Úradná tabuľa

"Mestám a obciam zhasína nádej"

Oznamujeme občanom, že dnes večer sa bude konať protest, ktorý organizuje ZMOS pod názvom "Mestám a obciam zhasína nádej" Aj naša obec sa do prostestu zapojí dnes o 19:00 hod. protestne zhasneme verejné osvetlenie na 30 minút.

"Mestám a obciam zhasína nádej"

otvoriť tu...

Kontakty

Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok: 7.00 - 15.00 h
Utorok: 7.00 - 15.00 h
Streda: 7.00 - 15.00 h
Štvrtok: 7.00 - 15.00 h
Piatok: 7.00 - 15.00 h

Telefon: 037/783 14 23
Email: ou-tajna@slovanet.sk

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Tajná, 952 01 p. Vráble alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
69/2012 Žiadosť o výrub drevín na p.č. 4 KÚ Tajná
Druh pozemku: vodná plocha, jedná sa o výrub 58 ks stromov - druh dreviny - rôzne. Je to súčasť historického parku v obci Tajná, ktorý podlieha pamiatkovej ochrane podľa §47 ods.3 zákona č. 543/2002
20.02.2012 Do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adrese:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
70/2012 Žiadosť o výrub drevín na p.č.1189/5, 7, 9, 10 KÚ Tajná
Druh pozemku: Viničky, jedná sa o 63 ks stromov- druh dreviny agát. Sú to viničky - sad v prenájme Jozef Zuzula nájomca, vlastníci rôzny a SPF
20.02.2012 Do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adrese:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
89/2012 Žiadosť o výrub drevín na p.č. 895, 1076 KÚ Tajná
Druh pozemku: bývalý vodná plocha, jedná sa o výrub 29 ks náletových stromov - druh dreviny vŕby, jaseň a krovité porasty vo výmere 700 - 800 m2
Žiadateľ o výrub Jozef Zuzula zlý stav krovia a stromov - dôvod výrubu bránenie v obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy.
28.02.2012 Do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adrese:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
       
408/2012 Žiadosť o výrub drevín č.p. 1012
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, ide o výrub stromov v areáli rímsko-katolíckeho kostola v Tajnej.
Druh dreviny - tuje, lipa 2 ks, smrek 3 ks, ker 1 ks
Žiadateľ: Obec Tajná, na podnet vlastníka Farský úrad Nevidzany
21. 12. 2012 Do 7 dní od zverejnenia informácie, písomne alebo elektronicky na adrese
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
6/2016

Žiadosť o výrub drevín na p. č. 1201/15, 1201/16, 1202/2, 1202/3, 1202/3, 1202/4, 1202/5, 1202/6, 1202/7, 1202/8, 1202/9, 1202/11, 1202/12

Druh pozemku: Vinice

Jedná sa o výrub: 25 ks stromov: agát

Žiadateľ: Pénzeš Pavel, Tajná č. 106

18.1. 2016

Do 7 dní od zverejnenia informácie, písomne alebo elektronicky na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

451/2016

Žiadosť o výrub drevín na p. č. 1011/2, 945

Druh pozemku: ostatná plocha

Jedná sa o výrub: 470 ks stromov: agát

Žiadateľ: Gabriel Židek, Pávia 811/29, Komárno

15.12.2016

Do 7 dní od zverejnenia informácie, písomne alebo elektronicky na adrese

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

465/2017

Žiadosť o výrub drevín na p.č.1145/1

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

Jedná sa o výrub: 3 ks stromov: smrek obyčajný, 1 ks borovica lesná

Žiadateľ: Peter Bartko, Dubinky 666/33, 972 42  Lehota pod Vtáčnikom

28.11.2017

Do 7 dní od zverejnenia informácie, písomne alebo elektronicky na adrese

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

45/2019

Žiadosť o výrub stromov na p.č. 2/1 a 16/18 v KÚ Tajná

Druh pozemku: 16/18 zast.plocha

                          2/1 zast.plocha

Jedná sa o výrub 9 ks stromov: druh dreviny - 4 ks agát, 5 ks jelša

Žiadateľ o výrub: Jozef Zuzula

dôvod výrubu: poškodzovanie budovy, strešnú konštrukciu a základy stavieb

7.2.2019

Do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adrese:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

129/2021

Žiadosť o výrub drevín na p.č. 21/9

Druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria

Jedná sa o výrub 1 ks stromu: druh dreviny - smrek obyčajný

Žiadateľ o výrub: Miroslav Kurica, Lučatín č. 3

Dôvod výrubu: strom sa pri silnom vetre veľmi nakláňa a hrozí, že sa vyvráti a poškodí domy na druhej strane cesty

8.11.2021

Do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adrese:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

69/2022

Žiadosť o výrub drevín na p.č.100 a 79

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, záhrada

Jedná sa o výrub 2 ks stromu: druh dreviny - smrek obyčajný

Žiadateľ o výrub: Ing. Slavomír Bafrnec, Levická 598/54, Vráble

Dôvod výrubu: stromy ohrozujú dom, poškodzujú strechu domu, zasahuje do elektrického vedenia

16.02.2022

Do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky  na adrese:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

253/2022

Žiadosť o výrub drevín na p. č. 1036/4

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

Jedná sa o výrub 6 ks stromov: druh dreviny - smrek

Žiadateľ o výrub: Alena Ondrejčáková, Tajná č. 100 952 01 p. Vráble

Dôvod výrubu: stromy sa vplyvom nepriaznivého počasia nebezpečne nakláňajú, koreňový systém narúša chodník a statiku domu, konáre stromu zasahujú do elektrického vedenia, ohrozenie majetku

08.11.2022

Do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adrese:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

43/2023

Žiadosť o výrub drevín na p. č. KN "C" 122

Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

Jedná sa o výrub 2 ks stromov: čerešňa, smrek

Žiadateľ: Mária Kvaššayová, Čifáre 44, 951 61

Dôvod výrubu: zlý zdravotný stav drevín, presychanie, rastú v tesnej blízkosti chodníka, narúšajú chodník, stromy sa nebezpečne vplyvom nepriaznivého počcia nakláňajú

03. 02. 2023

Do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adrese:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.