Úradná tabuľa

"Mestám a obciam zhasína nádej"

Oznamujeme občanom, že dnes večer sa bude konať protest, ktorý organizuje ZMOS pod názvom "Mestám a obciam zhasína nádej" Aj naša obec sa do prostestu zapojí dnes o 19:00 hod. protestne zhasneme verejné osvetlenie na 30 minút.

"Mestám a obciam zhasína nádej"

otvoriť tu...

Kontakty

Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok: 7.00 - 15.00 h
Utorok: 7.00 - 15.00 h
Streda: 7.00 - 15.00 h
Štvrtok: 7.00 - 15.00 h
Piatok: 7.00 - 15.00 h

Telefon: 037/783 14 23
Email: ou-tajna@slovanet.sk


Sadzobník správnych poplatkov obce Tajná od 01.01.2018 tu

Sadzobník za daň z nehnuteľsoti v obci od 01. 01. 2021 tu

Pravidlá krátkodobého prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku tu

Overovanie listín a podpisov tu

Zásady hospodárenia s majetkom obce tu

Výročná správa obce Tajná r. 2019 tu

 Záverečný účet obce Tajná r. 2019 tu