Kontakty

Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok: 7.00 - 15.00 h
Utorok: 7.00 - 15.00 h
Streda: 7.00 - 15.00 h
Štvrtok: 7.00 - 15.00 h
Piatok: 7.00 - 15.00 h

Telefon: 037/783 14 23
Email: ou-tajna@slovanet.sk

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

Tlačivá:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Oznámenie výrubu drevín

 

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

Spoločnosť Arriva oznamuje, že od 28.2.2022 budú premávať spoje prímestskej autobusovej dopravy podľa platných cestovných poriadkov.
 Od 28. februára do 4. marca 2022 budú spoje premávať v režime školských prázdnin.

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu.....

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

Otvoriť tu

Talčivá na stiahnutie:

otvoriť tu.....

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu.....

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu....

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu....

otvoriť tu

otvoriť tu.....

viac informácií nájdete tu...

otvoriť tu......

otvoriť tu....

otvoriť tu.....

otvoriť tu......

informuje.....

otvoriť tu...

viac informácii.....

otvoriť tu.....

Dňa 5.2. 2021 Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" vyhlásila Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK pre opatrenie 1 Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a Opatrenie 2 Podpora činnosti združení a spolkov. Projekty môžu predkladať spoločenské organizácie, občianske združenia a držitelia regionálnej značky kvality so sídlom alebo prevádzkou v územnej pôsobnosti MAS. Žiadosti o dotáciu je možne predkladať do 4.marca 2021 v kancelárii MAS "Požitavie - Širočina" vo Veľkých Vozokanoch.

Výzva PS NSK LEADER 2021

https://data.statistics.sk/sodb2021/Banner%20SODB%20pre%20web%20obce.png

otvoriť tu...

otvoriť tu....

otvoriť tu....

otvoriť tu...

otvoriť tu.....

otvoriť tu.....

otvoriť tu....

Nitriansky okres skončil v celoplošnom screeningu v lepšej polovici okresov Slovenska a z toho dôvodu sa u nás momentálne ďalšie kolo testovania konať nebude. V II. a III. kole naša obec nemala zo svojich občanov žiadnych pozitívnych.

Zároveň vyjadrujem veľkú vďaku odberovému tímu, všetkým ktorí testovanie pripravovali, a všetkým, ktorí sa zúčastnili.

Gabriela Šplehová, starostka obce

otvoriť tu.....

otvoriť tu......

otvoriť tu.....

otvoriť tu.....

otvoriť tu....

Cestovný poriadok linky 403453 Vráble – Nevidzany – Zlaté Moravce platný od 13.12.2020.

Spoj č. 31 – s odchodom o 15:15 z Vrábeľ do Zl. Moraviec zmena poznámky X35 na X31
Spoj č. 43 –s odchodom o 15:35 z Vrábeľ do Zl. Moraviec zrušený
Spoj č. 56 – s odchodom o 14:25 zo Zl. Moraviec do Vrábeľ zmena poznámky X35 na X31
Spoj č. 30 –s odchodom o 14:25 zo Zl. Moraviec do Vrábeľ zrušený

otvoriť tu