 14 23
Email: ou-tajna@slovanet.sk

otvoriť tu...

otvoriť tu.....

viac info tu.....

viac info tu....

viac info tu.............

viac info tu......

viac info tu......

viac info tu....

viac info tu.......

viac info tu....

viac info tu.......

viac info tu.......

viac informácií tu.........

viac info tu........

viac info tu.......

viac info tu....

viac info tu...

viac info tu.....

viac info tu.......

viac info tu...........

SPP - Legislatívna zmena - novela trestného zákona, ktorá nadobúda účinnosť 1. júla 2016. Zobraziť dokument.

Návrh VZN  obce Tajná  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tajná tu

K nahliadnutiu na obecnom úrade. Je možné si robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie je verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručnia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na Okresný úrad ZM, OSŽP do 15. dní odo dňa keď bolo oznámnie zverejnené. Predmetné oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia CLLD mikroregiónu Požitavie-Širočina je zverejnené na webovom sídle MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-clld-mikroregionu-pozitavie-sirocina. Žiadame Vás, aby ste Vaše stanovisko k oznámeniu zaslali aj v elektronickej forme na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Zverejňovanie dokumentov v zmysle zákona 546/2010 nájdete na nasledujúcej stránke.