Kontakty

Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok: 7.00 - 15.00 h
Utorok: 7.00 - 15.00 h
Streda: 7.00 - 15.00 h
Štvrtok: 7.00 - 15.00 h
Piatok: 7.00 - 15.00 h

Telefon: 037/783 14 23
Email: ou-tajna@slovanet.sk

Vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom pandémie šírenia vírusu Covid-19 a s tým súvisiace nariadenie hlavného hygienika SR o zákaze verejného zhromažďovania sme boli nútení zrušiť naplánované kultúrno-spoločenské podujatia v obci. A to konkrétne: Stavanie mája, Deň matiek v KD a Deň detí. Za poruzumenie Vám vopred ďakujeme. Kultúrna komisia a OcÚ Tajná.