Úradná tabuľa

Voľby do OSO 25.3.2023

Oznamujeme občanom, že dňa 25.3.2023 t.j. v sobotu sa budú v našej obci konať doplnkové voľby do orgánov samosprávy obcí. Volebná miestnosť v obci je kultúrny dom. Využiť svoje právo voliť môžete v čase od 7:00 do 22:00 hod. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo zdravotných dôvodov, môže požiadať o prenosnú volebnú schránku na tel. čísle 0377831423 alebo 0905915573, alebo v deň konania volieb požiada o to volebnú komisiu.

Virtuálny cintorín - oznam

otvoriť tu...

Kontakty

Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok: 7.00 - 15.00 h
Utorok: 7.00 - 15.00 h
Streda: 7.00 - 15.00 h
Štvrtok: 7.00 - 15.00 h
Piatok: 7.00 - 15.00 h

Telefon: 037/783 14 23
Email: ou-tajna@slovanet.sk

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu.....

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

Otvoriť tu

Talčivá na stiahnutie:

otvoriť tu.....

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu.....

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu....

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu....

otvoriť tu

otvoriť tu.....

viac informácií nájdete tu...

otvoriť tu......

otvoriť tu....

otvoriť tu.....

otvoriť tu......

informuje.....

otvoriť tu...

viac informácii.....

otvoriť tu.....

Dňa 5.2. 2021 Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" vyhlásila Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK pre opatrenie 1 Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a Opatrenie 2 Podpora činnosti združení a spolkov. Projekty môžu predkladať spoločenské organizácie, občianske združenia a držitelia regionálnej značky kvality so sídlom alebo prevádzkou v územnej pôsobnosti MAS. Žiadosti o dotáciu je možne predkladať do 4.marca 2021 v kancelárii MAS "Požitavie - Širočina" vo Veľkých Vozokanoch.

Výzva PS NSK LEADER 2021

https://data.statistics.sk/sodb2021/Banner%20SODB%20pre%20web%20obce.png

otvoriť tu...

otvoriť tu....

otvoriť tu....

otvoriť tu...

otvoriť tu.....

otvoriť tu.....

otvoriť tu....

Nitriansky okres skončil v celoplošnom screeningu v lepšej polovici okresov Slovenska a z toho dôvodu sa u nás momentálne ďalšie kolo testovania konať nebude. V II. a III. kole naša obec nemala zo svojich občanov žiadnych pozitívnych.

Zároveň vyjadrujem veľkú vďaku odberovému tímu, všetkým ktorí testovanie pripravovali, a všetkým, ktorí sa zúčastnili.

Gabriela Šplehová, starostka obce

otvoriť tu.....

otvoriť tu......

otvoriť tu.....

otvoriť tu.....

otvoriť tu....

Cestovný poriadok linky 403453 Vráble – Nevidzany – Zlaté Moravce platný od 13.12.2020.

Spoj č. 31 – s odchodom o 15:15 z Vrábeľ do Zl. Moraviec zmena poznámky X35 na X31
Spoj č. 43 –s odchodom o 15:35 z Vrábeľ do Zl. Moraviec zrušený
Spoj č. 56 – s odchodom o 14:25 zo Zl. Moraviec do Vrábeľ zmena poznámky X35 na X31
Spoj č. 30 –s odchodom o 14:25 zo Zl. Moraviec do Vrábeľ zrušený

otvoriť tu

otvoriť tu.....

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu

Uznesenie vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 otvoriť tu

Opatrenia všetkým prevádzkovateľom zariadení otvoriť tu

Opatrenia rúška otvoriť tu

Opatrenia hranice otvoriť tu

Opatrenia prevádzky otvoriť tu

otvoriť tu

otvoriť tu.....

otvoriť tu.....

otvoriť tu....

otvoriť tu

Oznam Arriva otvoriť tu....

otvoriť tu

viac info tu

otvoriť tu....

Máte otázky o  triedení odpadu? tu

Stláčajme odpad !!! tu

Príloha č. 1...otvoriť

Príloha č. 2...otvoriť

otvoriť tu....

otvoriť tu

 1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 29. 03. 2020

2. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 28.03.2020

3. Uznesenie vlády SR č. 169 z 27. marca 2020

4. Oznam koronavírus obec Tajná

5. Opatenie úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození  verejného zdravia

6. Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturitné skúšky zrušené

7. Covid - 19 - Osoby s vyšším rizikom ochorení

8. Covid - 19 - Usmernenia pri nakladaní s komunálnym odpadom

9. Opatrenia slovenských elektrární pre zabezpečenie dodávok elektriny a ochranu pred koronavírusom

10. Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou - príkaz

11. Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16.03.2020

12. Covid 19 /koronavírus/: Vláda prijala mimoriadne opatrenia

13. Verejná vyhláška - zákaz usporadúvať hromadné podujatia

14. Verejná vyhláška - izolácia v  domácom prostredí

15. Usmernenie hlavného hygienika SR - karanténa

16. Čo robiť ak cestujete z oblastí nákazy

17. Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom

18. Uznesenie Vlády SR - vyhlásenie mimoriadnej situácie

19. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - opatrenia

20. Čo robiť ak ste chorý

21. Pomoc sebe a druhým

22.10 odporúčaní pri Covid - 19

23. Uznesenie vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020

24.Uznesenie vlády SR č. 233 zo 16. apríla 2020

25. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 21.apríla 2020

26. Usmernenie hlavného hygienika SR - siedma aktualizácia

27. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia schôdze šťátnych orgánov

28. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 22.apríla 2020

29. Stanovisko k otázkam pohrebných služieb zo dňa 16.03.2020

30. Stanovisko k otázkam pohrebných služieb zo dňa 17.03.2020

31. Organizovanie pohrebov

32. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 24. 4. 2020

33. Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR z 21. 4. 2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport.

34. a)Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29.4.2020

      b) pokračovanie

35. Opatrenie Úradu verej.zdravot. SR pri ohrození verejného zdravia z 5.5.2020

36. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verej. zdravia z 5.5.2020

37. Odporúčania hlavného hygienika SR - návšteva, sprievod pacienta

38. Opatrenie zastupiteľstvá a pohreby

39. Opatrenie - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest

40. Opatrenie Úradu verjného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 13.5.2020

41. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 15.5.2020

42. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 20.5.2020

43. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 21.5.2020

44. Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení z 22.5.2020

45. Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia z 26. 5. 2020

46. Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia z 28. 5. 2020

47. Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia z 28. 5. 2020

48. Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia z 1.6.2020

49. Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia z 2. 6. 2020

50. Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia z 2. 6. 2020

51. Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia z 3.6. 2020

52. Príkaz na zabezpečenie preventívnej zdravotno-policajnej kontroly

52. Všetky hraničné priechody

53. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 9. 6. 2020

54. Uznesenie vlády SR č. 366 z 10. júna 2020

55. Usmernenie hl.hygienika SR z 11. 6. 2020

56. Oznámenie Úradu vlády SR z 12. 6. 2020

Otvoriť tu

Otvoriť tu

Otvoriť tu

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu "Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja"

Otvoriť tu

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb a spôsob ich zabezpečenia otvoriť tu

Upozornenie firmy Greenwawe:

Oznam pre občanov, z dôvodu nižších výkupných cien papiera v roku 2020 bude firma od obce a občanov preberať papier zviazaný v balíkoch, nie v taškách ani uložený v krabiciach za menšie množstvo papierových náhrad a to nasledovne:

Za 6 kg papiera občan dostane 1 toaletný papier

Za 18 kg papiera občan dostane 1 balík hygienických vreckoviek

Za 22 kg papiera dostane občan 1 balík kuchynských utierok

1kg papiera = 0,03 € /výkup/

Z uvedeného dôvodu Vás zdvorilo žiadame, aby ste papier odovzdávali v takých množstvách, za ktorý je Vám možné vydať náhradu papiera. Najmenej po 6 kg a ďalších násobkoch.

Otvoriť tu

viac info tu,.....

otvoriť tu.......

Otvoriť tu

 

otvoriť tu

otvoriť tu...

viac info tu....

viac info tu.......

viac info tu....

viac info tu.......

viac info tu.......

viac informácií tu.........