Dokumenty sú uložené vo formáte JPG, GIF, ktorý dokáže otvoriť každý operačný systém a vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov, môžete si ho nainštalovať z tejto www adresy.

Zmluvy

 Číslo
 Dodávateľ
 Predmet
 Dátum pridania
 
 ROK 2013
 
 
 1/2013
 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov
 Dodatok č 1 k zmluve o ukladaní odpadu č. 1000241
 
Dodatok č. 2 k zmluve o ukladaní odpadu č. 1000241
19.02.2013
 2/2013
 PPA, Dobrovičova 12, Bratislava
 Zmluva o poskytnutí nenávratn. finančného príspevku  č. 0500049  prvá  strana,druhá strana,tretia strana ,  štvrtá strana , piata strana ,  šiesta  strana, siedma  strana , ôsma strana , deviata strana , desiata  strana ,  jedenásta strana , dvanásta strana ,  trinásta strana ,  štrnásta strana ,  pätnásta stranašestnásta strana ,  príloha  tabuľka, príloha
 6.5.2013
 3/2013
 IZOMER, s.r.o. Sv.Michala 4, 934 01 Levice
 Zmluva o dielo č. 11/2013 - rekonštr.dom smútku
 10.6.2013
 4/2013
 TBR s.r.o. Sídl. Žitava 1401/11, Vráble
 Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
 17.6.2013
 5//2013
 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, Žilina
 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 12/008/13 prvá  strana,  druhá strana, tretia strana, štvrtá strana, piata strana, ši  esta strana,  siedma strana, ôsma strana, deviata strana, desiata  strana
 13.8.2013
 6/2013
 Tekovská ekologická s.r.o, Nový Tekov
 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1050011
 16. 8.2013
 7/2013
 N.M.-Audit,spol.s r.o. Nové Mesto nad Váhom
 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
 20.8.2013
 8/2013
 Ekoplastika Slovakia spol.s r.o., Nitra
 Zmluva o odbere plastového odpadu
 18.9.2013
 9/2013
 STAPS s.r.o., Ivánka pri Nitre
 Zmluva o dielo č. 20130901- Rekonštrukcia centrálnej zóny -  Tajná
 21.10.2013
 10/2013
 Slovenské centrum obstarávania, OZ, Pri starej  prachárni, Bratislava
 Príkazná zmluva
 21.10.2013
 11/2013
 RIGHT POWER ENERGY s.r.o. Žilina
 Zmluva o združenej dodávke elektriny
 11.11.2013
 12/2013
 Nadácia Pontis, Nadačný fond Slov.elektrární,  Zelinárska 2, Bratislava
 Zmluva o poskytnutí grantu č. SE13-016
 30.11.2013
 
 ROK 2014
 
 
 01/2014
 Izomer sro Levice
 Zmluva o dielo č. 01 2014 uzatvorenej podľa §536 a nasl. OZ
 23.12.2013
 
 Tekovská ekologicka sro,Nový Tekov
 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb s držiteľom odpadu
 5.02.2014
 02/2014
 UPSVaR Nitra
 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších  obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku  na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
 01.04.2014
 03/2014
 PPA, Bratislava
 Zmluva o poskytunutí nenávratného finančného príspevku č.  0500059
 05.05.2014
 04/2014
 Prima Banka Slovensko a.s.
 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 12/015/14:
 16.09.2014
 05/2014
 Prima Banka Slovensko a.s.
 Zmluva o termínovanom úvere č. 12/016/14
 16.09.2014
 06/2014
 Cesty Nitra a.s. Murgašova NItra
 Zmluva o dielo 45201408411MO
 16.06.2014
 7/2014
 Right Power Energy, s.r.o. M.R. Štefánika 3570/129,  Žilina
 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 144100601 - prvá  strana,  druhá strana, tretia strana
 6.10.2014
 8/2014
 Prima Banka Slovensko a.s.
 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 12/008/13
 29.12.2014
 9/2014
 ZSE a.s. Čulenova 6, Bratislava
 Zmluva o združenej dodávke plynu
 29.12.2014
 
 ROK 2015
 
 
 1/2015
 Obec Tajná
 Kúpna zmluva
 22.01.2015
 2/2015
 
 Zmluva o zriadení vecných bremien
 28.01.2015
 3/2015
 Prounion a.s. Nitra
 Zmluva o poskytnutí služieb - poradenstvo
 19. 3. 2015
 4/2015
 UPSVar Nitra
 Dohoda o poskytnutí finanč.prostriedkov
 31.3.2015
 5/2015
 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov
 Dodatok č.2 k zmluve č. 1000241
 1.4.2015
 6/2015
 Mikroregión Požitavie,Veľké Vozokany
 Zmluva o dielo č. 9/ČMR/2015
 1.4.2015
 7/2015
 Premier Consulting, s.r.o.
 Zmluva o dielo č. 22042015/KB4
 27.4.2015
 8/2015
 Premier Consulting, s.r.o.
 Zmluva o externom projektovom manažmente
 7.5.2015
 9/2015
 Prima banka Slovensko a.s.
 Zmluva o municipl. úvere - Eurofondy 12/015/14
 1.7.2015
 10/2015
 Mesto Vráble
 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení rozvozu stravy
 31.08.2015
 11/2015
 Slovanet, a.s. Bratislava
 Zmluva o dielo: dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho  kamerového systému
 4. 9. 2015
 12/2015
 VUB a.s.
 Zmluva o bežnom účte
 1.10.2015
 13/2015
 VUB a.s.
 Zmluva o termínovanom úvere č. 1083/2015/UZ
 Všeobecné obchodné podmienky pre úvery
 Prílohy
 1.10.2015
 14/2015
 VUB a.s.
 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1673/2015/D
 8.10.2015
 15/2015
 PPA Bratislava
 Zmluva o nenávrtnom finančnom príspevku č. NR 02838
 8.10.2015
 16/2015
 UPSVAR Nitra
 Dohoda č. 15/16/054/84ŠnZ
 28.10.2015
 17/2015
 Obec Tajná
 Kúpna zmluva
 6.11.2015
 18/2015
 UPSVaR Nitra
 Dohoda č. 15/16/52A/216
 25.11.2015
 19/2015
 Ján Belán, Veĺký Ďúr
 Zmluva o dielo
 26.11.2015
 20/2015
 Ján Ondrejčák, Nitra
 Kúpna zmluva uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
 3.12.2015
 21/2015
 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy  Slovenska, Bratislava
 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a  miest
 15.12.2015
 22/2015
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 Zmluva o dielo č. 15122015/KB9
 16.12.2015
 23/2015
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 Dohoda o zrušení zmluvy
 16.12.2015
 24/2015
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 Zmluva o dielo č. 15122015/KB10
 16.12.2015
 25/2015
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 Zmluva o dielo č. 15122015/KB11
 16.12.2015
 26/2015
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 Zmluva o dielo č. 15122015/KB12
 16.12.2015
 27/2015
 Ing. Dagmar Horáková, Štprova 14, Nitra
 Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
 28.12.2015
 28/2015
 Slovanet, a.s. Bratislava
 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
 28.12.2015
 29/2015
 Slovanet, a.s. Bratislava
 Zmluva o spolupráci
 28.12.2015
 30/2015
 Slovanet, a.s. Bratislava
 Darovacia zmluva
 28.12.2015
 
 Rok 2016
 
 
 1/2016
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 Zmluva o dielo č. 29012016/KB1
 4.2.2016
 2/2016
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 Zmluva o dielo č. 29012016/KB2
 4.2.2016
 3/2016
 Stavba a Inžiniering,s.r.o. Vráble
 Zmluva o dielo
 19.2.2016
 4/2016
 Ján Belán Veľký Ďur
 Zmluva o dielo č. 513/1991
 20.2.2016
 5/2016
 DHAP s.r.o. Golianovo
 Zmluva o dielo
 2. 5. 2016
 6/2016
 UNIPRASTAV, s.r.o. Čereňany
 Zmluva o dielo Uniprastav
 2.5.2016
 7/2016
 DHAP s.r.o. Golianovo
 Zmluva o dielo - časť 1
 13.5.2016
 8/2016
 DHAP s.r.o. Golianovo
 Zmluva o dielo - časť 2
 13.5.2016
 9/2016
 Obec Tajná
 Notárska zápisnica
 31.5.2016
 10/2016
 Mondea s.r.o. Nitra
 Zmluva o dielo Mondea
 18.6. 2016
 11/2016
 e-dotacie s.r.o. Nitra
 Mandátna zmluva č. 047/2016
 22.7.2016
 12/2016
 e-dotacie s.r.o. Nitra
 Zmluva o službách č. 046/2016
 22.7.2016
  2017    
1/2017 Futbalový oddiel zast. Jozef Kopček,Tajná Zmluva č. 1/2017 o poskytovaní finančných prostr.neziskovým org., ktoré plnia úlohy v záujme občanov 31.1.2017
2/2017 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny, Nitra, Ing. Marek Illéš Dodatok č. 1/2017 27,3,2017
3/2017 Societa Vráble, n.o.Vráble Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. JE/4/2010 25.5.2017
4/2017 Societa Vráble, n.o. Vráble Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. JE/5/2010 25.5.2017
5/2017 Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, doc.Ing.Milan Belica, PhD., Zmluva č. 227/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny 3. 7.2017
6/2017 Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, doc. Ing. Milan Belica, PhD., Zmluva č. 341/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny 3.7.2017
7/2017 Prospect, spol. s r.o. Nové Zámky, Ing. Alexander Volšík, konateľ Dodatok č. 1 k OBJEDNÁVKE 6.9.2017
8/2017 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, Zmluva o grantovom účte 6.9.2017
9/2017 PROUNION, a.s. Nitra, Ing. Daniel Ács, PhD Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 14.9.2017
10/2017 PROUNION, a.s. Nitra Ing. Daniel Ács, PhD Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 14.9.2017
11/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, poverená riadenímUPSVR Nitra PhDr. Bronislava Pekárová Dohoda č. 17/16/054/56 22.9.2017
12/2017 Environmentálny fond, Bratislava, Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ Zmluva č. 123547 08U03 13.10.2017
13/2017 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Nitra, poverená riadením UPSVR Nitra PhDr. Bronislava Pekárová Dohoda č. 17/16/054/64 27.10.2017
14/2017 LEVSTAV - Levice, s.r.o. zast.Ing. Gregor Horniak - konateľ Zmluva o dielo č. 2/11/2017 č.1 27.11.2017
14/2017 LEVSTAV - Levice, s.r.o. zast.Ing. Gregor Horniak- konateľ Zmluva o dielo č. 2/11/2017 časť. 2 27.11.2017
15/2017 LEVSTAV - Levice, s.r.o. zast.Ing. Gregor Horniak-konateľ Zmluva o dielo č. 1/11/2017 časť 1 29. 11. 2017
15/2017 LEVSTAV - Levice, s.r.o. zast. Ing. Gregor Horniak-konateľ Zmluva o dielo č. 1/11/2017 časť 2 29. 11. 2017
16/2017 Terézia Stanová, Tajná 128, 952 01  Vráble Zmluva č. 01/2017 o poskytovaní sociálnej služby opatrovateľská služba - terénna 30.11.2017
17/2017 N.M. Audit, spol. s r. o. auditorská spoločnosť, č. licencie UDVA 209 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 1. 12. 2017
  2018    
1/2018 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín Zmluva/Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. zmluvy: 2018/0201/6529 1.2.2018
2/2018 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín Zmluva/Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. zmluvy: 2018/0201/3347 1.2.2018
3/2018 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava, Ing. Juraj Kožuch, PhD.,generálny riaditeľ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072NR130117 26.3.2018
4/2018 Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, doc. Ing. Milan Belica, PhD., Zmluva č. 297/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu 1. 6. 2018
5/2018 Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, doc. Ing. Milan Belica, PhD., Zmluva č. 473/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 7. 6. 2018
6/2018 Júlia Vojteková, Vráble, Milan Szádovský, Libice nad Cidlinou Kúpna zmluva 25. 6. 2018
7/2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, zast. Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ, Banská Bystrica Dohoda č. 05/2018/04 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov Slovenskej republiky 26. 6. 2018
8/2018 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava, Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ Dohoda č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072NR130117 27. 6. 2018
9/2018 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 12/013/18 17. 7. 2018
10/2018 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 12/012/18 17. 7. 2018
11/2018 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o termínovanom úvere č. 12/014/18 17. 7. 2018
12/2018 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 075NR140004 18. 7. 2018
13/2018 Ochrana údajov s.r.o. Zast. JUDr. Stanislav Beňo, Nitra Zmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov 18. 7. 2018
14/2018 Úrad vlády SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 28. 8.2018
15/2018 Pavol Halanda, Michal nad Žitavou č. 279 Zmluva sprostredkovateľa podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 11. 9. 2018
16/2018 EKOTEC, spol. s r. o. Bratislava Zmluva o kontrolnej činnosti - multifunkčné ihrisko 11. 9. 2018
17/2018 EKOTEC, spol. s r. o. Bratislava Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihrisko 11. 9. 2018
18/2018 DHAP s.r.o. Golianovo, zastúpený: Marián Duchoň Zmluva o dielo 25. 9. 2018
19/2018 HUMANA People to People Slovakia o,z. Bratislava Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi 25. 9. 2018
20/2018 DHAP s.r.o. Golianovo, zastúpený: Marián Duchoň Zmluva o dielo, Cintorínska ul.  29.10.2018
21/2018 DHAP s.r.o. Golianovo, zastúpený: Marián Duchoň Dodatok č.1 k Zmluve o dielo, Cintorínska ul. 31.10.2018
22/2018 N.M.- Audit, spol. s r.o., zastúpená:Ing Edita Jarošová, Nové Mesto nad Váhom Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 2. 11. 2018
23/2018 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte 10. 12. 2018
24/2018 Slovanet a.s. Bratislava Zmluva o spracúvaní os. údajov kamerovým systémom 10. 12. 2018
25/2018 Societa Vráble, n.o. Dodatok č. 7/2018 k Zmluve č. JE/4/2010 18. 12. 2018
26/2018 Societa Vráble, n.o. Dodatok č. 8/2018 k Zmluve č. JE/5/2010 18. 12. 2018
27/2018 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220053 20. 12. 2018
28/2018 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov Dodatok č. 3 k zmluve o ukladaní odpadu na Skládku Tekovská ekologická č. 1000 241 28.12.2018
Rok 2019
1/2019 Mesto Vráble, Hlavná ul. 1221, 952 01 Vráble Dodatok č. 3 zmluve o zamezpečení stravy 01.02.2019
2/2019 INEX - Hausgarden s.r.o. Lipová 978/12 Močenok Zmluva o dielo "Výstavba nového detského ihriska v obce Tajná" 26.02.2019
3/2019 Pucko, s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble Zmluva č. 1/2019 na prenájom pozemku 28.03.2019
4/2019 Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, 949 01 Nitra Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 02.05.2019
5/2019

PeaDr. Eleonóra Benediková, Mateja Bela 5295/9

Banská Bystrica

Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka 03.05.2019
 6/2019 Pôdohspodárska platobná agentúra, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220158 14.5.2019
 7/2019 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220158 21.6.2019
8/2019 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 398/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu 24.06.2019
9/2019 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 427/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 25.06.2019
10/2019 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 127/2019 o poskytnutí dotácie na podproru rozvoja cestvoného ruchu 27.06.2019
11/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy /A/ č. 12/012/18

Dodatok č. 1

12.07.2019
12/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy /A/ č. 12/013/18

Dodatok č. 1

12.07.2019
13/2019 Mesto Vráble, Vráble Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení stravy 3.9.2019
14/2019 Prounion, a.s. Piaristická 2, 949 01 Nitra Zmluva o dielo na spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, manažment verejného obstarávania a implementácieu projektov v rámci výziev MAS 2014/2020 4.10.2019
15/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o úvere č. 12/008/19 02.09.2019
16/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy /A/ č. 12/007/19 01.10.2019
17/2019 Ján Belán, Veľký Ďur Zmluva o dielo 30.10.2019
18/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina Kvitancia/Protokol o ukončení platnosti Zmluvy o Municipálnom úvere - Eurofondy /A/ č. 12/013/18 18.11.2019
19/2019 Premier Consulting EU, s.r.o. Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno Dodatok k zmluve o dielo / k zmluve o dielo č. 29012016/KB1 21.11.2019
20/2019

Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov 133,

935 33 Nový Tekov

Dodatok č. 4 k zmluve o ukladaní odpadu na Skládku Tekovská ekologická č. 1000 241 02.12.2019
21/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere č. 12/0008/19 20.12.2019
  Rok 2020    
1/2020 Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

č.: 201916751

17.02.2020
2/2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Kúpna zmluva 14.07.2020
3/2020 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, Žilina Zmluva o ternínovanom úvere č. 12/016/14 24.09.2020
4/2020 Prima banka Slovensko, a.s. Hodźova 11, Žilina Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 12/007/19 24.09.2020
5/2020 MF SR Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava Zmluva o nenávratnej finančnej výpomoci 1.10.2020
6/2020 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra Zmluva č. 394/2020 o poskytnutí dotácie na podporu športu 12.10.2020
7/2020 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra Zmluva č. 83/2020 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu 30.10.2020
8/2020 UPSVaR Nitra, Štefánikova tr. 88, Nitra Dohoda č. 20/16/010/44 26.11.2020
9/2020 UPSVaR Nitra, Štefánikova tr. 88, Nitra Dodatok č. 1 k dohode 14/16/010/64 26.11.2020
10/2020 Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie, Sládkovičova 3, Zlaté Moravce Zmluva o dielo číslo 2/11/2020

30.11.2020

11/2020 SR - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67  Bratislava Zmluva o výpožičke 4.12. 2020
12/2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava Kúpna zmluva č. 9927202756 7.12.2020
13/2020 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov 133, 93533 Dodatok č. 5 k zmluve o ukladaní odpadu na Skládku Tekovská ekologická č. 1000 241 16.12.2020
14/2020 Societa Vráble n. o. Žitavská 21, 952 01 Vráble Dodatok č. 2/2020 k Zmluve č. JE/5/2010 17.12.2020
15/2020 Soceita Vráble n.o. Žitavská 21, 952 01 Vráble Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. JE/4/2010 17.12.2020
  Rok 2021    
 1/2021 FN s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 94034 Zmluva o poskytovaní služieb 8.1.2021
2/2021 FN s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11A,94034 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 8.1.2021 15.1.2021
3/2021 Prima banka Slovensko,a.s. Žilina Municipálny úver-Univerzál Zmluva o úvere č.12/008/19 21.1.2021
4/2021 ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20,Lužianky 951 41 Zmluva č. 4/2021 7.1.2021
5/2021 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Korytovská 20,Lužiansky 951 41 Dodatok č.1 k Zmluve č 4/2021 22.1.2021
6/2021 Waste transport,a.s. Bratislava Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011242 17.2.2021
7/2021 JOMAKSTAV,s.r.o. Nitra Zmluva o dielo 24.2.2021
8/2021 ZaMED Komárno,s.r.o. Komárno Zmluva o spolupráci 3.3.2021
9/2021 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte rezervný fond 15.3.2021
10/2021 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte sociálny fond 15.3.2021
11/2021 Štatistický úrad SR Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 15.3.2021
12/2021 Grep Slovakia, spol. s r. o. Komenského 22, Komárno, 945 01 Zmluva o rekonštrukcii VO a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Tajná 30.4.2021
13/2021 Marcel Póda, Tajná č. 135, 952 01 Nájomná zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu v Tajnej 3.6.2021
14/2021 Fresco plus,s.r.o. Škultétyho 3030/1 Bratislava 3 Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka otvoriť tu otvoriť tu 10.6.2021
15/2021 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra Zmluva č. 977/2021/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu 21.6.2021
16/2021 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra Zmluva č. 1449/2021/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 7. 7. 2021
17/2021 Júlia Schneider Vojteková, rod. Szádovská, Vráble, Milan Szádovský, Libice nad Cidlinou Kúpna zmluva 12. 7. 2021
18/2021 GREP SLOVAKIA, spol. s r.o. Komenského 22, Komárno Dodatok č. 1 k Zmluve o rekonštrukcií a modernizácii verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Tajná  13.8.2021
19/2021 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

18.8.2021
20/2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2.9.2021
21/2021 Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, 949 01 Nitra Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2.9.2021
22/2021 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 12/007/19 9.9.2021
23/2021 Obec Tajná a Mgr. Jakub Janič Notárska zápisnica - kúpna zmluva 20.10.2021
24/2021 Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie, Sládkovičova 3, Zlaté Moravce Zmluva o dielo: Podpora domáceho kompostovania v obci Tajná 27.10.2021
25/2021 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. O2.2-20150052 27.10.2021
26/2021 Reg. centrum Slobody zvierat v Nitre, o.z. Na Hôrke 43/13, 949 01 Nitra Zmluva o spolupráci pri odchyte a manažmente túlavých zvierat 1.12.2021
  ROK 2022    
1/2022 PPA Hraničná 12, 815 26 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AGQ6 24.01.2022
2/2022 Mesto Vráble, Hlavná  ul. 1221, 952 01 Vráble Dodatok č. 6 k Zmluve o zabezpečení stravy 11.02.2022
3/2022 Societa Vráble, n.o. 952 01 Vráble Dodatok č. 20//2022 k zmluve č. JE/5/2010 25.02.2022
4/2022 Societa Vráble, n.o. 952 01 Vráble Dodatžok č. 21/2022 k zmluve č. JE/4/2010 25.02.2022
5/2022 Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom č. 22-3410 16.03.2022
6/2022 Bc. Jakub Varannay, Bc. Mária Nováková Notárska zápisnica - kúpna zmluva 12.04.2022
7/2022 Inta s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín Zmena zmluvy o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom č. 22-3410 02.05.2022
8/2022 Ing. Denis Čelinák, Ing. Karin Sabová Notárska zápisnica - kúpna zmluva 10.05.2022
9/2022 SR - ŠúSR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 IČO: 00166198 Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7. písm. b) zákona NRSR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 24.05.2022
10/2022 Mgr. Lucia Masláková Notárska zápisnica - kúpna zmluva č. 214/2022 30.05.2022
11/2022 Ing. Dušan Žibritovský, Mgr. Andrea Patakyová Notárska zápisnica - kúpna zmluva č. 215/2022 30.05.2022
12/2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. č.: 001/432774/22-001/000

1. strana, 2.strana, 3. strana, 4. strana, 5. strana, 6. strana, 7. strana

01.06.2022
13/2022 Ján Belán, Tekovská č. 20, 935 34 Veľký Ďur IČO: 43686681 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 29.10.2019 uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 23.6.2022
14/2022 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A 949 01 Nitra Zmluva č. 360/2022/OCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu 30.06.2022
15/2022 Jomakstav, s.r.o. Košická 5, 949 01 Nitra IČO: 35934344 Dodatok č. 1 K Zmluve o dielo..... 6.7.2022
15/2022 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 1575/2022OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 15.07.2022
16/2022 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 858/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu 15.07.2022
17/2022 SF Solutions s.r.o. Bardoňovo 192 IČO: 51192047 Zmluva o vykonávaní úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ochrany pred požiarmi 15.07.2022
18/2022 DEUS, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava IČO: 45736359 Zmluva o prevode výpočtovej techniky 12.08.2022
19/2022 Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO: 31575951 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 12/007/19 26.09.2022
20/2022 Pavel Pénzeš SHR, Tajná 106 Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov 06.10.2022
21/2022 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO: 31575951 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 12/003/22 21.10.2022
22/2022 Prima banka Slovensko, a.s.. Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO: 31575951 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 12/004/22 21.10.2022
23/2022 Waste transport,a.s. Bratislava Dodatok č. 2, Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011242 21.12.2022
24/2022 Societa Vráble,n.o. Vráble Dodatok č. 3/2023 k Zmluve č. JE/5/2010 21.12.2022
25/2022 Societa Vráble,n.o. Vráble Dodatok č. 4/2023 k Zmluve č. JE/4/2010 21.12.2022
  ROK 2023    
1/2023 Mgr. Natália Kováčová Notárska zápisnica - kúpna zmluva s predkupným právom ako vecným právom 9. 3. 2023
2/2023 Mgr. Jakub Janič Notárska zápisnica - kúpna zmluva 9. 3. 2023
3/2023 3W Slovakia,s.r.o. Melčice 589 Licenčná zmluva na poskytnutie práva úžívať digitálny archivačný systém zosnulých 10.3.2023
4/2023 3W Slovakia,s.r.o. Melčice 589 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 10.3.2023
5/2023 Inisoft s.r.o. Banská Bystrica Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb 10.3.2023

 

 

 Číslo
 Dodávateľ
 Predmet
 Dátum vystavenia
 01/2012
 Správa Katastra, Katastr.úrad Nitra
 Popis infom. KÚ Tajná
 25.1.2012
 01/2013
 Tekovská ekologická s.r.o, Nový Tekov
 Nádoby na odpady
 28.1.2013
 02/2013
 Ing. Klaudia Gálová, EHB Projekt Levice
 Energetický audit na budovu
 21.6.2013

 

Ostatné dokumenty

 

 Predmet
 Dátum pridania
 Zámer previesť majetok ako prípad hodný osob.zreteľa
 26.8.2014
 Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitého zreteľa
 26.8.2014
 Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14.9.2015
 Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14.9.2015
 Zámer previesť majetok priamym predajom
 11.3.2016
 Zámer previesť zámenou majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11.3.2016
 Zámer č. 2/2016 previesť majetok ako prípad hodného osobitného zreteľa
 26.9.2016
Objednávka PROSPECT, spol s r.o.
 26.9.2016

Rozhodnutie o výrube drevín

28.12.2016

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

30. 11. 2017

Rozhodnutie: Pôdohospodárska platobná agentúra

1. 12. 2017
Rozhodnutie o výrube drevín 1. 12. 2017
Rozpočet obce 2015 - 2020 9. 1. 2018
Rozpočet obce - výdavky 9. 1. 2018
Rozpočet obce - kapitálové výdaje 9. 1. 2018
Objednávka č. 1/2019 Jozef Chudý - geodetické práce 02.07.2019
Objednávka č. 2/2019 AB-Stav, s.r.o. 02.07.2019
Objednávka č. 3/2019 AZ Sound Vinodol 02.07.2019
Objednávka č. 4/2019 Slovak Telekom 01.08.2019
Objednávka č. 5/2019 ZVaK Nitra 03.09.2019
Objednávka č. 6/2019 Novid Vráble 09.10.2019
Protokol č. 05355/2020-OV-0250243/20.00 25.2.2020
Objednávka AG-testovania 4.3.2021
Zámer odpredaja pozemkov v rozvojovej oblasti č. 9 "VINIČKY" 12.4.2021
Rozhodnutie RUVZ o pozastavení prevádzky zdravotníckeho zariadenia MOM 16.8.2021
Objednávka október 2022 - geometrické zameranie 18.10.2022

 

 

 

       

 

 Výzvy

 

 Číslo 
 Predmet
 Dátum  zverejnenia
 1.
 Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ďalej len zákon/
 "Rekonštrukcia budovy obecného úradu Tajná" predmet zákazky: stavebné práce
 6.11.2015
 2.
 Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/
 "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu Tajná" predmet zákazky: stavebné práce
 17.12.2015
     

 

Faktúry

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,-€ bez DPH v zmysle § 102 ZVO  za:

I. Q 2012

 P.č.
 Predmet
 Hodnota zákazky
 Obchodné meno, sídlo úspešného uchádzača
 1.
 Preliezky, hojdačka, pieskovisko MŠ
 1 428,87
 Preliezky Trubíni s.r.o., Konopnice 446, 951 88 Lúčnica nad Žitavou
 
 I. Q 2013
 
 
 
 II. Q 2013
 
 
 
 III. Q 2013
 
 
 
 IV. Q 2013
 
 
 1.
 Stavebné a prípravné práce na rekonštrukcii centrálnej zóny obce Tajná
24 000, 00 € 
 TRAK s.r.o. Bratislava
 2.
 Služby externého manažmentu podľa zmluvy č. 11/015
1800,00 € 
 MVL Štefánek s.r.o. Trenčín
 
 I. Q 2014
 
 
 1.
 Stavebné práce na rekonštrukcii centrálnej zóny obce Tajná
35 772,36 € 
 TRAK, s.r.o. Bratislava
 2.
 Fa za dodávku plynu, KD, MŠ, OcÚ
1399,00 € 
 SPP Bratislava
 3.
 Hydroizolácia strechy, zateplenie, výmena okien, dverí
9 999,61 € 
 Izomer, s.r.o. Levice
 
 II. Q 2014
 
 
 
 III. Q 2014
 
 
 
 IV. Q 2014
 
 
 
 I. Q 2015
 
 
 
 II. Q 2015
 
 
 
 III. Q 2015
 
 
 1.
 Publikácia Trungel Ján - Tajná
1 925, 33 € 
 Jaroslav Oprala Garmond Nitra
 2.
 Oprava priepustku v obci
1 649,33 € 
 Regionálna správa a údržba ciest Nitra
 
IV. Q 2015
 
 
 1.
 Fa za služby Slovanet - montáž a dodanie kamerového systému
104 179,20 € 
 Slovanet a.s. Bratislava
 2.
 Spracovanie PD pre ohlásenie stavby
3 300, 00 € 
 Atelier Dobrucká Nitra
 3.
 Projektové práce pre stavebné povolenie
1 000,00 € 
 Marián Baláž Nitra
 4.
 Spevnenie základov budovy, oprava poškodených povrchov
6 979,08 € 
 Ján Belán, Veľký Ďur
 
 I. Q 2016
 
 
 1.
 Štúdia uskutočniteľnosti PRV 2014-2020 obce
1075,20 € 
 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
 2.
 Projekt pre stavebné povolenie
1000 € 
 Askon, Levice
3. Vykonané práce na oprave budovy kultúrneho domu v obci 10 536,48€ Ján Belán, Veľký Ďur
 

II. Q 2016

   
1.

Manažment procesu verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní:

Modernizácia kult.domu a novostavba dets.ihrisko, modernizácia OcÚ,MŠ

2 400€ PROUNION a.s. Nitra
2. Vykonané práce na oprave budovy kultúrneho domu v obci -  exteriér 6 607, 65 € Ján Belán, Veľký Ďur
  III.  Q 2016    
  IV. Q 2016    
  I.   Q 2017    
  II. Q 2017    
1. Arboristické práce - ošetrenie drevín: cintorín 2 650 € Marek Áč - Arbória, Golianovo
  III. Q 2017    
  IV. Q 2017    
1. Fa na základe objednávky: Obec Tajná, sanácia miesta s nezákonne uloženým odpadom 35 708,96 € Prospect spol. s r. o. Nové Zámky
   I. Q. 2018    
1.

FA na základe Zmluvy o poskytnutí služby :

Modernizácia kultúrneho domu a novostavba detského ihrska,

Modernizácia obecného úradu a materskej škôlky obce Tajná

1020,00 € Prounion, a.s. Nitra

 2.

PRV 2014-2020 obce 7.2 štúdia uskutočniteľnosti/odmena po schváleni/

 

PRV 2014-2020 obce 7.2 štúdia uskutočniteľnosti /odmena po podpise zmluvy/

4 113,48 €

 

Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
  II. Q. 2018    
1. Komunikácia k Domu smútku - Tajná 5 120,05 € DHAP, s.r.o. Golianovo
  III. Q. 2018    
1. Fa na základe zmluvy o dielo zo dňa 17.9.2018 dielo "Rekonštrukcia Stávkovej ulici v obci Tajná" 27 969,16 € DHAP, s.r.o. Golianovo
  IV. Q. 2018    
1. FA na základe zmluvy o dielo a dodatku č. 1 z 31.10.2018 rekonštrukcia miestnej komunikácie - Cintorínska ul. v obci Tajná 21 972,82 € DHAP,s.r.o. Golianovo
2. Rekonštrukcia parkoviska v obci Tajná - cesta 53 676,38 € DHAP, s.r.o. Golianovo
3. Revitalizácia obce Tajná I Etapa plochy zelene 8 308,52 € DHAP, s.r.o. Golianovo
  I. Q. 2019    
1. Výstavba nového detského ihriska 11 487,50 € Inex - Hausgarden s.r.o
  II. Q. 2019    
1. Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 1 382,65 € Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov
  III. Q. 2019    
1. Fa za javisko s ozvučením a DJ za akciu "Najlepší tajňanský perkelt" 1 100,00 € Andrej Hlinka,Vinodol
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie OcU Tajná 1 260,00 € A-ms- Ing. Martin Šabík, Malý Lapáš
3. Fa na základe zmluvy o dielo "Rekonštrukcia a obnova kaplnky v obci Tajná" 24 714,98 € DHAP s.r.o. Golianovo
4. Fa za žumpu a náklady spojené 2 334,37 € AB-Stav,s.r.o. Malý Cetín
  IV. Q. 2019    
1. Fa za predaj tovaru PVC RUR.DN 500x5000 korugovaná 1 125,76 € Novid s.r.o. Vráble
2. FA za základe Zmluvy o dielo č. 2/11/2017 a priloženého súpisu prác stavebné prácena akcii: Modernizácia kultúrneho domu, novostavba detského ihriska" 22 116,96 € LEVSTAV- LEVICE s.r.o.
  I. Q. 2020    
1. Fa na základe Zmluvy o poskytnutí služby z 1.10.2019

Spracovanie žiadosti o NFP /NFP309070AGQ6/

1 199,18 € Prounion a.s. Nitra
  II. Q. 2020    
  III. Q. 2020    
  IV. Q. 2020    
  I. Q. 2021    
1.  Práca zdravotníkov odberových miest 1 685,49 € Fakultná nemocnica s polikl. Nové Zámky
  II. Q. 2021    
  III. Q. 2021    
  IV. Q. 2021    
  I. Q. 2022    
  II. Q. 2022    
  III. Q. 2022    
1. Externý manažment a implementácia projektu, kód 074NR220158 3 090,00 € Prounion a.s. Piaristická 2, 949 01 Nitra IČO: 45597103
2. Ruksaky, tričká, magnetky akcia: Športuje celá rodina" 1 105,69 € Donatello, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vráble IČO:43785344
3. Fa za elektroništalačné prácie a elektroinštalačný materiál 1 030,54 € Štefan Drgoňa, Lúky 1231/90, 952 01 Vráble IČO: 43688594
  IV. Q. 2022    

 

 

 Číslo
 Dodávateľ
 Predmet
Suma/€/
Dátum vystavenia
  ROK 2023      
20230001 Profiarchitekti s.r.o.Most pri Bratislave,IČO: 51454025 Projekt ZSPD - MŚ Tajná 1500,00 25.1.2023
230005 Ladislav Luley-Unibyt Vráble,IČO: 32473696 výroba a montáž podávacieho okna, vybavenie kuchyne MŠ 197,00 17.2.2023
1341208458 O2 Slovakia, s.r.o.Bratislava,IČO: 47259116 Fa za služby O2 47,06 14.2.2023
336100064 ZVS,a.s.Nitra,IČO: 36550949 fa za vodné 9,14 31.1.2023
1010019394 Slovanet,a.s.Bratislava,IČO: 35954612 fa za služby Slovanet 63,98 10.2.2023
8321968405 Slovak Telekom,a.s. Bratislava,IČO: 35763469 fa za telekomunikačné služby 43,28 1.2.2023
23200067 Fresco plus s.r.o,Bratislava,IČO: 50012070 školské ovocie 0,00 19.1.2023
230019 Ing.Peter Kročka-IT rescue,Vráble,IČO: 50140001 inštalácia softwaru,prenos dát, MŠ 80,40 3.2.2023
0020230167 KEO s.r.o.Záhorce,IČO: 36739464 aktualizácia KEO 2023/2 15,00 3.2.2023
23010211 INTA,s.r.o.Trenčín,IČO: 34129863 odber kuchynského odpadu 18,00 31.1.2023
23010136 INTA,s.r.o.Trenčín,IČO: 34129863 odber kuchynského odpadu 14,40 31.1.2023
2302132 Slovgram,Bratislava,IČO: 17310598 odmeny výkonným umelcom,obdobie 2023,prevádzka verejný rozhlas 38,40 1.2.2023
3354230193 Waste transport,Bratislava,IČO:36046221 fa za zneškodnenie odpadu,zmesový komunálny odpad 548,87 7.2.2023
20220003 SF Solutions s.r.o. Bardoňovo,IČO: 51192047 fa za BOZP 48,00 2.12.2022
23200200 Fresco plus,s.ro.Bratislava,IČO: 50012070 školské ovocie 0,00 16.2.2023
20230017 Mesto Vráble,IČO: 00308641 fa za stravné a réžijné náklady za január MŠ 636,80 9.2.2023
4909970074 Stredoslovenská energetika, Žilina,IČO: 51865467 vyúčtovacia fa za dodávku elektriny VO- preplatok 107,36 7.2.2023
220500308501013 BitcompInternet s.r.o.Vráble,IČO: 46925899 služba Wifi Internet 12/2022 13,24 1.12.2023
230500308501002 BitcompInternet s.r.o.Vráble,IČO:46925899 služba Wifi Internet 02/2023 13,24 1.2.2023
230500308501001 BitcompInternet s.r.o.Vráble,IČO: 46925899 služba Wifi Internet 01/2023 13,24 1.1.2023
20230003 Societa Vráble,IČO:42052866 fa za odobraté obedy- dôchodca 88,40 31.1.2023
2023153 Grep slovakia,s.r.o..Komárno,IČO: 44078129 fa za VO-lampy 359,39 1.2.2023
20230007 SF Solutions s.ro.Bardoňovo,IČO: 51192047 fa za BOZP 48,00 2.2.2023
2301066 Insgraf s.r.o.Šaľa,IČO: 47078839 výbava na pitný režim MŠ 84,90 30.1.2023
2023005 Mgr.Pavol Riecky,Levice,IČO:37424611 kancelárske potreby na Referendum 45,00 16.1.2023
202366 GREP slovakia s.ro.Komárno,IČO: 44078129 fa za VO- lampy 359,39 5.1.2023
3240032095 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891 nájomné multifunkčné zariadenie 51,48 25.1.2023
20230010 Drevokom slovakia s.ro. Čičava,IĆO: 47136201 šatňové skrine MŠ 1200,00 25.1.2023
2023015 WEBASI s.r.o.Banská Bystrica,IČO: 53921747 záloha webstránky 24,00 24.1.2023
2300001 Ladislav Luley-Unibyt,Vráble,IČO: 32743696 výroba a montáž kuchynskej linky MŚ 1890,00 17.1.2023
326102071 ZVS,a.s. Nitra,IČO: 36550949 fa za vodu 7,00 31.12.2022
22305045 Nomiland s.r.o.KOšice,IČO: 36174319 predelovacie steny MŠ 236,00 28.11.2022
2300006 M.Vojtko-Elektroservis,Topoľčany fa služby,servis hasiace prístroje 200,76 22.1.2023
20230010 Valéria Madolová,Viecha,Vráble,IČO: 35141310 fa za poskytnuté občerstvenie počas Referenda 91,80 21.1.2023
1232201185 ŠEVT,a.s. Banská Bystrica,IČO: 31331131 kancelárske potreby 10,40 16.1.2023
1531261322 O2 Slovakia,Bratislava,IČO: 47259116 fa za služby O2 47,30 13.1.2023
11230011 UNIMONT s.r.o. Vráble,IČO: 46234888 demontáž vianočnej výzdoby 61,20 16.1.2023
1302300360 RESIZE s.r.o. Bratislava,IČO: 51477599 Zásobník na utierky MŠ 26,06 16.1.2023
2003002124 B-commerce Group s.r.o. Bardejov,IČO: 52693651 dávkovače tekutého mydla MŠ 19,68 16.1.2023
2305160097 Slovenská pošta,a.s.Banská Bystrica,IČO: 36631124 predplatné časopis Včielka,Predškolská výchova 15,90 17.1.2023
1010019394 Slovanet,a.s.Bratislava,IČO: 35954612 fa za služby Slovanet 63,98 10.1.2023
4909970073 Stredoslovenská energetika,Žilina,IČO: 51865467 vyúčtovacia fa-preplatok VO 57,30 6.1.2023
4909971007 Stredoslovenská energetika,Žilina,IČO: 51865467 vyúčtovacia fa-nedoplatok OcÚ 27,59 6.1.2023
4909968006 Stredoslovenská energetika,Žilina,IČO: 51865467 vyúčtovacia fa-preplatok cintorín 32,34 6.1.2023
4909969006 Stredoslovenská energetika,Žilina,IČO:51865467 vyúčtovacia fa-nedoplatok KD 193,01 6.1.2023
4909972007 Stredoslovenská energetika,Žilina,IČO:51865467 vyúčtovacia fa-nedoplatok MŠ 134,99 6.1.2023
3354223557 Waste transport,Bratislava,IČO: 36046221 fa zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad 870,49 9.1.2023
8320188569 Slovak Telekom,a.s.Bratislava,IČO:35763469 poplatky za telekomunikačné služby 44,50 1.1.2023
22120232 INTA s.r.o.Trenčín,IČO:34129863 odber kuchynského odpadu 18,00 31.12.2023
22120157 INTA s.r.o.Trenčín,IČO: 34129863 odber kuchynského odpadu 14,40 31.12.2022
2022943 Grep slovakia s.r.o.Komárno,IČO: 44078129 fa lampy VO- december 359,39 2.12.2022
20220302 Societa Vráble,n.o.Vráble,IČO.42052866 fa za odobraté obedy - zamestnanci 98,90 31.12.2022
20220301 Societa Vráble,n.o.Vráble,IČO: 42052866 fa za odobraté obedy- dôchodci 68,80 31.12.2022
22120232 INTA s.r.o.Trenčín,IČO: 34129863 odber kuchynského odpadu 18,00 31.12.2022
22110215 INTA s.r.o. Trenčín,IČO: 34129863 odber kuchynského odpadu 18,00 30.11.2022
 20230002 SF Solutions s.r.o.,Bardoňovo,IČO: 51192047
fa BOZP 12/2022 48,00 4.1.2023
   ROK 2022      
202220085 Mesto Vráble,Vráble,IČO: 00308641 fa za stravné a réžijné náklady MŠ 422,56 23.12.2022
3240031707 Sharp business systems slovakia,s.r.o.Bratislava,IČO: 48093891 nájomné za multifunkčné zariadenie 51,48 22.12.2022
1401199452 O2 Slovakia,s.r.o.Bratislava,IČO: 47259116 Fa za služby O2 52,10 14.12.2022
220100036 Mikroregión"Požitavie-Širočina"Veľké Vozokany,IČO: 36107298 fa za kalendár Požitavie-Širočina 19,80 16.12.2022
220100023 Mikroregión"Požitavie-Širočina",Veľké Vozokany,IČO: 36107298 fa za časopis Požitavie-Širočina 99,00 16.12.2022
1010019394 Slovanet,a.s.Bratislava,IČO: 35954612 fa za služby Slovanet 63,98 12.12.2022
30220156 BitComp Vráble,IČO: 34518444 PC,Tlačiareň MŠ 764,10 8.12.2022
 22110139 INTA,s.r.o.Trenčín,IČO: 34129863 odber kuchynského odpadu 14,40 30.11.2022
3240031296 Sharp business systems slovakia s.r..o.Bratislava,IČO:48093891 nájomné multifunkcné zariadenie 51,48 25.11.2022
3240031297 Sharp business systems slovakia s.r.o.Bratislava,IČO: 48093891 poplatok za kópie,nad limit 50,65 25.11.2022
20220270 Societa Vráble,n.o.Vráble,IČO: 42052866 fa za odobraté obedy,dôchodci 116,10 30.11.2022
20220271 Societa Vráble,n.o.Vráble,IČO: 42052866 fa za odobraté obedy,zamestnanci OcÚ 283,80 30.11-2022
0020221573 KEO,s.r.o.Záhorce,IČO: 36739464 Aktualizácia KEO 2022/06 15,00 1.12.2022
8318336592 Slovak Telekom,a.s. Bratislava,IČO: 35763469 poplatky za telekomunikačné služby 43,17 1.12.2022
326101888 ZVS,a.s. Nitra,IČO: 36550949 fa za vodu 16,81 30.11.2022
3354223235 Waste transport,Bratislava,IČO: 36046221 fa zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad 641,69 8.12.2022
99220194 UNIMONT s.r.o,Vráble,IČO: 46234888 montáž vianočnej výzdoby 67,20 8.12.2022
20220077 Mesto Vráble,IČO: 00308641 fa za stravné a réžijné náklady MŠ - november 2022 475,38 12.12.2022
02322 Panter a PMD s.r.o.Nitra,IČO: 36543543 fa tlač knihyna podujatie"Tajná kedysi a dnes" 350,00 20.10.2022
1132022 Ing. Jozef Žák,Vráble,IČO: 14106272 Fa výkon stavebného dozoru 1597,50 25.11.2022
12022 PROTECHNIK,s.r.o.ZLaté Moravce,IČO: 45951136 bateria 12V24AH,doprava 79,90 22.11.2022
 220100 Ing.Peter Kročka-IT RESCUE Vráble,IČO: 501140001 servis,čistenie PC 43,20 25.11.2022
2022747 TWG-energo,s.r.o. Žilina,IĆO: 43823581 energetický cestifikát budovy-EC 348,00 24.11.2022
2223758 OXYGENIC s.r.o.JInočany,IČO: 28938593 stôl s jednokomorovým bazénom, vybavenie kuchyne MŠ 359,86 23.11.2022
202224 Ing.Dagmar Horáková,NItra, Audit účt.závierky a výročnej správy za r.2021 800,00 21.11.2022
22096 JOMAKSTAV,s.r.o. Nitra,IČO: 35934344 fa stavebné práce-rekonštrukcia MŠ 15 031,36 22.11.2022
20220072 Mesto Vráble,IČO: 00308641 stravné a réžijné náklady MŠ za mesiac október 628,28 14.11.2022
2020159 Mgr.Pavol Riecky,Levice,IČO: 37424611 kancelárske potreby 51,28 10.9.2022
2022014 Mgr.Pavol Riecky,Levice,IČO: 37424611 kancelárske potreby 152,30 7.2.2022
2021229 Mgr.Pavol Riecky,Levice,IČO: 37424611 Hygienické,čistiace potreby 78,64 7.2.2022
1371181657 O2 Slovakia,s.r.o.Bratislava,IČO: 47259116 fa za služby O2 75,47 14.11.2022
 1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava,IČO: 35954612 fa za služby Slovanet 63,98 10.11.2022
202201102 Fullservice company s.r.o.Nitra,IĆO: 50206958 fa na zaklade objednávky:búranie,likvidácia,odvodnenie striech,zhotovenie povrchovej úpravy fasády MŠ 9914,00 11.11.2022
72022 Jan Belán,Veľký Ďur,IČO: 43686681 stavebné práce obecný úrad Tajná 41919,17 30.10.2022
22088 JOMAKSTAV,s.r.o. Nitra,IČO: 35934344 fa stavebné práce -Rekonštrukcia MŠ -Tajná 153291,26 28.10.2022
3354222912 Waste Transport,Bratislava,IČO: 36046221 fa zhodnotenie,zneškodnenie odpau, vývoz nádoby 824,59 9.11.2022
0020221274 KEO s.r.o.Záhorce,IČO: 36739464 ročná licencia KEO-WIN 2023 257,96 3.11.2022
326101671 ZVS,a.s.Nitra,IČO: 36550949 fa za vodu 12,61 31.10.2022
1010498603 Slovak Telekom,a.s. Bratislava,IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 43,59 1.11.2022
 042022 Matej Belán,Veľký Ďur,IČO: 53365119 Fa za prevedené stavebné práce na základe objednávky: demontáž lamin.podlahy 780,00 30.10.2022
2022216 Mgr.Pavol Riecky,Levice,IĆO: 37424611 kancelárske potreby 59,35 31.10.2022
2022219 Mgr.Pavol Riecky,Levice,IČO: 37424611 kancelárske potreby 194,39 31.10.2022
2022857 GREP Slovakia,Komárno,IČO: 44078129 fa služby na základe uzatvorej zmluvy zo dňa30.4.2021-november,VO 359,39 3.11.2022
22100206 INTA,s.r.o.Trenčín,IČO: 34129863 odber kuchynského odpadu 18,00 31.10.2022
 20220090 Jozef Chudý,Vráble,IČO: 40683494 zameranie a vyhotovenie geometrického plánu 327,00 8.11.2022
20220243 Societa Vráble,IČO: 42052866 fa za odobraté obedy -oktober,zamestnanci 412,80 31.10.2022
20220242 Societa Vráble,IČO: 42052866 fa za odobraté obedy za október - dôchodci 382,70 31.10.2022
2022076 Ekoglobal,s.r.o.Žitavce,IČO: 36534714 Fa za služby vývoz kontajnerov 171,36 31.10.2022
262022 SF Solutions s.r.o.,Bardoňovo,IČO: 51192047 BOZP 48,00 4.11.2022
220079 Vaseková Oľga,Hurbanovo,IČO: 34260790 fa KEO účtovnístvo 231,00 2.11.2022
220080 Vaseková Oĺga,Hurbanovo,IČO:34260790 fa  KEO účtovníctvo 231,00 2.11.2022
2221600559 SOZA,Bratislava,IČO: 00178454  akcia-Vystupenie folk.súborov na IX.ročníku Tajňanského perkeltu 104,52 2.11.2022
220500308501012 BitCompInernet s.r.o.Vráble,IČO: 46925899 služba Wifi Internet - 11/2022 13,24 1.11.2022
20220175 Valéria Madolová,Viecha Vráble,IČO: 35141310 fa za poskytnuté občerstvenie,obed,večera - voľby 116,00 29.10.2022
2022071 Ekoglobal,s.r.o.Žitavce,IČO: 36534714 fa za služby - vývoz kontajnerov 167,76 17.10.2022
3240030885 Sharp business systems slovakia s.r.o.,Bratislava,IČO: 48093891 nájomné- multifunkčné zariadenie 51,48 25.10.2022
220500308501011 BitComp,s.r.o.Vráble,IČO: 46925899 servis a práca technika,cestovná náhrada 20,00 25.10.2022
20220037 IBIS Vráble,s.r.o. Vráble,IČO: 36355291 fa výroba tabule,rezovanie,olep 57,60 26.10.2022
20220068 Mesto Vráble,Vráble,IČO: 00308641 fa za stravné a režíjné náklady MŠ - september 478,16 18.10.2022
2022067 Ekoglobal,s.r.o.Žitavce,IČO: 36534714 fa za služby vývoz kontajnerov 184,32 7.10.2022
10110019394 Slovanet,Bratislava,IČO: 35954612 fa za služby Slovanet 63,98 10.10.2022
1571137038 O2 Slovakia,s.r.o.Bratislava,IČO: 47259116 fa za služby O2 58,22 14.10.2022
002712022 Jozef Smrhola-Olymp,Santovka,IČO: 32581190 erb,tabulaOcÚ,tyc na vlajku,vlajka, dopravné 380,56 14.10.2022
015572022 OLYMP erby, Santovka,IČO: 52365921 darčekové predmety s erbom,grafické prípravy,doprava 397,68 21.10.2022
4862022 Peter Fejér-FaT,Prešov, IČO: 34903046 dekontaminácia chladiaceho  zariadenia 80,00 12.10.2022
3354222535 Waste transport,Bratislava,IČO: 36046221 zhodnotenie a zneškodnenie odpadu, vývoz nádoby 800,09 6.10.2022
326101527 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodu 21,02 30.9.2022
20220214 Societa Vráble,n.o.Vráble, IČO: 42052866 fa za odobraté obedy-dôchodci 352,60 30.9.2022
20220215 Societa Vráble,n.o. Vráble,IČO: 42052866 fa za odobraté obedy-zamestnanci 438,60 30.9.2022
2022773 Grep Slovakia, s.r.o. Komárno,IČO: 44078129 Fa verejné osvetlenie 359,39 4.10.2022
22FV0364 Jaroslav Oprala GarmondNitra vydavateľstvo Knihy s historiou a súčsnosťou obce Tajná v rámci projektu Tajná kedysi a dnes 330,00 3.10.2022
8314666036 Slovak Telekom a.s. Bratislava,IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 42,98 1.10.2022
220500308501010 BitCompInternet Vráble,IČO: 46925899 Služba Wifi Internet 10/2022 13,24 1.10.2022
1531169810 O2 Slovakia, Bratislava, IČO: 47259116 Fa za služby O2 56,61 14.9.2022
622057887 Webhouse s.r.o. Trnava,IČO: 36743852 Fa za tajna.sk - predlženie registrácie domény 14,28 14.9.2022
202233 Štefan Valkovič - VAKRA, Malé Vozokany,IČO: 52253082 Dodanie a montáž žalúzie, sieťky na okna 196,69 19.9.2022
1010019394 Slovanet a.s. Bratislava,IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 63,98 12.9.2022
20202083 Donatello s.r.o. Vráble,IČO: 43785344 Trička s potlačou,šialky 225,60 14.7.2022
22086 M. Vojtko-Elektroservis, Topoľčany,IČO: 11765968 Služba a servis PHP 252,00 13.9.2022
3354222301 Waste transport, Bratislava, IČO: 36046221 Fa za znškodnenie odpadu 761,81 8.9.2022
326101307 ZVS Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodu 12,60 31.8.2022
0020220718 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO  15,00 6.9.2022
8312831424 Slovak Telekom, Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 42,98 1.9.2022
20220187 Societa Vráble,n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 283,80 31.8.2022
20220187 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 369,80 31.8.2022
22080151 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 18,00 31.8.2022
162022 SF Solutions s.r.o. Bardoňovo, IČO: 51192047 Služba požiar.ochrany 48,00 6.9.2022
20220094 MUDr.Ľubomír Horák, Vráble, IČO: 35925761 Fa za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť 40,00 31.8.2022
 2022165  Mgr.Pavol Riecky, Levice, IČO: 37424611  Fa za kancelárske potreby 198,43  30.8.2022 
 000065 Štefan Drgoňa, Vráble, IČO: 43688594   Fa za elektroinštalačné práce 1 030,54  30.8.2022 
 220500308501009 BitCompInternet s.r.o. Vráble, IČO: 46925899  Služba Wifi internet 09/2022 13,24  1,9,2022 
 011342022 Olymp erby s.r.o.,Santovka, IČO: 52365921  Fa za čiapky, a iné (športova akcia) 313,08  26.8.2022 
3240030058 Sharp Bratislava IČO: 48093891 Nájomné kopírka 51,48  25.8.2022
2022/691 Grep Slovakia spol. s r.o. Komárno IČO: 44078129 Fa verejné osvetlenie 359,39  1.9.2022
20220342 Donatello, s.r.o. Vráble IČO: 43785344 Ruksaky, tričká, polokošele, magnetky - akcia "Športuje celá rodina" 1 105,69 26.8.2022
1521099937 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 47259116 Fa za telefón  83,70 12.8.2022
2022/527 Grep Slovakia spol. s r.o. Komárno IČO: 44078129 Fa verejné osvetlenie 359,39 30.6.2022
122022 SF Solutions s.r.o. Bardoňovo IČO: 51192047 Bezpečnostný technik 48,00 16.8.2022
6220475011 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 Správa a monitoring kamerového systému 63,98 10.08.2022
1222207455 Ševt, a.s. Banská Bystrica IČO: 31331131 Dokumenty do MŠ 43,08 12.8.2022
3354222035 Waste transport, a.s. Kukuričná 8,  Bratislava IČO: 36046221 Vývoz zmesový komunálny odpad 917,29 8.8.2022
8310983991 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 42,98 1.8.2022
8261080680 ZVAK a. s. Nitra IČO: 36550949 Vodné, stočné 2,81 31.7.2022
8261080678 ZVAK a. s. Nitra IČO: 36550949 Vodné, stočné 5,60 31.7.2022
8261080677 ZVAK a. s. Nitra IČO: 36550949 Vodné, stočné 7,01 31.7.2022
22070418 Inta s.r.o. Trenčín  IČO: 34129863 Odber kuchysnkého odpadu obec 18,00 31.7.2022
220500308501008 BitCompInternet s.r.o. Vráble IČO: 46925899 Služba Wifi Internet 08/2022 13,24 1.8.2022
220057 Vasekova Olga Elpress Hurbanovo IČO: 34260790 KEO Účtovníctvo 231,00 1.8.2022
220056 Vasekova Olga Elpress Hurbanovo IČO: 34260790 KEO Účtovníctvo 231,00 1.8.2022
20220162 Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866 Obedy zamestnanci 232,20 31.7.2022
20220161 Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866 Obedy dôchodci 331,10 31.7.2022
322238 RSÚC Nitra a.s. Štúrova 147, Nitra IČO: 35960736 Predaj frézovaného asfaltu 924,00 31.7.2022
22070364 Inta s.r.o. Rybárska Trenčín, IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu MŠ 14,40 31.7.2022
2022/609 Grep slovakia spol. s r.o. Komárno, IČO: 44078129 Fa verejné osvetlenie 359,39 1.8.2022
18/2022 DJ Davis s.r.o. Žitavany, IČO: 36555860 Prenájom stanu 240,00 19.7.2022
21200118 Prounion, a.s. Piaristická 2, Nitra IČO: 45597103 Externý manažment a implementácia projetku kód 074NR220158 3 090,00 13.7.2022
139297852 Toi toi a dixi, s.r.o. Bratislava IČO: 36383074 Toaletná kabínka, doprava 211,20 25.7.2022
3240029619 SHARP, Galvaniho 6, Bratislava IČO: 48093891 Nájomné kopírka 51,48 26.7.2022
 0020220534 KEO s.r.o. Poľná Záhorce IČO: 36739464 Fa aktualizácia KEO 15,00 26.7.2022
3510793006 SSE Plyn Fa za dodávku a distribúciu plynu 111,79 20.7.2022
1331051546 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava,IČO: 47259116 Fa za služby O2 85,38 14.7.2022
20220054 Mesto Vráble,IČO: 00308641 Fa za strávné a réžijné náklady za jún 2022 MŠ 547,66 13.7.2022
8261063310 ZVS,a.s.Nitra,IČO: 36550949 Fa za vodné 9,71 30.6.2022
8261063311 ZVS,a.s.Nitra,IČO: 36550949 Fa za vodné 2,81 30,6,2022
8261063313 ZVS,a.s.Nitra,IČO: 36550949 Fa za vodné 5,50 30.6.2022
8261063312 ZVS,a.s. Nitra,IČO: 36550949 Fa za vodné 1,40 30.6.2022
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava,IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 63,98 11.7.2022
3354221745 Waste transport,a.s. IČO: 36046221 Fa za zneškodnenie odpadu  750,11  11.7.2022 
000049 Štefan Drgoňa,Vráble, IČO: 43688594 Fa za elektroinštalačné práce 843,29 11.7.2022
000050 Štefan Drgoňa,Vráble,IČO: 43688594 Fa za elektroinštalačné práce. 659,71 12.7.2022
2022047 Ekoglobal,s.r.o. Žitavce,IČO: 36534714  Fa za vývoz kontajnerov  387,00  1.7.2022 
1010498603 Slovak Telekom,Bratislava,IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 42,98 1.7.2022
30220074 BitComp,Vráble,IČO: 34518444 Fa služby,práce technika (demontovanie,zapojenie počítačov, demontovanie inter.tabule v MŠ 275,00 30.6.2022
22060211 Inta, s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Fa za odber kuchynského odpadu 14,40 21.7.2022
20221004 Katarína Juhásová, Bardoňovo,IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 1.2.2022
22060212 INTA, s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Fa za odber kuchynského odpadu 14,40 30.6.2022
220055 Ing.Peter Kročka - IT Rescue,IČO: 50140001 fa za servis - nastavenia mailov 25,20 30.6.2022
20220157 Societa Vráble,n.o.IČO: 42052866 fa za obedy - zamestnanci 425,70 30.6.2022
 20220131 Societa Vráble,n.o. IČO: 42052866  Fa za obedy - dôchodci Jún /2022  365,50   30.6.2022
220500308501007 Bit Comp,IČO: 46925899 Fa za Wifi Internet - 07/2022 13,24 1.7.2022
20221028 Katarína Juhásová,Bardoňovo,IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 30.6.2022
3240029198 Sharp business systems slovakia s.r.o.IČO: 48093891 Fa za prenájom multifunkčného zariadenia 51,48 24.6.2022
22206012 Noves Trade s.r.o. Nová Ves nad Žitavou, IČO: 31414630 Fa za servis obecného rozhlasu 63,36 21.6.2022
20221024 Katarína Juhásová, Bardoňovo, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 13.6.2022
1511031234 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava,IČO: 47259116 Fa za služby O2 83,82 14.6.2022
20220049 Mesto Vráble,Vráble,IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady MŠ 558,78 20.6.2022
202184722 Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica,IČO: 36631124 Predplatné časopis Včielka,Predškolská výchova 10,85 8.6.2022
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava,IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 63,98 10.6.2022
22050223 INTA,s.r.o. Trenčín,IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 31.5.2022
30220071 Bit Comp Vráble, IČO: 34518444 Fa za služby,servis,práca technika, materiál 90,44 8.6.2022
30220072 Bit Comp Vráble, IČO: 34518444 Fa za služby,servis, a práca technika, materiál 53,48 8.6.2022
 3354221388 Waste transport,a.s.Bratislava,IČO: 36046221 Fa za zneškodnenie odpadu,vývoz  669,77  7.6.2022 
8307254370 Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 Fa za službyTelekom,a.s. Bratislava, IČO: 3576369 43,48 1.6.2022
8261033566 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 3,89 31.5.2022
8261033563 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 6,48 31.5.2022
2022446 Grep Slovakia s.r.o. Komárno, IČO: 44078129 Fa za služby - verejné osvetlenie 359,39 1.6.2022
22050222 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 31.5.2022
20220101 Societa Vráble,n.o. Vráble,IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 369,80 31.5.2022
20220102 Societa Vráble,n.o. Vráble,IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 451,50 31.5.2022
220500308501006 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Fa za služby Wifi Internet - 06/2022 13,24 1.6.2022
220500308501005 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Fa za služby Wifi INternet - 05/2022 13,24 1.5.2022
3240028783 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Fa za počet kópii mult.zariadenia 84,10 25.5.2022
3240028782 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Fa za prenájom multifunkčného zariadenia 51,48 25.5.2022
82259753 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 56,63 13.5.2022
2022/368 Grep Slovakia s.r.o. IČO: 44078129 Fa za služby - verejné osvetlenie 359,39 2.5.2022
20220033 Mesto Vráble,Vráble,IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady za mesiac apríl MŠ 508,74 16.5.2022
1010019394 Slovanet,a.s. Bratistava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 63,98 10.5.2022
3354221130 Waste transport,a.s. Bratislava, IČO: 36046221 Fa za zneškodnenie odpadu 720,92 10.5.2022
220060 Vaseková Olga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa za KEO účtovníctvo 231,00 13.5.2022
220061 Vaseková Olga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa za KEO účtovníctvo 297,00 13.5.2022
20221019 Katarína Juhásová, Bardoňovo, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odobrných činností na úseku PO 30,00 5.5.2022
8261025588 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 3,89 30.4.2022
4.8261025589 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 1,30 30.4.2022
8261025591 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 3,89 30.4.2022
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 42,76 1.5.2022
20220075 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 382,70 30.4.2022
20220074 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 331,10 30.4.2022
78220078 Unimont s.r.o. Vráble,IČO: 46234888 Fa za práce s montážnou plošinou. práce a opravy na verejnom osvetlení 216,48 27.4.2022
3240028337 Sharp business systems Slovakia s.r.o., Bratislava, IČO: 48093891 Fa za nájomné multifunkčného zariadenia 51,48 25.4.2022
20220024 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady za marec 2022 - MŠ 542,10 20.4.2022
2022022 Ekoglolals.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za služby vývoz kontajnerov 140,64 14.4.2022
1401015484 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 Fa za služby O2 63,59 14.4.2022
3354220802 Waste transport, a.s. Bratislava IČO: 36046221 Znehodnotenie odpadu BRO, zneškodnenie a vývoz zmesový komunálny odpad 933,58 11.04.2022
6220217590 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612 Správa a monitoring kamerového systému 63,98 11.04.2022
20221016 Katarína Juhásová, Brdoňovo IČO: 46810145 Požiarny technik 30,00 04.04.2022
ODBRO22030421 Inta s.r.o. Trenčín IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu VŽP 14,40 31.03.2022
39/22 Protechnik s.r.o. Zlaté Moravce IČO: 45951136 Fa oprava traktor kosačka 427,49 13.04.2022
8261019015 ZVAK a.s. Nitra IČO: 36550949 Fa za vodu 5,18 31.03.2022
8261019012 ZVAK a.s. Nitra IČO: 36550949 Fa za vodu 2,59 31.03.2022
146022 Peter Fejér - Fa T, Prešov IČO: 34903046 Dekontaminácia chladiarenského zariadenia, Výmena batérie 144,00 29.03.2022
000027 Štefan Drgoňa, Vráble IČO: 43688594 Elektroinštalačné práce - oprava dodávky vody na cintoríne, Manometer, Tlakový spínač 250,68 08.04.2022
8303541907 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Poplatky za telekominikačné služby 42,25 01.04.2022
2022079 Mgr. Pavol Riecky Levice IČO: 37424611 Kancelárske potreby 139,04 31.03.2022
0020220348 KEO s.r.o. Záhorce IČO: 36739464 Aktualizácia KEO 2022/03 15,00 31.03.2022
2221104749 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislava IČO: 00178454 Licenciu na verejné použitie hudobných diel 20,40 30.03.2022
20220048 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866 Obedy zamestnanci 425,70 31.3.2022
2022/291 Grep Slovakia spol. s r.o. Komárno IČO: 44078129 Verejné osvetlenie 359,39 01.04.2022
220500308501004 BitCompInternet s.r.o. Vráble IČO: 46925899 Služba Wifi Internet - 04/2022 13,24 01.04.2022
3240027910 Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratslava IČO: 48093891 Nájomné kopíroavacieho zariadenia 51,48 25,03.2022
220033 Vaseková Oľga Elpress, Pavlov dvor 18, IČO: 34260790 KEO WIN účtovníctvo, poznámky, FVV 396,00 24.03.2022
FV22067 Edu Work, s.r.o. Senica IČO: 36254118 Batéria k PORT12UHF + preprava 30,00 28.03.2022
 00267/2022 Olymp Erby s.r.o. Santovka, IČO: 52365921 Nylonové lanko + dopravné 128,03 21.03.2022
ODBRO22020210 Inta s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 14,40 28.02.2022
1420965263 O2 Slovakia Bratislava IČO: 35848863 Poplatky za telekomunikačné služby 64,99 14.03.2022
2022014 Ekoglobal, s. r. o. Žitavce IČO: 36534714 Vývoz kontajnerov - konáre 499,08 14.03.2022
20220019 Mesto Vráble IČO: 00308641 Stravné MŠ febriír 2022 383,64 14.03.2022
6220155811 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612 Správa a monitoring kamerového systému 99,98 24.03.2022
3354220506 Waste transport, a.s. Bratislava IČO: 36046221 Zneškodnenie a vývoz komunálneho odpadu 432,65 09.03.2022
F220022 Ing. Peter Kročka - IT Rescue Vráble IČO: 50140001 Aktualizácia AVG, Čistenie počítača 35,76 07.03.2022
20221009 Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145 Požiarny technik 30,00 02.03.2022
20220026 Soceita Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava dôchodci 204,00 28.02.2022
20220027 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava zamestnanci 212,00 28.02.2022
8301682880 Slovak Telekom Bratislava IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 42,32 01.03.2022
326100259 ZVAK Nitra, a.s. IČO: 36550949 Vodné stočné 2,59 28.02.2022
8261010870 ZVAK Nitra, a.s. IČO: 36550949 Vodné stočné 2,59 28.02.2022
2022037 Webasi s.r.o. Banská Bystrica IČO: 53921747 Pridanie cookie lišty na tajna.sk 65,00 08.03.2022
22211128 Nomiland, s.r.o. Košice IČO: 36174319 Ležadlá skláp. MŠ 240,00 08.03.2022
3240027470 Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava 2, IČO: 48093891 Poplatok za kópie výtlačky 52,45 25.02.2022
3240027469 Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava 2, IČO: 48093891 Prenájom kopírovacieho zariadenia 51,48 25.02.2022
2022215 Grep Slovakia spol. s r.o. Komárno IČO: 44078129 Verejné osvetlenie 359,39 01.03.2022
30220026 Bitcomp - Zoltán Bako Vráble IČO: 34518444 AVG liecencia 12 mesiacov 1 PC 26,00 01.03.2022
2205596111 BitCompInternet s.r.o. Vráble IČO: 46925899 Služba Wifi Internet - 03/2022 13,24 15.03.2022
2205559421 BitCompInternet s.r.o. Vráble IČO: 46925899
Služba Wifi Internet - 02/2022  13,24 01.02.2022
22010002 Inta s.r.o. Trenčín, IČO:34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 31.01.2022
2022024 WEBASI s.r.o. Banská Bystrica IČO: 53921747 Aktualizácia web stránky www.tajna.sk 70,00 22.02.2022
1340928390 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 Poplatky a platby za telekomunikačné služby 62,60 14.02.2022
2022/141 Grep Slovakia, spol. s r.o. Komárno IČO: 44078129 Verejné osvetlenie 359,39 01.02.2022
20220004 Societa Vráble, n.o. IČO:42052866 Strava zamestnanci 224,00 31.01.2022
20220003 Societa Vráble, n.o. IČO:42052866 Strava dôchodci 296,00 31.01.2022
6220095197 Slovanet, a.s., Bratislava IČO: 35954612 Správa a monitoring kamerového systému, ou-tajna paušálny poplatok 63,98 10.02.2022
 20220012 Mesto Vráble IČO: 00308641 Strava a réžia MŠ 222,40  14.02.2022
 3354220212 Waste transport, a.s. Bratislava IČO: 36046221 Zneškodnenie a vývoz odpadu 492,17 07 07.02.2022
 3354220067 Waste transport, a.s. Bratislava IČO: 36046221 Plastová nádoba 120 l - 10 ks, Plastová nádoba 240 l - 10 ks 749,93 03.02.2022
8299167910 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 41,98 01.02.2022
8261003822 ZVAK, a.s. Nitra IČO: 36550949 Vodné, stočné 1,30 31.01.2022
8261003821 ZVAK, a.s. Nitra IČO: 36550949 Vodné, stočné 2,59 31.01.2022
8261003824 ZVAK, a.s. Nitra IČO: 36550949 Vodné, stočné 1,30 31.01.2022
0020220173 KEO s.r.o. Záhorce IČO: 36739464 Aktualizácia KEO 2022/02 15,00 27.01.2022
3240026970 Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava IČO:48093891 Nájomné kopírka 51,48 25.01.2022
220010 Vepos, spol. s r. o. Vráble IČO: 36519821 Dovoz posypového materiálu, posypová soľ, kameň 121,80 24.01.2022
1116355551 Martinus, s.r.o. Martin IČO: 45503249 Dejiny môjho dieťaťa - knihy na úvítanie dieťaťa 15ks 23,79 28.01.2022
220004 Vaseková Oľga, Hurbanovo IČO: 34260790 Keo účtovníctvo 297,00 24.01.2022
220005 Vaseková Oľga, Hurbanovo IČO: 34260790 Keo účtovníctvo 297,00 24.01.2022
19220019 Unimont s.r.o. Vráble IČO: 46234888 Použitie montážnej plošiny, montážne práce 225,60 24.01.2022
202267 Grep Slovakia spol. s r. o. Komárno  IČO: 44078129 Verejné osvetlenie 359,39 03.01.2022
12201281 SSE, a.s. Žilina IČO: 51865467 Fa za plyn vyúčtovacia 425,98 12.01.2022
1460926060 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 Poplatky a platby za telekomunikačné služby 69,05 13.01.2022
21FV0454 Jaroslav Oprala Garmondnitra IČO: 17616093 Knihy 300,00 10.12.2021
ODBRO21120221 Inta s.r.o. Trenčín IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 31.12.2021
20211032 Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145 Požiarny technik 30,00 14.01.2022
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612 Správa a monitoring kamerového systému, ou-tajna paušálny poplatok 63,98 10.01.2022
2022004 Jozef Zuzula - Glass konzorcium Vráble IČO: 32754817 Zasklenie vitríny 71,63 17.01.2022
3354212952 Waste transport, a.s. IČO: 36046221 Preprava a zneškodnenie zmesový komunálny odpad 683,15 07.01.2022
20210268 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866 Strava zamestnanci 244,00 31.12.2021
20210267 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866 Strava dôchodci 268,00 31.12.2021
8160096062 ZVAK a. s. Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné MŠ 3,89 31.12.2021
8160096059 ZVAK a.s. Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné OcÚ 2,59 31.12.2021
9220002960 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina IČO: 51865467 Dodávka a distribúcia elektriny cintorín 1,81 03.01.2022
9220002962 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina IČO: 51865467

Dodávka a distribúcia elektriny KD

12,14 03.01.2022
9220003893 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina IČO: 51865467 Dodávka a distribúcia elektriny OcÚ 71,24 03.01.2022
9220003894 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina IČO: 51865467 Dodávka a distribúcia elektriny MŠ 12,14 03.01.2022
2022/0019 Pavol Halanda, Michal nad Žitavou, IČO:40351467 Digitálny, grafický a archivačný systém HM licencia pre rok 2022 68,00 02.01.2022
8297317697 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 42,67 01.01.2022
2205570036 BitCompInternet s.r.o. Vráble IČO:46925899 Internet 13,24 01.01.2022
20210086 Mesto Vráble IČO: 00308641 Stravné a réžia november MŠ 345,80 20.12.2021
20210090 Mesto Vráble IČO: 00308641 Stravné a réžia december MŠ 186,20 21.12.2021
1380891466 O2 Slovakia, Brastislava IČO: 35848863 Poplatky za telekomunikačné služby 68,58 14.12.2021
 3240026486 Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava IČO: 48093891 Nájomné kopírovacieho zariadenia 51,48 20.12.2021
2021000038 Mikroregión Požitavie - Širočina, Veľké Vozokany IČO: 36107298 Kalendáre 30,00 20.12.2021
2021000023 Mikroregión Požitavie - Širočina, Veľké Vozokany IČO: 36107298 Časopis 66,00 16.12.2021
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612 Paušálny poplatok ou-tajna, správa a monitoring kamerového systému 63,98 10.12.2021
20211029 Katarína Juhásová, Bordoňovo IČO: 46810145 Požiarny technik 30,00 8.12.2021
3354212722 Waste transport, a.s. Bratislava IČO: 36046221 Zneškodnenie a vývoz biologicky rozložiteľný odpad, zmesový komunálny odpad 552,83 7.12.2021
2021453 Mgr. Pavol Riecky Levice, IČO: 37424611 Kancelárske potreby 56,98 13.12.2021
2021452 Mgr. Pavol Riecky Levice, IČO: 37424611 Dezinfekcia 83,33 13.12.2021
0020211555 KEO s.r.o. Záhorce IČO: 36739464 Aktualizácia KEO 2021/08 15,00 7.12.2021
ODBRO21110369 Intra s.r.o. Trenčín IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 30.11.2021
104184722 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica IČO: 36631124 Predplatné - Predškolská výchová, Včielka, Pravda 214,80 3.12.2021
202117 Ing. Dagmar Horáková Nitra Audit účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2020 800,00 6.12.2021
15164211 Inprost s.r.o. Bratislava IČO: 31363091 Obecné noviny na rok 2022 98,80 6.12.2021
8295464236 Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 41,98 1.12.2021
8160090567 ZVAK, a.s. NItra IČO: 36550949 Vodné, stočné 3,89 30.11.2021
8160090564 ZVAK, a.s. Nitra IČO: 36550949 Vodné, stočné 2,59 30.11.2021
20210240 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava dôchodci 304,00 30.11.2021
20210241 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava zamestnanci 232,00 30.11.2021
210500308501012 BitCompInternet s.r.o. IČO: 46925899 Služba Wifi Internet 12/2021 13,24 1.12.2021
22208071 Nomiland s.r.o. Košice IČO: 36174319 Pomôcky MŠ 204,75 9.12.2021
210500308501011 BitCompInternet s.r.o. Vráble IČO: 46925899 Služba wifi internet 11/2021 13,24 1.11.2021
2021/815 Grep Slovakia spol. s r.o. Komárno IČO: 44078129 Verejné osvetlenie 359,39 1.12.2021
3240026017 Sharp business systems Slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Poplatok za kópie výtlačky 53,99 25.11.2021
3240026016 Sharp business systems Slovakia s. r. o IČO: 48093891 Nájomné kopírovacie zariadenie 51,48 25.11.2021
ODBRO21100264 Inta s. r. o Trenčín IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 31.10.2021
210100279 BB Komes-export-import s. r. o. Nevidzany IČO:31606300 Kosenie cintorína 200,00 31.10.2021
0020211399 KEO s.r.o. Záhorce IČO: 36739464 Aktualizácia KEO 2021/07 15,00 16.11.2021
0020211101 KEO s.r.o. Záhorce IČO: 36739464 Ročná licencia KEO-WIN 2022 214,97 15.11.2021
1500915813 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 Poplatky za telekomunikačné služby 76,57 15.11.2021
6210622274 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612 Správa a monitoring kamerového systému, paušálny poplatok ou-tajna 123,98 10.11.2021
20210074 Mesto Vráble IČO: 00308641 Strava a réžia MŠ 452,20 11.11.2021
3354212418 Waste transport, a.s. Bratislava IČO: 36046221 Zneškodnenie biologicky rozložiteľný odpad 84,76 5.11.2021
3354212362 Waste transport, a.s. Bratislava IČO: 36046221 Zneškodnenie zmesový komunálny odpad 536,88 5.11.2021
2021376 Mgr. Pavol Riecky Levice IČO:37424611 Kancelárske potreby a pomôcky- MŠ 177,04 9.11.2021
 8293608723 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 38,80 1.11.2021
8160077262 ZVAK Nitra a.s. IČO: 36550949 Vodné stočné 5,18 31.10.2021
8160077263 ZVAK Nitra a.s. IČO: 36550949 Vodné stočné 1,30 31.10.2021
8160077265 ZVAK Nitra a.s. IČO: 36550949 Vodné stočné 3,89 31.10.2021
2021089 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce IČO: 36534714 Vývoz odpadu 300,96 29.10.2021
210111 Vaseková Oľga Elpress, Pavlov dvor, IČO: 34260790 Keo účtovníctvo 297,00 1.11.2021
210107 Vaseková Oľga Elpress, Pavlov dvor, IČO: 34260790 Keo účtovníctvo 264,00 1.11.2021
3240025563 Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava IČO:48093891 Nájomné kopírovacieho zariadenia 51,48 25.10.2021
2021/744 Grep Slovakia spol. s r.o. Komárno, IČO: 44078129 Verejné osvetlenie 359,39 2.11.2021
20210215 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866 Stava dôchodci 472,00 31.10.2021
20210216 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866 Stava zamestnanci 276,00 31.10.2021
06/10/2021 RRA Horné Požitavie, Zlaté Moravce IČO: 37857622 Žiadosť o poskytn. dotácie z Envir. fondu 700,00 27.10.2021
0020210608 KEO s.r.o. Záhorce IČO: 36739464 Aktualizácia KEO 2021/06 15,00 21.10.2021
1420842960 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 Poplatky za telekomunikačné služby 55,62 14.10.2021
ODBRO21090217 Inta s.r.o. Trenčín IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 28,80 30.9.2021
20210070 Mesto Vráble IČO: 00308641 Strava a réžia MŠ 454,86 13.10.2021
3542021 Peter Fajér - Petina, Prešov IČO: 34903046 Dekontaminácia chlad. zariadenia 70,00 6.10.2021
6210566164 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612 Paušálny poplatok ou-tajna 3,98 11.10.2021
3354212142 Waste transport, a.s. Bratislava IČO: 36046221 Vývoz zhodnotenie a zneškodnenie odpadu 820,02 7.10.2021
8160061965 ZVAK a.s., Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné 2,59 30.9.2021
8160061963 ZVAK a.s., Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné 1,30 30.9.2021
8160061962 ZVAK a.s., Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné 3,89 30.9.2021
F210080 Ing. Peter Kročka - It Rescue, Vráble IČO: 50140001 Servis, doprava 20,76 6.10.2021
20211026 Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145 Požiarny technik 30,00 6.10.2021
8291754697 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 41,98 1.10.2021
2021/672 Grep Slovakia spol. s r.o., Komárno IČO: 44078129 Verejné osvetlenie 359,39 1.10.2021
21kdi01141 Ekotec spol. s r.o. Bratislava IČO: 00687022 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska  a detských ihrísk 492,30 28.9.2021
20210190 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866 Strava dôchodci 512,00 30.9.2021
20210191 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866 Strava zamestnanci 264,00 30.9.2021
210500308501010 BitComp Vráble IČO: 46925899 Internet 13,24 1.10.2021
21527 VKÚ Harmanec s.r.o. Kynceľová IČO: 46747770 Mapy 180,00 1.10.2021
2217141892 Webglobe-Yegon, s.r.o. Bratislava IČO: 36036444 Hosting Beta - tajna.sk 76,03 25.9.2021
8290598827 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 6,61 22.9.2021
3240025121 Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava 2, IČO:48093891 Nájomné kopírovacieho zariadenia 51,48 27.09.2021
2100104 M.Vojtko-Elektroservis, Topoľčany IČO: 11765968 Dodávka hasiacich prístrojov a montáž vešiakov 148,32 27.9.2021
2021/602 Grep Slovakia spol. s r.o. Komárno, IČO: 44078129 Verejné osvetlenie 359,39 1.9.2021
621059363 WebHouse s.r.o Predĺženie domény tajna.sk 14,28 14.9.2021
1560814128 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 Fa za telefón 69,49 13.9.2021
20211023 Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145 Požiarny technik 30,00 9.9.2021
 9214627885 SSE a.s. Žilina, IČO: 51865467 Vyúčtovacia fa za dodávku elektriny 63,38 13.9.2021
6210507802 Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava IČO:35954612 Paušálny poplatok ou-tajna 3,98 10.9.2021
3354211825 Waste transport, a.s. Kukuričná 8, Bratislava IČO: 36046221 Zneškodnenie a zber odpadu zmesový komunálny odpad 542,60 8.9.2021
8160053772 Západosl. vodáresnká spoločnsoť Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné 1,30 31.8.2021
8160053771 Západosl. vodárenská spoločnosť Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné 1,30 31.8.2021
8160053770 Západosl. vodárenská spoločnosť Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné 5,18 31.8.2021
2100098 M.Vojtko - Elektroservis Topoľčany IČO: 11765968 Dielenská kontrola a servis PHP - vystavenie Atestov 207,00 9.9.2021
8289902246 Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 22,83 1.9.2021
20210186 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava zamestnanci 164,00 31.8.2021
20210162 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava dôchodci 508,00 31.8.2021
210500308501009 BitComp Vráble IČO: 46925899 Internet 13,24 1.9.2021
3240024700 Sharp Business Systems Slvoakia s.r.o. Bratislava IČO: 48093891  Poplatok za kópie výtlačky 44,81 25.8.2021
3240024699 Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava IČO: 48093891 Nájomné kopírka 51,48 25.8.2021
210100224 BB KomesExportImport s.r.o. Nevidzany, IČO: 31606300 Fa za kosenie cintorína 200,00 26.8.2021
20211021 Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145 Požiarny technik 30,00 14.8.2021
1212207341 Ševt a.s. Banská Bystrica IČO: 31331131 Triedna kniha pre MŠ 12,06 24.8.2021
2021000056 ByDoS, spol. s r.o. Vráble IČO: 31437648 Sada pohárov, trofeje... 501,60 27.8.2021
8288751095 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 25,49 22.8.2021
2021534 Grep Slovakia spol. s r.o. Komárno IČO: 44078129 Verejné osvetlenie 359,39 23.8.2021
210500308501008 BitComp Vráble IČO: 46925899 Internet 13,24 1.8.2021
1540873717 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 Fa za telefón 81,38 13.8.2021
3354211544 Waste transport, a.s. Bratislava IČO: 36046221 Vývoz a zneškodnenie odpadu 778,59 9.8.2021
20210062 Mesto Vráble IČO: 00308641 Fa za stravu a réžiu MŠ 79,80 10.8.2021
8160045524 Západosl. vodárenská spoločnosť, Nitra IČO: 36550949 Fa za vodné a stočné 3,89 31.7.2021
8160045523 Západosl. vodárenská spoločnosť, Nitra IČO: 36550949 Fa za vodné a stočné 3,89 31.7.2021
6210450709 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612 Paušálny poplatok ou-tajna 3,98 10.8.2021
20210134 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava dôchodci 488,00 31.7.2021
20210135 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava zamestnanci 184,00 31.7.2021
2021339 Mgr. Pavol Riecky Levice, IČO: 37424611 Toner, Xerox 63,18 4.8.2021
2021340 Mgr. Pavol Riecky Levice, IČO: 37424611 Kancelárske potreby, dezinfekcia, plastové misky na polievku..... 125,10 4.8.2021
8288056879 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,11 1.8.2021
 210500308201006 BitComp Vráble IČO: 46925899 Internet 13,24 1.6.2021
3240024292 Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava IČO:48093891 Nájomné zariadenie kopírka 51,48 26.7.2021
210085 Vaseková Oľga Elpress Hurbanovo IČO: 34160790 KEO účtovníctvo 270,00 28.7.2021
210086 Vaseková Oľga Elpress Hurbanovo IČO: 34260790 KEO účtovníctvo 270,00 28.7.2021
21060511 Inta s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu kat. 3 14,40 30.6.2021
20210185 Valéria Madolová rešt. Viecha Vráble IČO: 35141310 Občerstvenie odovzdanie diela Verejné osvetlenie 157,68 26.7.2021
004252021 Olymp Erby s. r. o. Santovka IČO: 52365921 Ocenenie a propagacné veci na podujatie "Šport nás baví" 667,20 8.7.2021
 8286902173 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469  Poplatky za telkomunikačné služby 24,29 22.7.2021
2211103313 Soza, Bratislava 2, IČO: 00178454 Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 20,40 20.7.2021
004242021 OLYMP erby s.r.o. Santovka, IČO: 52365921 Fa za ocenenie a propagačné veci na vystúpenie folklornych skupín 342,62 8.7.2021
202021 DJ Davis s.r.o. Žitavany,IČO: 36555860 Prenájom stanu - hradené z dotácie "NSK" - kultúra 240,00 17.7.2021
1540848062 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava,IČO: 35848863 Fa za služby O2 69,97 14.7.2021
2021000671 WC Partner s.r.o. IČO: 51071193 Prenájom mobilného WC 192,00 19.7.2021
20210026 Craftech s.r.o. Tesárske Mlyňany,IČO: 51774925 Prenájom,nástavenie,ozvučenie učinkujúcich - hradené z dotácie "NSK" - kultúra 540,00 18.7.2021
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava,IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 12.7.2021
182021 Notársky úrad JUDr.Helena Rozborová,Vráble,IČO: 3609769 Spísane kúpnej zmluvy 198,00 12.7.2021
3354211282 Waste transport,a.s. Bratislava,IČO: 36046221 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 501,56 2.7.2021
3240024183 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava,IČO: 48093891 Nájomné za multifunkčné zariadenie 51,48 7.7.2021
8286213724 Slovak Telekom,a.s. Bratislava,IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 22,00 1.7.2021
316101193 ZVS,a.s.Nitra IČO: 36550949 Fa za vodu 6,48 30.6.2021
20210106 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy- zamestnanci 296,00 30.6.2021
20210105 Societa Vráble,n.o. Vráble,IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 504,00 30.6.2021
210500308501007 BitComp Vráble,IČO: 46925899 Služba Wifi Internet 07/2021 13,24 1.7.2021
1010498604 Slovak Telekom,a.s. Bratislava,IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.6.2021
94210094 Unimont s.r.o. Vráble oprava obecného rozhlasu 356,88 16.6.2021
210100165 BBKomes-export-import s.r.o. Nevidzany Kosenie cintorína 200,00 18.6.2021
1520766706 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 O2 84,32 14.6.2021
21050135 Inta s.r.o. Trenčín,IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 31.5.2021
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava,IČO: 00308501 Fa za služby Slovanet 3,98 10.6.2021
20210012 IBIS Vráble,s.r.o. Vráble,IČO: 36355291 Výroba tabule,tlač,laminácia 69,60 31.5.2021
20210052 Mesto Vráble,IČO: 00308641 Fa za stravné,réžijné náklady MŠ 444,22 8.6.2021
3354210979 Waste transport,a.s. Bratislava, IČO: 36046221 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 495,84 3.6.2021
8284362088 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.6.2021
316100901 ZVS,a.s. Nitra,IČO: 36550949 Fa za vodu 5,18 31.5.2021
20210078 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za obedy - dôchodci 484,00 31.5.2021
 20210079 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za obedy - zamestnanci 252,00 31.5.2021
3240023389 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Poplatok za kópie 83,63 25.5.2021
3240023388 Sharp business systems slovakia s.r.o.,Bratislava, IČO: 48093891 Nájomné za multifunkčné zariadenie 21,60 25.5.2021
5221176688 Alza.sk s.r.o. Bratislava IČO:36562939 Záhradný domček MŠ 138,89 25.5.2021
1310703518 O2 Slovakia Bratislava IČO:35848863 Fa za telefónne služby 80,34  
20210028 Mesto Vráble IČO:00308641 Strava a réžia za apríl 2021 MŠ 367,08 14.5.2021
ODBRO21040396 Inta s.r.o. Trenčín IČO:34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 30.4.2021
2021000555 Envi-geos Nitra s.r.o. Lužianky IČO:31434347 Zber a zneškodnenie odpadu 180103 185,28 5.3.2021
20211010 Katarína Juhásová, Vráble IČO:46810145 Požiarny technik 30,00 12.5.2021
6210275199 Slovanet, a.s. Bratislava IČO:35954612 Paušálny poplatok ou-tajna 3,98 10.5.2021
210063 Vasekova Oľga Elpress Hurbanovo IČO:34260790 Keo účtovníctvo 240,00 10.5.2021
210064 Vaseková Oľga Elpress Hurbanovo IĆO:34260790 Keo účtoníctvo 270,00 30.4.2021
3354210731 Waste transport, a.s. Bratislava IČO:36046221 Zhodnotenie odpadu-zmesový komunálny odpad, biologicky rozložiteľný odpad 869,94 6.5.2021
210500308501005 BitComp - Zoltán Bako Vráble IČO:34518444 Internet 13,24 1.5.2021
30210064 BitComp - Zoltán Bako Vráble IČO:34518444 Router + servis 63,00 7.5.2021
8160021796 ZVAK, a.s. Nitra IČO: 36550949 Poplatky za vodu 1,30 30.4.2021
8160021795 ZVAK, a.s. Nitra IČO:36550949 Poplatky za vodu 3,89 30.4.2021
8282520215 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,61 1.5.2021
05/05/2021 RRA Horné Požitavie Zlaté Moravce IČO:37857622 Spracovanie dokumentácie k verejnému obstarávaniu BRKO 300,00 20.4.2021
321093 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. IČO:35960736 Predaj zvodidla 96,00 12.4.2021
2021033 Ekoglobal, s.r.o. Žiatavce IČO:36534714 Práca ramena, preprava, zneškodnenie odpadu 188,76 26.4.2021
3240022967 Sharp Business systems Slovakia s.r.o. IČO:48093891 Nájomé kopírovacie zariadenie 54,00 26.4.2021
8281362729 Slovak Telekom, a.s. Brtislava IČO:35763469 Poplatky za telekominikačné služby 17,50 22.4.2021
2021078 Mega Computer s.r.o. Vráble IČO:46526854 HP ProBook, servis výpočtovej techniky, tlačiareň, toner 788,00 28.4.2021
 52021/207  ZaMed Komárno, s.r.o. IČO:52106934 Vykonanie, vyhodnotenie a spracovanie Covid-19 455,50 26.4.2021
20210107 Valéria Madolová rešt. Viecha Vráble IČO:35141310 Obedové denné menu - testovanie 19,50 25.4.2021
1310678862 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO:00308501 Poplatky za telekominikačné služby 65,46 13.4.2021
ODBRO21030308 Inta s.r.o. Trenčín IČO:34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 31.03.2021
21029 Pavel Bako-Peservis Vráble IČO:17619793 Oprava plynových kachiel 40,00 19.4.2021
20211007 Katarína Juhásová, Vráble IČO:46810145 Požiarny technik 30,00 12.4.2021
9211783582 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina IČO:51865467 Spolu za dodávku a distribúciu elektriny 7,04 8.4.2021
6210216160 Slovanet, a.s. Bratislava IČO:35954612 Paušálny poplatok Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 3,98 12.4.2021
3354210492 Waste transport, a.s. Bratislava IČO:36046221 Preprava veľkoobjemového kontajnera, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu, zneškodnenie odpadu zmesový kumunálny odpad 891,06 8.4.2021
20210018 Mesto Vráble IČO:00308641 Stravné a réžia marec 2021 MŠ 255,36 8.4.2021
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO:35763469 Poplatky za telekominikačné služby 30,74 1.4.2021
52021/184 ZaMed Komárno, s.r.o. IČO:52106934 Vykonávanie, vyhodnotenie a spracovanie Covid-19 520,50 12.4.2021
20210039 Societa Vráble n.o. IČO:42052866 Stravovanie zamestnanci 268,00 31.3.2021
20210038 Societa Vráble n.o. IČO:42052866 Stravovanie dôchodci 648,00 31.3.2021
20210099 Valéria Madolová rešt. Viecha Vráble IČO:35141310 Obedové denné menu - testovanie 19,50 11.4.2021
 2021228  Mgr. Pavol Riecky Levice IČO:37424611  Respirátor FFP2 114,00 1.4.2021
316100446 ZVAK Nitra a.s. IČO:36550949 Vodné stočné 2,59 31.3.2021
210500308501004 BitComp Vráble IČO:46925899 Služba Wifi internet 04/2021 13,24 1.4.2021
20210004 Fortunaway s.r.o. Jabloňovce IČO:50907204 Spracovanie dokumentácie k verejnému obstarávaniu 300,00 30.3.2021
210037 Vaseková Oľga Elpress Hurbanovo IČO:34260790 Keo Win účtovníctvo, poznámky, FVV 360,00 25.3.2021
52021/161 ZaMed Komárno, s.r.o. IČO:52106934 Vykonanie, vyhodnotenie a spracovanie testy Covid-19 525,50 29.3.2021
3240022533 Sharp Business systems Slovakia s.r.o. IČO:48093891 Poplatok za kópie, výtlačky 172,66 25.3.2021
3240022532 Sharp Business systems Slovakia s.r.o. IČO:48093891 Nájomné kpírovacieho zariadenia 54,00 25.3.2021
2021021 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce IČO:36534714 Vývoz kontajnerov - jarné upratovanie 498,24 24.3.2021
20210080 Valéria Madolová rešt. Viecha Vráble IČO:35141310 Obedové denné menu - testovanie 19,50 28.3.2021
8279518379 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.3.2021
2101960 Slovgram, Bratislava IČO:17310598 Verejná produkcia 38,55 24.3.2021
52021146 ZaMed Komárno a.s. IČO: 52106934 Vykonanie, vyhodnotenie a spracovanie testy Covid-19 520,50 22.3.2021
132021 Notársky úrad JUDr. Helena Rozborová notár Vráble IČO: 3609769 Spracovanie návrhu na zápis protokolu so SPF, právne poradenstvo vo veci GP 96,00 18.3.2021
20210074 Valéria Madolová rešt. Viecha Vráble IČO:35141310 Obedové denné menu - testovanie 19,50 21.3.2021
372021 Alena Blaškovičová Renotrakt Dyčka IČO:47613271 Ťahanie a odvoz žumpy 60,00 18.3.2021
1370697629 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 Poplatky a platby za telekomunikačné služby 105,84 12.3.2021
00178/2021 Jozef Smrhola - Olymp, Santovka IČO:32581190 Nylonove lanko 67,51 11.3.2021
52021/132 ZaMed Komárno, s.r.o. IČO: 52106934 Vykonanie, vyhodnotenie a spracovanie COVID - 19 Ag testov 555,50 15.3.2021
6210155598 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612 Paušálny poplatok - ou-tajna 3,98 10.3.2021
20210069 Valéria Madolová rešt. Viecha Vráble IČO:35141310 Obedové menu - testovanie 19,50 14.3.2021
316100378 ZVAK, a.s. Nitra IČO: 36550949 Fa za vodné stočné 2,59 28.2.2021
20210006 Jozef Chudý Geodetické práce Vráble IČO: 40683494 Zameranie a vyhotovenie GP 469,00 9.3.2021
8278834269 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné sluťby 30,00 1.3.2021
9211213574 SSE Žilina IČO: 51865467 Nedoplatok za elektrinu vyúčtovanie 19,02 3.3.2021
52021/116 ZaMED Komárno IČO: 52106934

Vykonanie, vyhodnotenie testov Covid-19

Zľava na zabezpečenie občerstvenia

580,50 8.3.2021
20210063 Valéria Madolová rešt. Viecha Vráble IČO:35141310 Obedové menu testovanie 19,50 7.3.2021
00115/2021 Jozef Smrhola - Olymp Santovka IČO: 32581190 Vlajka obecná, vlajka EU 82,76 1.3.2021
3292100120 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov          IČO: 34131451 Zneškodnenie a vývoz odpadu zmesový komunálny odpad 492,05 1.3.2021
20210018 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava dôchodci 580,00 28.2.2021
20210019 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava zamestnanci 104,00 28.2.2021
2021165 Mgr. Pavol Riecky Levice IČO: 37424611 Ochranné pomôcky 87,53 26.2.2021
3240022125 Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava  IČO: 48093891 Nájomné kopírka 54,00 25.2.2021
20211004 Katarína Juhásová Vráble IČO: 46810145 Požiarny technik 30,00 4.3.2021
210500308501003 BitComp Vráble IČO: 46925899 Služba wifi internet 3/2021 13,24 1.3.2021
24210024 Unimont s.r.o. Vráble IČO: 46234888 Demontáž vianočnej výdzoby 53,20 9.2.2021
20210035 Valéria Madolová rešt. Viecha Vráble IČO: 35141310 Obedové menu testovanie 32,50 13.2.2021
20210001 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866 Strava dôchodci 452,00 31.1.2021
3292100036 Tekovská ekologická s.r.o. IČO: 34131451 Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad 523,62 1.2.2021
20210003 Jozef Chudý Vráble IČO:40683494 Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu 440,00 10.2.2021
12/12/2020 Horné Požitavie, IČO: 37857622 Fa za zmluvy "Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z Envir. fondu" 700,00 14.12.2021
2100134 Fakultná nemocnica s polikl. Nové Zámky IČO:17336112 Práca zdravotníkov odberových miest 1 685,49 5.2.2021
8276984540 Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.2.2021
0020210232 KEO s.r.o. Záhorce IČO: 36739464 Aktualizácia KEO 2021/01 15,00 28.1.2021
8275810370 Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 Poplatky za telkomunikačné služby 17,50 22.1.2021
20120679 INTA s.r.o. Trenčín IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 31.12.2020
3240021715 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Nájomné kopírovacie zariadenie 54,00 26.1.2021
20210012

Valéria Madolová rešt. Viecha IČO: 35141310

Obedové a večerné menu - testovanie 80,50 23.1.2021
20210030 Valéria Madolová rešt. Viecha IČO: 35141310 Obedové menu - testovanie 32,50 6.2.2021
202102 Ing. Zuzana Matušková Čifáre IČO:52547248 Výkon činnosti vo VO zákazky: Modernizácia materskej školy Tajná 250,00 3.2.2021
210010 Vaseková Oľga Elpress IČO: 34260790 KEO registre, dane, mzdy, účtovníctvo 240,00 4.2.2021
1360612997 O2 Slovakia IČO: 35848863 Poplatky a platby za telekomunikačné služby 126,78 12.2.2021
352021 Mgr. Pavol Riecky Levice IČO: 37424611 Ochranné pomôcky Covid-19 143,02 5.2.2021
6210091138 Slovanet, a.s. IČO: 35954612 Paušálny poplatok ou-tajna 3,98 10.2.2021
2021140 Mgr. Pavol Riecky, Levice IČO: 37424611  Kancelárske potreby 58,04 12.2.2021
210008 Vaseková Oľga Elpress IČO: 34260790 KEO účtovníctvo - koniec roka 480,00 4.2.2021
2021000224 Envi-geos Nitra, IČO: 31434347 Zber a zneškodnenie odpadu - testy 324,24 4.2.2021
192121114 Solitea Slovensko, a.s. IČO: 36237337 AVG Internet SEcurity licencia 35,69 4.2.2021
1010498604 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Fa za telefón 17,50 19.2.2021
2003190218 Centrálny depozitár cenných papierov IČO:31338976 Vedenie účtu 432,00 31.12.2020
210500308501002 BitComp Vráble, IČO: 46925899 Internet 13,24 1.2.2021
9210668145 SSE a.s. IČO: 51865467 Elektrina VO 77,78 4.2.2021
8160003718 ZVAK, a.s. IČO: 36550949 Fa za vodné a stočné 1,30 31.1.2021
8160003717 ZVAK, a.s. IČO: 36550949 Fa za vodné a stočné 2,59 31.1.2021
20211002 Katarína Juhásová, IČO: 46810145 Požiarny technik 30,00 10.2.2021
8277669449 Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 Poplatky a platby za telekomunikačné služby 22,49 22.2.2021
2021026 Mgr. Pavol Riecky, Levice IČO: 37424611 Kancelárske potreby 45,24 14.1.2021
2021063 Mgr. Pavol Riecky,  Levice IČO: 37424611 Ochranné pomôcky testovanie covid 132,31 22.1.2021
200150 Katarína Juhásová Vráble, IČO: 46810145 Požiarny technik 30,00 11.1.2021
20210002 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava zamestnanci 60,00 31.1.2021
2021027 Mgr. Pavol Riecky, Levice IČO: 37424611 Fa za kancelárske potreby 186,72 14.1.2021
032021

Juraj Nagy - Slza Pohrebné služby

IČO: 40077969

Zabezpečenie kremácie 802,00 21.1.2021
8275127081 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 29,03 1.1.2021
3240021313 SHARP s.r.o. IČO: 48093891 Nájomné za koprírovacie zariadenie 54,00 21.12.2020
3240021205 SHARP s.r.o. IČO: 48093891 Poplatok za kópie 70,13 18.12.2020
6210032845 Slovenet, a.s. IČO: 35954612 Paušálny poplatok ou-tajna 3,98 11.1.2021
8060098359 ZVAK a.s. Nitra IČO: 36550949 Fa za vodné a stočné 2,59 31.12.2020
8060098360 ZVAK a.s. Nitra IČO: 36550949 Fa za vodné a stočné 1,30 31.12.2020
3292001814 Tekovská ekologická, s.r.o. IČO: 34131451 Zneškodnenie v ývoz zmesový komunálny odpad 669,79 7.1.2021
210500308501001  BitComp Vráble IČO: 46925899 Internet 13,24 1.1.2021
20210023 Pavol Halanda, Michal nad Žitavou IČO:40351467 Cintorín - digitálny, grafický a archivačný systém 68,00 17.1.2021
1600667445 O2 Slovakia, Bratislava IČO: 35848863 Poplatky a platby za telekomunikačné služby 175,05 14.1.2021
20210001

Valéria Madolová, Viecha Vráble IČO:35141310

Testovanie - obed, večera 80,50 9.1.2021
20200373 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866 Obedy dôchodci 496,80 31.12.2020
20200374 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866 Obedy zamestnanci 154,80 31.12.2020
20210007 Valária Madolová - Viecha IČO: 35141310 Testovanie - obed večera 80,50 16.1.2020
 20210108 KEO s.r.o. Poľná Záhorce IČO: 36739467  Aktualizácia KEO 2021/01 15,00 12.1.2020
200500308501012 Bit compInternet s.r.o.Vráble,IČO: 46925899 Fa za službu Wifi Internet - 12/2020 13,24 1.12.2020
8273945456 Slovak Telekom,a.s. Bratislava,IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 17,50 22.12.2020
20200109 Mesto Vráble,IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady za december 2020 MŠ 199,50 22.12.2020
1510586772 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava,IČO: 35848863 Fa za služby O2 88,45 14.12.2020
15164111 Inprost s.r.o. Bratislava,IČO: 31363091 Fa za obecné noviny rok 2021 93,60 15.12.2020
2020000037 OZ pre rozvoj mik "Požiť - Širočina" Fa za časopis Požitavie - Širočina č.2/2020 66,00 15.12.2020
 2020000098 OZ pre rozvoj mik"Požiť.-Širočina Fa kalendár Požitavie - Širočina na rok 2021 90,00 16.12.2020
000065 Štefan Drgoňa,Vráble,IČO: 43688594 Fa za elektroinštalačné práce 192,84 10.12.2020
1010019394 Slovanet,a.s.Bratislava,IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 10.12.2020
200142 Vaseková Oľga,Hurbanovo,IČO:34260790 Fa za KEO účtovníctvo 240,00 4.11.2020
200141 Vaseková Oľga,Hurbanovo,IČO: 34260790 Fa za KEO účtovníctvo 270,00 4.11.2020
20110085 INTA s.r.o. Trenčín,IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 30.11.2020
200146 Katarína Juhásová,Vráble,IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 10.12.2020
2020244 Mgr.Pavol Riecky,Levice,IČO: 37424611 Fa za kancelárske potreby 88,80 14.12.2020
20200101 Mesto Vráble,IČO: 00308641 Fa za odber stravy MŠ,réžijné náklady - mesiac november 151,62 9.12.2020
3292001666 Tekovská ekologická s.r.o. IČO: 34131451 Fa za zber,prepravu a zneškodnenie odpadu 633,53 3.12.2020
8273258354 Slovak Telekom a.s. Bratislava,IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 23,00 1.12.2020
9206348439 Stredoslovenská energetika,a.s.Žilina,IČO: 51865467 vyúčtovacia fa za dodávku a distribúciu elektriny - nedoplatok 65,19 3.12.2020
8060091410 ZVS,a.s. Nitra,IČO: 36550949 fa za vodu 1,30 30.11.2020
99200165 Unimont s.r.o.Vráble,IČO: 46234888 Fa za opravu verejného osvetlenia v obci,montáz vianočnej výzdoby 405,48 7.12.2020
3184722 Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica,IČO: 36631124 predplatné časopisov MŠ 240,90 2.12.2020
20200346 Societa Vráble,n.o.Vráble,IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 126,00 30.11.2020
202017 Ing.Dagmar Horáková,Nitra Audit účt.závierky a výr.správy za r.2019 800,00 1.12.2020
0020201593 KEO,s.r.o.Záhorce,IČO: 36739464 fa za aktualizáciu KEO 2020/08 15,00 3.12.2020
3240020861 Sharpbusiness systems slovakia s.r.o.,Bratislava,IČO: 48093891 Fa za nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 26.11.2020
8060091411 ZVS,a.s.Nitra,IČO: 36550949 fa za vodu 1,30 30.11.2020
8060091412 ZVS,a.s.Nitra,IČO: 36550949 fa za vodu 0,00 30.11.2020
8060091413 ZVS,a.s. Nitra,IČO: 36550949 fa za vodu 0,00 30.11.2020
20200345 Societa Vráble,n.o.Vráble,IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy -dôchodci 435,60 30.11.2020
2020059 Eleonóra Benediková,Banská Bystrica,IČO: 41906012 Aktualizácia Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu podľa usmernenia MV SR 100,00 13.10.2020
2020094 Ekoglobal s.ro.Žitavce,IČO: 36534714 Fa za prácu ramena,preprava liaz kontajner,zneškodnenie odpadu 393,36 13.11.2020
82720813000 Slovak Telekom,a.s.Bratislava,IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.11.2020
0020201289 KEO s.r.o. Záhorce,IČO: 36739464 ročná licencia KEO-Win 2021 194,05 16.11.2020
01820 Panter a PMDs.r.o.Nitra,IČO: 36543543 Fa za dotlač knihy o histórii obce - hradené NSK 555,00 23.11.2020
200188 Valéria Madolová,Vráble,IČO: 35141310 obedové menu,večerné menu - celoplošné testovanie 57,50 21.11.2020
20200311 Societa Vráble,n.o.Vráble,IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 720,00 31.10.2020
20200312 Societa Vráble,n.o.Vráble,IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy zamestnanci 205,20 31.10.2020
1450580132 O2Slovakia,s.r.o.Bratislava,IČO:35848863 Fa za služby O2 94,51 13.11.2020
20100582 INTA s.r.o.Trenčín,IČO: 34129863 Fa za oktober - odvoz kuchynského odpadu 14,40 31.10.2020
20200094 Mesto Vráble,IČO: 00308641 Fa za stravné MŠ za oktober 361,76 6.11.2020
1010019394 Slovanet,a.s.Bratislava,IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 10.11.2020
2001343 Katarína Juhásova,Vráble,IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odbrných činností na úseku PO 30,00 11.11.2020
3292001502 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov,IČO: 34131451 Fa za zber,prepravu,zneškodnenie odpadu 564,79 3.11.2020
306002151 ZVS,a.s.Nitra,IČO: 36550949 Fa za vodu 5,19 31.10.2020
200500308501011 Bitcompinternet s.r.o.Vráble,IČO: 46925899 Služba Wifi Internet - 11/2020 13,24 1.11.2020
8271394258 Slovak Telekom,a.s. Bratislava,IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.11.2020
200087 Ing.Peter Kročka-IT Rescue,Vráble,IČO: 50140001 servis,doprava 19,80 2.11.2020
200734 Vepos s.r.o.Vráble, IČO: 36519821 Fa- nákup vriec 45,00 30.10.2020
200182 Valéria Madolová,Viecha,Vráble,IČO: 35141310 obedové,večerné menu "celoplošné testovanie" 80,50 31.10.2020
2020089 Ekoglobal,s.r.o. Žitavce,IČO: 36534714 Fa za vývoz odpadu 204,36  26.10.2020
3240020492 Sharp business systems slovakia s.r.o. Vráble,IČO: 48093891 Nájomné za multifunkcné zariadenie 54,00 27.10.2020
5982020 Petina Ingrid Lineková,Bušínce,IČO: 41909275 Oprava vodiacich líšt v chlad.zar. v dome smútku 35,00 24.10.2020
5982020 Petina Ingrid Lineková,Bušince,IČO:41909275 Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v dome smútku 70,00 28.10.2020
8270217459 Slovak Telekom,a.s. Bratislava,IČO: 35763469 poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.10.2020
20090571 INTA s.r.o. Trenčín,IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 30.9.2020
2020-10019 Wermaly s.r.o.Nitra, IČO: 46150170 čistenie priestoru domu smútku - ozonom 48,00 21.10.2020
1430553170 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava,IČO: 35848863 Poplatky za služby O2 66,48 14.10.2020
 2020085 Ekoglobal,s.r.o. Žitavce,IČO: 36534714 Fa vývoz kontajnera,zneškodnenie odpadu 522,00 14.10.2020
202000404 Donatello,s.r.o. Vráble,IČO: 43785344 propagácia,historia našej obce,hradené z dotácie NSK 447,15 16.10.2020
8269522400 Slovak Telekom,a.sBratislava,IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.10.2020
2201131783 Webglobe-Yegon,s.r.o.Bratislava,IČO: 36306444 Hosting Beta-tajna.sk 76,03 20.10.2020
3292001380 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov,  IČO: 34131451 Fa za zber,prepravu a zneškodnenie odpadu 575,59 5.10.2020
20200086 Mesto Vráble,IČO: 00308641 Fa za stravné MŠ september 2020 300,58 14.10.2020
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 12.10.2020
306001913 ZVS,a.s.Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodu 38,88 30.9.2020
20200275 Societa Vráble,n.o. IČO:42052866 Strava dôchodci 662,40 30.9.2020
20200276 Societa Vráble, n.o. IČO:42052866 Strava zamestnanci 165,60 30.9.2020
200135 Katarína Juhásová, Vráble IČO:46810145 Požiarna ochrana 30,00 5.10.2020
200500308501010 BitComp Vráble, IČO:46925899 Internet 13,24 1.10.2020
V2020072 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce IČO:36534714 Vývoz kontajnerov odpad 720,00 3.8.2020
200500308501006 BitComp Vráble, IČO:46925899 Internet 13,24 1.9.2020
620059107 WebHouse, s.r.o. Trnava IČO:36743852 Predĺženie registrácie domény 14,28 14.9.2020
3240020089 Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Poplatok za kópie výtlačky 86,41 28.9.2020
3240020088 Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. IČO:48093891 Prenájom zariadenia kopírka 54,00 28.9.2020
8268366529 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.9.2020
20kdi01051 Ekotec spol. s r.o.Bratislava IČO:00687022 Kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska 339,30 22.9.2020
1570525186 O2 Slovakia s.r.o. Bratislava IČO:35848863 Poplatky za telefón 63,11 14.9.2020
2020162 Mgr. Pavol Riecky Levice IČO:37424611 Hygienické potreby - rúška mydlo dezinfekcia 96,95 17.9.2020
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava IČO:35954612 GoMail Unlimited paušálny poplatok ou-tajna 3,98 10.9.2020
20103

M.Vojtko - Elektroservis Topoľčany IČO:11765968

Dielenská kontrola servis PHP - vystavenie Atestov 207,00 16.9.2020
20046 Pavel Bako - Peservis Vráble IČO:17619793 Ohrievač vody + inštalácia MŠ 198,00 3.9.2020
1010498603 Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.9.2020
8060053697 ZVAK a.s. Nitra IČO:36550949 Vodné stočné 3,89 31.8.2020
3292001219 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO:34131451 Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad 622,39 4.9.2020
200500308501009 BitCompInternet s.r.o. Vráble IČO:46925899 Internet 13,24 13,24
20200243 Societa Vráble, n.o. IČO:42052866 Stravné zamestnanci 97,20 31.8.2020
20200242 Societa Vráble, n.o. IČO:42052866 Stravné dôchodci 676,80 31.8.2020
200128 Katarína Juhásová, Vráble IČO:46810145 Požiarny technik 30,00 2.9.2020
22008013 Noves trade spol. s r.o. Nová Ves nad Žitavou IČO: 31414630 Servis + oprava obecného rozhlasu 174,44 30.8.2020
8266516238 Slovak Telekom a.s., Bratislava.,IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.8.2020
1010019394 Slovanet, a.s. IČO:35954612 Paušálny poplatok ou-tajna 3,98 10.8.2020
1390505261 O2 Slovakia, s.r.o. IČO:35848863 Poplatky za telekomunikačné služby 56,96 13.8.2020
V2020071 Ekoglobal s.r.o. IČO:36534714 Dodanie kontajnerov 110,88 31.7.2020
8060046723 ZVAK Nitra IČO:36550949 Vodné stočné 3,89 31.7.2020
8060046724 ZVAK Nitra IČO:36550949 Vodné stočné 2,59 31.7.2020
4402020 Petina Ingrid Lineková IČO:41909275 Dekontaminácia chladiacej miestnosti dom smútku 70,00 10.8.2020
22101357 Nomiland, s.r.o. IČO:36174319 Doprava detských ležadiel 27,00 3.8.2020
1010498603 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 27,10 1.8.2020
200500308501008 BitComp Vráble IČO:46925899 Internet 13,24 1.8.2020
200124 Katarína Juhásová IČO:46810145 Požiarny technik 30,00 4.8.2020
20200210 Societa Vráble n.o. IČO:42052866 Stravné zamestnanci 118,80 31.7.2020
20200209 Societa Vráble n.o. IČO:42052866 Stravné dôchodci 734,40 31.7.2020
902020 Jozef Chudý Geodetické práce IČO:40683494 Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu 297,00 28.7.2020
200107

Vaseková Oľga Elpress IČO: 34260790

Keo účtovníctvo 240,00 29.7.2020
200106 Vaseková Oľga Elpress IČO: 34260790 Keo účtovníctvo 270,00 29.7.2020
V2020059 Ekoglobal s.r.o. IČO: 36534714 Vývoz odpadu 188,04 15.7.2020
ODBRO20060346 Inta s.r.o. IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 7.7.2020
3240019353 Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Nájomné kopírovacieho zariadenia 54,00 27.7.2020
8264652603 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.7.2020
1510459284 O2 Slovakia, s.r.o.IČO:35848863 Poplatky za telekomunikačné služby 87,91 13.7.2020
20057 Jofu group, spol. s r.o. Tajná 150, IČO:46945784 Oprava elektroinštalácie traktorová kosačka 48,00 15.7.2020
6200360528 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby slovanet 3,98 10.7.2020
8060039837 ZVAK Nitra, a.s. IČO:36550949 Vodné stočné 3,89 30.6.2020
200120 Katarína Juhásová Vráble IČO:46810145 Požiarny technik 30,00 6.7.2020
3292000937 Tekovská ekologická, s.r.o IČO:34131451 Vývoz a zneškodnenie odpadu 541,39 3.7.2020
8263972988 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.7.2020
6020650596 ZVAK Nitra IČO: 36550949 Vyjadrenie k PD 21,60 29.6.2020
200500308501007 BitComp Vráble IČO: 46925899 Internet 13,24 1.7.2020
20200178 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Stravné dôchodci 640,80 30.6.2020
20200179 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Stravné zamestnanci 136,80 30.6.2020
3240018971

Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891

Prenájom kopírovacieho zariadenia + kópie 101,51 26.6.2020
3240018970 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Prenájom kopírovacieho zariadenia 54,00 26.6.2020
8262773486 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.6.2020
V2020051 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce IČO: 36534714 Vývoz odpadu 156,36 11.6.2020
1420437942 O2 Slovakia, IČO: 35848863 Fa za telekomunikačné služby OcU+MŠ 68,36 12.6.2020
8060034443 ZVAK Nitra, IČO: 36550949 Vodné stočné 1,30 31.5.2020
8060034444 ZVAK Nitra, IČO: 36550949 Vodné stočné 1,30 31.5.2020
6200305729 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612 Fa za služby slovanet 3,98 10.6.2020
8262089040 Slovak Telekom a.s. IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,44 1.6.2020
3292000783 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451 Zneškodnenie a vývoz odpadu 633,19 4.6.2020
22 Štefan Drgoňa Vráble IČO: 43688594 Elektroinštalačné práce 150,78 4.6.2020
21847222 Stredisko predplatného tlače, Bratislava IČO: 36631124 Predplatné Predškolská výchova, Včielka 8,60 18.6.2020
20200160 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Stravné zamestnanci 64,80 31.5.2020
20200159

Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866

Stravné dôchodci 543,60 31.5.2020
2020029 Jozef Zuzula - Glass konzorcium Vráble IČO:32754817 Bezpečnostné sklo 44,00 1.6.2020
8260384141 Slovak Telekom a.s. IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.5.2020
3240018606 Sharp Business Systems Slovakia, IČO:48093891 Nájomné kopírka 54,00 26.5.2020
200083 Vaseková Oľga Elpress IČO: 34260790 Poradenská činnosť účtovníctvo 180,00 11.5.2020
200081 Vaseková Oľga Elpress IČO:34260790 WIN register obyvateľov 180,00 11.5.2020
2020000023 Mikroregión Požitavie-Širočina IČO:36107298 Členský príspevok 112,40 18.5.2020
1490463656 O2 Slovakia s.r.o. IČO:35848863 Poplatky za telekomunikačné služby 56,63 13.5.2020
0020200758 KEO s.r.o. Poľná Záhorce IČO:36739464 Aktualizácia KEO 2020/5 15,00 13.5.2020
6200252445 Slovanet,a.s. Bratislava IČO: 35954612 ou-tajná paušálny poplatok 3,98 11.5.2020
8060023641 ZVAK Nitra IČO:36550949 Vodné stočné 5,18 30.4.2020
8060023642 ZVAK Nitra IČO:36550949 Vodné stočné 10,37 30.4.2020
8060023644 ZVAK NItra IČO:36550949 Vodné stočné 6,48 30.4.2020
3292000611 Tekovská ekologická s.r.o. IČO:34131451 Zber, preprava a zneškodnenie TKO 609,19 6.5.2020
8258570335 Slovak Telekom a.s. IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.5.2020
2020033 Ekoglobal, s.r.o.Žitavce IČO:36534714 Vývoz odpadu 546,36 30.4.2020
20200141 Societa Vráble, n.o. IČO:42052866 Stravné dôchodci 568,80 30.4.2020
20200142 Societa Vráble, n.o. IČO:42052866 Stravné zamestnanci 50,40 30.4.2020
2020-04015 Wermaly, Coboriho 2, Nitra IČO:46150170 Čistenie priestoru Domu smútku - ozónom 48,00 30.4.2020
200500308501005 BitComp Vráble, IČO: 46925899 Internet 13,24 1.5.2020
200114 Katarína Juhásová, Vráble IČO:46810145 Bezpečnostný technik 30,00 6.5.2020
3240018265 Sharp Business Systems Slovakia, Technická 2 Bratislava IČO:48093891 Nájomné 54,00 27.4.2020
2020-04012 Wermaly s.r.o. Coboriho 2 Nitra, IČO:46150170 Čistenie priestoru Dom smútku - ozónom 48,00 28.4.2020
0020200597 KEO s.r.o. Poľná Záhorce IČO:36739464 Aktualizácia KEO WIN 15,00 30.4.2020
8258104602 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.4.2020

1590409493

O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava

IČO: 35848863

Fa za telekomunikačné služby 90,68 14.4.2020
20200056 Mesto Vráble IČO: 00308641 Strava a réžia MŠ za mesiac marec 2020 87,78 15.4.2020
6200199208 Slovanet a.s., Bratislava IČO: 35954612 Paušálny poplatok ou-tajna 3,98 10.4.2020
8060018022 ZVAK Nitra IČO: 36550949 Fa za vodné a stočné 6,48 31.03.2020
8060018022 ZVAK Nitra IČO: 36550949 Fa za vodné a stočné 10,37 31.3.2020
8060018022 ZVAK Nitra IČO: 36550949 Fa za vodné a stočné 5,18 31.3.2020
200109

Katarína Juhásová, Vráble

IČO: 46810145

Odborná činnosť požiarna ochrana 30,00 9.4.2020
3292000424

Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov

IČO: 34131451

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 871,66 6.4.2020
8256294480 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,46 1.4.2020
4909970040 Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina, IĆO: 51865467 Vyúčtovacia fa za dodávku a distribúciu elektriny 16,62 5.4.2020
20200097 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 fa za odobraté obedy - dôchodci 720,00 31.3.2020
20200098 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 odobraté obedy - zamestnanci 151,20 31.3.2020
6807935699 Komunálna poisťovňa, Bratislava Združené poistenie majetku 52,93 10.4.2020
200500308501004 BitCompInternet s.r.o. Vráble, IČO: 46925899 Služba Wifi Internet - 04/2020 13,24 1.4.2020
2004793 Slovgram Bratislava, IČO: 17310598 prevádzka verejného rozhlasu - rok 2020 38,40 27.3.2020
8255834599 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.3.2020
3240017895 Sharp Bratislava, IčO: 48093891 počet kópii,výtlačky nad limit 9,74 25,3,2020
3240017894 Sharp Bratislava, IČO: 48093891 počet kópií, výtlačky nad limit 86,27 25.3.2020
3240017893 Sharp Bratislava, IČO: 48093891 nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 25.3.2020
003142020 OLYMP ERBY,s.r.o.Santovka, IČO: 52365921 Nylonové lanko + doprava 189,54 19.3.2020
20020580 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 9.3.2020
20200035 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady za február 2020 MŠ 138,32 23.3.2020
2020067 Pavol Riecky, Levice, IČO: 37424611 Fa za spotrebný tovar 93,98 19.3.2020
2020068 Pavol Riecky, Levice, IČO: 37424611 FA za spotrebný tovar 187,99 19.3.2020
46200046 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 FA za opravu verejného osvetlenia v obci 303,60 16.3.2020
1570377384 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 63,51 13.3.2020
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 10.3.2020
200500308501003 BitCompInternet s.r.o. Vráble, IČO: 46925899 Služba Wifi Internet - 03/2020 13,24 1.3.2020
4909970039 Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina, IČO: 51865467 Vyúčtovacia fa za dodávku a distribúciu elektriny 23,32 6.3.2020
20200051 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 655,20 29.2.2020
20200052 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 140,40 29,2,2020
8254029217 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.3.2020
3292000272 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber,prepravu a zneškodnenie odpadu 745,27 3.3.2020
200104 Katarína Juhásová,Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 4.3.2020
306000304 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodu 9,07 29.2.2020
0020200449 KEO s.r.o. Záhorce,IČO: 36739464 Aktualizácia KEO WIN 2020/03 15,00 3.3.2020
3240017505 Sharp Bratislava, IČO: 48093891 nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 25.2.2020
1020630156 ZVS, Nitra, IČO: 36550949 Vypracovanie rozpočtu a výkazu výber pre stavbu: Tajná - kanalizácia 480,00 25.2.2020
8253568859 Slovak Telekom.a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 17,50 22.2.2020
20200024 Mesto Vráble,Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady za január MŠ 226,10 19.2.2020
1440373809 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 71,63 13.2.2020
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 10.2.2020
200032 Vaseková Oľga, Hurbanovo, IČO: 34260790 KEO registre, dane, mzdy,poradenská činnosť 360,00 11.2.2020
200031 Vaseková Oľga, Hurbanovo, IČO: 34260790 KEO účtovníctvo, majetok 360,00 11.2.2020
8251779350 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.2.2020
20010724 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 6.2.2020
20200007 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 158,40 31.1.2020
20200006 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 590,40 31.1.2020
2019094 Ekoglobal,s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za vývoz odpadu 105,70 23.9.2019
200101 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 5.2.2020
3292000080 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 719,99 31.1.2020
2020000009 Mikroregión Požitavie - Širočina Veľké Vozokany, IČO: 36107298 fa za časopis 66,00 31.1.2020
2201103265 Slovenský ochranný zvaz autorských práv k hudobných dielam Bratislava, IČO: 00178454 licencia na verejné použitie hudobných diel 20,40 3.2.2020
306000044 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodu 53,14 31.1.2020
200500308501002 BitComInternet s.r.o. Vráble, IČO: 46925899 Služba Wifi Internet - 02/2020 13,24 1.2.2020
4909970038 Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina, IČO: 51865467 Vyúčtovacia fa za dodávku a distribúciu elektriny 88,20 5.2.2020
20200003 Alexandra Bošanská ALEX Dyčka, IČO: 47865784 Zhotovenie vstavanej skrine 850,00 31.1.2020
3240017130 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 29.1.2020
08200008 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za montáž a demontáž vianočnej výzdoby 126,60 27.1.2020
2020022 Pavol Riecky, Levice, IČO: 37424611 Fa za spotrebný tovar 62,88 29.1.2020
0020200261 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO WIN 2020/02 15,00 22.1.2020
20200009 Prounion a.s. Nitra, IČO: 45597103

Fa na základe Zmluvy o poskytnutí služby z 1.10.2019

Spracovanie žiadosti o NFP /NFP309070AGQ6/

1199,18 17.1.2020
1920201774 Solitea Slovensko, a.s. Bratislava,IČO: 36237337 AVG Internet Security licencia 42,08 17.12.2019
8251324761 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 17,50 22.1.2020
4909970037 Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina, IČO: 51865467 Vyúčtovacia fa za dodávku a distribúciu elektriny 87,68 7.1.2020
2019000021 OZ pre rozvoj mik. "Požit.-Širočina" Malé Vozokany,IČO: 42119430 Fa za kalendár na rok 2020 84,00 17.12.2019
20200023 Pavol Halanda, Michal na Žitavou, IČO: 40351467 Digitálny, grafický a archivačný systém HM..licencia pre rok 2020 (licencia za softver - cintorín) 68,00 2.1.2020
396002830 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za dodávku vody 24,62 31.12.2019
4909968003 Stredoslovenská enenrgetika,a.s. Žilina, IČO: 51865467 Fa za dodávku a distribúciu elektriny 2,17 9.1.2020
4909971003 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 51865467 FA za dodávku a distibúciu elektriny 15,68 9.1.2020
8249472408 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 FA za telekomunikačné služby 30,00 1.1.2020
0020200123 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO WIN 2020/01 15,00 8.1.2020
20190525 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 51865467 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 100,80 31.12.2019
20200001 Mesto Vráble, Vráble, IČO: 00308641 Fa za obedy a réžiu MŠ 190,80 9.1.2020
20190524 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 536,40 31.12.2019
3510793003

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, IČO: 51865467

Vyúčtovacia fa za dodávku a distribúciu plynu 173,08 8.1.2020
3292000014 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451

Fa - plastová nádoba120 l

plastová nádoba 240 l

624,00 17.1.2020
200500308501001 BitComInternet s.r.o. Vráble, IČO: 46925899 Služba Wifi Internet 01/2020 13,24 1.1.2020
1540390621 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 71,64 13.1.2020
19120288 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 31.12.2019
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 9.1.2020
190128 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činnností na úseku PO 30,00 13.1.2020
3291902119 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 437,47 3.1.2020
  ROK 2020      
1010498604 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.12.2019
03122019 Peter Šebík Mojzesovo, IČO:40352412 Obehové čerpadlo práca a doprava 180,00 23.12.2019
20191060 Datatrade s.r.o. Zlaté Moravce IČO:35960132 Predĺženie profi prístupu na obce 90,64 12.12.2019
2019195

Mgr. Pavol Riecky, Levice IČO:38424611

Fa za kancelárske potreby 74,16 20.12.2019
2019196 Mgr. Pavol Riecky, Levice IČO:37424611 Fa za kancelárske potreby 28,72 20.12.2019
20190416 Novid spol. s r. o. IČO: 34117571 Kúpa materiálu voda 65,57 19.12.2019
3240016670 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 480930891 Poplatok za kópie výtlačky 86,28 17.12.2019
3240016671 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 480930891 Poplatok kópie výtlačky 12,68 17.12.2019
1540365488 O2 Slovakia, Bratislava IČO:35848863 Poplatky za telekomunikačné služby 54,37 13.12.2019
3240016669 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 480930891 Nájomné za kopírovacie zariadenie 54,00 17.12.2019
19110380 Intra s.r.o. Trenčín IČO:34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 03.12.2019
190500308501011 Bitcomp Vráble IČO:46925899 Internet 13,24 01.11.2019
20190109 Mesto Vráble IČO:00308641 Strava a réžia MŠ 238,50 10.12.2019
10100019394 Slovanet, a.s. IČO:35954612 Paušálny poplatok 3,98 09.12.2019
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,13 01.12.2019
9196335673 Stredoslovenská energetika,a.s. IČO:51865467 Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 61,03 05.12.2019
2019123 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO:36534714 Vývoz odpadu 150,05 11.11.2019
2019002188 KEO s.r.o. Záhorce Aktualizácia Keo Win 13,50 09.12.2019
8960096382 ZVAK Nitra, IČO: 36550949 Vodné, stočné 2,59 30.11.2019
8960096380 ZVAK Nitra,  IČO:36550949 Vodné, stočné 1,30 30.11.2019
8960096379 ZVAK Nitra, IČO:36550949 Vodné, stočné 3,89 30.11.2019
3291901944 Tekovská ekologická, s.r.o. IČO:34131451 Zneškodnenie a vývoz odpadu 502,40 04.12.2019
20190477 Societa Vráble, IČO:42052866 Strava dôchodci 712,80 30.11.2019
20190478 Societa Vráble, IČO:42052866 Strava zamestnanci 140,40 30.11.2019
190125 Katarína Juhásová IČO:46810145 Požiarny technik 30,00 05.12.2019
903184722 Stredisko prdplatného tlače Predplatné Pravda Včielka 189,97 03.12.2019
15164011 Insport s.r.o. Bratislava IČO:31363091 Obecné noviny 93,60 02.12.2019
190500308501012 Bitcomp Vráble, IČO:46925899 Internet 13,24 01.12.2019
8246879641 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Poplatky za telekomunikančé služby 17,50 22.11.2019
3240016265 Sharp business systems slovakia s.r.o., IČO:48093891 Nájomné kopírka 54,00 25.11.2019
2019002050 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO WIN 2020 13,50 26.11.2019
2019001701 KEO s.r.o. Záhorce, IČO:36739464 Ročná licencia KEO WIN 2020 194,05 21.11.2019
1420270207 O2 Slovakia, Bratislava IČO:35848863 Poplatky za telekomunikačné služby 64,25 13.11.2019
20190096 Mesto Vráble IČO:00308641 Stravné MŠ 233,20 13.11.2019
3291901766 Tekovská ekologická s.r.o. IČO:34131451 Vývoz a zneškodnenie odpadu 951,59 07.11.2019
19100405 INTA s.r.o. Trenčín, IČO:34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 07.11.2019
190123 Katarína Juhásová Vráble IČO:46810145 Fa požiarny technik 30,00 04.11.2019
9195731453 Stredoslovenská energetika IČO:51865467 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 32,29 06.11.2019
6190595523 Slovanet, a.s. Bratislava IČO:35954612 Paušálny poplatok ou-tajna 3,98 11.11.2019
8960089083 ZVAK Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné 3,89 31.10.2019
8960089080 ZVAK Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné 3,89 31.10.2019
8960089081

ZVAK Nitra IČO:36550949

Vodné stočné 3,89 31.10.2019
8245050885 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 01.11.2019
99190140 Unimont, s.r.o. Vráble IČO:46234888 Výmena stykača v rozvádzači VO 141,00 05.11.2019
2019000029 Obec Michal n.Žitavou, IĆO:00309095 Uloženie stavebného odpadu na skládke 72,50 04.11.2019
190172 Vaseková Oľga Elpress IČO:34260790 KEO účtovníctvo 226,71 06.11.2019
190170 Vaseková Oľga Elpress IČO:34260790 KEO účtovníctvo 226,71 06.11.2019
20190050 Ibis Vráble, s.r.o. IČO:36355291 Tabula: Program rozvoja vidieka 55,20  07.11.2019
20190432

Societa Vráble, n.o. IČO:42052866

Strava zamestnanci 162,00 31.10.2019
20190431 Societa Vráble, n.o. IĆO:42052866 Strava dôchodci 867,60 31.10.2019
2019115

Ekoglobal, s.r.o. Žiatavce

IČO: 36534714

Vývoz odpadu 145,82 31.10.2019
2019103

Ekoglobal, s.r.o. Žiatavce

IČO: 36534714

Vývoz odpadu 558,72 11.10.2019
3240015897 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Nájom kopírovacieho zariadenia 54,00 29.10.2019
2019000056 Mikroregión Požiatavie Širočina IČO:36107298 Fa za časopis 4/2019 66,00 28.10.219
99190130 Unimont s.r.o. Vráble IČO:46234888 Fa za opravu verejného osvetlenia 115,80 18.10.2019
1320237152 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 110,68 14.10.2019
1010498604 Slovak Telekom a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 16,50 22.10.2019
02019076 LEVSTAV- LEVICE s.r.o. IČO: 36524735 FA za základe Zmluvy o dielo č. 2/11/2017 a priloženého súpisu prác stavebné prácena akcii: Modernizácia kultúrneho domu, novostavba detského ihriska" 22 116, 96 31.10.2019
19090619 INTA s.r.o. Trenčín,IČO: 34129863 Fa za odber kuchynského odpadu 14,40 4.10.2019
20190298 Novid s.r.o. Vráble, IČO: 34117571 Fa za predaj tovaru PVC RUR.DN 500x5000 korugovaná 1125,76 11.10.2019
022019 A-M výkopové práce, s.r.o. Vráble, IČO: 52468666 Fa vám výkopové práce v obci Tajná 100,00 9.10.2019
190121 Katarína Juhásová,Vráble, IČO:46810145 Fa za vykonávanie odobrných činností na úseku PO 30,00 7.10.2019
6019720313 ZVS a.s. Nitra, IČO: 36550949 FA za prekládku vodomernej sústavy na objekte Tajná p.č. 11/4 431,12 8.10.2019
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 9.10.2019
396002133 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodu 7,78 30.9.2019
18819 Kotulič Petr, Koprivnice,IČO: 66925797 Didaktická pomôcka Šašo do MŠ 50,00 10.10.019
3291901577 Tekovská ekologická s.r.o, Nový Tekov,IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 492,67 4.10.2019
007302019 OLYMP ERBY s.r.o. Santovka, IČO: 52365921 Nylonové lanko, dopravané 67,51 9.9.2019
1010498603 Slovak Telekom,a.s. Bratislava,IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.10.2019
20190384 Societa Vráble,n.o. Vráble,IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 144,00 30.9.2019
20190383 Societa Vráble,n.o. Vráble,IČO: 42052866 FA za odobraté obedy - dôchodci 806,40 30.9.2019
2019001263 KEO s.r.o. Záhorce,IČO: 36739464 Aktualizácia KEO Win 2019/10 13,50 3.10.2019
190500308501010 BitcompInternet Vráble, IČO: 46925899  Služba Wifi Internet - 10/2019 13,24 1.10.2019
1900982 EKOTEC s.r.o. Bratislava, IČO: 00687022 Fa za kontolu bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska v obci, detského ihriska v MŠ 339,30 24.9.2019
3240015438 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Fa za výtlačky nad limit 93,43 25.9.2019
3240015437 Sharp business systems slovakia.s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Fa za nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 25.9.2019
1010498604 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 14,99 22.9.2019
190634 VEPOS,s.r.o. Vráble, IČO: 36519821 FA za predaj piesku 282,00 20.9.2019
297709 Atlantis systems s.r.o. Bratislava, IČO: 35844230 Web hosting: Beta(tajna.sk) 76,03 23.9.2019
1900018 Peter Bogyo - Mravček Vráble,IČO: 43829759 Akcia Športujeme pre zdravie a život odmeny súťažiacim 458,78 22.9.2019
2001900686 AB-Stav,s.r.o. Malý Cetín, IĆO: 36548707 Fa za žumpu a náklady spojené 2334,37 10.9.2019
20190001 Róbert Kevely-RODO, Klasov,IČO: 47123401 Zemné a výkopové práce,mont.práce - žumpa v KD 240,00 16.9.2019
1600251722 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 60,51 13.9.2019
20190355 Donatello s.r.o. Vráble, IČo: 43785344 Fa za pozvánky,plagáty, tričká..Akcia: Športujeme pre zdravie a život 232,92 13.9.2019
1942753 WebHouse,s.r.o. Trnava, IČO: 36743852 tajna.sk - predlženie registracie domény 14,28 25.9.2019
2019000027 ByDoS s.r.o. Vráble, IČO: 31437648 Fa za dodávku tovaru /trofej/ akcia: Športujeme pre zdravie a život 152,10 16.9.2019
201907001 DHAP s.r.o. Golianovo, IČO: Fa na základe zmluvy o dielo "Rekonštrukcia a obnova kaplnky v obci Tajná" 24 714,98 31.7.2019
190117 Katarína Juhásová, Vráble, IĆO: 46810145 Fa za vykonávanie odobrných činností na úseku PO 30,00 3.9.2019
3291901402 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 814,37 5.9.2019
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 9.9.2019
182019 Ing. Dušan Ondrejka, Hostie, IĆO: 43310435 Fa za autorský dozor stavby - Rekonštrukcia a obnova kaplny 50,00 5.9.2019
20190339 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy  - zamestnanci 57,60 31.8.2019
19102 M.Vojtko-Elektroservis Topoľčany, IČO: 11765968 Fa kontrola a servis PHP 207,00 10.9.2019
396001873 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodu 16,86 31.8.2019
09201913 A-ms- Ing. Martin Šabík, Malý Lapáš,IČO: 43711651 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie OcU Tajná 1 260,00 4.9.2019
20190338 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 766,80 31.8.2019
1010498603 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.9.2019
20190115 MUDr.Ľubomír Horák s.r.o. Vráble, IČO: 35925761 Fa za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť 20,00 4.9.2019
190500308501009 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Služba Wifi Internet - 09/2019 13,24 1.9.2019
190152 Profi servis sk.s.r.o. Ivanka pri Nitre, IČO: 46148353 Fa za služby: obhliadka závady,čistenie kanalizačného potrubia MŠ 127,00 30.8.2019
1662019 Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Vráble, IČO: 47613271 Fa za nakladanie so splaškovými vodami ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy pri MŠ Tajná 52,00 30.8.2019
1010498604 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 14,99 22.8.2019
3240015057 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 FA za nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 26.8.2019
2019001103 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO WIN 2019/09 13,50 27.8.2019
2019081 Kompas trans - Mgr.Kompas Stanislav Horný Ohaj Fa za osobnú autobusovú dopravu - kúpanie Štúrovo 337,20 21.8.2019
32919001250 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 519,11 2,8,2019
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 9.8.2019
1490218317 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 84,77 14.8.2019
20190012 OSM Univer s.r.o.Nitra, IČO: 46561838 Fa za prenájom pivných súprav 352,00 7.8.2019
190142 Vaseková Oľga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa za účtovníctvo KEO 302,28 8.8.2019
005102019 Olymp erby s.r.o. Santovka, IČO: 52365921 Fa nylonové lanko,dopravné 61,00 6.8.2019
6621905855 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia 78,00 2.8.2019
87190087 UNIMONT s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 FA za opravu verejného osvetlenia v obci 87,24 6.8.2019
396001729 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodu 19,45 31.7.2019
1010498603 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.8.2019
201918 Andrej Hlinka,Vinodol, IČO: 52334597 Fa za javisko s ozvučením a DJ za akciu "Najlepší tajňanský perkelt" 1 100,00 7.8.2019
190114 Katarína Juhásova, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odobrných činností na úseku PO 30,00 5.8.2019
2019077 Ekoglobal,s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za služby spojené s vývozom odpadu 133,15 26.7.2019
20190290 Societa Vráble,n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 842,40 31.7.2019
20190291 Societa Vráble,n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 126,00 31.7.2019
190500308501008 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Služba Wifi Internet - 08/2019 13,24 1.8.2019
3240014705 Sharp business systems slovakia s.r.o. Vráble, IČO: 48093891 Poplatok za nájomné multifunkčné zariadenie 54,00 25.7.2019
2019000003 OZ pre rozvoj mik.Požit. Širočina, IČO: 42119430 požičanie veľký stan 40,00 24.7.2019
 1010498604 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 26,17  22.7.2019
2019000050 Mikroregión Požitavie-Širočina z.z. IČO:36107298 Časopis 66,00 19.07.2019
6009193 ToiToi a dixi, s.r.o. Bratislava IČO:36383074 Toaletná kabínka  prenájom 144,00 30.07.2019
20190281 Donatello s.r.o. Vráble IČO:43785344 Trišká pre usporiadateľov, magnetky... 247,80 18.07.2019
20190280 Donatello s.r.o. Vráble IČO:43785344 Kuchynská zástera perkelt, šálky... 249,55 18.07.2019
003932019 Olymp Erby s.r.o. Santovka IČO:52365921 Taška papierová s erbom 69,90 11.07.2019
003512019 Olymp Erby s.r.o. Santovka             IČO: 52365921 Taška papierová, pero kovove,graf.prípravy a šablóny 269,80 03.07.2019
004112019 Olymp Erby s.r.o. Santovka              IČO: 52365921 Pero s potlačou 130,00 16.07.2019
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612 Paušálny poplatok ou-tajna 3,98 09.07.2019
1390182571 O2 Slovakia, Bratislava  IČO: 35848863 Poplatky za telekomunikančé služby 73,26 15.07.2019
01119 Panter a PMD s.r.o. Nitra, IČO: 36543543 Tajná - spomienky na malebnú dedinku /realizované s finančnou podporou NSK/ 600,00 18.7.2019
9952238 Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. Bratislava, IČO: 35730129 Predplatné 219,72 12.7.2019
1252019 Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, IČO: 47613271 Fa za nakladanie so splaškovými vodami,ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy 50,00 8.7.2019
190112 Katarína Juhásová, Vráble, IĆO: 46810145 Fa za vykonávanie odobrných činností na úseku PO 30,00 5.7.2019
1010498603 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.7.2019
3291901052 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO:34131451 Fa za zber, prepravu, a zneškodnenie odpadu 538,58 4.7.2019
396001399 ZVS,a.s. Nitra, IĆO: 36550949 Fa za vodné 25,92 30.6.2019
20190074 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady MŚ jún 2019 286,59 9.7.2019
19060663 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 4.7.2019
432019 Jozef Chudý, Vráble, IČO: 40683494 Fa zameranie a vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu/hranice kaplnky/ 227,00 10.7.2019
20190240 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 691,20 30.6.2019
20190241 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 169,20 30.6.2019
3240014272 Sharp business systems Slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Poplatok za kópie 9,64 25.6.2019
3240014272 Sharp business systems Slovakia s.r.o. IČO. 48093891 Poplatok zá kópie 97,36 25.6.2019
3240014272 Sharp business systems Slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 25.6.2019
190500308501007 BitCompInternet s.r.o. Vráble, IČO: 46925899 Služba Wifi Internet - 07/2019 13,24 1.7.2019
20190069 Mesto Vráble,IČO: 00308641 fa za stravné a réžijné náklady MŠ máj 2019 333,19 24.6.2019
002482019 Olymp erby s.r.o. Santovka, IČO: 52365921 Tabula /KD/ 130,00 13.6.2019
1540192522 O2 Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 62,87 13.6.2019
19050466 INTA,s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 5.6.2019
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 10.6.2019
2019038 PaedDr. Elenonóra Benediková, IČO: 41906012, Banská Bystrica Vykonanie prehliadky dokumentov a záznamov v archíve Obecného úradu Tajná, spracovanie zozrnamu, určenie na vyradenie z archívu OcÚ Tajná 500,00 6.6.2019
6611915622 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IĆO: 35763469 Fa za náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekom.zariadení 13,90 4.6.2019
042019 Helena Sárazová, Lúčnica nad Žitavou,IČO: 30893356 Vypracovanie PD: Vodovodná prípojka pre KD Tajná, obhliadka, zameranie, vyjadrenie správcov podzemných vedení, správne poplatky 195,50 5.6.2019
190110 Katarína Juhásová,Vráble, IĆO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 5.6.2019
396001080 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 23,33 31.5.2019
902184722 Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica, IČO: 36631124 Predplatné - predskolská výchova, včielka 8,60 3.6.2019
1010498603 Slovak Telekom,a.sBratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.6.2019
3291900810 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 520,03 3.6.2019
20190193 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 198,00 31.5.2019
20190192 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 759,60 31.5.2019
190500308501006 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Služba Wifi Internet - 06/2019 13,24 1.6.2019
201908 Ing. Dagmar Horáková, Nitra, overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018 700,00 28.5.2019
8131939306 Wolters Kluwer SR s.r.o. Bratislava, IČO: 31348262 fa - účtovníctvo - predplatné časopisu 58,00 31.5.2019
3240013870 Sharp business system slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Fa za nájomné multifunkčné zariadenie 54,00 22.5.2019
190089 Vaseková Oľga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Keo účtovníctvo 261,71 21.5.2019
190088 Vaseková Oĺga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Keo účtovníctvo 201,52 21.5.2019
190285 VEPOS,s.r.o. Vráble, IČO: 36519821 Fa - dovoz piesku 56,38 13.5.2019
1530163694 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za telekomunikačné služby 61,51 13.5.2019
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35956412 FA za služby Slovanet 3,98 9.5.2019
19040595 INTA s.r.o. Trenčín, IĆO: 34129863 Fa za odber kuchynského odpadu 14,40 7.5.2019
20190059 Mesto Vráble, IČO 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady apríl 2019 272,61 15.5.2019
190108 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 6.5.2019
396000908 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Poplatok za vodné 42,78 30.4.2019
3291900673 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IĆO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 524,68 7.5.2019
1010498603 Poplatky za telekomunikačné služby,Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.5.2019
2019048 Ekoglobal,s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za vývoz odpadu 285,31 30.4.2019
2019000037 Mikroregión Požitavie - Širočina z.z. Veľké Vozokany, IČO: 36107298 Fa - časopis 66,00 25.4.2019
2019000023 Mikroregión Požitavie - Širočina z.z.Veľké Vozokany, IČO: 36107298 Fa - členský príspevok 113,60 23.4.2019
20190145 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 136,80 30.4.2019
20190144 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy- dôchodci 658,80 30.4.2019
2019000915 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO WIN 2019/08 13,50 29.4.2019
190500308501005 Bit compInternet s.r.o. Vráble, IČO: 46925899 Služba Internet Wifi - 05/2019 13,24 1.5.2019
3240013512 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Fa za nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 25.4.2019
1010498604 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 19,92 22.4.2019
19026 TBR s.r.o. Vráble, IČO: 46987797 fa: asanácia buxus,hnojenie 458,40 18.4.2019
20190056 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady MŠ marec 2019 321,54 23.4.2019
19028 Team-Work,s.r.o. Tajná, IČO: 46945784 servis Husqavarna traktor kosačka, pneumatiky 338,81 18.4.2019
1340107805

O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863

Fa za služby O2 51,06 12.4.2019
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 9.4.2019
8960024928 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 11,66 31.3.2019
2019034 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa - práca ramena, preprava kontajner, zneškodnenie odpadu, mýtny poplatok 605,38 10.4.2019
19030532 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Fa za odber kuchynského odpadu 14.40 3.4.2019
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.4.2019
3291900490 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 1 382.65 5.4.2019
4909970028 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 51865467 vyúčtovacia fa za dodávku a distribúciu elektriny 6,34 5.4.2019
190105 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odbrných činností na úseku PO 30,00 5.4.2019
2019000777 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO WIN 2019/07 13,50 8.4.2019
20190121 Donatello, s.r.o. Vráble, IČO: 43785344 Fa - tabula (prevádzkový poriadok) 14,40 11.4.2019
3240012631 Shrap business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 22.2.2019
190044 Erika Kusyová, Zvolen, IČO: 41654196 Školenie - novinky v elektronickej schránke 66,00 3.4.2019
190500308501004 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Fa Internet Wifi - 04/2019 13,24 1.4.2019
20190096 Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 738,00 31.3.2019
20190097 Societa Vráble, n.o.Vráble IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 169,20 31. 3. 2019
3240013039 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Nájom multifunkčného zariadenia 15,65 25.3.2019
3240013038 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Nájom multifunkčného zariadenia 127,51 25.3.2019
3240013037 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO:48093891 Nájom kopírovacieho zariadenia 54,00 25.03.2019
1010498604 Slovak Telekom,a.s. IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.03.2019
19300434 Ecohome Services spol. s r.o.        IČO: 50580027 Dodanie a montáž žalúzie 48,00 18.03.2019
19013 TBR sro Vráble IČO:46987797 Arboristické práce 468,00 29.03.2019
190055 Vaseková Oľga IČO: 34260790 KEO WIN účtovníctvo 251,90 26.03.2019
 190019  Inex - Hausgarden s.r.o. IČO:44223722  Výstavba nového detského ihriska 11 487,50  21.03.2019
1390086558 O2 Slovakia,a.s. IČO: 35848863 Fa za telefón 83,92 13.03.2019
9191222447 Stredoslovenská energetika ,a.s..   IČO: 51865467 Fa za elektrinu 22,24 12.03.2019
19020424 Inta s.r.o. Trenčín IČO: Odber kuchynského odpadu 14,40 06.03.2019
6190151840 Slovanet, a.s. IČO: 35954612 Paušálny poplatok go-mail 3,98 11.03.2019
3291900237 Tekovská ekologická, sro IČO:34131451 Vývoz a zneškodnenie odpadu 440,74 28.02.2019
2019012 Ekoglobal, s.r.o. IČO: 36534714 Vývoz odpadu 537,72 28.02.2019
20190037 Mesto Vráble IČO: 00308641 Strava a réžia MŠ 170,09 11.03.2019
190103 Katarína Juhásová, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie PO 30,00 5.3.2019
20190053 Societa Vráble,n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy zamestnanci 126,00 28.2.2019
02032019 Peter Šebík, Mojzesovo ročná kontrola kotla, čistenie a nastavenie 74,00 4.3.2019
396000347 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodu 14,26 28.2.2019
19201457 Ecohome Services s.r.o. Trnava, IČO: 50580027 Fa za kompletný servis okien,dverí, výmena kovania na dverách v KD 259,00 4.3.2019
190500308501003 Bitcomp,IČO: 46925899, Vráble Služba Internet Wifi - 03/2019 13,24 1.3.2019
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 30,25 1.3.2019
1010498604 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 17,50 22.2.2019
20190035 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady 01/2019 MŠ 208,74 208,74
20190052 Societa Vráble,n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 644,40 28.2.2019
2019000616 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO WIN 2019/05 13,50 28.2.2019
1815858931 Centrálny depozitár cenných papierov SR,a.s. Bratislava, IČO: 31338976 Vedenie účtu majiteľa 432,00 31,12.2018
38190038 UNIMONT s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za opravu verejného osvetlenia v obci 103,20 26.2.2019
190036 Vaseková Oľga,Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa KEO účtovníctvo 302,28 19.2.2019
190034 Vaseková Oľga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa KEO účtovníctvo  327,47  19.2.2019 
1470066714 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 33,28 13.2.2019
8800308501 RTVS Bratislava Služby verejnosti 56,88 7.2.2019
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 11.2.2019
190102 Katarína Juhasová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie PO 30,00 5.2.2019
2191103470 Slovenský ochranný zväz autorský práv k hudobným dielam, IČO. 00178454 Fa za autorskú odmenu za licenciu 20,40 5.2.2019
396000141 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodu 18,15 31.1.2019
329190090 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 454,17 1.2.2019
9190652315 Stedoslovenská energetika,a.s. Žilina, IČO: 51865467 Vyúčt.fa za dodávku a distribúciu elektriny 77,54 4.2.2019
1010498603 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,16 1.2.2019
190500308501002 BITcomp,Vráble, IČO:46925899 Služba Internet Wifi - 02/2019 13,24 1.2.2019
2019000009 Mikroregión Požitavie-Širočina z.z. Veľké Vozokany,IČO: 36107298 Fa za časopis Požitavie-Širočina č. 1/2019 66,00 31.1.2019
2019000418 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Aktualizácia KEO WIN 04/2019 13,50 8.2.2019
20190007 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava dôchodci 612,00 30.01.2019
20190008 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava zamestnanci 133,20 30.01.2019
9190082837 SSE a.s. IČO. 36403008 Vyúčtovacia faktúra za dodavku elektriny KD 60,55 31.12.2018
9190085047 SSE a.s. IČO: 36403008 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny VO 78,99 31.12.2018
9190082836 SSE a.s. IČO: 36403008 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny cintorín 79,03 31.12.2018
18120232 Inta s.r.o. Trenčín IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 31.12.2019
8225657388 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.01.2019
1900980 Slovgram, Bratislava IČO: 17310598 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov - verejný rozhlas 38,40 22.01.2019
3240012274 Sharp business systems slovakia s.r.o. IČO: 48093891 Nájom za kopírovacie zariadenie 54,00 23.01.2019
20190023 Pavol Halanda IČO: 40351467 Licencia za softver - cintorín 68,00 02.01.2019
8223976132 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 01.01.2019
180128 Katarína Juhásová IČO: 46810145 Požiarny technik 30,00 04.01.2019
6190040573 Slovanet, a.s. Bratislava IČO:35954612 Paušálny poplatok Go Mail ou-tajna 3,98 09.01.2019
8860112869 Západosl. vodárenská spoločnosť Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné 10,37 31.12.2018
8860112866 Západosl. vodárenská spoločnosť Nitra IČO: 36550949 Vodné stočné 1,30 31.12.2018
1540064804 O2 Slovakia s.r.o. IČO: 35848863 Fa za telefón 53,25 14.01.2019
20190012 Mesto Vráble IČO: 00308641 Strava a réžia MŠ 170,40 14.01.2019
3291802532 Tekovská ekologická, s.r.o. IČO:34131451 Odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 401,81 04.01.2019
190500308501001 Bit Comp Vráble IČO: 46925899 Internet 13,24 01.01.2019
20180499 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava dôchodci 471,90 31.12.2018
20180500 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Strava zamestnanci 79,20 31.12.2018
  ROK 2018      
20180068 Ibis Vráble, s.r.o. IČO: 36355291 Výroba informačnej tabule 55,20 21.12.2018
8223616878 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO:35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 21.12.2018
191922384 Solitea Slovensko a.s. Bratislava IČO:36237337 AVG internet Security 42,08 12.12.2018
3240011794 Aharp business systems slovakia, sro IČO: 48093891 Nájomné za kopírovacie zariadenie 54,00 17.12.2018
3240011795 Sharp business systems slovakia, sro IČO: 48093891 Poplatok za kópie 63,16 17.12.2019
3240011796 Sharp business systems slovakia, sro IČO: 48093891 Poplatok za kópie 15,24 17.12.2018
20180591 Datatrade s.r.o.Zlaté Moravce IČO:35960132 Predĺženie profi prístupu www.obce.info 90,64 12.12.2018
18001205 DHAP, s.r.o. Golianovo IČO: 36522015 Revitalizácia obce Tajná I Etapa plochy zelene 8 308,52 19.12.2019
18001203 DHAP, s.r.o. Golianovo IČO: 36522015 Rekonštrukcia parkoviska v obci Tajná - cesta 53 676,38 18.12.2018
991801067 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 FA za práce s montážnou plošinou 231,60 18.12.2018
1540029491 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 FA za služby O2 45,11 13.12.2018
201800091 OZ pre rozvoj mik."Požit. - Širočina, Malé Vozokany, IČO: 42119430 Kalendár Požitavie - Širočina na rok 2019 84,00 18.12.2018
18100447 Inta s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Fa za odber kuchynského odpadu 14,40 8.11.2018
1010019394 Slovanet,a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 10.12.2018
4909970024 Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina, IČO: 36403008 Vyúčtovacia fa za dodávku a distribúciu elektriny - nedoplatok 53,97 6.12.2018
20180106 Mesto Vráble, IČO: 00308641 FA za stravné a réžijné náklady MŠ - za 11/2018 249,21 12.12.2018
3291802255 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 431,80 4.12.2018
386002759 ZVS,a.s. Nitra IČO: 36550949 Fa za vodné 24,62 30.11.2018
180124 Katarína Juhásová,Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 3.12.2018
18001102 DHAP,s.r.o. Golianovo, IČO: 36522015 FA na základe zmluvy o dielo a dodatku č. 1 z 31.10.2018 rekonštrukcia miestnej komunikácie - Cintorínska ul. v obci Tajná 21972,82 13.11.2018
180500308501012 Bitcomp s.r.o.Vráble, IČO: 46925899 Fa za služby Internet Wifi - 12/2018 13,24 1.12.2018
1516391 Inprost s.r.o. Bratislava, IČO: 31363091 Fa za obecné noviny rok 2019 88,40 1.12.2018
201811130 Ekoglobal,s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za uskutočnený vývoz odpadu 273,12 26.11.2018
20180454 Societa Vráble,n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 702,90 30.11.2018
20180491 Societa Vráble,n.o. IČO: 42052866 FA za odobraté obedy - zamestnanci OcÚ 135,30 30.11.2018
10104986603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 FA za telekomunikačné služby 30,00 1.12.2018
1804213730 Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica, IČO: 36631124 Fa za predplatné časopisov: Včielka, Pravda, Predškolská výchova 175,86 13.12.2018
1010498604 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 17,50 22.11.2018
18311089 N.M. - Audit, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36307874 Fa za práce auditora 720,00 19.11.2018
180858 Vepos, s.r.o. Vráble, IČO: 36519821 Fa za spotr.materiál 45,00 21.11.2018
3240011441 Sharp s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Fa za nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 19.11.2018
1207832456 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 58,54 14.11.2018
2018001493 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Ročná licencia KEO WIN 194,05 13.11.2018
2018001044 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Fa za účastnícky poplatok školenia KEO 98,00 12.11.2018
18121 AGF s.r.o. Klasov, IČO: 17643678 FA za stravovanie členov komisie na komunálnych voĺbách 54,00 12.11.2018
20180099 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady za október 2018 247,08 14.11.2018
1010019394 Slovanet,a.s Bratislava, IČO: 35954612 FA za služby Slovanet 3,98 9.11.2018
3291802089 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 FA za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 389,14 7.11.2018
386002507 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 20,73 31.10.2018
180122 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 5.11.2018
2018154 Mgr.Pavol Riecky, Levice, IČO: 37424611 Fa za spotr. materiál 163,63 12.11.2018
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 30,00 1.11.2018
20180407 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 719,40 31.10.2018
20180408 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 132,00 31.10.2018
2018000052 Mikroregión Požitavie - Širočina, IČO: 36107298 časopis Požitavie - Širočina č. 3. 2018 66,00 10.10.2018
201810115 Ekoglobal s,r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za zneškodnenie odpadu - jesenné upratovanie 445,92 25.10.2018
180500308501011 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Služba Internet Wifi - 11/2018 13,24 1.11.2018
991801041 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za opravu verejného osvetlenia 163,20 29.10.2018
180155 Vaseková Oĺga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa za Keo účtovníctvo 206,10 29.10.2018
3240011082 Sharp Bratislava, IČO: 48093891 Fa za nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 22.10.2018
1010498604 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 FA za telekomunikačné služby 17,50 22.10.2018
991801029 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za opravu verejného osvetlenia v obci 67,80 22.10.2018
1809000 DHAP,s.r.o. Golianovo, IČO: 36522015 Fa na základe zmluvy o dielo zo dňa 17.9.2018 dielo "Rekonštrukcia Stávkovej ulici v obci Tajná" 27969,16 25.9.2018
1205185819 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 52,55 15.10.2018
20180088 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady MŠ - 9/2018 253,47 16.10.2018
386002263 ZVS,a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 18,14 30.9.2018
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 FA za služby Slovanet 3,98 9.10.2018
18090645 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Fa za odber kuchynského odpadu 14,40 5.10.2018
3291801799 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 638,05 3.10.2018
180120 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 60,00 3.10.2018
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 27,42 1.10.2018
20180362 Societa Vráble,n.o., Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 587,40 30.9.2018
201809101 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za služby: práca ramena, preprava, zneškodnenie odpadu 293,28 24.9.2018
20180363 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 128,70 30.9.2018
180500308501010 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Fa za služby Internet Wifi - 10/2018 13,24 1.10.2018
2018131 Mgr.Pavol Riecky,Levice, IČO:37424611 Fa za spotreb.materiál 73,15 1.10.2018
812018 Petina Ingrid Líneková Bušince, IČO: 41909275 Fa za repasaciu konštrukčnej časti chladiacho boxu v dome smútku 408,00 26.9.2018
1010498604 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22,09,2018
 280003 Atlantis Systems s.r.o. Bratislava, IČO: 35844230 Web hosting "Beta" (tajna.sk) 76,03 27.9.2018
3240010615 Sharp Bratislava, IČO: 48093891 Fa za nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 21.9.2018
3240010616 Sharp Bratislava, IČO: 48093891 Fa za výtlačky na limit, poplatok za kópie 53,60 21.9.2018
3240010617 Sharp Bratislava, IČO: 48093891 Fa za výtlačky nad limit, poplatok za kópie 4,12 21.9.2018
1202578479 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 83,33 14.9.2018
99180106 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za opravu verejného osvetlenia v obci 192,60 14.9.2018
2018000924 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Fa za doplnkovú službu aktualizácie programu KEO WIN 13,50 13.9.2018
618062828 WebHouse, s.r.o. Trnava, IČO: 36743852 Fa za predlženie domény tajna.sk 14,28 14.9.2018
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 10.9.2018
3291801633 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, Ičo: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpradu 614,70 7.9.2018
1800848 EKOTEC s.r.o. Bratislava, IČO: 00687022 Fa za kontrolu bezpečnosti multifunkčného detského ihriska v obci 186,30 6.9.2018
1800847 EKOTEC s.r.o. Bratislava, IČO: 00687022 Fa za kontrolu bezpečnosti detského ihriska v obci, v areáli MŠ v obci 306,00 6.9.2018
386001959 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 16,85 31.8.2018
20180102 Akvokátska kancelária JUDr. Cimrák, s.r.o. IČO: 36868876 Právne poradenstvo 96,00 31.8.2018
18109 M. Vojtko-Elektroservis, Topoľčany, IČO: 11765968 Fa za kontrolu a servis hasiacich prístrojov 207,00 10.9.2018
20180319 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 564,30 31.8.2018
20180320 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy- zamestnanci 75,90 31.8.2018
010042018 Jozef Smrhola -Olymp, Santovka, IČO: 32581190 Fa za vlajky, tabulu, lanko 316,84 3.9.2018
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 16,67 1.9.2018
180118 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 5.9.2018
51900016 Nomiland, s.r.o. Košice, IčO: 36174319 Doklady pre mateskú školu 8,30 21.8.2018
180500308501009 Bitcomp s.r.o. Vráble, IČO: 46925899 Poplatky za služby Internet Wifi - 09/2018 13,24 1.9.2018
1010498604 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.8.2018
3240010275 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 22.8.2018
1182208376 Ševt a.s. Banská Bystrica, IČO: 31331131 Doklady pre materskú školu 10,22 20.8.2018
2018075 Kompas Trans - Mgr. Kompas Stanislav, Vráble, IČO: 41823621 Fa za osobnú autobusovú dopravu Horný Ohaj - Tajná - Štúrovo a spať 324,24 17.8.2018
1199993080 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Faktúra za služby O2 54,83 14.8.2018
2018026 Ochrana údajov, s.r.o. Nitra, IČO: 46420657 Príprava a dodanie podkladov pre vypracovanie GDPR 150,00 6.8.2018
20180239 Roman Michálik, Detva, IČO: 45434191 Futbalova sada, štucne, potlač - pre akciu Športujeme pre radosť 720,00 7.8.2018
2018102 MAZY Silvia Matušková, Čifáre, IČO: 41061969 Fa za výkon činnosti vo verejnom obstarávaní zákazky: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul.. Cintorínska a ul. Stávková Tajná 300,00 7.8.2018
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 9.8.2018
3291801446 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 406,48 3.8.2018
386001805 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 Poplatky za vodné 33,70 31.7.2018
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 20,12 1.8.2018
180116 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 6.8.2018
3240009938 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Nájomné multifunkčného zariadenia 54,00 25.7.2018
180500308501008 Bitcomp s.r.o. Vráble, IČO: 46925899 Fa za služby Internet Wifi - 8/2018 13,24 1.8.2018
20180280 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 547,80 31.7.2018
20180281 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 72,60 31. 7. 2018
89180089 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za odstránenie skratu na vedení ver. osvetlenia 126,00 30,7,2018
1197461536 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, IČO: 35848863 FA za služby O2 80,34 14.7.2018
20182460 Patrik Chovanec, Gaboltov, IČO: 48087254 FA za nožnicové stany - Akcia "Najlepší Tajňanský perkelt" 267,00 27.6.2018
18061060 INTA s.r.o., Trenčín, IČO: 34129863 FA za odber kuchynského odpadu 14,40 9.7.2018
180113 Vaseková Oľga,Hurbanovo, IČO: 34260790 FA za KEO účtovníctvo 206,10 19.7.2018
8213651403 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 FA za telekomunikačné služby 17,50 22.7.2018
180033 AZ SOUND s.r.o., Vinodol, IČO: 47455497 FA za zastrešenie, pódium, ozvučenie a osvetlenie "Súťaž o najlepší Tajňanský perkelt" 800,00 10.7.2018
6180393866 Slovanet, a.s., Bratislava, IČO: 35954612 FA za služby slovanet 3,98 9.7.2018
20180076 Mesto Vráble, IČO: 00308641 FA za stravné a réžiu MŠ za mesiac jún  325,89 11.7.2018
180047 ALDESŠPORT, spol. s.r.o, Jelšovce, IČO: 36560812 FA za trofeje a poháre na futbalový turnaj - "Športujeme pre radosť" 175,88 22.6.2018
3291801191 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 FA za zneškodnenie odpadu, zmesový komunálny odpad 347,15 6.7.2018
180500308501007 BitComp Vráble, IČO: 46925899 Služba Internet Wifi - 07/2018 13,24 1.7.2018
20180231 SOCIETA Vráble, n.o., IČO: 42052866 FA za obedy - dôchodcovia  590,70 30.6.2018
20180232 SOCIETA Vráble, n.o., IČO: 42052866 FA za obedy - zamestnanci OcÚ 141,90 30.6.2018
386001384 ZVS, a.s., Nitra, IČO: 36550949 FA za vodné 22,03 29.6.2018
8212048881 Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO: 35763469 FA za telekomunikačné služby 20,08 1.7.2018
180113 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 FA za vykonávanie odborných činností na úseku PO za mesiac jún 30,00 4.7.2018
20180017 OSM Univers, s.r.o. Nitra, IČO: 46561838 FA za prenájom pivných súprav 282,00 4.7.2018
2018000043 OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie - Širočina, Malé Vozokany, IČO: 42119430 FA za členský príspevok do Občianského združenia Požitavie - Širočina na rok 2019 a 2020 400,00 30.5.2018
8211596000 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 17,50 22,6,2018
20180202 Donatello, s.r.o. Vráble, IČO: 43785344 Fa za reklamné predmety na akciu: Tajňanský perkelt 5. ročník 643,08 26,6,2018
2018000037 Mikroregión Požitavie - Širočina, Veľké Vozokany, IČO: 36107298 fa za časopis Požitavie - Širočina 2/2018 66,00 28,6,2018
3240009533 SHARP business systems slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 22,6,2018
19/18 Notársky úrad JUDr. Helena Rozborová, Vráble, IČO: 3609769 Odmena za spísanie notárskej zmluvy, návrh na vklad kúpnej zmluvy 93,00 25,6,2018
68180068 UNIMONT, s.r. o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za práce s montážnou plošinou - opilovanie stromov 424,80 20,6,2018
3240009383 SHARP business systems slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 poplatok za kópie 8,54 19,6,2018
3240009382 SHARP business systems slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 poplatok za kópie 101,76 19,6,2018
18050006 DHAP, s.r.o. Golianovo, IČO: 36522015 komunikácia k Domu smútku - Tajná 5120,05 31.5.2018
18050722 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Fa za zneškodnenie kuchynského odpadu za mesiac apríl, máj 28,80 6,6,2018
1194807287 O2 Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 77,21 14.6.2018
21180156 AGF - INVEST s.r.o. Bratislava, IČO: 34117865 Fa náhradné diely kosačka Komatsu 305,48 13.6.2018
6180334839 Slovanet a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 11,6,2018
20180067 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžiu -MŠ - mesiac máj 373,08 11.6,2018
386001264 ZVS a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 20,74 31,5,2018
3291800978 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, preprava a zneškodnenie odpadu 409,13 5,6,2018
802184722 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, IČO: 36631124 Predplatné časopis Včielka, Predškolská výchova 8,60 1.6.2018
3240009107 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Nájomné - multifunkčné zariadenie 54,00 24.5.2018
8209920310 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 19,99 1.6.2018
180500308501006 BitComp Vráble, IČO: 46925899 Fa za služby Internet Wifi - 6 mesiac 13,24 1. 6. 2018
20180188 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 FA za obedy - zamestnanci OcÚ 132,00 31.5.2018
20180187 Societa Vráble, n.o. IČO: 42052866 Fa za obedy - dôchodci 597,30 31.5.2018
180111 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odbroných činností na úseku PO za mesiac máj 30,00 4. 6. 2018
8209575627 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 17,50 22.5.2018
15163811 Inprost s.r.o. Bratislava, IČO: 31363091 Fa za Obecné noviny - poplatok za r. 2018 20,80 1.6.2018
1180157981 Martinus s.r.o. Martin, IČO: 45503249 Fa za knihy MŠ - Maľovaná abeceda 37,19 30.5.2018
1192336417 O2 Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 56,24 14.5.2018
814052018 Ing. Jozef Vida, Vinica, IČO: 30385741 FA za komunitný plán sociálnych služieb obce Tajná 100,00 15. 5.2018
386000924 ZVS a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 15,55 30.4.2018
20180059 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa stravné a réžijné náklady MŠ - apríl 2018 315,24 15. 5.2018
3291800780 Tekovská ekologická,s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 671,40 7.5.2018
 6180277282 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanet 3,98 9.5.2018
180076 Vaseková Oľga - ELPRESS, Pavlov dvor, IČO: 34260790 FA za KEO účtovníctvo 206,10 7.5.2018
004342018 Jozef Smrhola - Olymp, Santovka, Ičo: 32581190 Nylonové lanko 129,02 8.5.2018
201804041 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za vývoz odpadu - jarné upratovanie 171,12 26.4.2018
8207911863 Slovak Telekom, Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 20,15 1.5.2018
2018068 Pavol Riecky, Levice, IČO: 37424611 Fa za kancelárske potreby 53,86 7.5.2018
180109 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností  na úseku PO 60,00 3.5.2018
2018016 Autobusová doprava Antonio s.r.o. Pohranice, IČO: 46621491 FA za osobnú dopravu autobusom 270,00 30.4.2018
20180140 Societa Vráble, IČO: 42052866 Fa za obedy - dôchodci 561,00 30. 4. 2018
20180141 Societa Vráble, IČO: 42052866 Fa za obedy - zamestnanci OcÚ 128,70 30.4.2018
3291800632 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za nákup plastových nádob TKO 638,88 26.4.2018
180500308501005 BitComp Vráble, IČO: 46925899 Fa za služby Wifi za mesiac máj 13,24 1.5.2018
 43180043 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za opravu obecného rozhlasu 137,00 25. 4. 2018
8207569301 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za služby Telecomu 17,50 22. 4. 2018
48093891 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 23. 4. 2018
ODBRO18030752 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 9. 4. 2018
201804037 Ekoglobal, s.r.o.  Žitavce, IČO: 365347019 fa za vývoz odpadu - jarné upratovanie 301,92 16. 4. 2018
2018000522

KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464

Fa za doplnkovú službu aktualizácie programu KEO WIN 13,50 19.4. 2018
1189835846 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 60,43 13. 4. 2018
2181928 VMBal s.r.o. Martinov, IČO: 27774821 Plastová lekárnička LP s náplňou Škôlka 72,24 16. 4. 2018
11180144 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno, IČO: 48231657

PRV 2014-2020 obce 7.5, štúdia uskutočniteľnosti

splatný zostatok

998,90 5. 4. 2018
4909970016 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 Vyúčtovacia fa za dodávku a distribúciu elektriny 14,42 6. 4. 2018
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 fa za služby Slovanetu 3,98 9. 4. 2018
3291800529 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 572,71 9. 4. 2018
386000594

ZVS, a.s.  Nitra, IČO: 36550949

Fa za vodné 18,15 31. 3. 2018
8205914680 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 20,26 1. 4. 2018
301800057 Bitcomp - Zoltán Bako, Vráble, IČO: 34518444 Office 2016 pre podnikateľov 239,50 3. 4. 2018
20180053 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady za marec - MŠ 368,16 9. 4. 2018
20180094 Societa Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 138,60 31. 3. 2018
20180093 Societa Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 541,20 31. 3. 2018
180033 Ing. Peter Kročka - IT RESCUE, IČO: 50140001 Fa za servis poč. techniky, doprava 28,00 1. 4. 2018
180107 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 3. 4. 2018
180500308501004 Bitcomp Vráble, IČO: 46925899 Služba Internet Wifi - 04/2018 13,24 1.4. 2018
6807935699 Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, IČO: 31595545 Poistenie: Združené poistenie majetku 52,93 14.3.2018
3240008215 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Poplatok za kópie, výtlačky nad limit 53,51 20.3.2018
3240008216  Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Poplatok za kópie, výtlačky nad limit 4,43  20.3.2018
000023 Štefan Drgoňa, Vráble, IČO: 43688594 Fa za elektroinštalačné práce a materiál 886,28 29.3.2018
180052 Vaseková Oľga Elpress, Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa za KEO WIN účtovníctvo, poznámky, FVV 206,10 27.3.2018
2018000009 Mikroregión Požitavie-Širočina, Veľké Vozokany, IČO: 36107298 Fa za časopis Požitavie - Širočina č. 1/2018 66,00 21.3.2018
 2018000023  Mikroregión Požitavie-Širočina, OcÚ Veľké Vozokany, IČO: 36107298  Členský poplatok na rok 2018 112,80  22.3.2018
2018000010 OZ pre rozvoj mik ""Požitavie - Širočina" OcÚ Malé Vozokany, IČO: 42119430 Členský poplatok na rok 2018 200,00 14.3.2018
20180047 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné náklady MŠ za február  217,26 27.3.2018
8205574538 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 17,50 22.3.2018
11180125 Premier consulting EU, s.r.o. Komárno, IČO: 48231657

PRV 2014-2020 obce 7.2 štúdia uskutočniteľnosti/odmena po schváleni/

PRV 2014-2020 obce 7.2 štúdia uskutočniteľnosti /odmena po podpise zmluvy/

4113,48 21.3.2018
3240008337 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 Prenájom multif. zariadenia 54,00 21.3.2018
201803028 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za služby: práca ramena, preprava LIAZ kontajner, zneškodnenie odpadu 186,96 19.3.2018
1187170840 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 69,84 13.3.2018
18021154 INTA s.r.o. Trenčín, IČO: 34129863 Odber kuchynského odpadu 14,40 8.3.2018
38 Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek Človeku v SR, Banská Bystrica,  Uhradenie členského príspevku na rok 2018 11,48 9.11.2017
1010019394 Slovanet a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Fa za služby Slovanetu 3,98 9.3.2018
2018000317 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 Fa za službu KEO WIN MZDY 13,50 29.1.2018
462018 Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Vráble, IČO: 47613271 Fa za nakladanie so splaškovými vodami ťahanie a odvoz z odpadových žúmp 107,00 13.3.2018
386000300 ZVS a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodné 15,55 28.2.2018
4909970015 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, IČO: 36403008 fa za dodávku a distribúciu elektriny 21,36 5.3.2018
18400367 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. Senica, IČO: 37986635 Fa za publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve 31,30 8.3.2018
3291800290 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 371,81 5.3.2018
Z18950955 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Bratislava IČO: 35730129 Fa za prdplatné: Smernice pre obce 147,00 6.3.2018
8203930793 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 21,20 1.3.2018
180105 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 5.3.2018
20180048 Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 445,50 28.2.2018
20180049 Societa Vráble, n.o. Vráble IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 112,20 28.2.2018
180500308501003

BitcompInternet s.r.o.IČO: 46925899

 

Fa za služby Internet Wifi - 03/2018 13,24 1.3.2018
8203592886 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 17,50 22.2.2018
20180038 Mesto Vráble, IČO: 00308641 Fa za stravné a réžijné za január 2018 MŠ 296,07 27.2.2018
3240007944 SHARP business systems Slovakia s.r.o. Vráble, IČO: 48093891 Fa nájomné kopírovacie zariadenia 45,00 26. 2.2018
25180025 UNIMONT s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Fa za opravu verejného osvetlenia v obci 182,62 26.2.2018
1184775769 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 76,12 14.2.2018
180029 Vaseková Oľga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa za účtovníctvo KEO 251,90 14.2.2018
180028 Vaseková Oľga, Hurbanovo, IČO: 34260790 Fa za účtovníctvo KEO 149,50 14.2.2018
1701318101 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Bratislava, IČO: 31338976 Vedenie účtu majiteľa 1.1.2017 - 31.12.2017 432,00 31.12.2017
8860002078 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 1,30 31.1.2018
8860002081 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 10,37 31.1.2018
9180679811 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 Fa za dodávku a distribúciu elektriny 74,60 8.2.2018
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 Paušálny poplatok 3,98 9.2.2018
32918000197 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 fa za zber kuchynského odpadu 13,20 9.2.2018
20180081 PROUNION, a.s. Nitra, IČO: 45597103 Spracovanie žiadosti o NFP v rámci PRV 2014-2020 1020,00 5.2.2018
20180009 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - zamestnanci 122,10 31.1.2018
20180008 Societa Vráble,n.o. Vráble, IČO: 42052866 Fa za odobraté obedy - dôchodci 297,00 31.1.2018
180500308501002 Bit comp, Vráble,IČO: 46925899 Služba Internet Wifi - 02/2018 13,24 1.2.2018
8201959658 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Fa za telekomunikačné služby 21,95 1.2.2018
180103 Katarína Juhásová, Vráble, IČO:46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 5.2.2018
3291800091 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 375,14 5.2.2018
20180023

Pavol Halanda, Michal nad Žitavou, IČO: 40351467

Digitálny, grafický a archivačný systém HM...licencia pre rok 2018 68,00 2. 1.2018
3291702641 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 fa za kuchynský odpad 13,20 9.1.2018
180500308501001 Bit comp, s.r.o Vráble, IČO: 46925899 Služba Internet Wifi 1/2018 13,24 1.1.2018
376003218 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za spotrebu vody 28,52 31.12.2017
4909970013 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 dodávka a distribúcia elektriny - VO - vyúčtovacia fa nedoplatok 73,04 8.1.2018
4909969001 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 dodávka a distribúcia elektriny - KD - vyučtovacia fa nedoplatok 133,44 8.1.2018
4909968001 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 dodávka a distribúcia elektriny - cintorín - vyúčtovacia fa nedoplatok 41,97 8.1.2018
FV18034 Edu Work s.r.o. Senica, IČO: 36254118 prenosná ozvučovacia zostava, trojnožka, mikrofón bezkáblový 358,90 25.1.2018
8201630862 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.1.2018
3240007614 Sharp business systems Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 nájomné za multifunkč. zariadenie 54,00 24.1.2018
FVT18133501112 Mountfield SK, s.r.o. Žilina, IČO: 36377147 krovinorez,mazivo,olej, servis 376,20 31.1.2018
03180003 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 Použitie montážnej plošiny, demontáž výzdoby, prpravné náklady 46,80 12.1.2018
2018000159 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 fa za službu aktualizácie programu KEO 13,50 18.1.2018
1182276958 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 fa za služby O2 56,04 15.1.2018
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 fa za služby Slovanet 3,98 9.1.2018
3291702519 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 394,74 3.1.2018
170126 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 60,00 4.1.2018
2017391 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 stravné za obedy - zamestnanci 95,70 31.12.2017
2017390 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 stravné za obedy - dôchodci 254,10 31.12.2017
1010498603 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 20,40 1.1.2018
1010498604 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 17,50 22.12.2017
201712131 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 Fa za služby: práca ramena, liaz kontajner, zneškodnenie odpadu 114,48 22.12.2017
3240007397 Sharp business systems Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 poplatok za kópie, výtlačky nad limit 64,78 21.12.2017
3240007398 Sharp business systems Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 poplatok za kópie, výtlačky nad limit 9,25 21.12.2017
92170092 Unimont s.r.o. Vráble, IČO: 46234888 výbojka, montážne práce, použitie montážnej plošiny 125,38 20.12.2017
3240007195 Sharp business systems Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 nájomné za multifunkčný systém 54,00 19.12.2017
2017000064 Mikroregión Požitavie -Širočina, Veľké Vozokany, IČO: 36107298 fa časopis Požitavie - Širočina č. 4/2017 66,00 19.12.2017
111821203 Solitea Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 36237337 AVG Internet Security 42,08 8.12.2017
201712125 Ekoglobal, s.r.o. Žitavce, IČO: 36534714 fa za služby: práca ramena, preprava Liaz kontajner, zneškodnenie odpadu 325,92 8.12.2017
20170139 Mesto Vráble, IČO: 00308641 fa za stravné a réžijné náklady za november 2017 MŠ 366,54 18.12.2017
1179721200 O2 Slovakia, s.r.o. bratislava, IČO: 35848863 fa za služby O2 60,35 14.12.2017
17311087 N.M. Audit, spol. s r. o. Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36307874 Fa za práce auditora 720,00 6. 12. 2017
2017000061 OZ Požitavie-Širočina, Malé Vozokany IČO: 42119430 Faktúra za kalendár Požitavie-Širočina 2018 132,00 13.12.2017
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava IČO: 35954612 Faktúra za služby Slovanet 3,98 11.12.2017
9177027029 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina IČO: 36403008 Vyučtovacia faktúra za dodávku energie - nedoplatok 54,15 5.12.2017
2017001913 KEO s.r.o. Záhorce IČO: 36739464 Faktúra za aktualizáciu KEO WIN 13,50 4.12.2017
3291702442 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451 Faktúra za zneškodnene kuchynského odpadu 13,20 7.12.2017
376002810 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949 Faktúra za vodu 16,85 30.11.2017
2017001953 KEO s.r.o.záhorce IČO: 36739464 Faktúra za ročnú licenciu KEO WIN 177,02 4.12.2017
3291702333 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451 Faktúra za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 418,02 1.12.2017
170123 Katarína Juhásová, Vráble IČO: Faktúra za vykonávanie odborných činností na úseku požiarna ochrana 30,00  4.12.2017
8104644041 Slovak Telecom a.s. Bratislava IČO: 35763469 Faktúra za telekomunikáčne služby 20,38 1.12.2017
170247 MICROITEM LLC, IČO: 5652941 Faktúra za diel CD prezentácie 19,90 1.12.2017
3240006832 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. Faktúra za nájomné - kopírka 54,00 28.11.2017
9104322001 Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469 Faktúra za telekomunikačné služby 17,50 22.11.2017
701184722 Slovenská pošta IČO: 36631124 Faktúra za noviny, časopis 174,74 28.11.2017
170500308501012 Bit Comp, Vráble IČO: 46925899 Faktúra za služby Internet Wifi 13,24 1.12.2017
2017356 SOCIETA Vráble, n.o. IČO: 42052866 Faktúra za obedy - dôchodcovia 316,80 30.11.2017
2017357 SOCIETA Vráble, n.o. IČO: 42052866 Faktúra za obedy - zamestnanci 151,80 30.11.2017
151638110008 INPROST s.r.o., Bratislava IČO: 31363091 Faktúra za Obecné noviny r. 2018 67,60 1.12.2017
21808574 NOMILAND, s.r.o. Košice IČO: 36174319 Faktúra za pomôcky do MŠ 230,48 30.11.2017
84144106 PORADCA s.r.o. Žilina IČO: 36371271 Faktúra za predplatné PORADCA 2018 24,90 13.11.2017
2017194 Pavol Riecky, Levice IČO: 37424611 Faktúra za toner a kancelárske pomôcky 147,25 29.11.2017
2017323 PAKE, spol. s.r.o. Zlaté Moravce IČO: 34128433 Faktúra za fotopascu 185,03 27.11.2017
1701273 Milan Kramár MIKRA IČO: 30944511 Faktúra za tek. mydlo, pracovný plášť, obuv 83,84 23.11.2017
20170123 Mesto Vráble IČO: 00308641 Faktúra za réžiu a stravné, mesiac október 506,76 21.11.2017
170168 ELPRESS, Vaseková Oľga, Hurbanovo IČO: 34260790 KEO WIN účtovníctvo 196.65 20.11.2017
20170149 Ľubomír Horák, spol. s.r.o., Vráble IČO: 35925761 Faktúra za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť Terézia Stanová, mesiac november 20,00  21.11.2017
1177362650 O2 Slovakia s.r.o. Bratislava IČO: 35848863 Faktúra za služby O2 46,55 15.11.2017
376002629 ZVS a.s. Nitra IČO: 36550949 Faktúra za vodu 20,74 31.10.2017
3291702176 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov IČO: 34131451 Faktúra za zneškodnenie kuchynského odpadu 13,20 8.11.2017
1010019394 Slovanet a.s. Bratislava IČO: 35954612 Faktúra za služby Slovanet 3,98 9.11.2017
170121 Katarína Juhásová, Vráble IČO: 46810145 Faktúra za vykonávanie odborných činností PO 30,00 6.11.2017101001
9176425425 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina IČO:36403008 Vyučtovacia faktúra za dodávku energie - nedoplatok 35,68 6.11.2017
63170063 UNIMONT s.r.o. Vráble IČO: 46234888 Faktúra za obravu obecného rozhlasu 117,16 6.11.2017
8102758070 Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469 Faktúra za služby Telekomu 21,44 1.11.2017
201710113 EKOGLOBAL, s.r.o. Žitavce IČO: 36534714 Faktúra za Liaz kontajner, práca ramena, zneškodnenie odpadu 252,48 2.11.2017
3291702048 Tekovská ekologická, Nový Tekov IČO: 34131451 Faktúra za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 394,74 31.10.2017
3240006515 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s r.o., Bratislava IČO: 48093891 Nájomné za multifunkčné zariadenie 54,00 26.10.2017
2017320 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866 Faktúra za obedy . dôchodci 353,10 31.10.2017
2017321 Societa Vráble n.o. IČO: 42052866 Faktúra za obedy - zamestnanci 158,40 31.10.2017
170500308501011 Bit Comp, Vráble IČO: 46925899 Internet, Wifi za 11 mesiac 13,24 1.11.2017
1102442417 Slovak Telekom, Bratislava IČO: 35763469 Služby Telekomu 17,50 22.10.2017
 156201710  Marián Bujalko MB technic, Hotný Ohaj IČO 40685004  Batéria a olej do malotraktora 82,90  23.10.2017
10417 Protechnik s.r.o. Zlaté Moravce IČO: 45951136 fa za malotraktor Husqarna 131,50 25.10.2017
02102017 Peter Šebík Mojzesovo, IČO: 40352412 fa za vykonané práce : ročná kontrola kotla, oprava zavesenia radiátora 85,00 23.10.2017
17524 Unigastro s.r.o. Vráble, IČO: 36565717 fa za stravu dodanú počas volieb 49,20 4.11.2017
6810538862 Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, IČO: 31595545 združené poistenie majetku 75,42 16.10.2017
1174881919 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35848863 fa za služby O2 60,52 13.10.2017
170500308501010 Bitcomp Vráble, IĆO: 46925899 fa za služby Wifi 10/2017 13,24 1.10.2017
3291701953 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 fa za vývoz kuchynského odpadu 13,20 10.10.2017
20170111 Mesto Vráble, Vráble, IČO: 00308641 fa za stravné a réžijné náklady MŠ 381,30 16.10.2017
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 fa za služby Slovanet 3,98 9.10.2017
8760101336 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodné 18,14 30.9.2017
376002246 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodné 5,18 30.9.2017
8760101333 Západ.vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, IČO: 36550949 fa za vodné 2,59 30.9.2017
2017000051 Mikroregión Požitavie - Širočina, Veľké Vozokany, IČO: 36107298 časopis Požitavie - Širočina č. 3/2017 66,00 29.9.2017
3291701860 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 595,44 5.10.2017
17073 Pavel Bako - PESERVIS, Vráble, IČO: 17619793 prehliadka plynových kachiel 52,00 6.10.2017
510086157 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 fa za služby Telekomu 19,99 1.10.2017
171125 Milan Kramár Mikra, IČO: 30944511 pracovný plášť, pracovná obuv 59,40 10.10.2017
3419925874 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 fa za služby mobilnej siete 17,50 22.9.2017
2017284 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 fa za odobraté obedy - dôchodci 336,60 30.9.2017
2017285 Societa Vráble, n.o. Vráble, IČO: 42052866 fa za odobraté obedy - zamestnanci 151,80 30.9.2017
617065434 webhouse s.r.o. Trnava, IČO: 36743852 doména tajna.sk 14,28 28.9.2017
3240006164 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 prenájom multifunkčného zariadenia 54,00 26.9.2017
3240005999 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 poplatok za kópie, výtlačky nad limit 31,50 20.9.2017
3240005998 Sharp business systems slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 48093891 poplatok za kópie, výtlačky nad limit 7,79 20.9.2017
2017001182 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 aktualizácia KEO 13,50 20.9.2017
2017001000 KEO s.r.o. Záhorce, IČO: 36739464 aktualizácia KEO 13,50 17.7.2017
260419 Atlantis systems s.ro. Bratislava, IČO: 35844230 web hosting "tajna.sk" 76,03 25.9.2017
17kdi00610 EKOTEC s.r.o. Bratislava, IČO: 00687022 kontrola detského ihriska v obci, ihriska v MŠ 387,60 19.9.2017
21804453 Nomiland, s.r.o. Košice, IČO: 36174319 fa za stoly do Materskej školy 153,00 18.9.2017
1700110 M.Vojtko-Elektroservis, IČO: 11765968 Fa za kontrolu a servis pren.has.prístrojov 207,00 21.9.2017
1172488753 O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava, IČO: 35848863 Fa za služby O2 48,64 14.9.2017
8701077546 LE Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava, IČO: 31396674 Jedálne kupóny 248,94 12.9.2017
1010019394 Slovanet, a.s. Bratislava, IČO: 35954612 fa za služby Slovanetu 3,98 11.9.2017
8760091575 ZVS, a.s. Nitra, IČO: 36550949 Fa za vodné 24,63 31.8.2017
3291701652 Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov, IČO: 34131451 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 403,39 4.9.2017
1799862039 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby 22,60 31.8.2017
170115 Katarína Juhásová, Vráble, IČO: 46810145 Fa za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 5.9.2017
170500308501009 Bitcomp, Vráble IČO:46925899 slúžba internet, wifi za september 13,24 1.9.2017
3240005722 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava, IČO:38093891 Prenájom multifunkčného zariadenia 54,00 28.8.2017
1070 UNIMONT Zdenko Maďar, Vráble IČO:33648981 faktúra za opravu obecného rozhlasu 39,00 28.8.2017
3418968425 Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO:35763469 faktúra služby mobilnej siete 17,50 22.8.2017
032017 Erik Somor, Lúčnica nad žitavou IČO:37645838 faktúra za vykonané práce na stavbe chodník Materská škôlka 990,00 23.8.2017
042017 Erik Somor, Lúčnica nad Žitavou IČO:37645838 faktúra za vykonané práce na stavbe - terénne úpravy pre obec 655,00 23.8.2017
PF2017036 Zoltán Tóth - BOROVI, Matúšikovo IČO:00308501 faktúra dopadová doska 87,96 22.8.2017
2017000043 OZ pre rozvoj pre mik. región Požitanie-Širočina, Malé Vozokany IČO:42119430 požičanie stanu na akciu - Farfest, súťaž vo varení perkeltu 40,00 14,8.2017
2017084 EKOGLOBAL s.r.o., Žitavce IČO:36534714 faktúra preprava, zneškodnenie odpadu 133,92 12.8.2017
5002657885 Komunálna poisťovňa a.s. Bánska Bystrica IČO:31595545 poistenie - zodpovednosť primátorov a starostov 63,07 8.8.2017
1169995969 O2 Slovakia s.r.o Bratislava IČO:35848863 služby O2 75,63 15.8.2017
2017094 KOMPAS TRANS, Horný Ohaj IČO:41823621 faktúra za osobnú autobusovú dopravu - Štúrovo kúpalisko Vadaš 287,76 17.8.2017
07022017 Štefan Duriač, Hostie IČO:40330133 faktúra montáž blezkozvodu na budove domu smútku 450,00 10.8.2017
1010019394 Slovanet a.s. Bratislava IČO:35954612 služby slovanet 3,98 3.8.2017
FV170097 SYNEXA, Vráble IČO:37448013 faktúra farby,laky 27,97 31.7.2017
5798875834 Slovak Telekom a.s., Bratislava IČO:35763469 poplatky za telekomunikačné služby 21,00 1.8.2017
102017 Zahrajme sa s.r.o., Stropkov IČO:50409743 drevené detské ihrisko 500,00 18.7.2017
8760083415 ZVS, a.s, Nitra IČO:36550949 faktúra vodné stočné 6,48 31.7.2017
8760083414 ZVS, a.s., Nitra IČO:36550949 faktúra za vodné a stočné - nedoplatok 1,30 31.7.2017
8760083417 ZVS, a.s., Nitra IČO:36550949 faktúra za vodné a stočné 12,96 31.7.2017
170113 Katarína Juhásová, Vráble IČO:46810145 faktúra za vykonávanie odborných činností na úseku PO 30,00 6.8.2017
3291701420 Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov IČO:34131451 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 410,04 4.8.2017
170500308501008 Bitcomp Vráble s.r.o. IČO:46925899 Služba internet, Wifi za august 13,24 1.8.2017
170130 Vaseková Oľga, Hurbanovo IČO:34260790 Faktúra KO-účtovníctvo 258,50 2.8.2017
2017221 SOCIETA Vráble n.o. IČO: 42052866 Stravné zamestnanci 82,50 31.7.2017
2017220 SOCIETA Vráble n.o. IČO.42052866 Stravné dôchodci 231,00 31.7.2017
20170011 ByDoS, spol. s.r.o. Vráble IČO:31437648 faktúra dodávka tovaru - futbalová lopta 4ks 240,00 2.8.2017
3240005457 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava IČO:48093891 faktúra nájomné multifunkčné zariadenie 54,00 26.7.2017
220170360 SPORTIKA SK s.r.o., Bratislava IČO:46061703 faktúra vychádzové bundy - akcia "Športom ku zdraviu" hradené z dotácie NSK 450,34 27.7.2017
20170010 ByDoS, spol. s.r.o. Vráble IČO:00308501 fakúra za dodávku tovaru - akcia "Športom ku zdraviu" 164,76 1.8.2017
170493 Vepos, spol. s.r.o.,Štúrová 516/1 Vráble IČO:36519821 faktúra predaj vriec 45,00 21.7.2017
3418001966 Slovak Telekom, a.s.Bratislava, IČO:35763469 faktúra za služby mobilnej siete 14,99 22.7.2017
2017017 Sevo production s.r.o. Nitra, IĆO: 46526862 zabezpečenie javiska s ozvučením a osvetlením: akcia: "Súťaž vo varení perkeltu v r. 2017!" hradené z dotácie NSK 800,00 22.7.2017
20170413

Roman Michálik, Skliarovo 237, Detva,

IĆO: 45434191

futbalové dresy s potlačou, lopty, sieť, lajnovač 864,90 25.7.2017
1700771 Milan Kramár, Nevidzany, IČO: 30944511 Oslvetlenie priestorov počas akcie"Súťaž vo varení perkeltu" - hradené z dotácie NSK 214,06 21.7.2017
1166509873 O2 Slovakia, Bratislava, IČO: 35848863 fa za služby O2 62,27 14.7.2017
20170244

Donatello s.r.o. Vráble

IČO:43785344

faktúra za pozvánky, šialky, tašky, tričká, magnetky, zástery - Farfest - pozn. hradené z dotácie NSK 801,70 20.7.2017
2017000038

Miktoregión Požitanie - Širočina, Veľké Vozokany

IČO:36107298

faktúra - časopis 66,00 30.6.2017
8760080007

ZVS a.s. Nitra

IČO: 36550949

nedoplatok - vodné 1,30 30.6.2017
8760080008

ZVS a.s. Nitra

IČO:36550949

nedoplatok - vodné 19,44 30.6.2017
376001539

ZVS a.s. Nitra

IČO:36550949

faktúra vodné 27,22 30.6.2017
1010019394

Slovanet a.s. Bratislava

IČO: 35954612

faktúra za služby Slovanet 3,98 10.7.2017
3291701296

Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov

IČO:34131451

Zneškodnenie kuchynského odpadu 13,20 10.7.2017
FV170084

SYNEXA - Ing. Henrieta Hubinská, Vráble

IČO:37448013

Faktúra za farby- laky 147,62 30.6.2017
3291701180

Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov

IČO: 34131451

faktúra zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad 398,07 4.7.2017
8797890288

Slovak Telecom a.s. Bratislava

IČO:35763469

poplatky za telekomunikačné služby 20,15 1.7.2017
170040

Ing. Peter Kročka, Vráble

IČO:50140001

faktúra servis, oprava PC 134,40 3.7.2017
20170073

Mesto Vráble, Vráble

IČO:00308641

faktúra za stravné MŠ-jún 561,60 4.7.2017
201706073

EKOGLOBAL s.r.o. Žitavce

IČO:36534714

faktúra za práca ramena, preprava Liaz kontajner, zneškodnenie odpadu 142,32 3.7.2017
170112

Katarína Juhásová Vráble

IČO:46810145

faktúra za vykonávanie odbornej činnosti PO 30,00 3.7.2017
2017/183

Societa Vráble, n.o. Vráble

IČO:42052866

strava dôchodci 346,50 30.6.2017
2017/184

SOCIETA Vráble, n.o. Vráble

IČO: 42052866

strava zamestnancov 171,60 30.6.2017
170500308501006

BitComp Internet s.r.o.

IČO: 46925899

Služba Internet Wifi - 06/2017 13,24 1.6.2017
3417033749

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

IČO: 35763469

faktúra za služby mobilnej siete 14,99 22.6.2017
3240005094

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava

IČO: 48093891

nájomné

54,00 26.6.2017
1060

UNIMONT - Zdenko Maďar, Vráble

IČO: 33648981

oprava obecného rozhlasu 132,90 23.6.2017
3240004863

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava

IČO: 48093891

poplatok za kópie, výtlačky nad limit 9,78 16.6.2017
1163907958

O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava

IČO: 25848863

faktúra za služby 63,18 16.6.2017
17FV0275

Jaroslav Oprala GARMONDNITRA - vydavteľstvo, tlačiareň, kníhviazačstvo

IČO: 17616095

publikácia Môj život s poľovníctvo 99,00 19.6.2017
3240004958 Sharp business systems Slovakia s.r.o Bratislava poplatok za kópie, výtlačky nad limit 27,49 21.6.2017
6815371635 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava, IČO: 31595545 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osob a podnikajúcich fyzických osob 50,37 30.5.2017
6806805737 Komunálna poisťovňa, a.s Bratislava, IČO: 31595545