Úradná tabuľa

"Mestám a obciam zhasína nádej"

Oznamujeme občanom, že dnes večer sa bude konať protest, ktorý organizuje ZMOS pod názvom "Mestám a obciam zhasína nádej" Aj naša obec sa do prostestu zapojí dnes o 19:00 hod. protestne zhasneme verejné osvetlenie na 30 minút.

"Mestám a obciam zhasína nádej"

otvoriť tu...

Kontakty

Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok: 7.00 - 15.00 h
Utorok: 7.00 - 15.00 h
Streda: 7.00 - 15.00 h
Štvrtok: 7.00 - 15.00 h
Piatok: 7.00 - 15.00 h

Telefon: 037/783 14 23
Email: ou-tajna@slovanet.sk


Obecná knižnica

Výpožičné hodiny: párny týždeň v utorok: 9:00 - 10: 30 hod.  a nepárny týždeň vo štvrtok: 16: 30 - 17. 00 hod. u p. Václavovej.

V knižničnom fonde sa nachádza: 2100 knižničných jednotiek, z toho:

  • odborná literatúra pre dospelých: 360
  • krásna literatúra pre dospelých: 947
  • odborná literatúra pre deti: 124
  • krásna literatúra pre deti: 669

Zápisné - členské na rok 2019:

  • deti do 15 rokov: 0,50 €
  • dospelí: 1,-€