Úradná tabuľa

Voľby do OSO 25.3.2023

Oznamujeme občanom, že dňa 25.3.2023 t.j. v sobotu sa budú v našej obci konať doplnkové voľby do orgánov samosprávy obcí. Volebná miestnosť v obci je kultúrny dom. Využiť svoje právo voliť môžete v čase od 7:00 do 22:00 hod. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo zdravotných dôvodov, môže požiadať o prenosnú volebnú schránku na tel. čísle 0377831423 alebo 0905915573, alebo v deň konania volieb požiada o to volebnú komisiu.

Virtuálny cintorín - oznam

otvoriť tu...

Kontakty

Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok: 7.00 - 15.00 h
Utorok: 7.00 - 15.00 h
Streda: 7.00 - 15.00 h
Štvrtok: 7.00 - 15.00 h
Piatok: 7.00 - 15.00 h

Telefon: 037/783 14 23
Email: ou-tajna@slovanet.sk

ms-tajna-brigada-03

Zriadovateľ:

Obec Tajná

Adresa:

Materská škola, Tajná č. 2, 952 01. tel. č.: 0911 325 606

Charakteristika MŠ:

Budova MŠ bola zakúpená od PVD Agrotaj Tajná v roku 2007. Je to prízemná budova, nachádza sa vedľa obecného úradu. Je obklopená flórou miestneho parku kaštieľa, bývalého detského domova.

Interiér MŠ pozostáva z jednej priestrannej triedy, spálne, jedálne, riaditeľne, umyvárne, šatne a kuchynky, ktorá slúži ako výdajňa stravy. V súčasnosti MŠ navštevuje 15 detí vo veku od 2-6 rokov. Stravovanie je zabezpečené z MŠ Vráble.

ms-tajna-brigada-02

Personálne obsadenie:

p. Anna Černáková, riaditeľka MŠ

 

Výchovno - vzdelávací proces je realizovaný podľa školského vzdelávacieho programu Včielky Maje. Aktivitami sa snažíme rozvíjať perceptuálno-motorickú a citovo-sociálnu úroveň dieťaťa.

Zápis detí do MŠ:

ms-tajna-brigada-01

Od 1. 5. 2021 do 31. 05. 2021 prebieha zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022. Do MŠ sa zapisujú deti spravidla od 3-6 rokov. Možnosť prijatia dieťaťa aj od 2 rokov (osvojené hygienické návyky).

Na zápis je potrebné priniesť:

  1. žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (tlačivo si môžete prevziať v MŠ
  2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
  3. občiansky preukaz zákonného zástupcu

Zápis detí do MŠ na šk.rok 2021/2022

info o zápise tu....

Prihláška do MŠ